Навігація
Головна
Змінюється природа логістичних системЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИСистема показників фінансових результатів - основа оцінки...Показники і варіанти оцінки ефективності проектованих логістичних...Економічна ефективність логістичних системТехнологія функціонування систем управління ефективністю бізнесуБудівельний комплекс і ринок житлаСистема показників і багатофакторний аналіз ефективності...СИСТЕМА СКЛАДУВАННЯ І СКЛАДСЬКА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ В ЛОГІСТИЧНІЙ...Антикризове управління в будівельному комплексі
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ефективність функціонування логістичних систем у будівельному комплексі

Подальше збільшення тенденція зростання загальних витрат у порівнянні зі зростанням доходів, підвищення собівартості будівельної продукції, а також рівня конкуренції підтверджують актуальність роботи по впровадженню логістичної системи в будівельному комплексі.

Будівельний комплекс є сукупністю підрядних і спеціалізованих будівельних підприємств, підприємств промисловості будівельних матеріалів та будівельної індустрії, механізації та транспорту, проектних, вишукувальних та науково-дослідних організацій, навчальних закладів, будівельних бірж, інжинірингових, консалтингових, управлінських фірм, що спеціалізуються в галузі будівництва (незалежно від форм власності та відомчої належності), галузеві органи управління (федеральні, республіканські і муніципальні), а також галузеві громадські організації (союзи, асоціації тощо).

У цих організаціях існують свої логістичні витрати, що представляють собою витрати трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів, обумовлені здійсненням підприємствами будівельного комплексу своїх функцій по виконанню замовлень споживачів (замовників). Витрати цих підприємств, що включаються до складу логістичних витрат, дуже різноманітні і їх можна розглянути за такими групами витрат: на закупівлю, виробництво і збут продукції.

Різноманітність видів логістичних витрат, складність зв'язків їх з функціями, виконуваними різними підрозділами будівельного комплексу, недолік фундаментальних наукових досліджень і практичних рекомендацій у цій галузі ускладнюють вирішення питань з управління будівельним виробництвом з метою отримання прибутку.

В умовах ринкової економіки особливий інтерес представляє вивчення і зниження логістичних витрат підприємств, визначення їх місця і ролі в механізмі ціноутворення. При цьому важливим питанням є пошук шляхів зменшення логістичних витрат і на цій основі зниження рівня цін на різні послуги (поставка будівельних матеріалів, конструкцій, сировини тощо), підвищення рівня конкурентоспроможності та прибутковості підприємства.

Завдання менеджера з логістики полягає в аналізі витрат і витрат, що створюються в кожній ланці логістичного ланцюжка, у пошуку шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства. Менеджеру необхідно також оцінювати витрати і ефективність діяльності конкурентів і порівнювати їх з власними показниками. Ступінь ефективності логістичної діяльності підприємства будівельного комплексу визначає рівень його конкурентоспроможності.

При аналізі та плануванні логістичних витрат підприємствами будівельного комплексу можуть бути використані такі основні показники ефективності функціонування логістичних систем:

• абсолютна сума витрат, використовувана при оцінці логістичних витрат, і їх величини по окремих статтях і елементам витрат;

• рівень логістичних витрат за загальним обсягом і окремих статтях, розрахований як відношення суми логістичних витрат до обсягу продажів у відсотках;

• економічність - досягнення певного результату при найменших витратах (принцип мінімізації) або забезпечення результату при заданому обсязі витрат (принцип максимізації);

• ефективність використання спожитих ресурсів, обчислена як відношення обсягу продажів або прибутку звітного (планового) періоду до логістичних витрат за цей же період;

• затратоемкость, що характеризує рівні логістичних витрат по функціональних областях.

Логістичні витрати виступають як інструмент управління підприємствами будівельного комплексу. Визначення складу логістичних витрат сприяє прийняттю економічно обгрунтованих управлінських рішень. Рівень розглянутих витрат характеризує економічне становище підприємства, рівень його конкурентоспроможності.

Одним з ефективних засобів контролю над загальними витратами є повне зосередження всіх ресурсів на досягнення результатів. Причому важливий не абсолютний рівень загальних витрат, а співвідношення між зусиллями і отриманими результатами. Навіть при систематичному напрямку зусиль і досягненні результатів необхідний аналіз витрат і контроль над ними.

Найважливішим показником оцінки ефективності функціонування логістичних систем є прибуток, у якій відбиваються результати всієї логістичної діяльності.

Логістичні витрати є якісним показником ефективності функціонування логістичної системи. Рівень якості логістичного обслуговування безпосередньо пов'язаний з мінімізацією втрат при обслуговуванні замовлень споживачів.

Показником ефективності функціонування логістичної системи може бути інтегральний критерій оптимальності, або критерій мінімуму загальних витрат цієї системи. Таким чином, узагальнюючий показник можна представити в наступному вигляді:

де Ода - обсяг логістичних послуг по г-й операції у-ї функції к-го замовлення; ХЗ - загальні витрати на логістичну діяльність; р - кількість логістичних операцій; f - кількість логістичних функцій; г - кількість обслуговуваних замовлень споживачів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Змінюється природа логістичних систем
ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ
Система показників фінансових результатів - основа оцінки ефективності функціонування компанії
Показники і варіанти оцінки ефективності проектованих логістичних систем
Економічна ефективність логістичних систем
Технологія функціонування систем управління ефективністю бізнесу
Будівельний комплекс і ринок житла
Система показників і багатофакторний аналіз ефективності функціонування компанії
СИСТЕМА СКЛАДУВАННЯ І СКЛАДСЬКА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ
Антикризове управління в будівельному комплексі
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук