Навігація
Головна
Вимоги "Россельхозбанка" до складу та змісту проектної документаціїФорма, зміст і обсяг аудиторської документаціїВимоги до проектної документації на споруджувані виробничі об'єктиПроектна документаціяОрганізаційно-розпорядча документація (ОРД)Документ 1 "Вимоги до Проектної документації"Облікова документаціяОблікова документаціяПроектно-кошторисна документація в будівництвіДоговір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт....
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Стадії проектування та зміст проектної документації

Проектно-вишукувальні роботи з великим складним промисловим об'єктам і комплексам зазвичай проходять сьомій характерних етапів: проблемні вишукування; розробка бізнес-плану; -Розробка техніко-економічного обґрунтування інвестицій;

-вибір і твердження майданчика для будівництва; -Розробка та видача завдання на проектування;

-інженерні вишукування;

- Проектування.

Для виконання проектно-вишукувальних робіт замовник, як правило, залучає спеціалізовані проектно-вишукувальні фірми. Вибір проектно-вишукувальної фірми, як правило, здійснюється шляхом оголошення торгів.

Проблемні вишукування проводяться тільки при проектуванні великих і складних об'єктів і спрямовані на отримання вихідних даних для розробки бізнес-плану та техніко-економічного обґрунтування інвестицій.

Бізнес-план - документ, що обгрунтовує економічну доцільність будівництва об'єкта, він також розробляється при оцінці доцільності участі у сфері підприємницької діяльності. Він містить відповіді на питання: що треба виробляти, як підвищити конкурентоспроможність виробленого товару, які потрібні кредити і коли їх потрібно і можливо буде повернути, які супроводу потрібні для просування товару. Бізнес-план дає уявлення про економічну ефективність об'єкта будівництва - терміни окупності, розмірах прибутку, шляхи реалізації продукції підприємства.

Бізнес-план включає результати вивчення ринку, його ємність, ступінь конкурентності середовища, динаміку цін і служить основою при переговорах з майбутніми замовниками та інвесторами. Він дає можливість визначити життєздатність майбутнього об'єкта будівництва в умовах конкуренції, містить рекомендації, як має розвиватися виробництво, служить підставою для отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Бізнес-план зазвичай складається з наступних розділів:

Резюме, в якому показується призначення об'єкта будівництва, що знову створюване підприємство збирається виробляти, за рахунок чого, ніж вироблений товар буде відрізнятися від продукції конкурентів і чому споживачі повинні захотіти придбати саме його. У резюме даються основні фінансові результати, яких слід очікувати від справи в майбутньому: прогноз обсягу продажів, виручка, витрати на виробництво, валовий прибуток і рівень прибутковості й рентабельності, а також термін повернення банківського кредиту.

Види товарів (робіт і послуг) - містить інформацію про номенклатуру існуючих і нових видів товарів, робіт і послуг, в чому полягає перевага технологій виробництва робіт. Якщо це відноситься до будівельної чи проектно-вишукувальної організації, то яким потенціалом володіє будівельна чи проектно-вишукувальних фірма.

Ринки збуту - наводиться аналіз існуючих ринків збуту, пропозиції щодо розширення сфери впливу. Важливим моментом є визначення споживачів, їхні запити, як довести до них свою продукцію. Без доброго розуміння замовника важко оцінити сильні і слабкі сторони нової продукції, робіт, послуг.

Конкуренція на ринку збуту - містить аналіз ринкової кон'юнктури, конкурентів, їх стратегії, тактику на ринку будівельної продукції, дані про кількість організацій, що пропонують послуги з виконання подібних будівельно-монтажних та інших робіт.

План маркетингу містить цілі та стратегії маркетингу, ціноутворення, схеми розповсюдження робіт і послуг, вирішує питання реклами, формування громадської думки.

План виробництва містить відомості про виробничої потужності майбутнього об'єкта будівництва. Якщо питання йде про будівництво, наводяться дані потужності будівельної організації, її основних виробничих фондах, репутації організації. Головне завдання - показати своїм потенційним замовникам, що організація в змозі виконати пропоновані обсяги робіт в потрібні терміни і з необхідною якістю.

Організаційний план - наводяться відомості про організаційну структуру підрядної фірми, про її персоналі: склад, вік, освіта, досвід роботи; про робочу силу, матеріальних умовах, кадровій політиці. Якщо мова йде про споруджуваному об'єкті, підприємстві, наводяться ті ж самі дані.

Правове забезпечення. Для будівельно-монтажних і проектних фірм вказуються дата створення, наводяться відомості про реєстрацію, установчі документи, номер ліцензії на право робіт, форма власності, копії договорів або відгуки про роботу з іншими організаціями.

Оцінка ризиків і страхування - визначається ступінь ризику і доцільність участі в даному підприємстві, розглядаються питання страхування об'єктів будівництва, виконання робіт і надання послуг.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Фінансовий план - містить обсяги виконання робіт, прибуток, собівартість, план доходів і витрат, рух грошових коштів, баланс.

Стратегія фінансування - містить відомості: скільки потрібно коштів для реалізації проекту, де можна отримати кредит і в якій формі, умови, коли можна очікувати повернення вкладених коштів.

На підставі результатів розробки бізнес-плану замовник виходить у місцеві органи влади з клопотанням про наміри будівництва в даному районі планованого об'єкта. У клопотанні про наміри будівництва виробничих об'єктів наводяться технічні та технологічні дані про підприємство, приблизна чисельність робітників і службовців, орієнтовна потреба підприємства в сировині і матеріалах, енергоресурсах, воді, земельних ресурсах, міркування про можливість впливу підприємства на навколишнє середовище і екологічну обстановку, забезпеченні працівників та їх сімей житлом і об'єктами соціально-побутового призначення. Клопотання про наміри містить інформацію про джерела фінансування та використання готової продукції.

Після отримання позитивного висновку на клопотання про наміри замовник приступає до розробки техніко-економічного обгрунтування інвестицій у будівництво. Розробка техніко-економічного обґрунтування інвестицій проводиться з метою прийняття рішення про господарську необхідності, технічної можливості, комерційної, економічної та соціальної доцільності інвестицій.

Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) інвестицій в будівництво є найважливішим документом, на підставі якого приймається принципове рішення про будівництво даного об'єкту і розробки технічного проекту. У завданні на розроблення ТЕО інвестицій наводяться вимоги до архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерних рішень, вимоги до охорони навколишнього середовища, особливі умови будівництва та основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва.

При розробці ТЕО інвестицій проводяться більш поглиблені дослідження питань маркетингу, попиту з урахуванням рівня цін, інфляції, стану ділової активності, більш ретельно обгрунтовується політика збуту продукції на основі прогнозу кон'юнктури ринку, розробляються заходи щодо стимулювання збуту продукції, у тому числі на зовнішньому ринку, і т.д. Також більш поглиблено обгрунтовується технологія основного і допоміжних виробництв, з більшою ретельністю аналізується забезпечення майбутнього підприємства ресурсами. До складу ТЕО інвестицій включаються матеріали з обгрунтування місцезнаходження об'єкта будівництва: наявність транспортних комунікацій, інженерних мереж, об'єктів виробничої та соціальної інфраструктури, ринку збуту продукції. Розділ містить принципові рішення щодо об'ємно-планувальних та конструктивних питань: терміни і черговість будівництва, загальні положення з організації і технології будівництва, рішення з енергозабезпечення, теплопостачання та газопостачання. Оцінюється характер впливу на природне середовище, визначаються потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, основні техніко-економічні показники і ефективність інвестицій, проводиться порівняльний аналіз техніко-економічних показників з аналогічними об'єктами, побудованими в країні замовника і за кордоном.

При розробці ТЕО інвестицій, як правило, розглядається кілька варіантів об'єкта будівництва. По кожному варіанту за укрупненими показниками вартості визначаються обсяг капітальних вкладень (К), собівартість продукції (С), питомі капітальні вкладення, питомі витрати сировини, палива, електроенергії, чисельність працюючих, продуктивність праці. Оптимальний варіант вибирають по мінімуму витрат.

Назва розділів ТЕО інвестицій досить близько збігається з розділами бізнес-плану, але за змістом вони відрізняються глибиною опрацювання як економічних, так і інженерних рішень.

У випадках, коли бізнес-план розробляється після розробки ТЕО інвестицій, матеріали ТЕО інвестицій служать обгрунтуванням для його розробки. Бізнес-план у цьому випадку формується для підтвердження платоспроможності та фінансової стійкості підприємства чи іншого об'єкта інвестування.

ТЕО інвестицій затверджується на основі висновку державної експертизи та рішення органу виконавчої влади про погодження місця спорудження об'єкту. Вибір місця розташування об'єкта оформляється і затверджується актом вибору майданчика для будівництва. Наявність затвердженого ТЕО інвестицій та акта вибору майданчика дозволяє перейти до наступного етапу проектування - розробці проекту (технічного проекту).

Розробка проекту починається з розробки і видачі технічного завдання на проектування. Технічне завдання на проектування видає замовник. Але у зв'язку з тим, що замовник, як правило, не володіє достатньою кваліфікацією, для його складання залучається проектна або інжинірингова фірма. Технічне завдання є невід'ємною частиною будь-якого договору (контракту) на проектно-вишукувальні роботи.

Завдання на проектування промислового об'єкта містить дані про районі, пункті майданчику будівництва, про характеристику продукції, її номенклатурі і потужності виробництва, про передбачувану спеціалізацію і кооперування, основних технологічних процесах і обладнанні, про джерела постачання сировиною, водою, паливом, газом і електроенергією, про умови очистки та скиду стічних вод, про райони споживання готової продукції, про терміни будівництва і черговості введення в дію потужностей, орієнтовних розмірах капітальних вкладень, про обсяги житлово-цивільного будівництва та його розміщенні.

За усталеною практикою прийнято вважати проектні, вишукувальні та дослідні роботи, виконані до початку розробки технічного проекту, передпроектної стадією. Стадія безпосереднього проектування починається з розробки технічного проекту (проекту).

Вибір майданчика для будівництва при підготовці завдання на проектування проводить комісія, що складається з представників замовника проекту, проектної організації, підрядної будівельної організації, місцевих органів влади, органів санітарно-епідеміологічної служби, державного пожежного нагляду, Держгіртехнагляду, органів, контролюючих використання та охорону водних ресурсів, управління залізниці, зв'язку, енергетики, цивільної оборони.

Майданчик під забудову доцільно вибирати на непридатних для сільськогосподарського використання землях, поблизу населених пунктів, джерел водопостачання, енергопостачання. Площадка повинна задовольняти санітарним вимогам.

Комісія складає акт про вибір майданчика, який є основним документом про погодження намічених проектних рішень і підключенні підприємства до інженерних мереж і комунікацій.

Завдання на проектування складає замовник за участю проектної організації на основі затвердженого ТЕО. Завдання на проектування промислового об'єкта містить дані про районі, пункті майданчику будівництва, про характеристику продукції, її номенклатурі і потужності виробництва, про передбачувану спеціалізацію і кооперування, основних технологічних процесах і обладнанні, про джерела постачання сировиною, водою, паливом, газом і електроенергією, про умови очистки та скиду стічних вод, про райони споживання готової продукції, про терміни будівництва і черговості введення в дію потужностей, орієнтовних розмірах капітальних вкладень, про обсяги житлово-цивільного будівництва та його розміщенні.

Інженерні вишукування проводяться з метою отримання даних, необхідних для прийняття технічно правильного і економічно обґрунтованого проектного рішення будівництва та експлуатації об'єктів. Інженерні вишукування діляться на економічні і технічні. Економічні дослідження проводять в період розробки ТЕО інвестицій і складання бізнес-плану. Але частина цих досліджень використовується і в проекті. У завдання економічних вишукувань входить збір даних про наявність: існуючих підприємств, їх продукції, джерел сировини, паливно-енергетичних ресурсів, інженерних мереж різного призначення, залізних і автомобільних доріг, водних шляхів сполучення, трудових ресурсів і житлової площі, розвиток сировинної бази, стан земельної фонду.

У комплекс робіт, виконуваних у процесі технічних досліджень, входять топографо-геодезичні роботи, інженерно-геологічні, гідрогеологічні та гідрологічні, кліматичні, почвенно- і геоботанічні, санітарно-гігієнічні вишукування, збір даних, необхідних для розробки проекту організації будівництва. Повнота і якість досліджень визначають правильність і доцільність рішень, прийнятих у проекті.

Проектування може здійснюватися в дві стадії - проект (технічний проект) і робочі креслення або в одну стадію - техноробочий проект.

За дві стадії проектуються складні промислові, а також житлово-цивільні об'єкти, що споруджуються в містах, які не мають генеральних планів. Всі інші об'єкти проектуються в одну стадію.

Технічний проект (проект), згідно з Інструкцією про порядок розроблення, погодження, затвердження і склад проектної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд (СНиП 11-01-95), включає в себе наступні розділи:

1) загальна пояснювальна записка;

2) генеральний план і транспорт;

3) технологічні рішення;

4) управління виробництвом і підприємством і організація умов і охорони праці робітників і службовців;

5) архітектурно-будівельні рішення;

6) інженерне обладнання, мережі та системи;

7) організація будівництва;

8) охорона навколишнього середовища;

9) інженерно-технічні заходи цивільної оборони;

10) кошторисна документація;

11) ефективність інвестицій.

1. В загальній пояснювальній записці даються інформація про проектну потужність об'єкта, номенклатуру, якість та конкурентоспроможності продукції, потреби об'єкта в ресурсах, відомості про соціально-економічних та екологічних умовах району будівництва, основні показники по генеральному плану, інженерних мереж і комунікацій та інші характеристики реалізації інвестиційного проекту.

2. Генеральний план і транспорт включає в себе показники по генеральному плану, внутрішньомайданчиковому і зовнішньому транспорту, основні планувальні рішення, заходи щодо благоустрою території та інші матеріали.

3. Технологічні рішення - наводяться характеристики технології виробництва, трудомісткості виготовлення продукції, пропозиції щодо організації контролю якості продукції, паливно-енергетичний та матеріальний баланси технологічних процесів, технічні рішення щодо запобігання (скорочення) викидів і скидів шкідливих речовин в навколишнє середовище і т.д.

4. Управління виробництвом, підприємством і організація умов і охорони праці робітників і службовців включає аналіз організаційно-функціональної структури управління підприємством, АСУ, числа і оснащеності робочих місць, санітарно-гігієнічних умов праці працюючих, заходи з охорони праці та техніки безпеки.

5. У розділ "Архітектурно-будівельні рішення" входять відомості про інженерно-геологічних, гідрогеологічних умовах майданчика будівництва, обгрунтування архітектурно-будівельних рішень, заходи щодо зниження виробничих шумів та вібрацій і т.д.

6. Інженерне обладнання, мережі та системи - наводяться рішення із водопостачання, каналізації, теплопостачанню, газопостачанню, електропостачанню, опаленню, вентиляції і т.д.

7. Розділ "Організація будівництва" розробляється відповідно до СНиП "Організація будівельного виробництва" і характеризується принципами використання ресурсів (у тому числі і ресурсів часу) при спорудженні об'єкта.

Складові частини ОСП - будгенплан будівництва і календарний план будівництва. До ОСП вирішуються питання про джерела забезпечення будівництва матеріалами, конструкціями, напівфабрикатами, деталями, виробами, будівельними машинами і транспортом. При цьому обсяги будівельного виробництва в цілому по будові ув'язуються з наявними ресурсами. Якщо з'ясовується, що виробничі потужності підприємств недостатні, намічаються заходи щодо їх збільшення.

Проект організації будівництва містить календарний план будівництва об'єктів і методи виробництва основних будівельно-монтажних робіт, визначає склад підрядних будівельних організацій, систему управління ними, розвиток їх в ході розгортання будівництва.

8. У розділі "Охорона навколишнього середовища" наводяться заходи щодо зниження шкідливого впливу на природне середовище як у процесі будівництва, так і при подальшій експлуатації об'єкта.

9. Інженерно-технічні заходи цивільної оборони включають заходи щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

10. Розділ "Кошторисна документація" містить зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва і при необхідності зведення витрат, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, кошторисні розрахунки на окремі види витрат, у тому числі на вишукувальні та проектні роботи. Вартість будівництва в кошторисній документації рекомендується приводити в двох рівнях цін: в базисному і поточному (або прогнозному). На основі поточних і прогнозних цін замовники і підрядники формують зведені (договірні) ціни на будівельну продукцію.

11. У розділі "Ефективність інвестицій" уточнюється оцінка ефективності капітальних вкладень, встановлена раніше в обгрунтування інвестицій.

У складі проекту (технічного проекту), як правило, розробляється тендерна документація для оголошення торгів на будівництво.

Технічний проект, як правило, проходить експертизу. У переважній більшості випадків по великим та складних об'єктах замовник оголошує тендер на проведення експертизи. У процесі експертизи перевіряють відповідність розробленого проекту виданим технічним завданням на проектування, аналізують технічний рівень прогресивності і новизну проектних рішень, перевіряють правильність оцінки економічної ефективності капітальних вкладень, зіставляють прийняті рішення з кращими вітчизняними і зарубіжними проектами. Особлива увага звертається на вирішення питань, пов'язаних з безпекою споруд.

Після завершення експертизи експертний висновок передається проектувальнику. Проектувальник, вивчивши зауваження експертів, разом із замовником приймають рішення про доопрацювання проекту та внесення до нього змін. Після цього проект затверджується, і замовник приймає рішення про оголошення торгів на будівництво об'єкта, на підставі яких визначається підрядна будівельна організація.

Відповідно до міжнародної практики і діючими рекомендаціями робоча документація на будівництво об'єкта розробляється підрядником або за його рішенням її складання на підставі контракту доручається спеціалізованої проектно-вишукувальної організації.

При складанні робочих креслень забороняється приймати рішення, що погіршують техніко-економічні показники, прийняті в технічному проекті, що негативно позначаються на умовах праці працюючих або знижують ступінь безпеки споруд.

Робочі креслення не підлягають погодженню, експертизі та затвердженню. Підписані головним інженером споруджуваного підприємства або головним інженером управління капітального будівництва діючого підприємства, вони надходять у виробництво робіт.

На стадії робочого проектування будівельна організація зазвичай власними силами розробляє проект виконання робіт (ППР), в якому уточнюються методи виконання робіт і визначаються ресурси, необхідні для зведення об'єкта.

Терміни виконання робіт ув'язуються з обсягами і термінами поставки матеріально-технічних ресурсів. Ці питання вирішуються при складанні графіка виконання робіт і надходження ресурсів на об'єкт. При складанні графіка поставки будівельних матеріалів виходять з забезпечення мінімально необхідного запасу матеріалів на будівельному майданчику.

Поряд з графіками виконання робіт та забезпечення споруджуваних об'єктів ресурсами важливою складовою частиною

ППР є об'єктний будгенплан, на якому зазначаються будуються і існуючі постійні та інвентарні будівлі. При розробці будгенплану виходять з раціонального використання території будівельного майданчика. Кількість і порядок розміщення виробничо-побутових приміщень повинні задовольняти санітарним нормам і не викликати зайвих переміщень робітників на будівельному майданчику. Траси інженерних комунікацій і доріг повинні мати мінімальну протяжність. Будівельні машини слід розміщувати таким чином, щоб забезпечувалася раціональна технологія виробництва (дотримуючись при цьому вимоги з техніки безпеки).

Коли проектування ведеться в одну стадію, у форматі техно-робочого проекту, в ньому виділяється затверджувальна частина і робочі креслення. Порядок проходження і узгодження затверджуваної частини аналогічний процедурам узгодження технічного проекту.

Робоча документація включає локальні кошториси, відомості обсягів і потреби в будівельних матеріалах, специфікації обладнання, вимоги до виробництва робіт.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Вимоги "Россельхозбанка" до складу та змісту проектної документації
Форма, зміст і обсяг аудиторської документації
Вимоги до проектної документації на споруджувані виробничі об'єкти
Проектна документація
Організаційно-розпорядча документація (ОРД)
Документ 1 "Вимоги до Проектної документації"
Облікова документація
Облікова документація
Проектно-кошторисна документація в будівництві
Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. Проектування і вишукування для капітального будівництва
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук