Навігація
Головна
Основні мотиви організаційної поведінки та їх взаємозв'язокМотиви захисту від реальних і уявних небезпекПосилення мотивів високоякісного продуктивної праці і мотивів...ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ І ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ...ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ...Мотиви задоволення і формування емоційного інтересу персоналу до...Внутрішній ринок праці та його взаємозв'язкуВплив мотивів задоволення на організаційну поведінкуПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ У...Мотиви підпорядкування і використання ефектів групової динаміки в...
 
Головна arrow БЖД arrow Аналіз і оцінка ризику виробничої діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Мотиви виробничого праці та їх взаємозв'язок

Для підвищення успішності і безпеки виробничого праці використовується ціла система різних заходів: від виробничого навчання робітника, забезпечення його досконалою технікою, засобами захисту і організації сприятливих умов праці і до застосування різних методів виховання і контролю з відповідною стимуляцією продуктивної і безпечної роботи. Вся ця система цілеспрямованих заходів сама по собі вже сприяє виробленню у робітників сприятливих мотивів трудової діяльності.

Головними у трудовій діяльності є наступні п'ять основних мотивів: вигода, безпека, зручність, задоволеність і нівелювання в трудовому колективі.

Мотив вигоди полягає в отриманні винагороди за результати праці. У поняття вигоди включається і матеріальна вигода (заробітна плата, преміальні), і соціальна вигода (самоствердження, престиж, професійна гордість). Наявність явно вираженого зв'язку між фактичними результатами праці і отриманими при цьому вигодами, як показують дослідження, підсилюють силу мотиву вигоди. У цьому сенсі важливо, щоб робітників систематично інформували про результати їх праці і щоб така інформація надходила своєчасно. Завдяки подібній зворотного зв'язку істотно підвищується продуктивність праці.

Мотив безпеки полягає в прагненні уникнути небезпек, що виникають в процесі праці. Під загрозою тут розуміється не тільки можливість фізичних ушкоджень, що загрожують здоров'ю та життю робітника, але й матеріальні ризики (пов'язані з позбавленням премії, зменшенням заробітку, пониженням у посаді і т. П.), А також небезпеки соціального порядку (адміністративне покарання, втрата авторитету , поваги тощо.).

Мотив зручності проявляється у прагненні вибрати більш легкий спосіб виконання завдання, при якому потрібні менші енергетичні витрати, менша психічна напруга. Такими способами зазвичай виявляються не ті, які об'єктивно є найпростішими, а ті, для виконання яких у людини вироблені навички. Способи, якими робочий краще володіє, звичайно є і більш бажаними. Особливо незручними надають ті елементи і прийоми тру-да, які представляються робітникові непотрібними і суперечать сформованим у нього навичкам. Так, часом засіб індивідуального захисту, без якого, на думку робітника, можна обійтися, представляється йому особливо незручним, хоча наділі воно може мало заважати роботі.

Мотив задоволеності проявляється в отриманні задоволення від результату і процесу праці. Таке задоволення може виникати безпосередньо від досягнутого результату, може бути опосередковано тим внеском, який вносить даний результат у досягнення більш далекої мети. Очевидно, прояв мотиву задоволеності буде залежати від ціннісних критеріїв, схильностей, інтересів робітника. Такий мотив особливо сильний тоді, коли професія відповідає спрямованості робітника, представляється йому престижною. Однак і в таких професіях одні види діяльності можуть створювати велику, інші - меншу задоволеність.

Мотив "нівеляції" проявляється у прагненні діяти відповідно з тим, який образ дій прийнятий в даній робочій групі, - в прагненні бути не гірше інших. Мотив цей принципово різниться від мотиву соціальної вигоди або ж мотиву уникнення суспільного осуду тим, що в даному випадку людина не чекає ні нагороди, ні покарання. Мотив урахування думки товаришів походить від властивого людям прагнення приєднуватися до думки оточуючих, від усвідомлення, що оточуючі чогось очікують від них, загалом, він є продуктом самого колективної праці.

Всі перераховані вище мотиви в тій чи іншій мірі присутні у трудовій діяльності будь-якого робочого. Однак роль і питома вага кожного з них у загальній мотивації у різних робочих далеко не однакові. У одного провідним може бути мотив соціальної вигоди, в іншого - мотив безпеки, у третього на передньому плані може виявитися мотив матеріальної вигоди і т. Д. Подібна ієрархія мотивів, разом з ієрархією потреб, відображає те динамічне ядро особистості, яке можна визначити як її спрямованість. Показником ж місця того чи іншого мотиву в загальній мотивації є насамперед його сила в порівнянні з силою інших трудових мотивів. Тому при аналізі поведінки людини доводиться виявляти не тільки провідні мотиви, але і їх відносну силу, виділяти мотив найбільшої інтенсивності. Щоб зрозуміти, чому саме даний мотив придбав у розглянутій діяльності найбільшу силу, доводиться вже аналізувати ціннісні критерії особистості, виявляти ті об'єктивні умови, в яких проявилася така мотивація. Однак існує й ціла низка об'єктивних закономірностей, які безпосередньо впливають на силу мотивації. Оскільки вони становлять інтерес з точки зору даної роботи, зупинимося на них спеціально.

На силі дії мотиву відбивається ступінь усвідомленості і ясності об'єкта мотивації. Отже, якщо робочий недостатньо чітко становить небезпеку своєї праці, а тому недостатньо ясно усвідомлює користь засобів захисту і правил безпеки, то сила його мотивації до використання цих коштів і виконання правил буде невисокою. У результаті його поведінку в даній праці визначатиме не мотив безпеки, а інші мотиви.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

На силу мотиву впливає і навик. Як вже говорилося, навички сприяють поліпшенню результатів діяльності, а діяльність, яка здійснюється більш успішно, стає і більш притягальної в майбутньому. Тому можна зробити висновок, що навички не тільки сприяють реалізації мотивів, але і підсилюють їх інтенсивність. Отже, виробляючи навички щодо дотримання правил безпеки, робочий тим самим посилює власну мотивацію до виконання цих правил. Причому під впливом більш сильного мотиву становлення навику йде швидше. Тут виходить сприятлива ланцюжок замкнутих факторів: сильний мотив сприяє становленню навику, а встановлює навик в ще більшій мірі підсилює цей мотив.

Посиленню деяких мотивів сприяє вихідна привабливість їх предметів. А привабливі предмети людині властиво ідеалізувати, що сприяє ще більшому посиленню устремлінь до цих предметів, а іноді робить їх об'єктом інших мотивів. Так, наприклад, робочий в кінці зміни мотивований швидше завершити завдання. Несподівано він дізнається, що повинен до кінця роботи вирішити важливе для неї питання. Тепер уже два мотиви спонукатимуть його діяти швидше. Під впливом подібної посиленою мотивації, як показали психологічні дослідження, може порушитися адекватність сприйняття, і людина сприйме ситуацію такою, якою хотів би її бачити, а не такою, якою вона є насправді. До того ж під впливом сильного мотиву, який знижує дифференцирующую здатність по відношенню до оточуючих умовам, людина може легко прийняти бажане за дійсне. Так, в розглянутому прикладі робочий під впливом сильної мотивації до більш швидкому завершенню роботи може в поспіху невірно оцінити ситуацію, прийняти задачу за більш просту, допустити помилку і потрапити в нещасний випадок.

Помилкової оцінки ситуації в цьому прикладі може сприяти ще один психологічний ефект. Під впливом сильної мотивації подія, яка є небажаний, здається менш імовірним, ніж воно є насправді. Так, в тому ж прикладі робочий, можливо, і зауважує, що в поспіху допускає певні порушення правил безпеки, однак наслідки цих порушень здаються йому менш імовірними, ніж вони фактично є. І ця обставина теж може послужити однією з причин нещасного випадку.

Встановлено, що труднощі завдання впливає на силу мотивації до його виконання. Люди вибирають завдання тій чи іншій мірі труднощі, виходячи головним чином з мотиваційної диспозиції: спрямованості до успіху або ж до уникнення невдачі. Причому залежно від того, яка з цих двох диспозицій виявляється у них більш важливою, визначатимуться їх мотиваційні переваги до вирішення завдань тій чи іншій мірі труднощі.

У психології виведений ряд закономірностей, що визначають зв'язок між рівнем мотивації суб'єкта до виконання тієї чи іншої діяльності і ступенем її труднощі (при різних домінуючих диспозиціях). Ці закономірності отримали назву теорії мотивації досягнення.

При обговоренні цієї теорії звертає на себе увагу той факт, що вона виведена для кілька ідеалізованих і далеких від реальності умов, де невдача в діяльності може відбитися лише на престижі або на репутації суб'єкта. У реальних же умовах трудової діяльності недосягнення мети та інші невдачі у праці чреваті багатьма негативними наслідками соціального, матеріального порядку, а часом і нещасними випадками. Тому питання мотивації до діяльності повинні розглядатися не тільки виходячи з труднощі розв'язуваних завдань, а й з урахуванням ступеня небезпеки в них невдач.

Психологічні дослідження показали, що переважання диспозиції до досягнення успіху або уникнення невдачі тісно пов'язане з показником сили - слабкості нервової системи, що випробовувані більш сильного типу були більш орієнтовані на успіх, а слабшого - на уникнення невдачі. Було встановлено, що випробовувані з переважаючою диспозицією до уникнення невдачі були мотивовані в основному на вирішення завдань малої труднощі і уникали завдань середній і тим більше високої складності. Тут фактор безпеки виявлялася важливішою престижних міркувань. Таке було перше відмінність отриманих нами даних і висновків теорії мотивації досягнення.

Психологи відзначають, що при діяльності в ситуації небезпеки люди з домінуючою диспозицією до досягнення мети найбільш мотивовані до вирішення завдань середнього ступеня складності; ті ж, у кого домінує диспозиція до уникнення невдачі, воліють лише більш прості завдання. Причому диспозицію до уникнення невдачі не слід розцінювати як негативну: люди, у яких вона переважає, здатні досягати відносно високих результатів діяльності, коли така диспозиція досить велика.

Психологи роблять висновок, що чим сильніше диспозиція до досягнення мети, тим більше переживається загроза її недосягнення. Тому, ймовірно, виходить, що при дуже сильній диспозиції до успіху люди схильні вибирати простіші завдання, в яких менше небезпека невдачі. При цьому важливо зауважити, що найбільші переживання у них зазвичай викликають не фізичні небезпеки, а загроза для репутації. Люди, як правило, легше переносять фізичні страждання (позбавлення сну, сильну спеку, холод і т. П.), Ніж негативні оцінки суспільства.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Основні мотиви організаційної поведінки та їх взаємозв'язок
Мотиви захисту від реальних і уявних небезпек
Посилення мотивів високоякісного продуктивної праці і мотивів господарювання
ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ І ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Мотиви задоволення і формування емоційного інтересу персоналу до процесу та результатів трудової діяльності
Внутрішній ринок праці та його взаємозв'язку
Вплив мотивів задоволення на організаційну поведінку
ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРАЦІ РОСІЙСЬКИХ ВЧЕНИХ
Мотиви підпорядкування і використання ефектів групової динаміки в системі мотивації трудової діяльності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук