Навігація
Головна
ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ І РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИПоняття та сучасний стан розвитку банківської системиФактори, що впливають на розвиток галузіСИСТЕМА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ГРОШОВИЙ ПОТІКПоняття і елементи банківської системиКОНКУРЕНЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ І ОЦІНКА ФАКТОРІВ,...Показники розвитку інституційних елементів банківської системиБанківська система країни: реальний стан та актуальні питання її...ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИФактори, що сприяють розвитку криз в організації
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фактори, що впливають на розвиток банківської системи

На процес розвитку банківської системи та її роль в соціально-економічному розвитку країни впливає сукупність факторів, як зовнішніх по відношенню до банківської системи, так і внутрішніх.

До зовнішніх факторів слід віднести макрофактори, або фактори середовища. Це імовірнісна сукупність взаємопов'язаних і взаємообумовлених факторів, які з певною мірою умовності можна розділити на п'ять основних груп: економічні, політичні, правові, соціально-психологічні і форс-мажорні.

Сукупність економічних чинників відображає стан економіки, виражене в інтенсивності і способах встановлення економічних відносин з участю банків. До них слід віднести принципи виконання федерального бюджету, характер реалізованої грошово-кредитної політики, сформовану систему оподаткування, результати проведення економічних реформ, які формують загальні умови функціонування банківської системи. Так, при економічному зростанні, як правило, збільшується кількість суб'єктів господарювання та економічних зв'язків, що тягне за собою відповідне зростання попиту на банківські послуги, як з боку підприємств і організацій, так і з боку населення. У разі кризового розвитку спостерігаються протилежні процеси, які в підсумку пригнічують банківську систему, формують труднощі в діяльності банків, у забезпеченні їх надійності та ліквідності. Розвиток банківської системи може стримуватися під впливом таких факторів, як надмірний податковий прес на прибуток байків, відсутність достатніх ресурсів для здійснення банківських операцій, збитковість значного числа великих і середніх підприємств, загальне зниження рівня доходів населення.

До політичних факторів належать ті рішення органів влади та управління на федеральному, регіональному і місцем рівнях, які впливають на характер рішень, що приймаються суб'єктами банківської системи: центральним банком, банками, кредитними організаціями, банківськими асоціаціями. Це, в першу чергу:

• заявлені принципи формування бюджету і його пропорцій;

• принципи грошово-кредитної політики;

• основні напрями вдосконалення оподаткування;

• реалізоване ставлення до національному господарству і його окремим галузям, до підприємництва, до банківської діяльності, до відповідальності держави і бізнесу перед суспільством.

У світовій практиці країни ранжуються за критерієм політичного ризику. Чим вищий цей показник, тим менш стабільна соціально-економічна ситуація в країні. Країнам з високим рейтингом політичного ризику скорочується або повністю припиняється кредитна підтримка з боку міжнародних банківських інститутів, а також з боку окремих країн, які володіють вільними коштами.

Форми і методи правового регулювання господарської діяльності надають істотний вплив на функціонування банківської системи. Стійкість законодавства, його відносна консервативність створюють передумови правового вирішення виникаючих проблем. При цьому законодавство впливає на розвиток банківської системи особливими правилами регулювання тих чи інших банківських операцій або угод, дозволяючи їх або забороняючи. Наприклад, в деяких країнах банкам забороняється виконувати певні операції з цінними паперами, вкладати свої кошти в капітали інших підприємств. У ряді країн банкам не дозволено займатися страхуванням і торгово-посередницькою діяльністю. У деяких країнах центральні банки можуть займатися обслуговуванням господарства, в інших вони повинні обмежуватися емісійної функцією.

Економічні, правові та політичні чинники багато в чому визначають комплекс соціально-психологічних факторів. До таких належать впевненість у правильності проведених економічних перетворень, в стабільності податкового, митного, валютного законодавства, у хороших перспективах для економіки в цілому, її окремих галузей, більшості населення. Все це в сукупності формує рівень довіри до банківської системи, готовність здійснювати банківські операції і користуватися банківськими послугами. У цьому випадку довіру до банківської системи визначає і більш ефективне виконання нею функцій забезпечення фінансування потреб економічного розвитку за рахунок залучення фінансових ресурсів населення, іноземних інвесторів.

Форс-мажорні обставини, які є наслідком стихійних лих і непередбачуваних подій, які призводять до збоїв у платіжних системах, можуть бути розділені таким чином:

- Природні (повені, землетруси, урагани), які технічно ускладнюють функціонування банківської системи: здійснення розрахунків і платежів, обслуговування клієнтів;

- Політичні (закриття кордонів, введення міжнародних заборон на економічні відносини з іншими державами, військові конфлікти), які призводять до необхідності істотного перегляду умов взаємодії банків та їх клієнтів;

- Економічні (відмова держави від виконання своїх фінансових зобов'язань, зміна правил розрахунків, зміна системи оподаткування, введення обмежень на експортно-імпортну діяльність, кризи на фінансових ринках), які призводять до ускладнень банків і клієнтів, викликаних загальною невизначеністю господарської діяльності. При цьому, як би довго не готувалися реформи (податкова, бюджетна, розрахунків тощо), форс-мажорний характер їх впливу на банківську систему не змінюється, оскільки передбачити або зарегламентувати всі нюанси економічних відносин не представляється можливим.

Під внутрішніми факторами, що впливають на результати функціонування банківської системи як єдиного цілого, слід розуміти сукупність факторів, які формуються суб'єктами банківської системи: центральним банком, комерційними банками, банківськими асоціаціями. На ці фактори можуть впливати самі суб'єкти банківської системи. Внутрішні чинники визначаються наступними основними моментами:

• роллю і авторитетом центрального банку в банківській системі;

• компетенцією керівників банків і кваліфікацією банківських працівників;

• рівнем міжбанківської конкуренції і її характером;

• ступенем усвідомлення банківським співтовариством своєї ролі в економіці і цілей розвитку банківської системи;

• сформованими банківськими правилами та звичаями.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ І РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Поняття та сучасний стан розвитку банківської системи
Фактори, що впливають на розвиток галузі
СИСТЕМА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ГРОШОВИЙ ПОТІК
Поняття і елементи банківської системи
КОНКУРЕНЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ І ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НЕЇ
Показники розвитку інституційних елементів банківської системи
Банківська система країни: реальний стан та актуальні питання її подальшого розвитку
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Фактори, що сприяють розвитку криз в організації
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук