Навігація
Головна
Що писати у введенніВведенняВступВведення
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Будь-яка економіка тримається на об'єктивних економічних законах, одним з яких є закон грошового обігу. Оборот грошей відбувається під впливом фінансових інститутів, і насамперед банків, які створюють основу для грошового обороту і пов'язані з усіма галузями і секторами економіки. Банки забезпечують фінансування всіх сфер підприємництва, виробничої та невиробничої сфер, сфери управління та наповнюють бюджет (як федеральний, так і територіальний) необхідними коштами. Через банки здійснюється також і двосторонній рух грошей, узятих у позику (кредит).

Сьогодні комерційні банки здатні надати клієнтам до 200 видів банківських продуктів і операцій. Така велика діяльність банків вимагає системного підходу до вивчення банківської справи.

Завданнями авторів є:

• дати студентам певний мінімум необхідних теоретичних знань з теорії банківських операцій і самої банківської діяльності;

• прищепити їм практичні навички для роботи в банківській сфері сучасної російської економіки;

• намітити для майбутніх професіоналів банківської діяльності основні напрямки роботи банків в XXI ст. з урахуванням можливих банківських інновацій, інтернет-банкінгу тощо

Після вивчення підручника "Банки і банківська справа" бакалавр повинен:

знати

• взаємозв'язок всіх понять, їх внутрішню логіку і модель грошових потоків, що проходять через банківську систему;

вміти

• застосовувати цілісну систему знань про банківську діяльність і банку як фінансовому інституті;

володіти

понятійно-термінологічним апаратом, що характеризує сутність і зміст банківських операцій.

Підручник призначений для читачів, які готуються до кар'єри у сфері банківської діяльності, для студентів економічних факультетів вузів, а також для підвищення професійного рівня фахівців банківської справи і підприємців. Він складається з 15 глав (які сформовані в п'ять розділів), кожна з яких включає в себе теоретичний матеріал, питання для самоконтролю, тести і кросворди (криптограми), спрямовані на перевірку знань, необхідних для роботи в банківській сфері.

Підручник "Банки і банківська справа" вперше було видано в 2001 р Друге видання вийшло у світ в 2006 р Нині автори оновили зміст підручника і присвячують його передчасно пішов вчителю й колезі І. Т. Балабанову, під редакцією якого вперше була створена ця книга .


Присвячується І. Т. Балабанову

Введення

Слово "банк" походить від старо-французького banque і означає "стіл". Конкретної історичної дати виникнення банків немає. Елементи розвитку банківської справи можна знайти в історії стародавніх держав - Вавилона, Єгипту, Греції, Риму. У ті часи банківські операції зводилися до купівлі, продажу, розміну монет, обліку зобов'язань до настання строків, прийому вкладів, видачі позичок, іпотечним та ломбардних операцій. Але поступова зміна соціально-економічних умов (встановлення ранньофеодальних порядків, переважання натурального господарства, засудження раннім християнством посередницьких грошових відносин) привело до затихання товарно-грошових операцій, а разом з ними тих операцій, які сьогодні трактуються як банківські.

Надалі розкладання феодального ладу, розвиток міст, торгівлі та ремесел зумовили активізацію товарно-грошових операцій і сформували потреба в посередниках, які могли мінімізувати ризики операцій з грошима.

Середньовічні міняльні контори стали попередниками банків, а самі міняйли - попередниками банкірів; вони приймали грошові вклади у купців на зберігання і спеціалізувалися на обміні грошей різних міст і країн.

З часом міняйли стали використовувати ці вклади, а також власні грошові кошти для видачі позичок і отримання відсотків, що фактично означало перетворення міняв в банкірів.

Одним з перших банків в сучасному розумінні цього терміна став заснований в 1407 р Банк Генуї. У Західній Європі перехід до кредитних банкірським будинкам і комерційним банкам стався в другій половині XVII ст., У США історія банківської справи починається з другої половини XVIII ст.

Найперша спроба створення комерційного банку в Росії була зроблена у м Пскові воєводою Опанасом Ордіна-Нащокіним, але ця ідея нс була схвалена центральним урядом. У 1729-1733 рр. перший банківські операції в Росії стала здійснювати Монетна контора, а перший комерційний банк - Банк для поправлення при Санкт-Петербурзькому порту комерції та купецтва - з'явився в 1754 р

Термін "комерційний банк" виник на ранніх етапах розвитку банківської справи, коли банки обслуговували переважно торгівлю (commerce), товарообмінні операції і платежі. Основний клієнтурою були торговці, купці. Банки кредитували транспортування, зберігання та інші операції, пов'язані з товарним обміном.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

З розвитком промислового виробництва виникли операції по короткостроковому кредитуванню виробничого циклу: банки видавали позики на поповнення оборотного капіталу, створення запасів сировини і готових виробів, на виплату заробітної плати і т.д. Терміни кредитів поступово подовжувалися, частина банківських ресурсів почала використовуватися для вкладень в основний капітал, цінні папери і т.п.

Таким чином, термін "комерційний" у назві банку втратив первісний сенс. Сьогодні він позначає "ділової" характер банку, його орієнтованість на обслуговування всіх видів господарських агентів незалежно від їх роду діяльності.

Сучасний комерційний банк - це організація, створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах повернення, платності і терміновості. Основне призначення банку - посередництво в переміщенні грошових коштів від кредиторів до позичальників і від продавців до покупців.

Поряд з банками переміщення коштів на ринках здійснюють і інші фінансові установи: інвестиційні фонди, страхові компанії, біржі, брокерські, дилерські фірми та ін. Але банки як суб'єкти фінансової системи мають дві суттєві ознаки, що відрізняють їх від усіх інших суб'єктів.

По-перше, для банків характерний подвійний обмін борговими зобов'язаннями: вони розміщують власні боргові зобов'язання (депозитні і ощадні сертифікати, облігації, векселі), а мобілізовані таким чином кошти розміщують в боргові зобов'язання і ланцюгові папери, випущені іншими.

По-друге, банки відрізняє прийняття на себе безумовних зобов'язань з фіксованою сумою боргу перед юридичними і фізичними особами. Цим банки відрізняються від різних інвестиційних фондів, які всі ризики, пов'язані зі зміною вартості їх активів і пасивів, розподіляють серед своїх акціонерів.

За російським законодавством, банк відрізняється від усіх інших фінансових посередників тим, що тільки він має виключне право здійснювати в сукупності наступні банківські операції:

• залучення у внески грошових коштів фізичних і юридичних осіб;

• розміщення залучених грошових коштів юридичних і фізичних осіб від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, терміновості;

• відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Небанківські кредитні організації мають право здійснювати окремі банківські операції, передбачені законодавством. При цьому допустимі поєднання банківських операцій для небанківських кредитних організацій встановлюються Банком Росії.

Але не різноманіття послуг, надаваних банками, пояснює їх найважливішу роль в сучасній економіці. Виключне значення банків визначається, насамперед, тим, що вони можуть:

- Утворювати платіжні засоби;

- Випускати платіжні кошти в оборот;

- Здійснювати вилучення платіжних коштів з обороту.

Банки створюють нові гроші у вигляді кредитів. Випуск

їх в оборот здійснюється у вигляді запису на рахунок клієнта суми кредитних грошей. Вилучення з обігу здійснюється в процесі погашення кредиту позичальником. Таким чином, банки можуть впливати на галузі і сфери економіки, кредитуючи їх розвиток.

Крім того, зростання ролі банків в економічному житті суспільства пов'язане зі зміною речової форми грошей, а саме широким використанням безготівкових коштів і розрахунків. Безготівкові розрахунки все ширше вторгаються і в сферу грошових відносин економічних суб'єктів. Зарахування доходів на банківські рахунки, використання чеків, пластикових карт розширює залежність юридичних і фізичних осіб від банків, роблячи банки справжньою кровоносною системою ринкової економіки.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Що писати у введенні
Введення
Вступ
Введення
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук