Навігація
Головна
Система банківського страхуванняЗагальні питання організації банківської діяльностіСПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ В РОСІЇБАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ, УГОДИ ТА ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ...Специфіка організації банківської справи в Росії
Технології обслуговування клієнтів банкуПідготовка та розміщення емісії для клієнтів банкуПорядок прийому готівки від клієнта в операційну касу банкуДоговір страхування готівки в касі банку і цінностей, що знаходяться...Договір страхування комп'ютерних та технічних ризиків банку
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Страхування банківських організацій

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

При страхуванні банківських організацій, у більшості випадках застосовується поліс комплексного банківського страхування. Основна мета даного виду страхування - захист банку від операційних ризиків, пов'язаних з економічними злочинами з боку третіх осіб і співробітників самого банку. Комплексне страхування професійних банківських ризиків (операційних) включає в себе кілька видів страхування. У міжнародній практиці загальноприйняті наступні види страхування:

- Страхування від злочинів;

- Страхування від електронних і комп'ютерних злочинів;

- Страхування професійної відповідальності фінансових інститутів.

Якщо банк використовує комплексне страхування, то набуває відразу кілька видів страхування у складі одного комплексного поліса. Перевага комплексного підходу полягає не тільки в зниженні вартості страхування. Не завжди просто визначити, в результаті чого банку було завдано збитків - в результаті злочинної дії або помилки співробітника. Зазначені вище три види страхування взаємно доповнюють один одного, і придбання їх у єдиному пакеті дозволяє отримати максимально широке страхове покриття.

Обов'язковою умовою видачі банку поліса комплексного банківського страхування Страхової групи "КАПІТАЛ" є проведення незалежної оцінки ризиків спеціалізованої сюрвейерської компанією. У ході сюрвейя проводиться оцінка надійності систем фізичної безпеки та внутрішньої організації діяльності банку. Сюрвеєри знайомляться з системою підбору персоналу, організацією внутрішнього контролю за діями співробітників, методиками перевірки надходять в банк платіжних доручень, цінних паперів, готівкових грошових коштів. Головний метод їх роботи - інтерв'ю з керівниками та співробітниками підрозділів банку.

Вищеназвані види страхування в основному орієнтовані на захист банківських організацій від операційних ризиків, тобто ризиків втрат при здійсненні банком своєї професійної діяльності, викликаних неадекватними, неефективними або помилковими діями персоналу або систем, а також зовнішніми чинниками.

Використовуючи класифікацію банківських операційних ризиків та їх покриття, можна вивести наступне співвідношення (табл. 1.5).

Таблиця 1.5

Співвідношення операційних ризиків і страхових покриттів згідно класифікації Базельського комітету з банківського нагляду

Класифікація типів подій

Класифікація страхових покриттів

PD

CIT

ВВВ

ЕСС

F1PI

ЦТ

EPL

DO

Заподіяння шкоди матеріальним активам

Стихійні лиха, втрата співробітників за зовнішніми причинами, включаючи тероризм

+

+

Внутрішнє

шахрайство

Несанкціонована діяльність, пов'язана з перевищенням лімітів, здійсненням операцій з перевищенням або в відсутність повноважень, навмисної неправильною оцінкою позицій

+

Внутрішні розкрадання, шахрайство, дії щодо умисного нанесення шкоди організації

+

Зовнішнє

шахрайство

Зовнішні розкрадання і шахрайство

+

+

Порушення безпеки технологічних (інформаційних) систем, включаючи ризики злому і втрати інформації

+

Трудове законодавство та охорона праці

Трудові спори, пов'язані з питаннями матеріальної винагороди, прийому та звільнення співробітників

+

+

Неналежні умови роботи, в тому числі порушення норм охорони праці, заподіяння шкоди життю та здоров'ю співробітників і третіх осіб, включаючи професійні захворювання

+

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Дискримінація

+

+

Клієнти, продукти і ділова практика

Невиконання вимог щодо розкриття інформації, пред'явлення претензій з боку клієнтів і третіх осіб у зв'язку з надаваними послугами

+

Неналежна ділова практика, пов'язана з порушенням антимонопольного законодавства, що регулює ринок цінних паперів, а також законодавства про протидію відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом

Недоліки продуктів / послуг, пов'язані з помилками, допущеними при їх розробці

+

Спори, що виникли у зв'язку з консультаційною діяльністю

+

Виконання і обробка операцій, управління процесами

Збої, помилки при обробці транзакцій, включаючи помилки при введенні і (або) обробці даних, невірну інтерпретацію інструкцій або недотримання термінів обробки транзакцій / виконання умов угод

+

Моніторинг та звітність, включаючи порушення вимог щодо термінів, обсягів подачі обов'язкової звітності або помилки у звітності

+

Помилки і недоліки при підготовці клієнтської документації

+

Помилки при веденні клієнтських рахунків, у тому числі помилки в записах по клієнтських рахунках, відкриття доступу до рахунків неуповноваженим особам, знищення або пошкодження клієнтського майна / активів

+

Примітка. PD (property damage) - страхування майна; EL (employers liability) - страхування відповідальності роботодавця; CIT (cash in transit) - страхування інкасації; ВВВ (banker's blanket bond) - страхування від злочинів; ЄС З (electronic & computer crime) - страхування від електронних і комп'ютерних злочинів; FIPI (financial institution professional indemnity) - страхування професійної відповідальності фінансового інституту; UT (unauthorized trading) - страхування несанкціонованої торгівлі; EPL (employment practices liability) - страхування відповідальності по трудових спорах; DO (directors 'and officers' liability) - страхування відповідальності директорів.

Розглянемо види страхування, найбільш часто використовувані в банківських організаціях.

Страхування майна. Даний поліс покриває збитки, завдані майну банку внаслідок настання певних подій. Страхування здійснюється на випадки пожежі, вибуху, пошкодження водою, крадіжки зі зломом, грабежу, злочинних дій третіх осіб, стихійних лих, бою стекол.

Цей вид страхування забезпечує страховий захист наступного банківського майна:

- Будівель і знаходиться в них майна, обладнання, електронно-обчислювальної техніки, банкоматів, рекламних щитів, обмінних пунктів і т.д .;

- Автотранспортних засобів, що належать банку.

Страхування від злочинів. Даний поліс покриває

збитки, завдані фінансовому інституту протиправними діями персоналу або третіх осіб. Більшість злочинів у банківській сфері пов'язано з шахрайськими діями власних співробітників банку, навмисно досконалими ними самостійно або в змові з іншими особами з метою нанесення збитку банку або витягу для себе незаконної фінансової вигоди.

Цей вид страхування покриває наступні ризики:

- Збиток від шахрайських дій персоналу банку;

- Втрату цінностей на зберіганні в банку, у його кореспондентів або під час перевезення;

- Збитки, завдані підробкою платіжних документів;

- Збитки від роботи з фальшивими ланцюговими паперами;

- Збитки у зв'язку з прийняттям фальшивих грошових коштів;

- Збитки в результаті крадіжки, вандалізму, інших умисних протиправних дій;

- Відшкодування юридичних витрат за позовами, поданими в зв'язку зі страховим випадком.

Страхування від електронних і комп'ютерних злочинів. Даний поліс покриває збитки, які настали внаслідок злочинів, скоєних проти банків та інших фінансових інститутів з використанням їх комп'ютерних мереж і систем електронних розрахунків. Цей вид страхування покриває наступні ризики:

- Шахрайський введення команд в комп'ютерні мережі банку, електронні системи переказу коштів або зв'язку з клієнтами;

- Відповідальність перед клієнтами у зв'язку з несанкціонованим доступом третіх осіб у комп'ютерні мережі банку, коли він діє в якості процесингової компанії для клієнтів;

- Навмисне псування електронних даних та (або) їх носіїв при їх зберіганні в банку або перевезення;

- Дії комп'ютерних вірусів;

- Отримання сфальсифікованих доручень клієнтів, переданих по системам електронного зв'язку;

- Відповідальність банку перед клієнтами за їх платежі, здійснені на підставі сфальсифікованих доручень банку;

- Відповідальність банку за проведення центральним депозитарієм операцій з бездокументарними цінними паперами за сфальсифікованими комп'ютерним командам банку;

- Здійснення операцій на підставі сфальсифікованих вказівок клієнтів банку, переданих факсом або по телефону.

Страхування професійної відповідальності фінансового інституту. Даний поліс покриває збитки банку у зв'язку з його відповідальністю компенсувати збиток, нанесений третім особам недбалим дією, помилкою або упущенням по недбалості його персоналу, а також юридичні витрати страхувальника щодо судових розглядів у зв'язку з відповідними позовами сто клієнтів. Цей вид страхування призначений для захисту професійної діяльності банку, пов'язаної з проведенням банківських, торгових та інших фінансових операцій. При цьому даний вид страхування не несе страхового покриття наступних ризиків:

- Шахрайство і злочинні дії персоналу;

- Навмисне порушення законодавства;

- Відмова в наданні кредитів;

- Банкрутство;

- Штрафи і позови державних органів;

- Ринкові коливання;

- забруднення навколишнього середовища.

Страхування відповідальності директорів. Даний поліс відшкодовує збитки керівників, пов'язані з їхнім обов'язком компенсувати збиток, заподіяний третім особам, що виник в результаті помилкового або недбалого дії, визначеного в полісі і зробленого в процесі управлінської діяльності, а також збитки, понесені компанією, якщо відшкодування збитків за керівників виробляється самою компанією на підставі закону або згідно зі статутом компанії.

До можливих підстав для пред'явлення позовів до керівників компаній відносяться:

- Необережні публічні заяви;

- Ненавмисне порушення службових обов'язків;

- Неповне розкриття інформації;

- Поганий менеджмент, контроль за діяльністю співробітників;

- Низька якість прийнятих рішень, відсутність належної обачності при прийнятті рішень;

- Помилки, неточності або неповне розкриття інформації, допущені у фінансовій звітності, інвестиційних деклараціях і проспектах емісії;

- Необачні інвестиції, у тому числі помилкова політика у відношенні угод злиттів і поглинань;

- Неправильна оцінка інвестицій і операцій;

- Недотримання порядку проведення великих угод та угод, в яких є зацікавленість;

- Розтрата коштів компанії;

- Використання інсайдерської інформації;

- Порушення антимонопольного законодавства;

- Порушення трудового законодавства: неправомірне звільнення співробітників, расова, вікова, статева або будь-яка інша дискримінація.

Особисте страхування персоналу банку. Даний поліс відшкодовує шкоду, завдану життю і здоров'ю персоналу. Цей вид страхування забезпечує страховий захист банківських службовців і включає в себе:

- Страхування від нещасного випадку (включаючи спеціальні програми страхування для працівників служби безпеки, а також працівників, зайнятих перевезенням банківських цінностей);

- Добровільне медичне страхування, включаючи спеціальні VIP-програми;

- Страхування від нещасних випадків і раптових захворювань на час перебування за кордоном.

Страхування клієнтів банків

Під страхуванням клієнтів банків розуміються види страхування ризиків, які зачіпають інтереси банків при здійсненні ними банківської діяльності з обслуговування своїх клієнтів. До таких видів можна віднести:

1) страхування за кредитними операціями. Полягає у страхуванні рухомого і нерухомого майна юридичних і фізичних осіб, переданого банку в якості застави при здійсненні кредитування;

2) страхування життя позичальників банківських кредитів. Полягає в особистому страхуванні громадян при укладенні з банком кредитного договору;

3) страхування оборотних матеріальних цінностей (сировини, матеріалів), що придбаваються за рахунок банківських кредитів, у тому числі і на період перевезення;

4) страхування клієнтських цінностей, що знаходяться на зберіганні в банку;

5) страхування утримувачів розрахункових пластикових карт. Полягає у страхуванні від несанкціонованих транзакцій. Також клієнтам банку додатково можуть надаватися такі страхові послуги:

- Страхування власників пластикових карт від нещасного випадку;

- Страхування власників пластикових карт на час закордонних поїздок або поїздок по Росії від нещасних випадків і раптових захворювань;

- Страхування власників банківських рахунків від нещасного випадку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Система банківського страхування
Загальні питання організації банківської діяльності
СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ В РОСІЇ
БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ, УГОДИ ТА ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Специфіка організації банківської справи в Росії
Технології обслуговування клієнтів банку
Підготовка та розміщення емісії для клієнтів банку
Порядок прийому готівки від клієнта в операційну касу банку
Договір страхування готівки в касі банку і цінностей, що знаходяться в сховищі банку
Договір страхування комп'ютерних та технічних ризиків банку
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук