Навігація
Головна
ТРУДОВІ РЕСУРСИ В БУДІВНИЦТВІОСНОВИ ЕКОНОМІКИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА"План перетворення природи" і "великі будівництва комунізму"
Види оцінки та методи переоцінки основних фондівМатеріальні ресурси фірми: основні фонди та оборотні коштиОСНОВНИЙ КАПІТАЛ, ОСНОВНІ ФОНДИ І НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА
Склад і класифікація основного капіталу та основних фондівОсновні виробничі фонди підприємства: поняття, склад і структураОсновні фонди та їх класифікація
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розділ III. РЕСУРСИ В БУДІВНИЦТВІ

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

ОСНОВНІ ФОНДИ В БУДІВНИЦТВІ

Класифікація і структура основних фондів

Для виробництва будь-якого виду продукції, у тому числі і будівельної, необхідна наявність і взаємодія трьох елементів: засобів праці, предметів праці і живої праці.

Засоби праці та предмети праці являють собою засоби виробництва, які, беручи участь у виробничому процесі в натуральній і вартісній формі, в сукупності складають речовий зміст виробничих фондів.

Залежно від специфіки характеру участі у виробничому процесі і способу обороту, виробничі фонди поділяються на основні та оборотні (рис. 11.1).

Основні фонди в будівництві являють собою сукупність матеріально-речових цінностей, що діють як у сфері матеріального виробництва, так і у невиробничій сфері (рис. 11.2).

У бухгалтерському обліку основні фонди відображаються у вигляді основних засобів організацій, підприємств і господарств.

Основні фонди є майном підприємства (будівельних організацій) і складають його сутність.

Джерелами формування майна підприємств і відповідно основних фондів можуть бути:

-Грошові та матеріальні внески засновників;

- Доходи, отримані від реалізації будівельно-монтажних робіт, а також від інших видів господарської діяльності;

- Доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів відповідних рівнів;

-інші джерела, не заборонені законодавством.

Основні виробничі фонди або безпосередньо беруть участь у процесі створення будівельної продукції, або створюють необхідні умови для його здійснення.

До основних виробничих фондів будівництва відносяться наступні засоби праці: робочі машини й устаткування, силові машини та обладнання, транспортні засоби, виробничі будівлі та споруди.

До групи робочі машини й устаткування відносяться: будівельні машини і механізми (екскаватори, скрепери,

Класифікація виробничих фондів

Рис. 11.1. Класифікація виробничих фондів

Склад основних фондів

Рис. 11.2. Склад основних фондів

бульдозери, підйомні крани і т.п.). які застосовуються безпосередньо при виробництві будівельних і монтажних робіт.

Силові машини та обладнання включають: генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, газогенератори, парові котли, пересувні електростанції, компресори, обладнання трансформаторних підстанцій і т.д.

Робочі та силові машини і обладнання - це машини, безпосередньо беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, підготовки та обробці будівельних матеріалів і роблять вплив на виконання обсягів робіт і терміни зведення об'єктів будівництва.

Транспортні засоби будівельних організацій представлені автомобільним, залізничним транспортом, призначеним для транспортування людей, вантажів, будівельних матеріалів і конструкцій. Найбільшу питому вагу в складі транспортних засобів, які обслуговують будівництво, мають автомобілі, локомотиви, платформи, вагони і т.п., виконують як технологічні процеси, так і транспортні функції.

До основних виробничих фондів відноситься також група засобів праці (що включає будівельний механізований інструмент, конторське обладнання та меблі, комп'ютерну техніку, інформаційні системи), вартісна оцінка яких визначається за нормативом, встановленим в законодавчому порядку. З 1 січня 1997 їх вартість визначена в сумі понад 100 мінімальних розмірів місячної оплати праці.

Група виробничі будівлі і споруди об'єднує інженерно-будівельні об'єкти, призначенням яких є створення умов, необхідних для здійснення процесу виробництва будівельно-монтажних робіт. До виробничих будівель відносяться: будівлі, зайняті конторами, складами, лабораторіями, телефонними станціями; прохідні, контрольні й вагові пункти; пожежні вишки і депо; будівлі транспортного господарства (гаражі і т.д.) і всі інші будівлі, обслуговуючі будівельне виробництво. До споруд у будівництві належать: мости, естакади, лінії електропередач, водонапірні башти, шосейні дороги, залізничні насипи, бункера для зберігання сипучих матеріалів і т.д.

Основні фонди будівництва характеризуються великим різноманіттям і неоднаковою роллю у створенні будівельної продукції.

З погляду участі окремих складових у виробничому процесі і впливу їх на предмети праці основні виробничі фонди поділяються на дві частини: активну, що включає робочі та силові машини і обладнання, транспортні засоби, інструмент та інвентар, і пасивну, до якої відносяться будови, зайняті підсобними і допоміжними виробництвами, будови, в яких розміщені контори, склади, лабораторії, а також естакади, дороги і т.д.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Структура основних виробничих фондів вказує на їх специфічні особливості для будівництва, які безпосередньо пов'язані з техніко-економічними особливостями продукції будівництва і в першу чергу з тим, що продукція галузі "будівництво" є нерухомою, а передислокації підлягають засоби виробництва. Тому відмінною рисою структури основних виробничих фондів для будівництва є насамперед значну питому вагу активної частини фондів в порівнянні з їх пасивною частиною. Це пояснюється тим, що виробничі будівлі та споруди є в основному в підсобних і допоміжних виробництвах і призначені для обслуговування процесу виробництва, в той час як виробництво будівельної продукції здійснюється на відкритому повітрі. Структура основних виробничих фондів свідчить також про те, що основу активної частини фондів становлять будівельні машини і механізми, силове і виробниче обладнання.

По приналежності основні виробничі фонди поділяються на власні і залучені. Власні основні фонди - це фонди, що знаходяться на балансі будівельної організації. Залучені - взяті під тимчасове користування в іншої організації на умовах оренди або надання послуг. Основними фондами, переданими в порядку надання послуг, є фонди, що знаходяться на балансі спеціалізованих організацій (фірм), але залучаються для виконання будівельно-монтажних робіт разом з обслуговуючим персоналом (екскаваторники, машиністи баштових кранів, бульдозеристи). Оплата виконаних обсягів робіт здійснюється за актом за фактично відпрацьований час. Ремонт, технічне обслуговування фондів здійснює їх власник.

В даний час намітилася тенденція, при якій значна частина активних основних фондів залучається будівельними організаціями для виконання робіт по лізингу (див. Гл. 8.4).

За ознакою використання основні фонди поділяються на діючі, до яких відносяться засоби праці, що функціонують в процесі будівництва як в основному, так і в підсобних виробництвах, і недіючі, якими вважаються фонди, що знаходяться на стадії вибуття у зв'язку з їх зносом, на консервації або в запасі.

Основні невиробничі фонди безпосередньо не беруть участь у створенні будівельної продукції та призначені для задоволення соціально-побутових потреб працівників будівельних організацій. Невиробничі фонди будівельних організацій включають об'єкти житлового та комунального господарства, культурно-побутового обслуговування, охорони здоров'я і освіти.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ТРУДОВІ РЕСУРСИ В БУДІВНИЦТВІ
ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
"План перетворення природи" і "великі будівництва комунізму"
Види оцінки та методи переоцінки основних фондів
Матеріальні ресурси фірми: основні фонди та оборотні кошти
ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ, ОСНОВНІ ФОНДИ І НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА
Склад і класифікація основного капіталу та основних фондів
Основні виробничі фонди підприємства: поняття, склад і структура
Основні фонди та їх класифікація
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук