Навігація
Головна
Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше 18 роківПільги та компенсації за роботу із шкідливими і небезпечними умовами...Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праціСтруктура робіт щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці,...Які обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони...ОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВИ, РОБОТОДАВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІЯкі обов'язки працівника в області охорони праці?Гарантії і компенсації працівникові у зв'язку з умовами праціОбов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов праціРОЛЬ ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ технологічні процеси і виробництва (ОХОРОНИ...
 
Головна arrow БЖД arrow Аналіз і оцінка ризику виробничої діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОХОРОНА ПРАЦІ ЖІНОК ТА МОЛОДІ. КОМПЕНСАЦІЯ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

Особливості охорони праці жінок. Особливості регулювання праці жінок (і осіб з сімейними обов'язками) законодавчо визначені в Трудовому кодексі Російської Федерації (глава 41). Згідно ст. 253-264 Трудового кодексу РФ встановлюються обмеження застосування праці жінок на певні види робіт (ст. 253), надаються відпустки по вагітності та пологах (ст. 255), відпустки по догляду за дитиною (ст. 256), перерви для годування дитини (ст . 258), встановлюються гарантії жінкам при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток (ст. 260), встановлюються гарантії вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей, при розірванні трудового договору (ст. 261), а також деякі інші норми.

Постановою Уряду Російської Федерації від 25 лютого 2000 № 162 затверджено перелік важких робіт і робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, при виконанні яких забороняється застосування праці жінок.

У числі таких робіт:

- Роботи, пов'язані з підйомом і переміщенням важких речей вручну, у разі перевищення встановлених норм гранично допустимих навантажень для жінок при підйомі і переміщенні ваг вручну;

- Підземні роботи в гірничо-добувної промисловості та на будівництві підземних споруд, за винятком робіт, виконуваних жінками, що займають керівні посади і не виконують фізичної роботи; жінками, зайнятими санітарним та побутовим обслуговуванням; жінками, що проходять курс навчання і допущеними до стажування в підземних частинах організації та інших робіт, на яких дозволяється, як виняток, застосування жіночої праці;

- Деякі роботи в металообробці, чорної і кольорової металургії, деякі будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні, гірські, геолого-розвідувальні та топографо-геодезичні роботи, частина робіт при видобутку нафти і газу, при ремонті устаткування електростанцій і мереж, виробництві абразивів і електротехнічному виробництві, а також деякі роботи в радіотехнічному та електронному виробництві, при виробництві та ремонті літальних апаратів, в суднобудуванні і судноремонті, у хімічному виробництві, при виробництві та переробці гумових сумішей, при лісозаготівельних роботах і лісосплаву, при виробництві целюлози, паперу, картону та виробів з них, при виробництві цементу, обробці каменю і виробництві каменеливарних виробів, при виробництві залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій, виробництві теплоізоляційних матеріалів, м'якої покрівлі і гідроізоляційних матеріалів, скла та скловиробів, деякі роботи в текстильної, легкої та харчової промисловості, на залізничному, автомобільному, морському і річковому транспорті, в цивільній авіації та зв'язку, в поліграфічному виробництві, у виробництві музичних інструментів, сільському господарстві.

Постановою передбачено, що роботодавець може приймати рішення про застосування праці жінок на роботах (професіях, посадах), включених до цього переліку, за умови створення безпечних умов праці, підтверджених результатами атестації робочих місць, при позитивному висновку державної експертизи умов праці та служби держсанепіднагляду суб'єкта Російської Федерації.

Забороняється підйом, перенесення і переміщення жінками важких, маса яких перевищує встановлені граничні норми. У Російській Федерації постановою Уряду РФ від 6 лютого 1993 № 105 введені наступні норми гранично допустимих навантажень для жінок при підйомі і переміщенні ваг вручну.

Характер роботи

Гранично допустима маса вантажу, кг

Підйом і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину)

10

Підйом і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни

7

Величина динамічної роботи, що здійснюється втечение кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати, до гм з робочої поверхні з підлоги

1 750

875

При переміщенні вантажу на візках або в контейнерах прикладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.

Особливості охорони праці молоді. Главою 42 Трудового кодексу Російської Федерації визначено особливості регулювання праці працівників у віці до 18 років. Зокрема, ст. 265 встановлено загальні правові норми щодо робіт, на яких забороняється застосування праці осіб віком до вісімнадцяти років, обмеження по перенесення і пересування ваг, що перевищують встановлені для них граничні норми.

Статтями 266-272 Трудового кодексу РФ визначені різні гарантії для даної категорії працівників. Насамперед це: обов'язкові попередні медичні огляди осіб віком до вісімнадцяти років перед їх прийомом на роботу;

щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 31 календарний день у зручний для них час;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

заборона напрямки у службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні й неробочі святкові дні;

додаткові гарантії при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації організації);

знижені норми виробітку;

оплата праці з урахуванням скороченої тривалості роботи, а також особливості працевлаштування осіб віком до вісімнадцяти років.

Постановою Уряду Російської Федерації від 25 лютого 2000 № 163 визначено перелік важких робіт і робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, при виконанні яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років. Насамперед це роботи, пов'язані з підйомом і переміщенням важких речей вручну у разі перевищення встановлених норм гранично допустимих навантажень для осіб молодше вісімнадцяти років при підйомі і переміщенні ваг вручну, підземні роботи, відкриті гірничі роботи і поверхня діючих і споруджуваних шахт і розрізів, робота в розрізах з видобутку вугілля деяких вугільних родовищ, а також у розрізах (кар'єрах) з видобутку корисних копалин глибиною 150 м і більше, а також роботи, що виконуються по цілому ряду професій в різних галузях і виробництвах.

У Примітці постанови зазначено, що при проходженні виробничої практики (виробничого навчання) учні загальноосвітніх та освітніх установ початкової професійної освіти, студенти освітніх установ середньої професійної освіти, які досягли шістнадцяти річного віку, можуть перебувати на роботах, включених до переліку, не більш як чотири години на день за умови суворого дотримання на цих роботах діючих санітарних правил і норм і правил з охорони праці. Дозвіл на проходження виробничої практики не поширюється на окремі умови та види робіт (робота на висоті, верхолазні, вибухонебезпечні роботи, підземні та підводні роботи).

Випускники освітніх установ початкової та середньої професійної освіти, закінчивши професійну підготовку з терміном навчання не менше трьох років за професіями, включеним до переліку, і не досягли вісімнадцятирічного віку, можуть допускатися до роботи за цими професіями на атестованих робочих місцях за умови суворого дотримання в цих виробництвах і на роботах діючих санітарних правил і норм і правил з охорони праці. Крім того, роботодавець може приймати рішення про застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на роботах, включених до переліку, за умови створення безпечних умов праці, підтверджених результатами атестації робочих місць, при позитивному висновку державної експертизи умов праці та служби держсанепіднагляду суб'єкта Російської Федерації.

Норми гранично допустимих навантажень для осіб молодше вісімнадцяти років при підйомі і переміщенні ваг вручну затверджені постановою Мінпраці Росії від 07.04.1999 р № 7. Дані норми наведені нижче. Вони встановлюють роздільні для юнаків та дівчат гранично допустимі навантаження, з урахуванням характеру роботи і віку.

Норми гранично допустимих навантажень для осіб молодше вісімнадцяти років при підйомі і переміщенні ваг вручну

Характер роботи, показники важкості праці

Гранично допустима маса вантажу, кг

Юнаки

Дівчата

14 років

15 років

16 років

17 років

14 років

15 років

16 років

17 років

Підйом і переміщення вантажу вручну постійно протягом робочої зміни

3

3

4

4

2

2

3

3

Підйом і переміщення вантажу вручну протягом не більше 1/3 робочої зміни:

- Постійно (більше двох разів на годину)

- При чергуванні з іншою роботою (до двох разів на годину)

6

12

7

15

11

20

13

24

3

4

4

5

5

7

6

8

Сумарна маса вантажу, переміщуваного протягом зміни:

- Підйом з робочої поверхні

- Підйом з підлоги

400

200

500

250

1000

500

1500

700

180

90

200

100

400

200

500

250

Примітки:

1. Підйом і переміщення вантажів в межах зазначених норм допускаються, якщо це безпосередньо пов'язано з виконуваної постійної професійною роботою.

2. У масу що піднімається і переміщуваного вантажу включається маса тари і упаковки.

3. При переміщенні вантажів на візках або в контейнерах прикладене зусилля не повинно перевищувати:

для юнаків 14 років - 12 кг, 15 років - 15 кг, 16 років - 20 кг, 17 років - 24 кг;

для дівчат 14 років - 4 кг, 15 років - 5 кг, 16 років - 7 кг, 17 років - 8 кг.

Компенсації за умовами праці. Одним з основних напрямів державної політики в галузі охорони праці є встановлення працівникам компенсації за важку роботу і роботу з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, не усуненими при сучасному технічному рівні виробництва та організації праці.

Це положення закріплене Трудовим кодексом Російської Федерації (ст. 210) і федеральному законом "Про основи охорони праці в Російській Федерації" № 181-ФЗ (ст. 4). Законодавством гарантовано надання наступних компенсацій для даної категорії працівників:

- Щорічна додаткова оплачувана відпустка надається працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці: на підземних гірничих роботах та відкритих гірничих роботах в розрізах і кар'єрах, в зонах радіоактивного зараження, на інших роботах, пов'язаних з непереборним несприятливим впливом на здоров'я людини шкідливих фізичних, хімічних, біологічних та інших факторів (ст. 117 Трудового кодексу РФ).

- Компенсації у вигляді підвищеної оплати праці працівникам, зайнятим на важких роботах, роботах із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці. У підвищеному розмірі оплачується також працю працівників, зайнятих на роботах в місцевостях з особливими кліматичними умовами (ст. 146 Трудового кодексу РФ). Оплата праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними й іншими особливими умовами праці, встановлюється в підвищеному розмірі в порівнянні з тарифними ставками (окладами), встановленими для різних видів робіт з нормальними умовами праці, але не нижче розмірів , встановлених законами та іншими нормативними правовими актами. Перелік важких робіт, робіт із шкідливими і (або) небезпечними й іншими особливими умовами праці визначається Урядом Російської Федерації з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин. Підвищення заробітної плати на зазначених підставах проводиться за результатами атестації робочих місць. Конкретні розміри підвищеної заробітної плати встановлюються роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників або колективним договором, трудовим договором (ст. 147 Трудового кодексу РФ).

- При ушкодженні здоров'я або у разі смерті працівника внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання працівнику (його сім'ї) відшкодовуються його втрачений заробіток (дохід), а також пов'язані з ушкодженням здоров'я додаткові витрати на медичну, соціальну та професійну реабілітацію або відповідні витрати у зв'язку зі смертю працівника (ст. 184 Трудового кодексу РФ). Види, обсяги та умови надання працівникам гарантій і компенсацій в зазначених випадках визначаються федеральним законом № 125-ФЗ "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань".

- Працівники, зайняті на важких роботах і на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (у тому числі на підземних роботах), а також на роботах, пов'язаних з рухом транспорту, проходять за рахунок коштів роботодавця обов'язкові попередні (при вступі на роботу ) і періодичні (для осіб віком до 21 року - щорічні) медичні огляди (обстеження) для визначення придатності цих працівників для виконання доручається роботи та попередження професійних захворювань. Відповідно до медичних рекомендацій зазначені працівники проходять позачергові медичні огляди (обстеження) (ст. 213 Трудового кодексу РФ).

- На роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, а також на роботах, виконуваних в особливих температурних умовах або пов'язаних із забрудненням, працівникам видаються сертифіковані засоби індивідуального захисту, змиваючі та знешкоджуючі засоби відповідно до норм (ст. 221 Трудового кодексу РФ ).

- На роботах з шкідливими умовами праці працівникам видаються безплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти, а на роботах з особливо шкідливими умовами праці надається безплатно за встановленими нормами лікувально-профілактичне харчування (ст. 222 Трудового кодексу РФ).

- Роботодавець забезпечує навчання осіб, які поступають на роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, безпечних методів і прийомів виконання робіт зі стажуванням на робочому місці і здачею іспитів і проведення їх періодичного навчання з охорони праці та перевірку знань вимог охорони праці в період роботи (ст. 225 Трудового кодексу РФ).

Окремим категоріям працівників у відповідності зі Списками виробництв, робіт, професій, посад і показників дано право на пільгове пенсійне забезпечення (Списки затверджені постановою Кабінету міністрів СРСР від 26.01.1991 р № 10). Частина компенсацій, як уже згадувалося вище, передбачена для жінок і осіб молодше вісімнадцяти років.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше 18 років
Пільги та компенсації за роботу із шкідливими і небезпечними умовами праці
Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці
Структура робіт щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці, розподіл повноважень і відповідальності
Які обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці?
ОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВИ, РОБОТОДАВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Які обов'язки працівника в області охорони праці?
Гарантії і компенсації працівникові у зв'язку з умовами праці
Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов праці
РОЛЬ ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ технологічні процеси і виробництва (ОХОРОНИ ПРАЦІ) в управлінні ризиками НА ВИРОБНИЦТВІ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук