Навігація
Головна
Оцінка рівня прибутковості банкуДва підходи до оцінки якості управління банкомАктуальні напрями підвищення якості управління в банкахУПРАВЛІННЯ БАНКАМИ СВОЄЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ОБ'ЄКТИ, ЗМІСТ, ЯКІСТЬУПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ПАСИВАМИ І ВАРТІСТЮ БАНКУОрганізаційна структура управління банку та структура управління імПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ БАНКУСтратегія управління банком: практичні питанняУправління активами банкуБанк як комерційна організація і зовнішнє управління його діяльністю
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банки та банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Управління прибутковістю банку

Основна мета діяльності будь-якої кредитної організації як комерційної структури полягає в отриманні максимального прибутку в довгостроковій перспективі. Факторами формування прибутку банку є банківські доходи і витрати.

Доходи банку можна класифікувати: за формою отримання; за джерелами; по стабільності джерел (табл. 10.1).

Головним джерелом прибутку комерційних банків є процентні доходи. на їх частку припадає, як правило, близько 80% загальної суми доходів банку.

Найбільш важливу роль серед перерахованих видів доходів грають операційні доходи, а серед них найважливіший джерело прибутку банку - доходи від банківських позичок (вони становлять, як правило, понад 70% всіх операційних доходів банку). Другий за значенням джерело прибутку - доходи від операцій з цінними паперами.

Таблиця 10.1

Класифікація доходів банку

Класифікаційні ознаки

Види доходів

Форма отримання

Процентні

Відсотки, отримані за кредитами, виданими в рублях і іноземній валюті

Відсотки, отримані по депозитах і іншим розміщеними коштами

Відсотки, отримані від операцій з цінними паперами

Інші процентні доходи

Непроцентні

Доходи від операцій з іноземною валютою

Непроцентні доходи від операцій з цінними паперами

Комісійні винагороди, отримані за надані послуги

Штрафи, пені, неустойки отримані

Доходи, отримані від пайової участі в діяльності юридичних осіб

Інші непроцентні доходи

Джерело

Операційні (доходи від виробничої діяльності)

Доходи за кредитними операціями

Доходи за депозитними операціями

Доходи за операціями з цінними паперами

Доходи за операціями з іноземною валютою

Доходи за іншими банківськими операціями

Неопераційні (доходи від невиробничої діяльності)

Дивіденди, отримані від участі в статутному капіталі юридичних осіб

Позитивні різниці від переоцінки майна банку

Доходи від реалізації і здачі майна в оренду

Штрафи, пені, неустойки отримані

Інші неонераціонние доходи

Стабільність джерел

Стабільні

Процентні доходи від банківських послуг

Непроцентні доходи від банківських послуг

Нестабільні

Доходи від операцій з цінними паперами на вторинному ринку

Доходи непередбаченого (неординарного) характеру, пов'язані з разовими угодами по реалізації майна банку

Бажано, щоб доходи банку зростали за рахунок стабільних джерел, відсутності значного впливу нестабільних джерел на зростання прибутку банку.

Витрати банку класифікують, насамперед, за характером діяльності (тобто пов'язані ці витрати з банківською діяльністю або з виконанням небанківських операцій).

До складу операційних витрат входять:

- Процентні витрати;

- Комісійні витрати;

- Інші операційні витрати (від операцій з іноземною валютою, цінними паперами, дорогоцінними металами, негативні результати переоцінки дорогоцінних металів і цінних паперів та ін.).

Витрати по забезпеченню функціональної діяльності банку включають:

- Витрати з оплати праці персоналу банку; витрати по забезпеченню виробничо-господарської діяльності банку (амортизаційні відрахування, експлуатаційні витрати, орендна плата, транспортні витрати, канцелярські витрати, витрати на зв'язок і телекомунікації та ін.);

- Інші витрати по забезпеченню діяльності банку (податки, що включаються відповідно до законодавства у витрати банку, оплата аудиторських та юридичних послуг, рекламні, представницькі витрати, відрахування в спеціальні резерви та ін.).

До інших витрат відносяться:

- Штрафи, пені, неустойки сплачені;

- Витрати минулих років, виявлені у звітному періоді;

- Судові витрати і витрати по арбітражним справах банку;

- Витрати, пов'язані з реалізацією майна банку;

- Списання дебіторської заборгованості та ін.

Найбільшу питому вагу в сукупних витратах банку

займають витрати процентні (до 70%).

Якщо сукупні доходи банку перевищують його сукупні витрати, то банк має позитивний фінансовий результат - прибуток.

Прибуток банку складається з операційного прибутку, прибутку від побічної діяльності та іншої прибутку.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Операційний прибуток (чистий операційний дохід) - це різниця між сумою операційних доходів і витрат. Її складають:

- Процентний прибуток (процентна маржа) - перевищення отриманих банком процентних доходів над процентними витратами;

- Комісійний прибуток - перевищення комісійних доходів над комісійними витратами;

- Iнша операційний прибуток - різниця між іншими операційними доходами та іншими операційними витратами.

Прибуток від побічної діяльності - це доходи від побічної діяльності за вирахуванням витрат на її здійснення.

Інша прибуток - різниця між іншими доходами і іншими витратами.

Балансовий прибуток комерційного банку складається з процентної та непроцентною маржі. При цьому головну роль відіграє процентна маржа, на частку якої припадає не менше 70% прибутку банку. Непроцентних маржа, яка визначається як різниця між непроцентним доходом і непроцентними витратами, виступає другорядним доданком прибутку, причому зазвичай негативним. Его означає, що непроцентний витрата не покривається непроцентним доходом і цей збиток поглинає частину процентної маржі.

Оподатковуваний прибуток не завжди збігається з балансовим прибутком, оскільки частина прибутку у зв'язку з пільгування може не обкладатися податком на прибуток.

Чистий прибуток - це прибуток, що залишається в розпорядженні банку після сплати податків та інших обов'язкових платежів.

Напрямками управління процентним доходом є:

- Формування договірного відсотка;

- Визначення достатньої процентної маржі;

- Вибір способу нарахування та стягнення відсотка.

Формування договірного відсотка припускає

визначення його середньої величини на майбутній період на базі реальної вартості кредитних ресурсів і достатньої процентної маржі, розробку шкали диференціації процентних ставок.

Достатня процентна маржа розраховується на основі величини загальнобанківських витрат і активів, що приносять дохід, так як головне призначення процентної маржі - покрити витрати банку.

На основі реальної ціни ресурсів і достатньої маржі обчислюється середня необхідна процентна шавка щодо банківських операцій. Її диференціація залежить від терміну позики, кредитоспроможності клієнта, виду кредиту, якості застави та гарантії, очікуваних темпів інфляції і т.д.

Спосіб нарахування та стягнення відсотка пов'язаний з використанням простих або складних, звичайних або точних відсотків з наближеним або точним числом днів, дисконтированием відсотка і т.д. Вибір способу залежить від його впливу на момент отримання банком реального доходу, ресурсної бази банку, терміну позики, фінансового положення клієнта.

Завдання банківського менеджера полягає в організації роботи по встановленню середньої процентної ставки для активів, приносять дохід, розробці шкали диференціації відсотка і положення про спосіб нарахування та стягнення відсотка.

Управління непроцентним доходом припускає:

- Вибір і визначення змісту банківських некредитних послуг;

- Прийняття рішення про метод визначення банківської комісії (тарифу) по окремих послугах;

- Контроль за фактичною собівартістю банківського продукту (послуг);

- Створення відповідного методичного забезпечення для банку;

- Формування такої системи оплати праці, яка зацікавлювала б працівників банку в наданні найбільшої кількості послуг.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Оцінка рівня прибутковості банку
Два підходи до оцінки якості управління банком
Актуальні напрями підвищення якості управління в банках
УПРАВЛІННЯ БАНКАМИ СВОЄЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ОБ'ЄКТИ, ЗМІСТ, ЯКІСТЬ
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ПАСИВАМИ І ВАРТІСТЮ БАНКУ
Організаційна структура управління банку та структура управління ім
ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ БАНКУ
Стратегія управління банком: практичні питання
Управління активами банку
Банк як комерційна організація і зовнішнє управління його діяльністю
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук