Навігація
Головна
ТРУДОВІ РЕСУРСИТрудові ресурси підприємстваПоняття "трудові ресурси" і "трудовий потенціал працівника"
Управління трудовими ресурсамиТРУДОВІ РЕСУРСИСутність продуктивності праці і значення її підвищення в сучасних...
Фактори і резерви зростання продуктивності праціПродуктивність праці, фактори і резерви її зростанняФактори і резерви зростання продуктивності праці
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка будівництва
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ТРУДОВІ РЕСУРСИ В БУДІВНИЦТВІ

Сутність трудових ресурсів і продуктивності праці

У сучасних умовах особливу увагу необхідно приділяти вдосконаленню організації праці та підвищення його продуктивності, так як вони є єдиним джерелом реального економічного зростання і прогресу. Однак в останні роки різко посилилися процеси некомпенсованого вибуття промислово-виробничого потенціалу, у тому числі робочих місць. Починаючи з 1991 р вибуття виробничих потужностей у низці галузей перевищило введення нових, відбувається подальше скорочення введення нових робочих місць. Крім того, в будівництві особливо інтенсивно скорочується кількість фізичних робочих місць, і в першу чергу через зменшення виробничого будівництва, тобто логіка проста: обмеження збуту продукції призводить до зменшення числа зайнятих, а за цим слідує і скорочення фізичних робочих місць за їх непотрібністю.

Необхідно відзначити, що у сформованій економічній ситуації проблема зростання ефективності праці залишається однією з найскладніших, але, вирішуючи її, можна домогтися успіхів у побудові соціально орієнтованої ринкової економіки. Реальний механізм вирішення проблеми полягає в тому, щоб проводити фінансово-кредитну та експортно-імпортну політику, спрямовану на розвиток національного виробництва, створювати обстановку, коли б діяли реальні стимули до накопичення та інвестування, роздержавлення власності здійснювати з урахуванням можливості та ефективності виробництва, дбайливо ставитися до накопиченого інтелектуальному і трудовому потенціалу країни.

Сформована ситуація вимагає кардинальних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці як з боку працівників підприємства, так і з боку державних органів. Тому питання продуктивності праці, її зростання для всіх галузей і особливо для будівництва є дуже актуальними.

Велике значення, яке має зростання продуктивності праці для окремих підприємств і всього суспільства, робить необхідним вивчення основних факторів, що впливають на рівень продуктивності праці та виявлення резервів його зростання.

Продуктивність праці - це ефективність витрат праці в процесі виробництва. Даючи загальне визначення, можна сказати, що продуктивність праці визначається кількістю продукції, тобто сумою споживчих благ в натуральному їх вираженні, створюваних робочим в одиницю часу.

Фактори і резерви зростання продуктивності праці

Фактори - це рушійні сили, чинники, які впливають на який-небудь процес або явище. Залежно від характеру і ступеня впливу на рівень продуктивності праці фактори можна об'єднати в такі групи: матеріально-технічні, організаційно-економічні, соціально-психологічні, природно-кліматичні, політичні, фактор власності.

Матеріально-технічні фактори пов'язані з використанням нової техніки, прогресивних технологій, нових видів сировини і матеріалів. Рішення завдань вдосконалення виробництва тут досягається:

-модернізація обладнання;

-замінив морально застарілого обладнання новим, більш продуктивним;

-підвищення рівня механізації виробництва: механізацією ручних робіт, впровадженням засобів малої механізації, комплексної механізацією робіт на ділянках і в цехах;

-Автоматизація виробництва;

-Впровадження нових прогресивних технологій;

-використання нових видів сировини, прогресивних матеріалів.

Науково-технічний прогрес слід розглядати як головне джерело всебічного зростання продуктивності праці. Впровадження у виробничий процес досягнень науково-технічного прогресу в сучасних умовах потребує інвестицій, в першу чергу на реконструкцію і технічне переозброєння діючих виробництв.

Матеріально-технічні фактори найбільш важливі, тому що забезпечують економію уречевленої праці.

Організаційно-економічні фактори визначаються рівнем організації праці, виробництва і управління. До них відноситься вдосконалення організації управління виробництвом: структури апарату управління, систем управління виробництвом, впровадження та розвиток автоматизованих систем управління виробництвом.

Соціально-психологічні чинники визначаються якістю трудових колективів, їх соціально-демографічним складом, рівнем підготовки, трудової активності, стилем керівництва у підрозділах і на підприємстві в цілому, що формує морально-психологічний клімат.

Природно-кліматичні чинники роблять значний вплив на хід будівництва в силу того, що абсолютна більшість будівельних робіт проводиться на відкритому повітрі. Ці фактори повинні враховуватися на початковому етапі проектування будівельного процесу.

Політичні та законодавчі чинники регулюють процеси оподаткування, інвестування, ліцензування, митного регулювання та ін .; визначають напрямок розвитку всіх галузей народного господарства, у тому числі будівництва.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Фактор власності. У сучасних умовах принципової зміни економічного механізму в країні, зв'язаного зі зміною форм власності на засоби виробництва і результати праці, економіка будівництва (як прикладна наукова дисципліна) також зазнає серйозних змін. Це призводить до нових економічних відносин на базі підприємництва і конкуренції, створює передумови для ліквідації відчуження людини від засобів виробництва.

Всі перераховані фактори тісно пов'язані і взаємозалежні, вони повинні вивчатися комплексно. Це необхідно для того, щоб більш точно оцінити вплив кожного фактора, так як дії їх нерівноцінні. Одні дають стійкий приріст продуктивності праці, а вплив інших є минущим.

Під резервами росту продуктивності праці на підприємстві подразумевают невикористовувані (реальні) можливості економії ресурсів виробництва. Зазвичай на російських підприємствах внутрішньовиробничі резерви зростання продуктивності праці поділяються на резерви зниження трудомісткості, використання робочого часу, економії матеріальних ресурсів і знарядь праці.

За часом використання резерви продуктивності праці поділяються на поточні і перспективні.

Поточні резерви можуть бути реалізовані в найближчому періоді і, як правило, не вимагають значних одноразових витрат. До їх числа можна віднести краще використання устаткування, ліквідацію або скорочення браку, застосування найбільш раціональних і ефективних систем оплати праці, вдосконалення організації праці на підприємстві та його нормування.

Перспективні резерви зростання продуктивності праці зазвичай вимагають перебудови виробництва, впровадження нових технологій і т.д., для цього необхідні додаткові капітальні вкладення і значні строки здійснення робіт.

Виходячи з змістовної сторони визначення продуктивності, а саме як відношення обсягу продукції до виробленим затратам, вона може підвищуватися в чотирьох випадках:

-коли обсяг продукції зростає, а витрати знижуються (класичний випадок);

-Обсяг продукції зростає швидше, ніж витрати;

-Обсяг продукції залишається без зміни, а витрати знижуються;

-Обсяг продукції знижується більш повільними темпами, ніж витрати.

Управлінська стратегія щодо забезпечення зростання продуктивності праці повинна вибиратися виходячи з цих випадків.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ТРУДОВІ РЕСУРСИ
Трудові ресурси підприємства
Поняття "трудові ресурси" і "трудовий потенціал працівника"
Управління трудовими ресурсами
ТРУДОВІ РЕСУРСИ
Сутність продуктивності праці і значення її підвищення в сучасних умовах
Фактори і резерви зростання продуктивності праці
Продуктивність праці, фактори і резерви її зростання
Фактори і резерви зростання продуктивності праці
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук