Навігація
Головна
Економічні основи організації виробництва будівельних конструкцій,...ЕКОНОМІКА БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙОрганізація процесу проектування будівельних об'єктівМЕХАНІЗМ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В БУДІВНИЦТВІПроектування, будівництво та архітектурно-будівельні конструкції...
Організація процесу проектування будівельних об'єктівПроектування, будівництво та архітектурно-будівельні конструкції...Значення і завдання організаційного проектуванняІєрархічний аналіз завданьФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Мета і завдання будівельного проектування

Зведенню будь-якого об'єкта передує встановлення технічної можливості та економічної доцільності його будівництва. Ці завдання відображаються в спеціальному документі, який носить назву "проект".

Проект - це система сформованих цілей створюваного інженерного споруди чи іншого об'єкта промислового або цивільного призначення, представлена у вигляді:

графічних матеріалів (креслень), що відображають архітектурно-планувальні, конструктивно-компонувальні та технологічні рішення майбутньої споруди;

розрахунково-пояснювальних записок, як обгрунтовують технічну можливість його будівництва, надійність і безпеку роботи в конкретній природному середовищу;

кошторисної-економічної частини, визначальною вартість будівництва і обгрунтовує економічну доцільність витрат фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів.

Від рівня проектних рішень значною мірою залежить економічна ефективність об'єкта будівництва, характер його життєвого циклу і тривалість функціонування, собівартість продукції, що випускається, умови експлуатації і праці.

Проектування будь-якого об'єкта зазвичай здійснюється в кілька етапів. Після виникнення ідеї (задуму) на першому етапі проектування визначаються цілі інвестування: призначення об'єкта будівництва, його потужність, номенклатура продукції, що випускається, місце розміщення. Проводиться оцінка можливостей інвестування та досягнення передбачуваних техніко-економічних показників.

На основі зроблених на першому етапі досліджень і пророблень замовник (інвестор) приймає рішення про продовження або припинення роботи з реалізації ідеї. При позитивному рішенні замовник готує і представляє в місцеві органи влади клопотання про наміри будівництва в даному районі передбачуваного об'єкта з проханням попереднього погодження місця його розміщення. Після отримання від місцевих органів влади позитивного рішення замовник приступає до робіт другого етапу - розробки техніко-економічного обгрунтування інвестицій у будівництво об'єкта. На цьому етапі проводяться більш поглиблені опрацювання інженерних і особливо економічних і кошторисно-фінансових питань з проведенням необхідних інженерних вишукувань. За результатами техніко-економічного обґрунтування інвестицій приймається рішення про доцільність будівництва і продовженні проектування - розробці технічного проекту (проекту).

Тривалість проектного процесу від початку проектування до початку будівництва за середніми і відносно великим об'єктам зазвичай становить від 5 до 10 років; по особливо складним і великим об'єктам тривалість проектно-вишукувальних робіт може бути ще більше. Обставина призводить до того, що прийняті на початку розробки проекту інженерні рішення, засновані на останніх досягненнях науки і техніки, до початку введення об'єкта в експлуатацію просто застарівають. У зв'язку з цим в проектах промислових підприємств слід передбачати максимально новітні досягнення науки і техніки, прогресивну технологію виробництва, використання новітнього високопродуктивного обладнання, установок, агрегатів, комплексної механізації та автоматизації робіт, раціональне використання всіх видів ресурсів і безвідходних технологій. При проектуванні нових житлово-цивільних об'єктів у містах і селах належить передбачати максимальні зручності проживання та обслуговування населення. При проектуванні підприємств, що випускають сільськогосподарську продукцію, ставиться завдання створення великих механізованих, спеціалізованих комплексів з організацією виробництва на промисловій засадах, з переробкою швидкопсувної продукції (овочів, фруктів) безпосередньо в районах її виробництва.

У проектах промислових і сільськогосподарських підприємств, житлових, громадських і цивільних будинків велика увага приділяється їх зовнішньому вигляду, з тим щоб від розміщення нових об'єктів був отриманий не тільки економічний, а й соціальний і містобудівна ефект. Особлива увага приділяється раціонального використання землі та охорони навколишнього середовища.

Якість проекту визначається не тільки прогресивними технічними рішеннями, але і достовірністю кошторисної документації. Кошторис використовується для визначення техніко-економічних показників проектованого об'єкта і доцільності його будівництва, для планування та фінансування будівництва, організації будівельного виробництва, проведення економічної роботи в будівельно-монтажних організаціях і контролю їх діяльності. Від правильного визначення кошторисної вартості споруджуваних об'єктів багато в чому залежать хід будівельного виробництва і економічна ефективність будівництва.

Технічним рівнем проектів обумовлені темпи зростання продуктивності праці в будівельно-монтажних організаціях і ефективність роботи промислових підприємств, що випускають матеріали і конструкції.

Проекти повинні передбачати максимальну сборность та уніфікацію будівель, але без шкоди їх архітектурному змістом, укрупнення конструкцій з урахуванням готівкових коштів механізації, підвищення технологічності проектних рішень, використання високопродуктивної техніки. У проектах повинна міститися вся інформація, необхідна для організації та планування будівельного виробництва (дані про обсяги робіт, потребном кількості матеріалів, конструкцій, машин, трудових ресурсах, транспортних засобах). Проект повинен враховувати інтереси підприємств, що виготовляють вироби, деталі і конструкції. Кількість застосовуваних типорозмірів і марок збірних елементів дається в проектах мінімальним. Це виключає часту переналагодження потокових ліній на заводах. Таким чином, проектування сприяє розвитку технічного прогресу.

Проекти мають великий обсяг вишукувального, графічного і розрахункового матеріалу. У процесі проектування, особливо по великих і складним об'єктам, проводяться модельні дослідження, численні узгодження, експертиза та затвердження закінченою технічної документації.

Оскільки всі ці етапи вимагають великих витрат праці і часу, початок проектно-вишукувальних робіт повинно значно передувати початку будівельного виробництва. Тільки в цьому випадку можна своєчасно забезпечити необхідною і якісною технічною документацією програму будівництва.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Економічні основи організації виробництва будівельних конструкцій, виробів та інших матеріалів в умовах ринку
ЕКОНОМІКА БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Організація процесу проектування будівельних об'єктів
МЕХАНІЗМ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В БУДІВНИЦТВІ
Проектування, будівництво та архітектурно-будівельні конструкції залізобетонних градирень
Організація процесу проектування будівельних об'єктів
Проектування, будівництво та архітектурно-будівельні конструкції залізобетонних градирень
Значення і завдання організаційного проектування
Ієрархічний аналіз завдань
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук