Навігація
Головна
Контроль якості роботи внутрішніх аудиторівРозгляд роботи внутрішнього аудитуВивчення і роботи внутрішнього аудитуМіжнародний стандарт аудиту 610 "Використання роботи внутрішніх...Організація служби внутрішнього аудитуКадрові технології як засіб реалізації кадрової роботи та управління...Ефективність роботи груп і командРекомендації щодо організації ефективної роботи служби в управлінні...Оцінка ефективності роботи каналу збутуОцінка ефективності роботи GR-департаменту і GR-менеджерів
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка ефективності роботи служби внутрішнього аудиту

Ефективність внутрішнього аудиту може виявитися важливим фактором при оцінці аудиторського ризику і СВК і тим самим істотно скоротити обсяг процедур, які належить виконати.

Перевіряючий складає програму оцінки внутрішнього аудиту, а у своїй робочої документації відображає висновки, що стосуються конкретної роботи внутрішнього аудитора, яка була протестована, вивчена і оцінена. Після цього аудиторська організація на стадії планування вирішує, чи може бути використана робота внутрішнього аудиту для цілей зовнішнього аудиту.

Зміст, терміни і обсяг перевірок конкретної роботи внутрішнього аудиту залежать від оцінки зовнішнім аудитором аудиторського ризику, суттєвості об'єкта перевірки і попередньої оцінки служби внутрішнього аудиту. Такі перевірки можуть передбачати тестування об'єктів, вже перевірених внутрішнім аудитом, перевірку інших об'єктів, що цікавлять, спостереження за процедурами внутрішнього аудиту.

Аудиторська організація повинна мати право вільно і в повному обсязі спілкуватися з внутрішніми аудиторами.

Оскільки завдання внутрішнього аудиту визначаються керівництвом і (або) власниками економічного суб'єкта, вони відрізняються від завдань зовнішнього аудиту, який зобов'язаний дати незалежну оцінку представленої бухгалтерської звітності. Разом з тим засоби вирішення специфічних завдань, які поставлені перед зовнішнім і внутрішнім аудитором, можуть у раді випадків збігатися і бути використані при визначенні змісту, термінів і обсягу зовнішніх аудиторських процедур.

Якщо в результаті попередньої оцінки внутрішнього аудиту досягнуто взаєморозуміння та прийнято рішення використовувати роботу внутрішніх аудиторів, аудиторська організація зобов'язана знайти додаткові докази ефективності цієї роботи.

Для ефективного використання роботи внутрішнього аудиту аудиторська організація повинна розглянути план роботи служби внутрішнього аудиту за оберіть період і обговорити його на можливо більш ранній стадії аудиту; визначити порядок зустрічей е співробітниками служби внутрішнього аудиту; заздалегідь домовитися про терміни проведення робіт, обсязі аудиторської вибірки, рівнях тестів, методах визначення вибірки і порядку документального оформлення виконаної роботи, яка буде проведена внутрішніми аудиторами.

Аудиторська організація інформує керівництво і (або) власників економічного суб'єкта і, можливо, керівника служби внутрішнього аудиту про будь-які виявлені фактори, які можуть бути використані для підвищення ефективності та результативності роботи внутрішнього аудиту в майбутньому.

У ході перевірки аудиторська організація не може повністю покладатися на роботу внутрішніх аудиторів. Треба проводити контрольні перевірки статей і операцій, вже перевірених внутрішніми аудиторами. Якщо вони дають подібні (порівнянні) результати, корективи в наміченої роботі не потрібні. У разі виявлення розбіжностей необхідно вжити адекватних заходів, наприклад змінити зміст або збільшити обсяг аудиторських процедур.

Певну гарантію ефективності внутрішнього аудиту можуть давати етичні норми та професійні стандарти внутрішнього аудиту.

В принципі їх дотримання гарантує високу якість внутрішнього аудиту. Наявність в комерційної організації стандартів і кодексу етики внутрішнього аудиту робить можливою адекватну оцінку внутрішнього аудиту як з боку керівників організації, так і з боку зовнішніх аудиторів.

Як правило, внутрішньому аудитору доводиться обговорювати з органами управління свої рекомендації та пропозиції. При цьому часто виникають розбіжності, що переходять у напружені дискусії. Уміння довести вірність своєї позиції залежить від професіоналізму і особистих якостей внутрішнього аудитора. Але вона завжди повинна зберігати свою незалежність і об'єктивність в судженнях і керуватися Кодексом етики внутрішнього аудитора (або внутрішньофірмовим Кодексом поведінки), а також внутріфірмовими стандартами внутрішнього аудиту.

Будь етичний кодекс повинен складатися із загальних формулювань, що описують ідеальні форми поведінки, тобто такі, до яких повинні прагнути професіонали, і з конкретних правил поведінки, які повинні виконуватися кожним професіоналом. Кодекс професійної етики внутрішніх аудиторів повинен складатися з двох частин - етичних принципів внутрішнього аудиту та основних положень по поведінці внутрішніх аудиторів (тобто правил поведінки в конкретних ситуаціях). На нашу думку, етичні принципи, які є ключовою умовою досягнення мети внутрішнього аудиту, повинні відображати такі основні моменти: незалежність, об'єктивність, лояльність, відповідальність, конфіденційність. Розглянемо ці принципи докладніше.

Незалежність допомагає внутрішнім аудиторам виконувати аудит неупереджено і виражати об'єктивні судження. Кожен внутрішній аудитор повинен бути незалежний у своїх судженнях як від своїх колег, включаючи головного внутрішнього аудитора, так і інших працівників організації, включаючи управлінський персонал. Також слід зазначити, що внутрішні аудитори не повинні отримувати від працівників або клієнтів (партнерів по бізнесу) організації щось цінне (подарунки тощо), яке може послабити або припускає з часом ослаблення їх незалежності.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Принцип об'єктивності безпосередньо випливає з принципу незалежності. Об'єктивність вимагає, щоб внутрішні аудитори виконували свою роботу незалежно, кваліфіковано і чесно. При складанні звітів про результати перевірок внутрішній аудитор повинен чітко відокремлювати факти від домислів. Внутрішній аудитор повинен відмовлятися від проведення перевірок у разі знаходження на керівних посадах перевіряється підрозділи організації осіб, які перебувають з ним у родинних стосунках. Внутрішній аудитор не повинен ставити самого себе або бути поставлений керуючими в ситуації, в яких він не буде в змозі дати об'єктивний висновок.

Лояльність внутрішніх аудиторів означає, що вони не повинні бути свідомо залучені в нелегальну або неналежну діяльність, не повинні брати участь у діях або діяльності, які можуть дискредитувати професію внутрішнього аудитора або ж їх організацію, вилити конфлікт інтересів, завдати шкоди (прямий чи непрямий) організації або же збиток їх здатності бути об'єктивними. Відділ (підрозділ) внутрішнього аудиту повинен бути самостійний, незалежний і нейтральний по відношенню до рівнів управління, на яких приймаються рішення, - це дозволяє запобігти можливості його участі в боротьбі за розподіл влади в організації.

Відповідальність передбачає готовність внутрішнього аудитора виконувати роботу лише в межах своїх можливостей і професійної компетенції, а також готовність нести відповідальність не тільки за свої дії, але і в цілому за неадекватну діяльність підрозділу внутрішнього аудиту, навіть якщо його особиста провинність відсутня. Внутрішні аудитори повинні намагатися постійно підвищувати свій професійний рівень, ефективність і якість своїх послуг.

Конфіденційність означає, що внутрішні аудитори повинні бути обережні в питаннях застосування інформації, придбаної в процесі виконання своїх функцій. Вони не повинні використовувати конфіденційну інформацію ні в своїх особистих, ні в будь-яких інших цілях. Крім того, вони нс повинні використовувати службові відносини в своїх особистих цілях. Тут слід зазначити, що, передаючи всі документи, пов'язані з проведенням перевірок, особі, уповноваженій приймати рішення, внутрішні аудитори не повинні зберігати поза спеціально відведеними місцями ані копії, ні чорнових записів, ні будь-якої інформації на будь-яких носіях.

Як було сказано вище, друга частина етичного кодексу повинна містити правила поведінки внутрішнього аудитора в конкретних ситуаціях. Слід помститися, що вага правила повинні бути достатньо обґрунтовані і чітко описані, щоб виключити можливість їх двоякого тлумачення.

Розглянемо професійні стандарти, які є першоосновою внутрішнього аудиту, керівним правилом діяльності внутрішніх аудиторів, основою доцільності та ефективності функціонування органу внутрішнього аудиту. На нашу думку, якщо не дотримані ці стандарти, то функціонування відділу внутрішнього аудиту не буде відповідати своїй основній меті, а, отже, позбавлене сенсу.

Слідуючи системному підходу, стандарти доцільно розділити на наступні розділи: "Незалежність". "Професіоналізм", "Здійснення внутрішнього аудиту". "Управління внутрішнім аудитом". У кожному з розділів є підрозділи, власне і є стандартами. Розглянемо це докладніше.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Контроль якості роботи внутрішніх аудиторів
Розгляд роботи внутрішнього аудиту
Вивчення і роботи внутрішнього аудиту
Міжнародний стандарт аудиту 610 "Використання роботи внутрішніх аудиторів"
Організація служби внутрішнього аудиту
Кадрові технології як засіб реалізації кадрової роботи та управління персоналом державної служби. Кадровий аудит
Ефективність роботи груп і команд
Рекомендації щодо організації ефективної роботи служби в управлінні персоналом
Оцінка ефективності роботи каналу збуту
Оцінка ефективності роботи GR-департаменту і GR-менеджерів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук