Навігація
Головна
ЕКОНОМІКА БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙБезпечна організація будівельно-монтажних робітЕкономічні основи організації виробництва будівельних конструкцій,...Управління оборотним капіталом організаційМетодичні підходи до визначення потреби в оборотному капіталі в...
Поняття, склад, джерела формування і класифікація оборотних коштівСклад і структура оборотних коштівВизначення потреби підприємства в оборотних коштахФормування принципів фінансування та оптимізація структури джерел...ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ, ЇХ СКЛАД І ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Склад і джерела утворення оборотних коштів

Для здійснення виробничо-господарської діяльності будівельні організації повинні мати у своєму розпорядженні не тільки основні фонди, але й оборотні кошти.

Оборотні кошти - це авансована будівельною організацією в оборотні фонди і фонди обігу (за вирахуванням амортизаційних відрахувань) сукупність грошових коштів, яка опосередковує їх рух у процесі кругообігу і забезпечує безперервність процесу виробництва та обігу будівельної продукції (рис. 12.1), будучи джерелом фінансування поточних і (частково) капітальних витрат будівельної організації, і складається з оборотних матеріальних і фінансових активів.

Інформація про склад і величиною матеріальних активів міститься в розділі "Запаси і витрати", а дані про фінансові активи - у розділі "Кошти, розрахунки та інші активи" активу балансу будівельної організації.

Оборотні кошти необхідні організаціям (незалежно від форм власності) для утворення запасів матеріальних цінностей, покриття витрат по незавершеному виробництву та інших цілей, а також здійснення розрахунків.

Частина оборотних коштів, яка функціонує у сфері виробництва, являє собою оборотні фонди організації. Інша частина, яка знаходиться в сфері обігу, становить фонди обігу.

Оборотні фонди - частина виробничих фондів, які, як правило, цілком використовуються в одному виробничому циклі, втрачають при цьому свою первісну матеріально-речову форму і повністю переносять свою вартість на собівартість будівельно-монтажних робіт по зведенню будівель і споруд.

Наприклад, фундаментні блоки в міру їх використання повністю переносять свою вартість на собівартість робіт по влаштуванню фундаменту будівлі, цегла або стінові панелі - на собівартість робіт по зведенню огороджувальних конструкцій (стін) і т.д. Порівняно часта змінюваність споживаних у виробництві матеріалів, деталей.

Склад оборотних коштів у будівництві

Рис. 12.1. Склад оборотних коштів у будівництві

конструкцій служить підставою для найменування їх оборотними фондами. У цьому, а також у характері перенесення вартості на створювану продукцію полягає основна відмінність оборотних фондів від основних фондів організацій.

До складу оборотних фондів входять виробничі запаси і кошти в процесі виробництва.

Виробничі запаси - це предмети праці, які призначені для забезпечення безперервності процесу будівельного виробництва, але ще не включені в виробничий процес.

Виробничі запаси включають в себе основні матеріали, деталі і конструкції, допоміжні матеріали і паливо, малоцінні та швидкозношувані предмети.

Основними матеріалами вважаються ті матеріали, які безпосередньо використовуються у процесі виробництва робіт, а також для виготовлення конструкцій, деталей на будівельних майданчиках. До складу основних матеріалів входять: цемент, ліс, пісок, щебінь, метал, металовироби (цвяхи, болти, гайки, залізні вироби і т.д.), санітарно-технічні матеріали (крани, муфти, ліфти, фланці та ін.), покрівельні матеріали (руберойд, толь, пергамент, дахове залізо і т.д.) та інші матеріали. Будівельні деталі і конструкції являють собою закінчені складові елементи, з яких монтуються будівлі та споруди: деталі - дверні та віконні коробки, дверні полотна, архітектурні деталі і т.п .; конструкції - ферми, колони, стінові панелі, сходові марші та площадки і т.п.

Допоміжні матеріали безпосередньо не входять до складу споруджуваних об'єктів. Вони необхідні для обслуговування виробничих процесів будівництва. Це матеріали, які використовуються в процесі експлуатації будівельної техніки та обладнання (мастильні, обтиральні матеріали та ін.) Або обслуговують процес виробництва робіт (наприклад, вибухові речовини). У цю складову частину виробничих запасів входять також запасні частини для машин і устаткування, інвентарна тара (бочки, мішки, ящики та інші види тари), використовувана для упаковки надходять на будівництво матеріалів, і паливо.

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МБП) - це частина оборотних фондів, до якої входять:

-предмети, службовці менше року, незалежно від вартості;

-спеціальні інструменти та пристосування, змінне обладнання незалежно від вартості;

-спеціальна одяг та взуття, а також постільні приналежності для гуртожитків незалежно від їх вартості і терміну служби.

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МБП) за своєю економічною природою близькі до основних фондів, так як переносять свою вартість на вироблену продукцію частинами, у міру зносу. По порядку їх придбання МБП аналогічні матеріалам.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Тому віднесення МБП до оборотних фондів і до запасів кілька умовно, оскільки велика їх частина знаходиться не в запасах на складах, а в експлуатації. Такий порядок прийнятий, щоб спростити і полегшити облік і планування малоцінних і швидкозношуваних предметів, так як їх номенклатура досить обширна.

За складом і функціональної ролі МБП поділяються наступним чином:

1. Інструменти і пристосування загального користування: ріжучі, абразивні, ударні, слюсарно-складальні, вимірювальні та інші інструменти і пристосування, які мають універсальне застосування і не пов'язані з виконанням певного виду робіт. Інструменти і пристосування спеціального призначення: ріжучі, вимірювальні та інші інструменти і пристосування, які використовуються при виробництві конкретних видів робіт.

2. Змінне обладнання - предмети, що представляють собою частини машин і устаткування, що використовуються для заміни зношених частин без ремонту.

3. Малоцінний господарський інвентар - предмети, які використовуються для господарських потреб (конторська меблі, годинники, вогнегасники і т.д.).

4. Спеціальний одяг і спеціальне взуття - предмети індивідуального захисту від шкідливих умов виробництва або предмети, що оберігають робітника і його одяг від передчасного зносу (рукавиці, окуляри, фартухи, комбінезони і т.д.).

5. Постільні приналежності - подушки, наволочки, матраци, простирадла, використовувані в гуртожитках, що перебувають на балансі будівельної організації.

Виробничі запаси, вступаючи в процес виробництва, стають засобами в процесі виробництва і називаються оборотними фондами в процесі виробництва.

До оборотних фондів у процесі виробництва відносяться незавершене виробництво по будівельно-монтажних робіт, підсобному виробництву, а також витрати майбутніх періодів.

Незавершене виробництво будівельно-монтажних робіт є матеріальною технологічно незавершеною частиною будівельного виробництва, без якої процес виробництва не може здійснюватися безперервно. До складу незавершеного виробництва будівельно-монтажних робіт входять незакінчені роботи по конструктивних елементах і видах будівельно-монтажних робіт, які не можуть бути включені в акти приймання виконаних робіт і оплачені замовником у відповідності з існуючими правилами розрахунків за виконані роботи.

Витрати майбутніх періодів мають своєю метою підготовку виробничого процесу і призначені для забезпечення безперебійного будівельного виробництва. До їх складу входять, наприклад, витрати на будівництво тимчасових нетитульних будівель і споруд: побутівок, їдалень, буфетів і т.д., витрати з доставки та монтажу машин на будівельних майданчиках, по випробуванню конструкцій і матеріалів, по розкривних робіт на кар'єрах і ін .

Особливістю цих витрат є те, що здійснюються вони одноразово в даному звітному періоді, а списуються на собівартість будівельно-монтажних робіт по частинах, так як вони пов'язані з виробництвом не тільки поточного, але й майбутніх періодів. У цю ж групу оборотних фондів включається і незавершене виробництво по підприємствам, що знаходяться на балансі будівельної організації.

Кожна будівельна організація здійснює господарську діяльність не лише у сфері виробництва, а й у сфері обігу, реалізуючи готову продукцію, роботи, послуги і купуючи необхідні матеріально-технічні ресурси. Тому, крім оборотних фондів, до складу оборотних засобів входять також фонди обігу, що включають в себе кошти в розрахунках і грошові кошти.

До засобам в розрахунках відносяться суми за пред'явленими замовникам рахунками за виконані роботи, термін оплати за якими ще не настав. Причина утворення цих сум полягає в тому, що реалізація готової будівельної продукції вимагає певного часу, протягом якого раніше витрачені кошти знаходяться в стадії розрахунків із замовниками. До засобів у розрахунках відносяться також дебіторська заборгованість за товари і послуги, за виданими авансами, отриманими будівельною організацією векселями, суми за підзвітними особами та ін.

У цю ж статтю входять суми заборгованостей постачальникам за товари і послуги, за виданими векселями, за авансами, отриманими для оплати праці, за розрахунками з бюджетом та організаціями страхування та ін. Перераховані суми заборгованостей - це боргові зобов'язання будівельної організації, які і є її кредиторської заборгованістю.

Грошові кошти - сума готівкових коштів у касі організації, вільні грошові кошти, що зберігаються на розрахунковому, валютному та інших рахунках в банку, а також цінні папери (акції, облігації, ощадні сертифікати, векселі) та інші грошові кошти будівельної організації.

Співвідношення між окремими елементами оборотних коштів показує їх структуру. Структура оборотних коштів виражається зазвичай через процентний вміст кожного елемента витрат у загальній їх вартості. Вона залежить від характеру виконуваних робіт, їх трудомісткості і матеріаломісткості, ступеня механізації робіт, рівня сборности будівництва, форм розрахунку із замовниками за виконані роботи і ряду інших факторів.

Останнім часом структура джерел формування оборотних коштів підрядних будівельних організацій зазнала великі зміни, і більшу питому вагу в даний час складають позикові кошти, у тому числі кредити банків та кредиторська заборгованість.

Оборотні кошти будівельних організацій за джерелами формування підрозділяються на власні і позикові.

Власні оборотні кошти призначені для покриття мінімальної потреби по створенню виробничих запасів, зачепила по незавершеному виробництву робіт і витратам для забезпечення нормальної та безперебійної роботи будівельної організації.

Джерелами власних оборотних коштів є статутний капітал, прибуток, а також додатковий і резервний капітали.

Статутний капітал являє собою сукупність грошових внесків засновників в майно організації при її створенні. Призначений для забезпечення діяльності створюваної організації в розмірах, визначених установчим документом (статутом організації).

Прибуток характеризує фінансовий результат діяльності організації і використовується як джерело коштів для поповнення власних оборотних коштів при збільшенні обсягу робіт або зміни умов виробництва.

Додатковий капітал утворюється за рахунок переоцінки основних фондів у бік їх збільшення, безоплатного надходження різних активів від юридичних і фізичних осіб, а також за рахунок продажу власних цінних паперів. Призначений для утворення власних коштів організації.

Резервний капітал утворюється за рахунок прибутку організації і призначений для покриття непередбачених втрат і збитків, у тому числі і по оборотних коштів, а також виплати дивідендів за привілейованими акціями у разі, коли для цих цілей недостатньо прибутку.

Важливим внутрішнім джерелом оборотних коштів є стійкі пасиви, до яких відносяться: мінімальна перехідна заборгованість по заробітній платі працівникам і службовцям, заборгованість по відрахуваннях до фондів обов'язкового соціального, медичного страхування, Пенсійний фонд і Фонд зайнятості населення, заборгованість субпідрядникам, постачальникам матеріально-технічних ресурсів, а також заборгованість по податках, зборах і платежах до бюджетів та інші види заборгованостей.

Позиковими коштами називаються кошти, що залучаються будівельними організаціями з різних джерел фінансування.

Ці кошти не закріплюються безоплатно за організаціями, а беруть участь у їх обороті тимчасово. В основному це короткостроковий банківський кредит на різні потреби організації, у тому числі на придбання матеріалів, видачу заробітної плати та інші цілі з обов'язковим поверненням і за певну плату. Процентна ставка за користування кредитом встановлюється комерційними банками з урахуванням процентної ставки Центрального банку Російської Федерації.

При оформленні кредиту будівельна організація повинна представити в банк документ, що обгрунтовує необхідність і величину займаних засобів. Це можуть бути договори з підприємствами-постачальниками, рахунки за поставлені матеріальні ресурси, виконані роботи та надані послуги. Кошти, взяті в кредит, перераховуються зі спеціально відкривається позичкового рахунку на конкретні розрахункові рахунки постачальників матеріальних ресурсів та виконавців робіт.

Терміни та умови погашення кредиту та відсотків за користування кредитом встановлюються при укладенні договору між будівельною організацією і банком. При порушенні термінів повернення кредиту та сплати процентів встановлюються штрафні санкції. Величина санкцій визначається при укладенні договору.

До числа позикових коштів, призначених для формування оборотних коштів будівельних організацій, відносяться також суми, отримані в борг від юридичних і фізичних осіб.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ЕКОНОМІКА БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Безпечна організація будівельно-монтажних робіт
Економічні основи організації виробництва будівельних конструкцій, виробів та інших матеріалів в умовах ринку
Управління оборотним капіталом організацій
Методичні підходи до визначення потреби в оборотному капіталі в проблемній організації
Поняття, склад, джерела формування і класифікація оборотних коштів
Склад і структура оборотних коштів
Визначення потреби підприємства в оборотних коштах
Формування принципів фінансування та оптимізація структури джерел фінансування оборотних коштів
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ, ЇХ СКЛАД І ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук