Навігація
Головна
Методи аналізу і оцінки рівня економічної безпеки підприємстваКОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ...КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ...Особливості методів економічної оцінкиКРИМІНАЛЬНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОСІЇМетоди дослідження економічної безпекиРеалізація кримінальної політики в сфері економічної безпеки РосіїПоказники безпеки соціально- економічної системи (організації)Основні напрями підвищення ефективності управління системою...Порівняльний аналіз методів державного регулювання інноваційної...
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна безпека
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи оцінки економічної безпеки Росії

Формалізація будь-якого явища чи процесу має на меті забезпечити можливість поглибленого дослідження даного об'єкту і на цій основі - об'єктивність суджень, а також звести до мінімуму помилки у висновках і рішеннях.

Формування концепції і стратегії економічної безпеки Росії - це складний процес з використанням великого числа показників, що визначають їх разнохарактерность і невизначеність значень.

Проте формалізація процесу формування концепції і стратегії економічної безпеки необхідна, оскільки тільки вона здатна забезпечити аналітичний підхід і в якійсь мірі скоротити суб'єктивність при прийнятті рішень у цій (та інших теж) сфері людської діяльності, а також виключити помилки, які могли б вплинути на життя і діяльність людей на величезних просторах.

Одним з узагальнюючих показників стану економічної безпеки країни є запропонований українськими вченими коефіцієнт спокою в державі (КПГ), пов'язаний, з одного боку, із співвідношенням зусиль держави та значимості зовнішніх і внутрішніх факторів небезпеки, а з іншого - з величинами коефіцієнтів окремих напрямів забезпечення його економічної безпеки. Отримані співвідношення зіставляють зі значеннями критичних обмежень окремих напрямів (КОН), наведеними в Системі критичних обмежень (СКО). Вважається, що економічна безпека держави забезпечена, якщо КПГ = 1.

Деякими вітчизняними дослідниками в даний час в якості критерію економічної безпеки пропонується стабільний приріст продуктивності суспільної праці не менше 5% на рік.

Різновидом цього критерію є національний дохід на душу населення. Однак спроби застосування цих критеріїв як єдиних для оцінки стану економіки різних країн давно вже опинилися малоуспішними але ряду причин.

1. Будучи високоагрегірованнимі індикаторами, вони при їх обчисленні несуть за собою численні помилки і неточності.

2. Дані критерії не відображають структури та специфіки розвитку народного господарства в різних країнах.

3. Вони не відображають також характеру та особливостей розподілу багатства і доходів в різних країнах.

4. Ці критерії недостатньо враховують істотні відмінності між сучасними секторами господарства, в яких панують товарно-грошові відносини, і традиційними секторами економіки, для яких характерне споживання значної частини продукції в рамках сімей-господарських одиниць і без посередництва ринку.

5. При зіставленні цих показників для широкого кола країн відоме значення має облік неоднакових кліматичних та інших природних умов.

6. При порівнянні таких показників неминуче виникає проблема перерахунків величин, отриманих в національних валютах, і т.д.

Для оцінки (вимірювання) економічної безпеки держави в даний час запропоновані наступні методи (попутно зауважимо, що загальновизнаних і знайшли практичне застосування методів її оцінки поки немає!):

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Спостереження за основними макроекономічними показниками і порівняння їх із граничними значеннями, в якості яких приймаються значення не нижче середньосвітових;

- Оцінка темпів економічного зростання країни за основними макроекономічними показниками та динаміку їх зміни;

- Методи експертної оцінки, які служать для опису кількісних і якісних характеристик досліджуваних процесів. Вони використовують логічні правила вибору рішень, які формують експерти на основі власних уявлень і знань про якійсь галузі проблем. До них, зокрема, відноситься бальна оцінка рівня кризи і ранжирування територій за ступенем загроз економічній безпеці на основі аналізу результатів розпізнання фактичних індикаторів економічної безпеки за допомогою послідовних вирішальних правил, отриманих після навчання на запропонованих навчальних наборах індикаторів економічної безпеки;

- Метод аналізу та обробки сценаріїв;

- Методи оптимізації;

- Теоретико-ігрові методи;

- Полезностние методи;

- Методи розпізнавання образів;

- Методи теорії нечітких систем;

- Методи багатовимірного статистичного аналізу.

Разом з тим необхідно усвідомлювати, що наскільки б корисним не був багатовимірний підхід, він теж не універсальний. Необхідність застосування суворого математичного апарату помітно обмежує число показників, які можуть бути використані. Далеко не всі показники економічної безпеки можуть бути виражені в кількісній формі, хоча їх слід було б взяти до уваги. Але застосування багатовимірного підходу дозволяє побачити ті сторони явища, які важко розкрити, спираючись на один-два навіть найбільш важливих показника; в той же час він є доповненням і продовженням інших прийомів наукового аналізу.

Розглянемо деякі найбільш часто вживані методи більш докладно.

На основі досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених визначена стосовно Росії система порогових значень найбільш важливих показників економічної безпеки для країни, регіону та галузі.

Величини і динаміка основних показників наводяться регулярно у виданнях статистичних органів Росії, аналітичних вісниках і оглядах.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Cхожі теми

Методи аналізу і оцінки рівня економічної безпеки підприємства
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
Особливості методів економічної оцінки
КРИМІНАЛЬНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОСІЇ
Методи дослідження економічної безпеки
Реалізація кримінальної політики в сфері економічної безпеки Росії
Показники безпеки соціально- економічної системи (організації)
Основні напрями підвищення ефективності управління системою економічної безпеки Росії
Порівняльний аналіз методів державного регулювання інноваційної діяльності в Росії і за кордоном
 
Дисципліни
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук