Навігація
Головна
Форми акредитиваСхема розрахунків акредитивами з наданням банком покупця гарантії...Розрахунки але акредитивамиРозрахунки за акредитивомРозрахунки за акредитивомРозрахунки акредитивамиРозрахунки за акредитивамиРозрахунки за акредитивомРозрахунки за акредитивом
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунки акредитивами

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Акредитив - це зобов'язання банку здійснити за дорученням і відповідно до вказівок імпортера оплату платіжних документів експорту або акцепт його тратти (при продажу товарів у кредит) в межах певної суми та строку і при поданні в банк заздалегідь обумовлених документів. Порядок здійснення акредитивної операції представлений на рис. 4.3.

Порядок здійснення акредитивної операції

Рис. 4.3. Порядок здійснення акредитивної операції

Етапи здійснення акредитивної операції (див. Рис. 4.3):

1 - експортер та імпортер укладають між собою контракт, в якому вказують, що розрахунки за поставлений товар будуть проводитися у формі документарного акредитиву. У контракті має бути визначено порядок платежу, тобто чітко і повно сформульовані умови майбутнього акредитива. У контракті також вказуються банк, в якому буде відкрито акредитив, вид акредитива, найменування авізуючого та виконуючого банку, умови виконання платежу, перелік документів, проти яких буде здійснено платіж, терміни дії акредитива, порядок сплати банківської комісії та ін. Умови платежу, що містяться в контракті, повинні міститися в дорученні імпортера банку про відкриття акредитива;

2 - після укладення контракту експортер готує товар до відвантаження, про що сповіщає імпортера;

3 - отримавши повідомлення експортера, покупець направляє своєму банку заяву на відкриття акредитива, в якому зазначаються умови платежу, що містяться в контракті;

4 - після оформлення відкриття акредитива банк-емітент направляє акредитив іноземному банку, як

правило, банку, обслуговуючому експортера, - авизующему банку;

5 - авізуючий банк, перевіривши достовірність надійшов акредитива, сповіщає експортера про відкриття та умови акредитива. Експортер перевіряє відповідність умов акредитива платіжним умовам укладеного контракту. У разі невідповідності експортер сповіщає авізуючий банк про неприйняття умов акредитива і вимагає їх зміни;

6 - якщо експортер приймає умови відкритого на його користь акредитива, він відвантажує товар у встановлені контрактом строки;

7 - отримавши від транспортної організації транспортні документи, експортер представляє їх разом з іншими документами, передбаченими умовами акредитива, в свій банк;

8 - банк перевіряє, чи відповідають подані документи умовам акредитива, повноту документів, правильність їх складання та оформлення, несуперечність містяться в них реквізитів;

9 - перевіривши документи, байк експортера відсилає їх банку-емітенту для оплати або акцепту. У супровідному листі вказується порядок зарахування виручки експортеру;

10 - отримавши документи, банк-емітент ретельно перевіряє їх, а потім переводить суму платежу банку, обслуговуючому експортера;

11 - одночасно банк-емітент стягує кошти з імпортера;

12 - банк експортера зараховує виручку на рахунок експортера;

13 - імпортер, отримавши від банку-емітента комерційні документи, вступає у володіння товаром.

Застосування акредитивів у міжнародних розрахунках регулюється Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів, розробленими Міжнародною торговельною палатою.

Правила є обов'язковими для банків, що приєдналися до них, і їх клієнтів, які здійснюють розрахунки акредитивами. У кожен документарний акредитив включається застереження про те, що правила є складовою частиною такого акредитива.

Уніфіковані правила визначають основні поняття і види акредитивів, способи та порядок їх виконання і передачі, обов'язки і відповідальність банків, вимоги до акредитуючою за акредитивами документів та порядок їх подання, дають тлумачення різних термінів, а також розглядають інші питання, що виникають у практиці розрахунків акредитивами.

Учасниками акредитивної операції є:

- Покупець (імпортер) - сторона, яка звертається до свого банку з проханням про відкриття акредитива;

- Бенефіціар (експортер) - сторона, якій адресується акредитив і на користь якої буде здійснений платіж за умови подання документів, зазначених в акредитиві;

- Банк-емітент - банк, який відкриває акредитив за дорученням клієнта або просить інший банк відкрити акредитив за його рахунок і за його дорученням;

- Авізуючий банк - банк, який сповіщає бенефіціара про відкриття акредитива. Авізуючим банком може бути банк-емітент, виконуючий банк або який-небудь третій банк;

- Підтверджуючий банк - банк, який приймає на себе зобов'язання на додаток до зобов'язань банку-емітента здійснити платіж (акцепт тратт) бенефіціару при дотриманні ним умов акредитива. Підтверджуючим може бути авізуючий або який-небудь третій банк, але це повинен бути великий, добре відомий банк;

- Банк-платник (виконуючий банк) - банк, зазначений в акредитиві як здійснює платіж бенефіціару проти документів, передбачених акредитивом; їм може бути банк-емітент, підтверджуючий, авізуючий банк, будь інший банк, уповноважений банком-емітентом;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Негоціюючий банк - банк, який здійснює платіж проти документів і приймає на себе ризик, якщо навіть цей банк не має відношення до акредитива. Негоціюючим може бути банк, який здійснює платіж, або підтверджуючий банк.

Крім банків в акредитивній операції беруть участь інші нефінансові інститути, а саме:

- Транспортні компанії, які здійснюють транспортування товару і виписують транспортні документи - коносаменти. Тримач коносамента має право розпоряджатися вантажем;

- Митний брокер, який виступає як агент імпортера. Він здійснює контроль поступили документів, перевірку товару, передає документи і товари імпортеру;

- Страхова компанія, що здійснює страхування вантажу та видачу страхового полісу або страхового свідоцтва, а також відшкодовує збитки при виникненні страхового випадку.

У Уніфікованих правилах і звичаях міститься характеристика різних видів документарних акредитивів.

Відзивний акредитив - акредитив, який може бути анульований або умови якого можуть бути змінені банком-емітентом за вказівкою клієнта в будь-який момент без попереднього повідомлення бенефіціара.

Однак банк-емітент повинен надати банку, уповноваженому на здійснення платежу, відшкодування, якщо цей банк здійснив платіж проти документів, поданих бенефіціаром (або прийняв ці документи до оплати по акредитиву з розстрочкою платежу), до отримання від банку-емітента повідомлення про зміну умов або анулювання відзивного акредитива. Відкличні акредитиви застосовуються в розрахунках між фірмами, що мають тривалі торгові відносини і довіряють один одному, оскільки при цій формі розрахунків великий ризик відмови від товару.

Як правило, в міжнародних розрахунках використовується безвідкличний акредитив, який не може бути анульований або змінений без згоди зацікавлених сторін.

У заяві на акредитив має бути чітко вказано, чи є акредитив відкличним або безвідкличним. Уніфікованими правилами передбачено, що, якщо така вказівка відсутня, акредитив вважається безвідкличним.

Безвідкличні акредитиви, у свою чергу, можуть бути підтвердженими і непідтвердженими.

Підтвердження акредитиву означає гарантію платежу з боку іншого банку, який не є банком-емітентом. Банк, підтвердив акредитив, приймає на себе зобов'язання оплачувати документи, відповідні умовам акредитива, у випадку якщо банк-емітент відмовиться зробити платіж. У міжнародній практиці підтверджуючим банком, як правило, виступає банк, що обслуговує експортера.

При розрахунках за непідтвердженими акредитиву відповідальність за виконання платежу за таким акредитивом несе тільки банк-емітент, а банк, що обслуговує експортера, виконує посередницьку роль і не відповідає за виплати по акредитиву.

Все більш широке застосування в міжнародній практиці знаходить трансферабельний (перекладний) акредитив, за яким організація-експортер, яка не є постачальником всієї партії товарів, передає свої права на отримання коштів повністю або частково третім особам у своїй країні або за кордоном і дає відповідні вказівки виконуючому банку . Він дозволяє здійснювати платежі на користь не тільки бенефіціара, а й третіх осіб - другий бенефіціарів.

В якості способу виконання зобов'язань за контрактом у міжнародній практиці використовується резервний (гарантійний) акредитив. Він відкривається як на користь експортера, так і на користь імпортера за контрактом. Резервний акредитив може використовуватися аналогічно документарному, а також для додаткового забезпечення платежів на користь експортера при розрахунках у формі інкасо або банківського переказу. У той же час резервний акредитив може бути забезпеченням повернення раніше виплаченого імпортером авансу або виплати штрафів і неустойок на користь імпортера при неналежному виконанні експортером умов контракту.

Платежі по резервним акредитивом здійснюються банками на основі заяв бенефіціара про те, що приказодатель по резервним акредитивом не виконав своїх зобов'язань. При цьому банки не перевіряють достовірність такої заяви, тобто скоюють платіж безумовно. Таким чином, резервний акредитив можна розглядати як гарантію забезпечення платежу в тому випадку, якщо приказодатель по резервним акредитивом не виконує своїх зобов'язань за контрактом.

За способом використання акредитивних коштів можуть бути виділені поновлювані (револьверні) акредитиви. Вони застосовуються головним чином при регулярних поставках товарів, коли сума акредитива в міру виплат автоматично поповнюється в рамках встановленого загального ліміту і терміну дії акредитива.

Документарний акредитив є найбільш вигідною і надійною формою розрахунків при експортних операціях. Він гарантує експортеру своєчасне отримання експортної виручки. Умови застосування документарного акредитива (вид акредитива, банки, що беруть участь у розрахунках, перелік документів, що подаються експортером в банк для виконання аккредитивного доручення) спеціально обумовлюються в контракті, укладеному між імпортером і експортером.

Документообіг при цій формі розрахунків починається з відкриття акредитива в іноземному банку на користь експортера. Акредитив відкривається за заявою імпортера (наказодавця) після того, як він отримає повідомлення експортера, що товар до відвантаження готовий.

У заяві імпортера про відкриття акредитива перераховуються всі умови акредитива. Банк імпортера (банк-емітент) відкриває акредитив і повідомляє про це банк експортера. Повідомлення може надійти безпосередньо з іноземного банку або через інший банк (авізуючий), який уповноважений на прийом документів за акредитивом та відсилання їх банку імпортера, що відкрив акредитив. Акредитив вказуються термін його дії, сума, перелік документів, які повинні бути представлені для зняття грошей з акредитива і переказу на рахунок експортера.

Повідомлення клієнту-експортеру про виставлення йому документарного акредитива проводиться його банком у вигляді супровідного листа, складеного за стандартною формою.

Протягом трьох днів від дати отримання умов акредитива експортер зобов'язаний ретельно вивчити їх з точки зору відповідності з укладеним контрактом і повідомити про своє згоду (незгоду), а також зауваження з приводу виставленого акредитива уповноваженому банку. Рішення свого клієнта уповноважений банк телеграмою доводить до відома уповноваженого банку, що підтримує кореспондентські відносини з іноземним банком імпортера, а останній повідомляє про це імпортеру.

При документарному акредитиві документи повинні бути представлені в банк протягом терміну дії акредитиву, але не пізніше 21 дня від дати відвантаження товару. Подані документи перевіряються в банку відповідальними виконавцями з погляду як дотримання умов акредитива, так і правильності оформлення поданих документів. При виявленні розбіжностей документи повертаються експортеру для внесення необхідних змін. Таким чином, своєчасне отримання експортної виручки при документарному акредитиві залежить від суворого дотримання умов акредитива.

Перевірені документи направляються в банк-емітент (відкрив акредитив підприємству-експортеру) для оплати рахунку, акцепту тратти (векселі) або негоціації. Банк-емітент перевіряє документи, що поступили і лише після цього переводить суму платежу банку експортера, дебетуючи рахунок імпортера. Банк експортера зараховує виручку на рахунок експортера, а імпортер, отримавши від банку-емітента документи, вступає у володіння товаром.

У уповноваженому банку експортера всі отримані від іноземних банків доручення по акредитиву реєструються в спеціальному журналі, який ведеться за особливою формі, що дозволяє стежити за виконанням акредитивів, виставлених іноземними банками різних країн.

На кожен акредитив в уповноваженому банку відкривається досьє. Воно ведеться за спеціальною формою у вигляді особового рахунку в іноземній валюті. У досьє наводяться такі дані:

- Найменування банку, що відкрив акредитив;

- Найменування російської організації, на користь якої відкрито акредитив;

- Номер акредитива за нумерації іноземного банку та уповноваженого банку, що має кореспондентські відносини з іноземним банком;

- Сума і термін дії акредитива;

- Порядок розрахунків за акредитивом;

- Подальші зміни умов акредитива і інші особливості.

У досьє знаходяться всі документи, що відносяться до відкритого акредитиву, і вся подальша листування, пов'язана з виконанням аккредитивного доручення.

Якщо акредитивна форма розрахунків застосовується в розрахунках російських організацій за імпортовані товари, то документообіг починається з заяви російського підприємства-імпортера своєму уповноваженому банку про відкриття акредитива. Заява на відкриття документарного акредитива складається у трьох примірниках:

- Перший примірник направляється до уповноваженого банку, який підтримує кореспондентські відносини з іноземним банком;

- Другий примірник залишається в уповноваженому банку імпортера;

- Третій примірник з візою банку повертається клієнтові.

У заяві на відкриття акредитива і додатку до заяви зірочкою відзначаються ті рядки тексту, що визначають умови виконання виставленого акредитива і гарантують експортеру своєчасне отримання експортної виручки або акцепт тратти.

Переваги та недоліки акредитива. Акредитивна форма розрахунків вигідна для експортера та імпортера. Вигідність цієї форми розрахунку для експортера полягає, насамперед, в її надійності: до контрактного зобов'язанню імпортера платити додається письмове одностороннє зобов'язання банку здійснити платіж.

Вигідність акредитива для імпортера полягає в можливості отримати товар ще до моменту його оплати.

Акредитив забезпечує найбільш швидке надходження експортної виручки, особливо якщо його оплата здійснюється банком експортера. Це одночасно знижує і ризики курсових втрат.

Перевага акредитива полягає також у гарантії отримання вільно конвертованої валюти з країнами, що зазнають труднощі і валютно-фінансові обмеження. Крім того, як показує практика, банки країн з великою зовнішньою заборгованістю в першу чергу погашають свої зобов'язання за відкритими ними акредитивами.

Відкриваючи акредитиви на користь іноземних постачальників, російським імпортерам доцільно передбачати їх оплату в російських банках проти документів, що надходять від іноземних експортерів. Такий порядок дозволяє уникнути заморожування валютних ресурсів російської сторони на рахунках російських уповноважених банків в іноземних банках для майбутніх платежів за акредитивами.

Проте одночасно необхідно пам'ятати, що акредитив є складною формою розрахунку для експортера, оскільки отримання платежу пов'язане з правильним оформленням документів і своєчасним поданням їх у банк. Пред'являючи жорсткі вимоги до оформлення документів з погляду відповідності їх умовам акредитива, банки захищають таким чином інтереси імпортерів, так як діють на підставі їх інструкцій.

Недоліком акредитивної форми розрахунку для сторін у зовнішньоторговельній угоді є висока вартість цієї операції. За відкриття, авізування, підтвердження, прийом і перевірку документів по акредитиву банки стягують комісію, яка залежить від суми акредитива.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Форми акредитива
Схема розрахунків акредитивами з наданням банком покупця гарантії платежу
Розрахунки але акредитивами
Розрахунки за акредитивом
Розрахунки за акредитивом
Розрахунки акредитивами
Розрахунки за акредитивами
Розрахунки за акредитивом
Розрахунки за акредитивом
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук