Навігація
Головна
Фактична собівартість будівельно-монтажних робіт: поняття,...Методи ціноутворення і визначення вартості будівельно-монтажних робітМетодичні підходи до визначення вартості будівельно-монтажних робіт і...Поняття собівартості будівельно-монтажних робіт, склад її витратКошторисна собівартість будівельно-монтажних робіт: поняття,...ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВАБезпечна організація будівельно-монтажних робітПланування виробничої потужності підприємстваВизначення потужності підприємстваПроектування, будівельно-монтажні роботи з реконструкції,...
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Визначення виробничої потужності будівельно-монтажних підприємств будівельного комплексу

Виробнича потужність будівельно-монтажних підприємств дорівнює її потенційним можливостям з виробництва будівельно-монтажних робіт, створенню будівельної продукції, наданню будівельних послуг при повному використанні знаходяться в їх розпорядженні виробничих ресурсів (трудових, машинних, матеріальних) і при мінімальних витратах виробництва.

На відміну від промисловості, де виробнича потужність - це насамперед технічний параметр, що відображає технічні характеристики застосовуваного стаціонарно встановленого обладнання, техніки, технології, у будівництві в силу територіальної прикрепленности і нерухомості будівельної продукції, мобільності та взаємозамінності засобів праці (будівельних машин і механізмів, механізованого інструменту та ін.), нестаціонарності робочих місць і т.д. виробничу потужність будівельно-монтажного підприємства при її оцінці, аналізі та плануванні використання, плануванні розвитку необхідно розглядати не з виробничо-технічних позицій, а насамперед як економічну категорію.

Як категорію економіки виробничу потужність будівельно-монтажного підприємства складають економічні відносини, що складаються в сфері матеріального виробництва, будівельного бізнесу.

Основні фактори, що визначають виробничу потужність будівельно-монтажного підприємства: готівкові та якісні характеристики всіх ресурсів, що беруть участь і застосовуються в процесі будівельного виробництва, професійно-кваліфікаційний склад кадрів, стан парку будівельних машин і механізмів.

Планування і управління. Використання та розвиток виробничої потужності в рамках маркетингової стратегії та практики управління будівельним виробництвом і будівельно-монтажного підприємства включають в себе: планування інновацій та необхідних капітальних вкладень у розвиток виробничого потенціалу будівельно-монтажного підприємства, перманентний процес формування портфеля замовлень на будівельні роботи та послуги, планування виробничої програми і календарного розкладу виробництва будівельно-монтажних робіт і випуску будівельних конструкцій, напівфабрикатів, визначення параметрів виробничої потужності, аналіз і планування її використання.

Визначення виробничої потужності будівельно-монтажного підприємства в рамках маркетингового управління виробництвом полягає у визначенні параметрів, а не її величини. Це пояснюється тим, що потужність коливається залежно від обсягу і структури портфеля замовлень на виконання будівельно-монтажних робіт, складу і характеру підлягають зведенню об'єктів, структури виконуваних будівельно-монтажних робіт та інших об'єктивних виробничих факторів і умов.

Стрижнем параметра виробничої потужності будівельно-монтажного підприємства залишаються його потужності з виконання будівельно-технологічних робіт на об'єктах виробничої програми. Зазначений параметр пов'язує визначення виробничих можливостей будівельно-монтажного підприємства по його об'єктах та структурним підрозділам. Іншими параметрами потужності є бази з виготовлення конструкцій, переробки матеріалів, пропускна здатність підрозділів виробничо-технологічного обслуговування (підрозділу транспорту, комплектації та ін.).

Визначення виробничої потужності полягає в розрахунку варіантів використання виробничих ресурсів у відповідності з конкретними можливостями формування портфеля замовлень і у встановленні на основі цього оптимального варіанту завантаження будівельно-технологічних комплексів, при якому забезпечується отримання максимального виробничого результату - прибутку.

При розрахунку параметрів виробничої потужності та встановленні оптимального варіанту завантаження будівельно-технологічних комплексів будівельно-монтажного підприємства в якості умов, об'єктивно впливають на величини параметрів виробничої потужності, враховуються фінансова забезпеченість формованої виробничої програми, умови виконання контрактів на будівництво (санкції і підвищення плати за об'єкт при збільшення або скорочення термінів будівництва) та ін.

Результатом розрахунків виробничої потужності є складання плану завантаження виробничих ресурсів, реально прикріпленого і диференційованого по будівельних об'єктах, ділянкам виробництва, виробничим структурним підрозділам.

При підготовці та затвердженні виробничої програми необхідно прагнути не до максимальному використанню виробничих ресурсів, а до такого, при якому досягаються найбільш високі економічні результати - менша собівартість виробництва будівельно-монтажних робіт і будівельних конструкцій та максимальна прибуток.

Дослідженнями вітчизняних авторів встановлено, що мінімальна собівартість будівельно-монтажних робіт і, відповідно, максимальна рентабельність виробництва мають місце не при стовідсотковому використанні будівельної техніки та людських ресурсів, а при рівні 90-92%, що обумовлено необхідністю наявності певного резерву потужності, який забезпечує необхідну надійність виробництва, виключає або зводить до мінімуму збої в організації будівельного виробництва.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

При ринковій економіці зазначений резерв потужності буде великим внаслідок того, що замовники-інвестори зацікавлені в прискоренням будівництва та додатково оплачують це прискорення, а воно пов'язане з більшою концентрацією ресурсів на об'єктах, що приводить до більш низького їх використанню, і коливаннями в інвестиційній сфері, притаманними ринковій економіці.

Розрахунки параметрів виробничої потужності рекомендується проводити в три етапи.

На першому етапі на основі переліку об'єктів, що входять в портфель замовлень, розраховуються фізичні обсяги і вартість будівельно-монтажних робіт за їх видами, формуються укрупнені види і будівельно-технологічні комплекси робіт, розраховується вартість і трудомісткість виконання останніх, встановлюються провідні комплекси робіт по об'єктах. В якості критерію провідного комплексу робіт приймається максимальна питома вага по трудомісткості і вартості у всьому обсязі робіт виробничої програми і зведення будівельних об'єктів.

На другому етапі визначається нормативна ресурсомісткість і потреба в матеріалах на укрупнені види робіт, на будівельно-технологічні комплекси робіт, а на основі останніх - по об'єктах виробничої програми та структурним підрозділам, ділянкам виробництва. Зрештою нормативна машиноемкости і потреба в матеріалах визначаються на весь портфель замовлень.

На третьому етапі на основі даних про склад і стан наявного парку будівельних машин, чисельності та структурі кадрів робітників, показниках їх використання в попередніх періодах, про умови контрактів на будівництво з постачальниками будівельних матеріалів, даних потужностях з виробництва будівельних конструкцій і деталей визначаються фонд робочого готівкового парку будівельних машин, фонд робочого часу наявного складу кадрів робітників, обсяг поставок виробництва будівельних конструкцій, деталей і матеріалів.

В якості бази при визначенні потреби у виробничих ресурсах для формованого портфеля замовлень можуть бути використані елементні кошторисні норми, скориговані на реально застосовувану технологію будівельного виробництва і використовувані будівельні машини. На основі УСН методом укрупнення розраховуються норми витрати ресурсів по ланцюжку рівнів управління: будівельно-технологічний комплекс - структурний підрозділ - будівельно-монтажне підприємство; і по об'єктах управління: об'єкт - комплекс об'єктів, що представляють собою пусковий комплекс, підприємство в цілому - виробнича програма будівельно-монтажного підприємства.

Планування розвитку виробничої потужності полягає в пошуку та аналізі нових технологій виробництва будівельних і монтажних робіт, технологій виготовлення будівельних конструкцій і переробки будівельних матеріалів в підсобному виробництві, нових прогресивних будівельних матеріалів, більш ефективних будівельних машин, нового будівельно-монтажного інструменту та інших засобів технічного оснащення робочих , розгляді можливості модернізації наявної техніки. Відповідно до параметрами нової техніки і технології виробництва визначається нормативна потреба в нових засобах праці та необхідні для цього, а також для модернізації діючих засобів праці капітальні витрати.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Фактична собівартість будівельно-монтажних робіт: поняття, призначення, порядок визначення
Методи ціноутворення і визначення вартості будівельно-монтажних робіт
Методичні підходи до визначення вартості будівельно-монтажних робіт і ціни будівельної продукції
Поняття собівартості будівельно-монтажних робіт, склад її витрат
Кошторисна собівартість будівельно-монтажних робіт: поняття, призначення, порядок визначення
ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Безпечна організація будівельно-монтажних робіт
Планування виробничої потужності підприємства
Визначення потужності підприємства
Проектування, будівельно-монтажні роботи з реконструкції, налагодження і приймально-здавальні випробування
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук