Навігація
Головна
Права та обов'язки внутрішнього аудитораПрава та обов'язки аудиторів і керівників, інших посадових осіб...Документація внутрішнього аудитораПрава та обов'язки аудиторських організацій і індивідуальних аудиторівПрава, обов'язки і відповідальність аудиторських організацій,...Стандарти внутрішніх аудиторівКваліфікаційні вимоги до внутрішньому аудиторуПосадові інструкції внутрішніх аудиторів. Порядок їх розробки та...Управління внутрішнім аудитамВзаємодія аудиторів зі службою внутрішнього аудиту аудійованої особи
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Права та обов'язки внутрішніх аудиторів

Права та обов'язки внутрішніх аудиторів фіксуються в Положенні про службу внутрішнього аудиту. Не існує нормативно встановлених вимог до встановлення прав і обов'язків внутрішніх аудиторів.

При розгляді цього питання за основу необхідно приймати Федеральний закон від 30 грудня 2008 року № 307-ФЗ "Про аудиторську діяльність" і діючі стандарти аудиту.

Фахівці служби внутрішнього аудиту мають такі права.

1. Визначати форми і методи аудиторської перевірки з урахуванням методик служби внутрішнього аудиту.

2. Організовувати системний контроль за діяльністю структурних підрозділів організації.

3. Мати доступ у всі підрозділи організації, до будь-якої інформації, необхідної для проведення аудиту.

4. Давати обов'язкові до виконання вказівки персоналу щодо приведення звітної документації у відповідність з внутрішніми документами і законодавством, щодо виправлення помилок і неточностей, вживанню заходів у зв'язку з виявленими недоліками.

5. Отримувати від відповідальних працівників пояснення з питань, які виникають у ході проведення ревізій та аудиту.

6. Давати розпорядження персоналу з підготовки організації до зовнішнього аудиту.

7. Давати рекомендації керівництву щодо зміни системи контролю в організації, а також зміні управлінської політики в організації.

8. Знайомитися з документами, що визначають його права та обов'язки за посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

9. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими посадовою інструкцією обов'язками.

10. Вимагати від керівництва організації забезпечення організаційно-технічних умов та оформлення встановлених документів, необхідних для виконання посадових обов'язків.

11. При необхідності залучати до перевірок співробітників інших підрозділів.

12. Самостійно знімати копії з документів, що перевіряються і т.д.

Фахівці служби внутрішнього аудиту мають наступні обов'язки.

1. Перевіряти стан збереження майна та розслідувати факти розкрадань власності засновників організації, а також порушень вимог законодавчо-нормативних актів, внутрішніх документів, посадових інструкцій.

2. Виробляти заходи щодо підвищення ефективності управління, проводити експертизу ефективності та надійності роботи системи внутрішнього контролю організації.

3. Виконувати аналіз фінансового становища організації, се філій і залежних організацій.

4. Організувати підготовку до перевірок органів зовнішнього контролю, брати активну участь у цих перевірках.

5. Кваліфіковано і якісно проводити внутрішні аудиторські перевірки.

6. Здійснювати перевірку фінансової та управлінської звітності організації, аналізувати її достовірність, оцінювати своєчасність її складання та подання.

7. Організовувати уніфікацію і стандартизацію облікових процесів.

8. Готувати і представляти для затвердження керівництву організації план і бюджет аудиторських робіт.

9. Проводити суцільні ревізії та перевірки в підрозділах організації відповідно до затвердженого плану.

10. Здійснювати контроль за виконанням бюджету організації.

11. Здійснювати експертну оцінку проектів, контрактів, контролювати своєчасність і повноту відображення в облікових документах здійснюваних операцій (договорів, що укладаються) і їх результатів.

12. Виявляти внутрішні резерви організації та визначати шляхи їх ефективного використання.

13. Проводити моніторинг витрачання фондів за різними проектами або програмами, здійснювати аналіз доходів і витрат організації, оптимізацію і планування податків.

14. Проводити вибіркові ревізії з метою виявлення та ліквідації заборгованостей і нестач, здійснювати контроль за виконанням організацією та його контрагентами своїх зобов'язань, аналізувати дебіторську і кредиторську заборгованості, давати оперативні вказівки по зменшенню заборгованостей.

15. Розробляти рекомендації та план дій щодо усунення виявлених відхилень від планів; рекомендації, що дозволяють знизити рівень ризику окремих операцій або мінімізувати можливі втрати.

16. Визначати і аналізувати можливі зовнішні і внутрішні ризики при розробці та впровадженні нових проектів в організації.

17. Складає звіти про виконану роботу, аналітичні та доповідні записки, давати експертні висновки та інші звіти.

Суб'єкти перевірок служби внутрішнього аудиту зобов'язані створювати внутрішнім аудиторам умови для своєчасного і повного проведення перевірки, а також сприяти в її здійсненні, не обмежуючи кола питань, що підлягають перевірці.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Права та обов'язки внутрішнього аудитора
Права та обов'язки аудиторів і керівників, інших посадових осіб перевіряється економічного суб'єкта
Документація внутрішнього аудитора
Права та обов'язки аудиторських організацій і індивідуальних аудиторів
Права, обов'язки і відповідальність аудиторських організацій, індивідуальних аудиторів і аудіруемих осіб
Стандарти внутрішніх аудиторів
Кваліфікаційні вимоги до внутрішньому аудитору
Посадові інструкції внутрішніх аудиторів. Порядок їх розробки та затвердження
Управління внутрішнім аудитам
Взаємодія аудиторів зі службою внутрішнього аудиту аудійованої особи
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук