Навігація
Головна
Виконання імпортних акредитивів банкомВиконання акредитива банком-емітентомВиконання акредитивів, відкритих з розстрочкою платежу
Економія на платежах з податку на прибуток за рахунок застосування...Системи роздрібних платежів без відкриття рахункуПринцип здійснення соціального забезпечення за рахунок як страхових...
Оплата і нормування праці персоналуВиди і методи оплати за надані готелем послугиОплата за безготівковим розрахунком
Види емітентівІнвестиційна привабливість емітентівБанк як емітент
Валюта платежуВиконання акредитивів, відкритих з розстрочкою платежуФорми акредитива
 
Головна arrow Економіка arrow Зовнішньоторговельне фінансування та гарантійний бізнес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виконання акредитива авизующим банком

У випадку, коли виконуючим банком є авізуючий банк, можливо кілька методів оплати документів - залежно від того, який з них передбачене умовами акредитива '.

5.13.3.1. Платежі в дебет рахунку

При платежах в дебет рахунку, тобто коли рамбурсні умови акредитива передбачають оплату документів виконуючим банком шляхом дебетування рахунку банку-емітента у себе в міру отримання документів від бенефіціара, іноземний банк ретельно перевіряє подані до оплаті документи і, знайшовши їх у повній відповідності з умовами акредитива, оплачує суму документів бенефіціару, а самі документи висилає на адресу банку-емітента при супровідному дебетовом авізо із зазначенням сум документів і терміну валютування. Співробітник банку-емітента, отримавши і перевіривши ці документи, робить відповідні бухгалтерські записи за відповідними балансовими рахунками, вказуючи за дебетом номер аккредитивного рахунки, а по кредиту - номер відповідного кореспондентського рахунку, який банк-емітент має у виконуючому банку, вислати документи. В окремій графі меморіального ордера проставляється термін валютування, зазначений у дебетовом авізо виконуючого банку. Якщо він не вказаний, термін валютування може бути встановлено за датою валютування, що зазначена у виписці по кореспондентському рахунку.

Якщо при перевірці документів співробітник виконуючого банку виявив в них які-небудь розбіжності, він дебетує рахунок банку-емітента у себе умовно під гарантію бенефіціара, про що сповіщає банк-емітент з проханням зняти умовність з виплати. Отримавши такі документи, співробітник банку-емітента робить відповідну проводку за балансовими рахунками вищевказаним порядком і відразу ж запрошувати приказодателя акредитива щодо зняття умовності з виплати. Після отримання згоди наказодавця акредитива на безумовну оплату документів на адресу банку надсилається лист або телеграму з вказівкою спять умовність з виплати. Якщо виконуючий банк, помітивши в документах розбіжності з умовами акредитива, не має від бенефіціара гарантії на вчинення умовного платежу або не має права виробляти умовні платежі по акредитиву, він направляє на адресу банку-емітента отримані від бенефіціара документи з розбіжностями при супровідному авізо, в якому перераховує виявлені розбіжності і просить згоди банку-емітента на оплату документів. Співробітник банку-емітента запрошувати приказодателя акредитива щодо оплати цих документів і здійснює платіж тільки після отримання згоди наказодавця на їх оплату. У такій ситуації банк-емітент направляє на адресу виконуючого банку телеграфне платіжне доручення або послання по системі SWIFT (МТ 756) на оплату цих документів. Одночасно робиться бухгалтерська запис за балансовими рахунками із зазначенням строку валютування. (У цьому випадку отримане від іноземного банку дебетове авізо не є проводовим документом, а служить підтвердженням платежу з боку виконуючого банку на користь бенефіціара.)

5.13.3.2. Оплата з телеграфним рамбурсом на третій банк

Різновидом виконання акредитивів з платежем в дебет рахунку є оплата з телеграфним рамбурсом на третій банк. У цьому випадку у своїх платіжних інструкціях при відкритті акредитива банк-емітент уповноважує виконуючий банк у міру здійснення платежів з акредитива рамбурсіровать по телеграфу на третій банк, конкретно вказувати їм, в якому банк-емітент тримає кореспондентський рахунок. Банк-емітент у момент відкриття акредитива направляє на адресу банку, на який виставляється рамбурс у цій акредитиву, телеграфне (SWIFT) сповіщення щодо відкриття цього акредитива, указуючи його номер, найменування авізуючого банку, термін дії акредитива, і уповноважує даний банк на першу вимогу авізуючого банку виконати його рамбурсное вимогу шляхом дебетування рахунку банку-емітента в банку, на який виставлено рамбурс.

У разі умовного платежу банк-емітент дає дозвіл авизующему банку здійснити рамбурс на третій банк тільки після отримання позитивної відповіді від наказодавця акредитива. При цьому варіанті виконання акредитива співробітник банку-емітента робить відповідні бухгалтерські записи: за дебетом вказується акредитивний рахунок, а за кредитом - рахунок "НОСТРО", який банк-емітент тримає в іноземному банку і на який виставлено рамбурс. Банківські витрати оплачуються згідно умовам акредитива.

5.13.3.3. Платіж з телеграфним рамбурсом на банк-емітент

У разі платежу по акредитиву з телеграфним рамбурсом на банк-емітент авізуючий банк є також і виконуючим і несе всю відповідальність за перевірку правильності поданих бенефіціаром до оплати документів. Ретельно перевіривши подані документи і не виявивши в них ніяких розбіжностей з умовами акредитива, співробітник виконуючого банку висилає на адресу банку-емітента заключеванную телеграму або повідомлення по системі SWIFT із зазначенням, що документи представлені бенефіціаром до оплати в повній відповідності з умовами акредитива і вислані на адресу банку-емітента спеціальної рекомендованою поштою, і з проханням перевести покриття по даному платежу в той чи інший банк на свій розсуд, у якому виконуючий банк має кореспондентський рахунок. За бажанням виконуючого банку гроші можуть бути зараховані також і на рахунок "ЛОРО", який виконуючий банк тримає у банку-емітента.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Отримавши такий заключеванний телекс або телекомунікаційне повідомлення но системі SWIFT, співробітник відділу імпортних акредитивів банку-емітента в першу чергу перевіряє в телеграмі наявність штампа "Ключ вірний" групи переказного ключа відділу телекса, що означає правильність закодованої іноземним банком суми. Крім того, необхідно перевірити наявність повідомлення про те, що документи представлені бенефіціаром у повній відповідності з умовами акредитива. При відсутності одного з цих реквізитів на адресу виконуючого банку направляється телеграфний запит з проханням його підтвердити, платіж у жодному випадку не проводиться до отримання відповідної відповіді від виконуючого банку. Якщо документи надійшли раніше очікуваної відповіді, співробітник відділу імпортних акредитивів зобов'язаний їх перевірити і зробити платіж, не чекаючи відповіді від виконуючого банку. У разі коли рамбурсное вимога направлена на адресу банку-емітента за системою SWIFT за формою МТ 754, додаткового повідомлення про повну відповідність поданих документів умовам акредитива не потрібно, оскільки використання даної форми передбачає, що документи знаходяться в повній відповідності з умовами акредитива. Крім того, повідомлення по системі SWIFT не передбачають додаткового кодування суми та проставлення штампа "Ключ вірний", так як система SWIFT при складанні і відсилання повідомлень сама виробляє автоматичне кодування всіх згаданих в посланнях сум. Таким чином, отримавши подібне телекомунікаційне повідомлення і переконавшись в його правильному оформленні, співробітник відділу імпортних акредитивів негайно пускає його в роботу. Якщо послання надійшло по системі SWIFT з спотвореннями, з апарату даної системи, на якому було прийнято це послання, негайно знімається дублікат без спотворень і платіж здійснюється на його підставі. Оскільки даний спосіб платежу але імпортними акредитивами дуже терміновий, співробітник відділу імпортних акредитивів щоб уникнути затримки платежу повинен обробити отримане телекомунікаційне повідомлення якнайскоріше, наприклад, протягом одного робочого дня.

У внутрішньому бухгалтерському обліку робляться записи за рахунками на суму оплачуваних документів: за дебетом вказується аккредатівний рахунок (47409), а по кредиту - рахунок банку-кореспондента (30111), через який виробляється даний платіж. При оплаті комісії та витрат за рахунок наказодавця акредитива їх сума списується з його поточного рахунку (40702,40703,40802). Телекомунікаційні витрати стягуються з наказодавця акредитива, так само як комісії банку-емітента за вчинення даної операції, і робиться відповідна бухгалтерська проводка: по дебету вказується рахунок наказодавця акредитива (407), а по кредиту - рахунок доходів банку (701).

Якщо всі витрати по акредитиву передбачені до оплати за рахунок бенефіціара, нарахована співробітником банку-емітента сума комісії і витрат віднімається від суми платежу і зараховується на рахунок доходів банку. За аналогією з платежем при документарному Рамбурс на адресу іноземного банку направляється телекомунікаційне платіжне доручення із зазначенням суми платежу, терміну валютування, найменування банку бенефіціара. Після його відсилання співробітник відділу імпортних акредитивів тримає даний платіж на контролі до отримання документів від виконуючого банку. Отримавши і перевіривши документи і знайшовши їх у повній відповідності з умовами акредитива, співробітник відділу імпортних акредитивів передає документи під розписку приказодателю акредитива, після чого всі матеріали поданим платежу поміщаються в досьє акредитива, а дана операція вважається завершеною.

У разі коли при перевірці документів співробітник відділу імпортних акредитивів помітив які-небудь розбіжності з умовами акредитива в отриманих від іноземного банку документах, він сповіщає про це останній і одночасно запрошувати приказодателя акредитива про підтвердження ним оплати документів з розбіжностями. Документи направляються банку при листі за спеціальною формою із зазначенням розбіжностей. (Особлива увага звертається на те, що розбіжності були виявлені співробітником банку-емітента після отримання документів, оплачених на підставі телекомунікаційного повідомлення іноземного банку про відповідність документів умовам акредитива.) Співробітник відділу імпортних акредитивів тримає на контролі даної питання до отримання відповіді від наказодавця акредитива. Якщо відповідь позитивна, на адресу виконуючого банку направляється відповідна інформація. Якщо ж приказодатель акредитива не згоден акцептувати документи з розбіжностями, він повертає їх у банк-емітент з тим, щоб останній відіслав документи на доопрацювання у виконуючий банк, з проханням внести до них необхідні корективи або відновити на акредитиві оплачену під ці документи суму.

Якщо документи піддалися псуванні або загубилися в дорозі, банк-емітент звертається до іноземного банку з проханням вислати їх дублікати і просить у наказодавця акредитива згоду на акцепт документів по дублікатами без будь-яких претензій з боку останнього, так як банки не несуть ніякої відповідальності за псування , пропажу, затримку документів в дорозі, спотворення чи інші помилки, що виникли в результаті передачі відомостей по каналах телекомунікаційних систем зв'язку.

У UCP № 600 прямо сказано, що банки не несуть ніякої відповідальності за форму, повноту, точність, справжність, підробку або юридичне значення будь-яких документів, так само як за загальні та (або) приватні умови, наявні в документах або додатково включені в них. Вони також не несуть ніякої відповідальності за опис, кількість, вагу, якість, кондиційність, упаковку, доставку, цінність або за фактичну наявність зазначених у документах товарів, а так само за добросовісність, дії та (або) бездіяльність, платоспроможність, виконання зобов'язань, комерційну репутацію вантажовідправника, перевізників або страховиків товару, або всякого іншої особи.

Банки не несуть ніякої відповідальності за наслідки затримки і (або) втрати в дорозі будь-яких повідомлень, листів або документів, за затримку, перекручення або інші помилки, що виникли при передачі телекомунікаційних повідомлень, а також за помилки в перекладі або тлумаченні технічних термінів і залишають за собою право передавати терміни акредитива без їхнього перекладу.

Якщо дублікати документів за зовнішніми ознаками відповідають умовам акредитива, приказодатель підтверджує свою згоду на прийом до оплати дублікатів документів, про що співробітник відділу імпортних акредитивів сповіщає іноземний банк. У разі коли приказодатель акредитива не згоден на оплату документів з дублікатами через будь-яких розбіжностей з умовами акредитива, вони повертаються на доопрацювання в іноземний банк згідно звичайної банківської практиці. Особливо слід відзначити, що банки працюють тільки з документами, але не з товарами, всю рекламаційну переписку по комплектності і якості товару ведуть між собою безпосередньо учасники зовнішньоторговельної угоди (партнери за контрактом - експортер та імпортер).

5.13.3.4. Платіж, передбачений у валюті інший, ніж валюта акредитива

Якщо платіж по акредитиву передбачений у валюті інший, ніж валюта, в якій відкрито акредитив, в його умовах повинен бути чітко обумовлений курс перерахунку з валюти акредитива у валюту платежу, який слід застосовувати при здійсненні виплат з акредитива (зазвичай застосовується курс агентства "Рейтер" на дату платежу).

При відкритті акредитива в іншій валюті, ніж та, в якій ведеться рахунок клієнта, операція оформляється проводками:

Дебет 40702 Кредит 47407/08;

Дебет 47407/08 Кредит 47409.

Коли виконуючим банком є іноземний банк, він у своїх рамбурсних вимогах в обов'язковому порядку вказує курс перерахунку. А співробітник відділу імпортних акредитивів банку-емітента перевіряє правильність застосування зазначеного іноземним банком курсу перерахунку згідно з умовами акредитива. Якщо ж виконуючим банком є банк-емітент, співробітник відділу імпортних акредитивів сам розраховує суму, що підлягає оплаті, за передбаченим умовами акредитива курсом перерахунку. Всі виникаючі курсові різниці відносяться за рахунок організації - наказодавця акредитива. Валюти можуть конвертуватися з використанням рахунку "Розрахунки по інших іноземних операціях", де за дебетом проводиться сума іноземної валюти, що підлягає оплаті по кореспондентському рахунку, і сума позитивної курсової різниці в рублях, а за кредитом - сума документів в тій валюті, в якій відкрито акредитив і на яку представлені документи до оплати, а також сума від'ємної курсової різниці.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Виконання імпортних акредитивів банком
Виконання акредитива банком-емітентом
Виконання акредитивів, відкритих з розстрочкою платежу
Економія на платежах з податку на прибуток за рахунок застосування амортизаційної премії
Системи роздрібних платежів без відкриття рахунку
Принцип здійснення соціального забезпечення за рахунок як страхових платежів, так і коштів бюджету
Оплата і нормування праці персоналу
Види і методи оплати за надані готелем послуги
Оплата за безготівковим розрахунком
Види емітентів
Інвестиційна привабливість емітентів
Банк як емітент
Валюта платежу
Виконання акредитивів, відкритих з розстрочкою платежу
Форми акредитива
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук