Навігація
Головна
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДРЯДНИХ ВІДНОСИН В БУДІВНИЦТВІОСНОВИ ЕКОНОМІКИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВАКошторисна вартість будівництва і оцінка нерухомостіМетоди розрахунку вартості будівництваОрганізація підрядних торгівПідрядне виробництвоПідрядний методФормування підрядного ринкуПідрядні роботи для державних або муніципальних потребДержавний чи муніципальний контракт на виконання підрядних робіт для...
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Підрядні торги в будівництві

У міжнародній практиці капітального будівництва вибір проектувальників, підрядників, постачальників технологічного обладнання зазвичай здійснюється на конкурсній основі шляхом проведення торгів.

Весь процес будівельній діяльності країн з розвиненою економікою так чи інакше пов'язаний з вибором кращого проекту, надійного постачальника, підрядника, партнера, здатних забезпечити кращу якість продукції, робіт, послуг, найменші витрати при освоєнні проекту, скорочення термінів здійснення робіт з того чи іншого проекту.

Кращим механізмом для створення конкурентного середовища є підрядні торги, що дозволяють демонополізувати ринок будівельних послуг.

Замовник робіт при торгах прагне забезпечити кращі умови по цінам, якості робіт і термінами їх виконання.

Торги по порівнянні з прямими двосторонніми договорами створюють умови конкуренції між підрядними будівельними та проектними фірмами, постачальниками і дозволяють замовнику вибрати найбільш вигідні пропозиції з точки зору як ціни, так і інших комерційних і технічних умов.

Конкуренція при розміщенні замовлень йде на кожній фазі життєвого циклу проекту. Це здійснюється у вигляді конкурсів, підрядних торгів.

Підрядні торги можуть проводитися при:

-Будівництво будівель, споруд, підприємств;

-виконання проектно-вишукувальних, монтажних, пусконалагоджувальних та інших видів робіт;

-Вибір постачальника матеріалів, конструкцій, обладнання;

-управлінні проектом, інжинірингу, консультуванні, контролі і нагляді;

інших технічних і організаційних роботах і послугах або їх обґрунтованих поєднаннях.

З наведених умов випливає визначення: підрядні торги - конкурсна форма розміщення замовлень в інвестиційно-будівельній діяльності на всіх фазах здійснення проекту з метою вибору кращої пропозиції для виконання робіт і надання послуг.

Торги - практично єдиний спосіб вибору виконавців будівельних робіт на конкурсній основі, які матеріально гарантували б точне виконання своїх зобов'язань.

У роботі розглядаються основні моменти проведення конкурсних торгів і укладання контракту з переможцем торгів.

Організацію і проведення підрядних торгів (конкурсів) можна розглядати як якийсь проект, метою якого є вибір кращої пропозиції для успішного виконання робіт, надання послуг (табл. 8.1).

Представленим фазам здійснення проекту торгів відповідає процедура і послідовність виконання тих чи інших робіт учасниками торгів.

Склад і обсяг фаз носять загальний характер і можуть бути змінені і доповнені в кожному конкретному випадку. На кожному кроці проекту торгів учасники торгів виступають в рамках своїх прав, функцій і відповідальності.

Існує ряд методичних вказівок, розроблені нормативи і способи (методи) досягнення відповідності вимогам нормативних документів, які застосовуються на кожній з фаз здійснення проекту торгів, а сам процес проведення підрядних торгів повинен розглядатися як етап життєвого циклу реалізації інвестиційного проекту.

Процедура проведення торгів складається з наступних етапів.

До прийняття рішення про проведення підрядних торгів замовник повинен отримати необхідні інвестиційні ресурси (або право розпоряджатися ними в необхідний для створення об'єкту інтервал часу), підтверджені відповідними фінансовими документами, наприклад кредитним договором, банківської довідкою, постановою виконавчого органу державної влади, на повне або часткове фінансування об'єктів для федеральних державних потреб.

Наступним комплексом проблем, які необхідно вирішити замовнику до оголошення торгів, є розробка концепції майбутніх договірних відносин між замовни

Таблиця 8.1 Організаційний процес підрядних торгів

Фази торгів

Процедури процесу підрядних торгів

Початкова фаза

Ініціація торгів Призначення організатора торгів Визначення об'єкта і предмета торгів Оголошення про торгах

Фаза розробки проекту торгів: підготовка і проведення торгів

Формування тендерного комітету Проведення попередньої кваліфікації Розробка тендерної документації Розрахунок кошторисів інвестора і оферента Підготовка оферти і пропозицій Зустрічі і переговори Відвідування місця будівництва Перевірка документів Внесення завдатку

Фаза виконання проекту торгів: проведення торгів

Затвердження регламенту і критеріїв оцінки

Процедура розкриття оферт

Оцінка пропозицій та їх аналіз

Обгрунтування тендерного комітету

Вибір генпідрядника

Вибір субпідрядника

Контроль і перевірка документів

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Фаза завершення:

висновок

контрактів

Підготовка контракту

Укладення контрактів і субконтрактов

Контроль документів, процедур, аналіз і банк даних

Інформація про переможця і контракті

кому і переможцем торгів. Суть концепції виражається в ступені відповідальності всіх суб'єктів інвестиційної діяльності. Ступінь відповідальності визначається організацією стосунків замовника і виконавця робіт (підрядника).

Найбільш розвиненою формою відносин між замовником і виконавцем є підбір генерального виконавця (генпідрядника). Ступінь відповідальності за виконання робіт визначається на основі контракту, укладеного між замовником і генпідрядником. На основі цих контрактних відносин генпідрядник вибирає для виконання спеціальних видів робіт субпідрядників.

Після виконання вищеперелічених умов однією з перших проблем, яку слід вирішити замовнику, є визначення та призначення організатора торгів.

Функції організатора торгів замовник може доручити одній із спеціалізованих фірм, що має ліцензію на цей вид діяльності, або наказом голови адміністрації суб'єкта РФ визначається фірма, якій доручається робота на всій території даного суб'єкта РФ. Організатор торгів виконує такі функції: формує і затверджує склад тендерного комітету, готує документи для оголошення торгів, здійснює публікацію оголошення або розсилку пропозицій, організовує розробку та розповсюдження тендерної та іншої необхідної документації, затверджує результати торгів, ліквідує тендерний комітет.

Повноваження організатора торгів підтверджуються розпорядчим документом замовника або відповідним договором. Організатор має право делегувати частину своїх повноважень тендерному комітету.

Після призначення організатора торгів замовник або організатор торгів визначає об'єкт і предмет торгів.

До оголошення про торги організатор торгів, реалізуючи умови замовника, вирішує питання про вид торгів: відкриті торги або закриті, з попередньою кваліфікацією або без неї.

При закритих торгах замовник для участі в торгах запрошує кілька вже відомих йому фірм. При відкритих торгах замовник шляхом оголошення у відкритій пресі запрошує всіх бажаючих взяти участь у торгах. Оголошення про торги, публікується у пресі, складається в довільній формі. У відкритих торгах можуть взяти участь всі бажаючі іноземні та місцеві фірми. Повідомлення про проведення попередньої кваліфікації обов'язково повинна міститися в оголошенні про торги. При проведенні закритих торгів повідомлення про проведення попередньої кваліфікації міститься в запрошенні.

Залежно від об'єкта і предмета торгів замовник (або організатор торгів) самостійно формує тендерний комітет, залучаючи власних фахівців, представників науково-дослідних, проектних, інженерно-консультаційних та інших організацій, окремих консультантів і експертів на підставі укладених з ними договорів відповідно до чинного законодавством.

До складу тендерного комітету можуть включатися представники Мінбуду Росії та Міжвідомчої комісії з підрядним торгам при Мінбуді Росії.

Тендерний комітет спільно з організатором торгів і замовником несуть повну відповідальність за правильність підготовки, проведення та об'єктивність результатів торгів, дотримання законів та інших нормативних актів Російської Федерації, міжнародних угод. Тендерний комітет має право делегувати частину своїх функціональних обов'язків по розробці, поширенню та експертизі тендерної документації, оцінкою конкурсних пропозицій інженерно-консультаційним організаціям, що мають відповідну ліцензію.

У разі прийняття замовником рішення про проведення торгів з попередньою кваліфікацією претендентів проводиться процедура за визначенням технічних, економічних, організаційних та інших потенційних можливостей претендента для виконання акредитуючої на торги підряду. Попередня кваліфікація забезпечує певні гарантії відбору можливих претендентів.

Після цього тендерним комітетом розробляється тендерна документація (тендер), що складається з технічної та комерційної частин. У ній крім вказівки місця, дня і години відкриття і закриття торгів, назви організації, яка їх проводить, міститься інформація про характер об'єкта, його потужності, продуктивності; про основні техніко-економічних характеристиках; про те, яка додаткова технічна і пояснювальна документація повинна додаватися оферентом до його пропозиції; про основні комерційних і технічних умовах, у тому числі про терміни будівництва, про умови платежу (а також інша інформація, наприклад, пов'язана з наданням експортером кредиту) та внесення гарантійних застав (їх величина, можливість заміни банківською гарантією); вказівки на те, в яких цінах має подаватися пропозицію оферентами, допускаються ковзаючі ціни для великих об'єктів; повідомляються також умови арбітражу, штрафів, гарантій, можливість (або неможливість) надання альтернативних пропозицій і вимог, пов'язаних із забезпеченням технічного обслуговування. Якщо мова йде про будівництво об'єкта, документація містить окремий опис об'єкта, технічні вимоги, необхідний обсяг графічних матеріалів, комерційні умови, проект контракту, що дозволяє підряднику правильно оцінити вартість будівництва, а надалі, у разі присудження підряду, складати робочу документацію і здійснювати будівництво . Тендерна документація викуповується за певну, як правило, незначну, плату.

Зазвичай зміст тендерної документації (тендеру) поділяють на дві частини:

1) загальну (загальні умови торгів), яка нерідко аналогічна для багатьох видів об'єктів, що будуються в даній країні;

2) спеціальну, яка містить необхідні відомості про даному конкретному об'єкті (докладні техніко-економічні характеристики); до цієї частини у разі потреби можуть додаватися (крім специфікацій) креслення та інша документація.

При успішному проходженні попередньої кваліфікації підрядники представляють на торги оферту, конкурс між підрядниками загострюється і на наступному етапі торгів відбираються найбільш сильні з них, у тому числі за рахунок обгрунтування раціональної для замовника і підрядника вартості робіт. На заключному етапі торгів (виявлення переможця та підписання контракту) визначається остаточна договірна ціна підрядних робіт. І хоча у складі показників оферти ціна не завжди є найбільш вагомим критерієм при оцінці потенційних можливостей претендента, тим не менше вона займає одне з провідних місць, а її визначення являє собою, мабуть, найскладнішу, трудомістку і відповідальну задачу. Більш того, якщо інші приватні показники (критерії) є на момент їх визначення та подання умовно-постійними величинами (досвід будівництва, показники фінансового стану підрядних організацій, рівень кваліфікації фахівців, рівень технічної оснащеності та ін.), То ціна оферти - це такий приватний показник, величина якого не може бути однозначною.

Для визначення вартості в ході підготовки пропозицій щодо вільними (договірними) цінами на будівельну продукцію складаються:

при розробці підстав інвестицій та проектно-кошторисної документації на замовлення інвестора - інвесторські кошторису;

при підготовці договору, коли розроблена тендерна документація, - розрахунки підрядника.

При цьому слід мати на увазі, що вартості, визначені інвесторськими кошторисами та розрахунками підрядника, можуть не збігатися.

Кошториси інвестора та підрядника можуть складатися різними методами, вибір яких здійснюється в кожному конкретному випадку залежно від договірних умов і загальної економічної ситуації.

Методичні рекомендації з визначення вартості предмета підрядних торгів у будівництві передбачають два варіанти:

1) визначення вартості предмета підрядних торгів (Цт) за наявності передпроектної та проектно-кошторисної документації, коли:

де Ар - кошторисна вартість в поточному рівні цін на період проведення підрядних торгів; Кн - коефіцієнт інфляції до вартості предмета торгів до моменту платежу за договором; К - коефіцієнт урахування ПДВ;

2) визначення вартості предмета підрядних торгів за відсутності передпроектної та проектно-кошторисної документації за укрупненими показниками і по об'єктах-аналогах декількома варіантами, маючи на увазі, що необхідно розташовувати при цьому основними проектними рішеннями і термінами виконання робіт.

У ринкових відносинах у підрядника виникає необхідність провести розрахунки вартості підрядних робіт по структурі витрат, не рекомендованих Мінбуду РФ. Це обумовлено тим, що при порівняльному аналізі вартості будівництва по всіх оферентам замовника не цікавить структура витрат підрядника. Оферент, у якого певна їм вартість, а також інші параметри виявляться найбільш прийнятними для замовника, переможе на підрядних торгах. Він отримає право укладення контракту на виконання підрядних робіт.

Таким чином, запропонований новий підхід до системи ціноутворення і визначення вартості будівництва дозволяє впорядкувати визначення договірних цін на будівельну продукцію з урахуванням ув'язки інтересів замовників і підрядників.

При подачі документів в тендерний комітет для підтвердження серйозності своїх намірів кожен претендент вносить заставу, як правило, в середньому 2% від суми пропозиції. Якщо пропозиції відхиляються, то заставна сума претенденту повертається.

Для успішного виступу оферентов на торгах велике значення має суворе дотримання всіх положень і вимог, зазначених в умовах торгів, а також складання оферт по строго певній формі. Без дотримання цих вимог можливість виграшу торгів практично нереальна, так як їх організатори мають право не тільки відхиляти, але і зовсім не розглядати ті пропозиції, які не відповідають обумовленим умовам. Окрім дотримання всіх зазначених вище формальностей, пропозиції учасників торгів повинні бути належним чином підписані, завірені печаткою оферента та направлені організаторам торгів у заклеєних, а іноді (як то потрібно в окремих країнах) - у подвійних конвертах. У цьому випадку на зовнішньому з них пишеться тільки адресу організації, що проводить торги (або адресу приймаючої пропозиції), а на внутрішньому - номер торгів, найменування об'єкта і дата.

Після проведення зустрічей і переговорів, відвідування місця будівництва, перевірки документів відбувається визначення переможця торгів згідно із затвердженим регламентом, оформляемое протоколом тендерного комітету, який не є актом юридичної скріплення угоди.

У призначений день і годину розкриваються конверти з пропозиціями, але у зв'язку з тим, що пропозиції містять великий обсяг інформації, в цей день дається оголошення про всіх учасників торгів і про претендентів, які допущені до подальшого розгляду. Ухвалення рішення і присудження замовлення зазвичай відбувається через кілька місяців після вивчення пропозицій, кредитоспроможності претендентів, їх виробничих можливостей.

Заключний етап у разі успішного проведення остаточних торгів завершується підписанням контракту.

Нормативно-правові документи припускають довгий ланцюжок юридичних дій, починаючи від розробки конкурсної документації та розміщення оголошення про торги в засобах масової інформації і закінчуючи визначенням переможця торгів і укладенням з ним контракту.

Контракт для надання йому обов'язкової сили повинен бути юридично оформлений.

На ринках об'єктів капітального будівництва застосовується значне число моделей контрактів, що відрізняються способами оцінки вартості виконуваних підрядником робіт і ступеня відповідальності беруть участь у виконанні робіт. На сьогодні існує чотири основних типи контрактів, що використовуються в інвестиційній сфері, - А, В, С і D.

Тип А - контракт з встановленої твердої, паушальною, ціною (сумою). Паушальна ціна (сума) - це загальна сума без диференціювання складових її частин (складових). Термін походить від німецького слова pauschal (на коло, загалом, всього); вживається, коли йдеться про встановлення однієї загальної суми за партію однорідних або різнорідних товарів або за виконання певних робіт (послуг). Наприклад, за поставку комплектного обладнання для споруджуваної електростанції призначається паушальний платіж 30 млн дол. (Замість вказівки ціни кожного відповідного агрегату). У торгових угодах паушальна ціна - це ціна на круг для загальної кількості товару без розрізнення за сортам, якості і т.д .; паушальна знижка - загальна знижка, виражена не у відсотках від суми, а в абсолютній цифрі; ПАУШАЛЬНА кількість - загальна кількість без підрозділи за окремими сортами, видами та ін.

Контракт типу А передбачає виплату замовником підряднику заздалегідь обумовленої паушальною суми після виконання останнім робіт, визначених кресленнями або специфікаціями. Обумовлена паушальний платіж не підлягає перегляду, за винятком випадків внесення самим замовником змін до проекту в ході його виконання.

У сучасних умовах багато замовників віддають перевагу контрактами з паушальною ціною. Для замовників переваги контрактів з паушальною ціною проявляються в точному визначенні витрат реалізації проекту, відсутності (для замовника, але не для підрядника) фінансових ризиків, простоті вибору підрядника і управління проектом. Визначення витрат за проектами здійснюється на ранній стадії, що дає можливість замовнику приймати рішення з урахуванням майбутніх витрат і термінів виконання робіт до того, як будуть зроблені великі капіталовкладення. Загальний обсяг капітальних вкладень по даному виду контракту є фіксованим.

Контракти з твердою ціною зазвичай пов'язані з меншими інвестиційними витратами в порівнянні з іншими типами контрактів за умови сприятливої для замовника економічної кон'юнктури.

Фінансовий ризик в цьому випадку для замовника мінімальний, оскільки підрядник гарантує неперевищення договірної ціни, в той час як для підрядника фінансовий ризик може виникнути у зв'язку з можливим збільшенням витрат на субпідрядні роботи, зростанням цін на матеріали, обладнання, проектно-конструкторські роботи, робочу силу . Крім того, на нього повністю лягає ризик невиконання робіт в обумовлені терміни внаслідок погодних факторів, помилок і прорахунків.

У контрактах з паушальною ціною скорочуються і спрощуються обов'язки замовника з управління та нагляду за ходом виконання робіт, оскільки підрядник бере на себе всі вартісні ризики. Тут замовник може обмежуватися тільки контролем за дотриманням термінів і за якістю виконуваних робіт. Обов'язки з контролю за витратами реалізації проекту зводяться до нагляду за змінами в роботах і здійснення грошових розрахунків. Крім того, діє природний стимул для повного завершення робіт по проекту у встановлені терміни або достроково, оскільки збільшення термінів будівництва веде в даному випадку тільки до зростання витрат у підрядника.

Застосування контрактів з твердою ціною вимагає дотримання ряду обов'язкових умов. Якщо ці умови не виконуються, контракт може перестати бути ефективним для замовника. Значна частина кваліфікованих і конкурентоспроможних підрядників висуває в якості умов вимоги, на яких вони погоджуються брати на себе ризики, пов'язані з виконанням контрактів з паушальною ціною.

Підряднику повинні бути повністю відомі обсяги і види робіт, конкретні умови будівництва задовго до терміну подачі заявок на торги, щоб він міг чітко оцінити свої витрати. Обсяг робіт повинен відповідати фінансовим можливостям підрядника, а стабільність економічних, політичних, соціальних умов в тій країні, де будується об'єкт, повинна забезпечувати зведення до мінімуму витрат підрядника на покриття різних видів ризиків.

Для укладення контрактів із застосуванням паушальною ціни повинні існувати сприятливі для замовника умови на будівельному ринку: не тільки значне число кваліфікованих і конкурентоспроможних підрядників, які проявляють бажання виступати на торгах, але і такий рівень ділової активності у відповідному секторі будівельного ринку, при якому підрядники можуть отримати більший обсяг робіт в порівнянні з тим, який доступний для них по інших типах контрактів, з меншим ризиком.

Контрактами з твердою ціною притаманні і недоліки, через які такі контракти в окремих випадках не можуть бути використані. Наприклад, можливе збільшення термінів робіт через необхідність більш тривалого опрацювання проекту; великий обсяг робіт, висока складність проекту, своєрідний характер робіт.

Тип В - контракт з оплатою за обсягом робіт. У контрактах цього типу вартість робіт визначається виходячи із обсягів робіт і ринкових розцінок. Спочатку оцінюються попередні обсяги передбачуваних робіт, фактичні обсяги заміряються і оцінюються по завершенні робіт.

Тип С - контракт з відшкодуванням витрат заснований на оплаті підряднику фактичних витрат, які він поніс у ході виконання робіт. Цей контракт містить також додаткові виплати на покриття накладних витрат і т.д. Додаткові виплати визначаються або як фіксований відсоток від фактичних витрат, або у вигляді фіксованої суми, або як змінна величина, що коливається.

Контракти А, В і С можуть виступати як серійні і як контракти на проектування і будівництво. До серійним контрактами відносяться контракти, які укладаються з одним і тим же підрядником для послідовного виконання ряду проектів. При цьому перший контракт укладається відповідно до звичайної процедури, а наступні служать як би продовженням першого. За контрактом на проектування та будівництво один і той же підрядник здійснює і проектні, і будівельні роботи.

Тип О - строковий контракт, який передбачає виконання підрядником певної роботи у встановлений термін. При цьому оплата може здійснюватися на основі виконаного обсягу робіт і по конкретних термінів (етапах).

Контракти типу Л, В, С і О можуть бути з фіксованою або корректируемой ціною. За контрактом з фіксованою ціною вартість контракту узгоджується і фіксується в момент його підписання. При цьому фиксируемая сума не може переглядатися, за винятком випадків внесення змін до специфікації або в креслення, а також випадків, передбачених умовами контракту (наприклад, при розбіжності планованих і фактичних робіт). У контракті такого типу підрядник бере на себе весь ризик, пов'язаний з інфляційним підвищенням вартості робіт. Тому він домагається, щоб у контракті було передбачено додаткові суми на покриття непередбачених витрат. Контракт з фіксованою ціною не слід змішувати з контрактом з паушальною ціною.

Контракт з корректируемой ціною містить положення, що дозволяє підвищувати або знижувати вартість контракту в залежності від розмірів витрат, які несе підрядник. Зазвичай контракти такого типу укладаються на тривалий термін (понад рік).

До категорії договорів підряду відносяться і субконтракти, що укладаються генеральним підрядником з субпідрядними фірмами, які виконують, як правило, спеціалізовані роботи. При цьому субпідрядника може призначити замовник або його може вибрати підрядник на свій розсуд.

У процесі укладення та виконання будівельних контрактів підрядна фірма бере на себе гарантійні зобов'язання, що вимагають внесення відповідних заставних сум.

Можна розрізняти наступні види гарантійних зобов'язань.

1. Гарантійний заставу при подачі пропозицій на будівництво об'єктів. Вноситься фірмами-оферентами в тендерний комітет - організацію, яка проводить торги, - на чітко встановлений термін. Якщо пропозиція оферента не береться замовником, то застава повертається. У випадку, якщо представлене пропозицію буде відкликано оферентом раніше встановленого терміну, внесений застава не повертається.

Величина гарантійного застави залежить від загальної вартості поставок і становить зазвичай в середньому 2% від загальної суми пропозиції (оферти).

Застава виставляється в одному з банків країни, яка проводить торги, або у відділенні будь-якого іноземного банку в даній державі. Якщо оферентом є державна організація, то зазначений заставу може бути замінений банківською гарантією.

2. Гарантійний заставу з виконання контракту охоплює весь період будівельних робіт і зазвичай становить приблизно 10% від вартості контракту. Застава вноситься будівельною фірмою (підрядником) під банківську гарантію. Гарантія також може надаватися страховою компанією, яка бере на себе відповідальність за дії підрядника. Заставна сума призначена для покриття збитків, пов'язаних з невиконанням підрядником умов контракту (тому вельми важливо, щоб умови були чітко сформульовані) та іншими допущеними в ході робіт помилками. Сума збитку визначається сторонами за взаємною згодою або через арбітраж. Існує також практика отримання гарантійних сум замовником від банку на вимогу незалежно від ступеня дотримання контракту підрядником і обгрунтованості претензії. Деякі банки воліють таку систему, оскільки вона позбавляє їх від необхідності розбору позовів, проте це може призводити до зловживань.

3. Гарантія платоспроможності (платежу) свідчить про можливості підрядника виплачувати заробітну плату своїм робітникам, оплачувати будматеріали і роботи субпідрядників.

Різновидом гарантії платежу є гарантія зобов'язань за авансовими платежами. Гарантійне зобов'язання за авансовими платежами охоплює платежі, вироблені замовником підряднику авансом для покриття "мобілізаційних витрат", наприклад на початкове придбання матеріалів і устаткування.

4. Гарантія по завершенні будівництва охоплює гарантійний експлуатаційний період, передбачений умовами контракту. Вона служить запорукою для покриття витрат, пов'язаних з усуненням дефектів, що виявилися в процесі експлуатації. Це може бути сума, утримувана замовником на гарантійний термін, або банківська гарантія на таку суму (зазвичай 5-10% від вартості об'єкта).

Таким чином, система гарантій відіграє позитивну роль, оскільки надаються гарантії сприяють тому, щоб проект був завершений, підрядним робочим виплачувалася зарплата, а постачальникам будматеріалів і субпідрядникам оплачувалися рахунки в разі банкрутства підрядника; щоб забезпечувався захист інвестора від втрат у разі накладення арешту на майно підрядника (якщо останній не виробляє виплату зарплати і не оплачує рахунки за поставлені будматеріали і здійснені субпідрядниками роботи) і, нарешті, система гарантій сприяє нормальному функціонуванню механізму платежів шляхом виключення неплатоспроможного стану підрядника.

Разом з тим в сучасних умовах в Росії залоги іноді заважають взяти участь у торгах можливим претендентам, так як розмір застав досить великий і підрядна організація при цьому позбавляється частини свого оборотного капіталу на певний період. А оскільки багато будівельні організації перебувають у складному становищі, вилучення частини оборотного капіталу на певний строк негативно позначається на їхньому фінансовому стані. Адже фірма-претендент, беручи участь у торгах, не має ніякої гарантії того, що вона стане переможцем або що торги будуть оголошені не відбулися.

Організатор торгів має право без оголошення причини визнати торги не відбулися. Це може статися, якщо жодна з пропозицій претендентів його не влаштовує, але може бути й інша причина: замовник зважаючи зміни свого фінансового становища бачить, що не зможе оплатити будівництво, і визнає торги не відбулися. У результаті фірма-претендент не отримує замовлення, а гроші, які були внесені в заставу, хоча і тимчасово, але все ж зменшили її оборотний капітал.

Крім того, якщо фірма-претендент не виграла конкурс, то вона отримує заставу назад тільки після закінчення торгів. Оскільки термін визначення переможця торгів часом досягає шести місяців, то гроші (видані фірмою-претендентом у вигляді застави) можуть сильно знецінитися через інфляцію.

Негативну роль може зіграти і стан справ в економіці в цілому (банківська криза, криза платежів, кримінальна ситуація), при якому існує ймовірність несвоєчасного повернення або повного неповернення застави фірмі-претенденту. Всі перераховані негативні фактори можуть змусити частина дрібних і середніх фірм відмовитися від участі в торгах, на яких вони могли б виступити в якості претендентів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДРЯДНИХ ВІДНОСИН В БУДІВНИЦТВІ
ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Кошторисна вартість будівництва і оцінка нерухомості
Методи розрахунку вартості будівництва
Організація підрядних торгів
Підрядне виробництво
Підрядний метод
Формування підрядного ринку
Підрядні роботи для державних або муніципальних потреб
Державний чи муніципальний контракт на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук