Навігація
Головна
Формування елементів вартості будівельно-монтажних робітМетодичні підходи до визначення вартості будівельно-монтажних робіт і...Фактична собівартість будівельно-монтажних робіт: поняття,...Кошторисна собівартість будівельно-монтажних робіт: поняття,...Методи ціноутворення і визначення вартості будівельно-монтажних робітСтруктура кошторисної вартості будівництваВиконання будівельно-монтажних робіт для власного споживанняКошторисна вартість будівництва і оцінка нерухомостіСтрахування будівельно-монтажних робітЗведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт

Структурою кошторисної вартості будівництва (будівельно-монтажних робіт) називають розподіл загальної вартості по групах витрат із зазначенням їх питомої ваги. У табл. 4.1 наводиться приблизна технологічна структура кошторисної вартості будівництва об'єктів різного призначення.

Таблиця 4.1. Орієнтовна структура кошторисної вартості будівництва,%

Види будівництва

Види витрат

Житлово-цивільне

Промислове

Гідротехнічне

Будівельно-монтажні роботи (Ссмр)

75-90

40-60

70-80

Придбання основного

і допоміжного технологічного обладнання (Соб)

15-5

50-25

20-15

Інші роботи і витрати (Спр)

10-5

10-15

10-15

Всього

100

100

100

Одним з найважливіших завдань будівництва є скорочення його термінів і тим самим підвищення його ефективності. З аналізу структури кошторисної вартості можна зробити висновок, що одним з головних напрямків у цьому відношенні є передусім удосконалення будівельних і конструктивно-компонувальних рішень, підвищення рівня їх технологічності, покращення організації будівництва, що врешті-решт забезпечує скорочення обсягів робіт, виконуваних на будівельному майданчику , тим самим прискорюючи будівництво і підвищуючи його ефективність.

За методами розрахунку і економічним змістом кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт (Ссмр) складається з витрат на будівельне виробництво і кошторисну прибуток. Витрати на виробництво робіт діляться на дві групи: прямі витрати (Зп) і накладні витрати (Нн). Відповідно до цього визначення формула ціни одиниці будівельної продукції (Ссмр), або одинична кошторисна вартість робіт, може бути представлена в наступному вигляді:

де Нп - кошторисний прибуток.

Прямі витрати включають: оплату праці робітників-будівельників; вартість матеріалів, деталей і конструкцій; витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів. Прямі витрати формують основну частину вартості будівельно-монтажних робіт.

До оплаті праці робітників відносяться: всі витрати з оплати праці виробничих робітників, зайнятих безпосередньо на будівельних роботах, а також робітників, що здійснюють переміщення матеріалів в робочій зоні і від приоб'єктного складу до місця укладання.

Витрати на оплату праці робітників, зайнятих управлінням та обслуговуванням будівельних машин, включають до складу витрат на експлуатацію цих машин. У зазначених статтях витрат не враховується оплата праці робітників допоміжних виробництв, обслуговуючих інші господарства будівельної організації.

У вартість матеріалів включаються витрати на придбання матеріалів, напівфабрикатів, виробів, деталей і конструкцій, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, а також витрати, пов'язані із заготівлею та доставкою їх на приоб'єктні склади будівництва. Під приоб'єктного складу розуміють місця зберігання або розвантаження матеріалів, напівфабрикатів, деталей і виробів, звідки вони безпосередньо подаються в робочу зону для виробництва будівельних і монтажних робіт.

Всі будівельні матеріали, деталі та конструкції поділяються на дві групи: місцеві і привізні. До місцевих належать матеріали, що надходять на будівництво з підприємств промисловості будівельних матеріалів та будівельної індустрії, розташованих в районі будівництва. Це цегла, камінь, щебінь, гравій, пісок, бетонна суміш і розчини, бетонні та залізобетонні конструкції. До привізним відносяться матеріали, що надходять на будівництво з промислових підприємств. Це сталеві і дерев'яні конструкції, метал, цемент, пиломатеріали, скло і т.д.

Кошторисна ціна на матеріали визначається за діючими регіональним збірників кошторисних цін з урахуванням всіх витрат до приоб'єктного складу (так звана ціна франко-приоб'єктний склад), тобто включає відпускну ціну, транспортні витрати, націнки постачальницько-збутових організацій, заготівельно-складські витрати.

Транспортна складова кошторисної ціни буває дуже значна. Поняття "франко" визначає межу передачі матеріалу будівельної організації. З цього моменту власником матеріалу стає будівельна організація, вона і несе подальші витрати з їх зберігання, транспортуванні і т.д.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Витрати по експлуатації будівельних машин і устаткування визначаються вартістю машино-години експлуатації того чи іншого виду будівельного обладнання. Вартість машино-години зазвичай визначається по калькуляції. У вартість машино-години включають: доставку машин на будівельний майданчик, амортизаційні відрахування, переміщення їх з одного об'єкта на інший, монтаж і демонтаж, ремонт, заробітну плату машиністів і іншого обслуговуючого персоналу, витрати на паливно-мастильні матеріали, електроенергію та ін. Кошторисні ціни машино-годин будівельних машин публікуються в Збірниках кошторисних цін на експлуатацію будівельних машин.

Прямі витрати при складанні кошторису визначаються на підставі фізичних обсягів робіт, конструктивних рішень споруд, прийнятих методів технології виробництва робіт і організації будівництва, одиничних розцінок на окремі види робіт.

Накладні витрати передбачаються в кошторисах на будівництво для покриття власних витрат будівельної організації, пов'язаних з організацією та управлінням будівництвом, забезпеченням необхідних виробничо-господарських умов для функціонування процесу будівельного виробництва, організації та обслуговування будівельно-монтажних робіт. Накладні витрати стають частиною собівартості будівельно-монтажних робіт. Виходячи з умов накладні витрати підрозділяються на чотири частини.

1. Адміністративно-господарські витрати, які включають оплату праці інженерно-технічних працівників (ІТП) і молодшого обслуговуючого персоналу (МОП); витрати на відрядження, канцелярські та поштово-телеграфні витрати; оплата консультаційних та аудиторських послуг; відрахування на соціальні потреби працівників управління; інші витрати, пов'язані з адміністративно-господарською діяльністю.

2. Витрати на обслуговування працівників будівництва, перепідготовку кадрів; відрахування на медичне та соціальне страхування будівельних робітників, охорону праці та техніку безпеки, забезпечення санітарно-гігієнічних та побутових умов.

3. Витрати на організацію робіт на будівельному майданчику, що включають витрати на утримання пожежної і сторожової охорони, зміст лабораторій, розробку проектів виконання робіт, благоустрій будівельного майданчика і підтримання її в належному стані.

4. Інші накладні витрати, які включають страхування майна будівельної організації, витрати на рекламу, представницькі витрати, платежі за кредитами банків і т.п.

Зразкові розміри накладних витрат в залежності від виду будівництва (у%): промислове будівництво -112 від коштів на оплату праці робітників і механізаторів в складі прямих витрат; житлово-цивільне - 118; сільськогосподарське - 115; водогосподарське - 106; енергетичне - 114.

У комплексі витрат, які входять в накладні витрати, виділяються витрати, що отримали назву умовно-постійної частини накладних витрат; витрати на утримання адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу, охорону і освітлення території будівельного майданчика і т.п. Сумарна величина умовно-постійної частини накладних витрат залежить головним чином від тривалості будівництва і зазвичай становить у генпідрядних будівельних організацій близько 50% загальної суми накладних витрат, у субпідрядних організацій - близько 30%. У зв'язку з цим скорочення термінів будівництва об'єкта може забезпечити підрядної організації значну економію коштів за рахунок зменшення витрат за статтею умовно-постійної частини накладних витрат.

Кошторисна прибуток - це відрахування грошових коштів для покриття витрат будівельної організації на розвиток виробництва і матеріальне стимулювання працівників. (Кошторисна прибуток не відноситься до собівартості робіт.) Ці витрати включають: витрати на розвиток виробництва, модернізацію обладнання, реконструкцію об'єктів основних фондів; часткове поповнення власних обігових коштів; витрати на сплату податку на прибуток за встановленою законом ставкою; витрати на матеріальне стимулювання працівників; надання матеріальної допомоги; витрати на розвиток соціальної сфери; проведення заходів з охорони здоров'я і відпочинку. Кошторисну прибуток визначають у 65% від коштів на оплату праці робітників і механізаторів. Величина кошторисного прибутку допускається у розмірі 12% загальної суми прямих витрат і накладних витрат.

Орієнтовна структура собівартості будівельно-монтажних робіт виглядає наступним чином,%:

1. Прямі витрати 77 у тому числі:

- Оплата праці робітників 13

- Вартість матеріалів, виробів 47

- Експлуатація будівельних машин і устаткування 17

2. Накладні витрати (розрахунково) 23

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Формування елементів вартості будівельно-монтажних робіт
Методичні підходи до визначення вартості будівельно-монтажних робіт і ціни будівельної продукції
Фактична собівартість будівельно-монтажних робіт: поняття, призначення, порядок визначення
Кошторисна собівартість будівельно-монтажних робіт: поняття, призначення, порядок визначення
Методи ціноутворення і визначення вартості будівельно-монтажних робіт
Структура кошторисної вартості будівництва
Виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання
Кошторисна вартість будівництва і оцінка нерухомості
Страхування будівельно-монтажних робіт
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук