Навігація
Головна
Інженерно-технічні рішення, що забезпечують обмеження поширення...Методи і засоби захисту від небезпек технічних систем і технологічних...Принципи, методи і засоби захисту від небезпек технічних і...Принципи, методи і засоби захисту від небезпек технічних і...ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ
Захист людини від хімічних і біологічних негативних факторівп'ятий. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВПЛИВІВКласифікація та вплив на людину негативних факторів виробничого...Ідентифікація негативних факторів виробничого середовищаХімічні фактори середовища проживання
 
Головна arrow БЖД arrow Аналіз і оцінка ризику виробничої діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ВІД виробничої небезпеки

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАХИСТУ ВІД ХІМІЧНИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ факторів виробничого середовища

Найважливішими складовими системи управління виробничим ризиком є технічні методи і засоби захисту людини від небезпечних і шкідливих виробничо-технологічних факторів.

Звернемо особливу увагу на вплив на людину хімічних речовин та енергетичних потоків і на підходи до захисту людини на виробництві від цих впливів.

З теоретичних позицій захист від дії хімічних речовин здійснюється в умовах виробництва методами розведення, видалення і заміни токсичних хімічних речовин нетоксичними або менш токсичними речовинами.

Для реалізації на виробництві методу зниження або ліквідації токсичності хімічних речовин необхідно, як правило, змінити технологічний процес. Тому впровадження даного методу захисту працюючих повинні передувати науково-дослідні роботи, спрямовані на збереження якості отримуваної продукції при зміні якості використовуваних хімічних речовин. Таким чином, даний метод являє собою розробку малотоксичних технологічних процесів за рахунок зниження рівня токсичності хімічних речовин, що використовуються в джерелі - технології. Безсумнівно, це досить складний і, можливо, дорогий спосіб захисту людини й довкілля від негативних впливу хімічних речовин. Однак можлива швидка окупність витрат на подібні розробки за рахунок зниження коштів на складні види очисного обладнання і зниження втрат виробництва шляхом зменшення плати за викиди, скиди і видалення відходів, а також зниження рівня професійно обумовленої і професійної захворюваності працівників даного виробництва.

Цей метод повинен бути предметом досліджень фахівців, які готуються вузами Росії для окремих галузей за спеціальностями вищої професійної освіти 280105 "Безпека технологічних процесів і виробництв" і 280201 "Інженерний захист навколишнього середовища".

В даний час найбільш широко у виробничій практиці для захисту працюючих від впливу хімічних речовин використовується метод розведення, що дозволяє знизити концентрації хімічних речовин у повітрі робочої зони до гранично допустимих значень, а також метод видалення хімічних речовин, надлишків вологи з робочої зони.

Ці методи реалізуються на практиці технічними системами аерації та механічної вентиляції. Нижче представлені необхідні в практиці спеціаліста з охорони праці розрахунки, застосовувані в використанні цих методів на виробництві.

Теоретичні основи захисту людини від виробничих енергетичних впливів включають процеси відображення, поглинання і ослаблення енергетичних потоків, формованих технічними системами і технологічними процесами.

При вирішенні завдань захисту виділяють джерело, приймач енергії і захисний пристрій (рис 10.1), яке зменшує до допустимих рівнів потік енергії до приймача.

Захисний пристрій (ЗУ) володіє здібностями відображати, поглинати, бути прозорим по відношенню до потоку енергії.

Із загального потоку енергії W +, що надходить до ЗУ, частина Wa поглинається, частина W- відбивається і частина W- проходить крізь ЗУ.

Тоді ЗУ можна охарактеризувати наступними енергетичними коефіцієнтами: коефіцієнтом поглинання а = Wo / W +, коефіцієнтом відбиття р = W- / W +, коефіцієнтом передачі τ = W- / W +.

Рис. 10.1. Енергетичний баланс захисного пристрою

При цьому виконується рівність

Сума α + τ = 1 - ρ = ν (де v = Wv / W +) характеризує невідображення потік енергії Wv минулий в ЗУ. Якщо α = 1, то ЗУ поглинає всю енергію, що надходить від джерела, при ρ = 1 ЗУ володіє 100-відсоткової відбиває здатністю; а рівність τ = 1 означає абсолютну прозорість ЗУ, т. е. енергія проходить через пристрій без втрат.

Принципи захисту:

1) принцип: ρ → 1; захист здійснюється за рахунок відбивної здатності ЗУ;

2) принцип: α → 1; захист здійснюється за рахунок поглинальної здатності ЗУ;

3) принцип: τ → 1; захист з урахуванням властивостей прозорості ЗУ.

На практиці принципи комбінують, отримуючи різні методи захисту. Найбільшого поширення набули методи захисту ізоляцією і поглинанням.

Методи ізоляції використовують тоді, коли джерело і приймач енергії, що є одночасно об'єктом зашиті, розташовуються з різних сторін від ЗУ (рис. 10.2). В основі цих методів лежить зменшення прозорості середовища між джерелом і приймачем, т. Е. Виконання умови τ → 0. При цьому можна виділити два основні методи ізоляції: метод, при якому зменшення прозорості середовища досягається за рахунок поглинання енергії ЗУ, т. Е. умова τ → 0 забезпечується умовою α → 0., і метод, при якому зменшення прозорості середовища досягається за рахунок високої відбивної здатності ЗУ, т. е. умова τ → 0. забезпечується умовою ρ → 1.

В основі методів поглинання лежить принцип збільшення потоку енергії, що пройшов у ЗУ (рис. 10.3), т. Е. Досягнення умови ν → 1. Розрізняють два види поглинання енергії ЗУ: поглинання енергії самим ЗУ за рахунок її відбору від джерела в тій чи іншій формі, в тому числі у вигляді необоротних втрат, що характеризується коефіцієнтом а, і поглинання енергії у зв'язку з великою прозорістю ЗУ, що характеризується коефіцієнтом τ.

Рис. 10.2. Методи ізоляції при розташуванні джерела і приймача з різних сторін від ЗУ

Рис. 10.3. Методи поглинання при розташуванні джерела з одного боку від ЗУ: енергія відбирається (а), енергія пропускається (б)

Так як при ν → 1. коефіцієнт ρ → 0, то методи поглинання використовують для зменшення відбитого потоку енергії; при цьому джерело і приймач енергії зазвичай знаходяться з одного боку від ЗУ.

При розгляді поширення коливань поряд з коефіцієнтом α використовують коефіцієнт втрат η, який характеризує кількість енергії, розсіяною ЗУ.

(10.2)

де W s і E s - середні за період коливань Т потужність втрат і розсіяна за той же час енергія; ω = 2π / Τ - кругова частота: ε - енергія, збережена системою.

Якісна оцінка ступеня реалізації цілей захисту може здійснюватися двома способами:

1) визначають коефіцієнт захисту K w у вигляді відношення

2) визначають коефіцієнт захисту у вигляді відношення:

Ефективність захисту (дБ) оцінюють по співвідношенню

(10.3)

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Інженерно-технічні рішення, що забезпечують обмеження поширення пожежі, захист людей та майна
Методи і засоби захисту від небезпек технічних систем і технологічних процесів
Принципи, методи і засоби захисту від небезпек технічних і технологічних систем
Принципи, методи і засоби захисту від небезпек технічних і технологічних систем
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ
Захист людини від хімічних і біологічних негативних факторів
п'ятий. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВПЛИВІВ
Класифікація та вплив на людину негативних факторів виробничого середовища
Ідентифікація негативних факторів виробничого середовища
Хімічні фактори середовища проживання
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук