Навігація
Головна
РИЗИК КРАЇНИ І ЙОГО ОЦІНКАОцінка ризику країниОЦІНКА РИЗИКІВМоделі і методи оцінки ризику країниОцінка ризику країни за методикою Світового банкуКількісні характеристики і схеми оцінки ризиків в умовах...Кількісна оцінка ризиківОцінка і фінансування міжнародних проектів з урахуванням ризику країниОцінка ризику та основи актуарних розрахунків у страхуванніЯкі показники розглядаються при оцінці ризику проектів?
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна безпека
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка ризику країни

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Країнні ризики пов'язані з наявністю глобального ризику, залежить від політико-економічної стабільності країн, імпортерів або експортерів, факторів, що обумовлюють внутрішньо-економічний та зовнішньоекономічний ризик. Такі оцінки проводяться як зарубіжними, так і вітчизняними фірмами. Розглянемо дві найбільш популярні методики: методику вітчизняної фірми "Юніверс" та методику германської фірми BERI (Інститут інформації ризику в бізнесі).

Методика кількісної оцінки факторів ризику фірми "Юніверс". Дані роботи проводяться більш ніж для 150 країн світу і в багатьох відношеннях стали загальноприйнятим стандартом. Результати досліджень представляються у вигляді загального ризику за різними причин, які належать до соціально-політичних, внутрішньоекономічних і зовнішньоекономічним групам ризиків.

Методика полягає в наступному: кожна група ризику описується певною кількістю факторів (як правило, близько десяти). Кожен фактор (показник) відображає конкретну сторону розвитку соціально-політичної та економічної ситуації, його поточне або прогнозне стан характеризується кількісним показником. Значення цих показників оцінюються від 1 - найкращі до 10 - гірші і визначаються розрахунковим або експертним способом в балах, причому кожен з показників в системі оцінки має свою вагу, відповідний його значущості. Сума ваг всередині кожної групи ризику дорівнює 1. Отримана показником кількісна оцінка (від 1 до 10) множиться на його вагу (від 0 до 1), і результатом є внесок кожного показника у розглянуту групу ризику. Подібний аналіз фірма "Юніверс" готує раз на три місяці. Узагальнена оцінка по всіх групах ризику (R) записується таким чином:

де r i - значення кожного показника в балах, від 1 до 10; A i - ваговий коефіцієнт відповідного показника.

Дана або аналогічна методика може бути застосована для країни в цілому, а також для регіонів, окремих областей (суб'єктів Федерації) і автономій.

Детально ваги за методикою фірми "Юніверс" наведено в табл. 2.1

Таблиця 2.1

Методика оцінки ризиків фірми "Юніверс"

Соціально-політичний ризик

Вага

(А)

Загроза стабільності ззовні: 1 - ні; 10 - дуже висока

0,03

Стабільність уряду: 1 - без змін; 10 - під загрозою зміни

0,1

Характеристика офіційної опозиції: 1 - конструктивна; 10 - деконструктивну

0,05

Вплив нелегальної опозиції: 1 - не існує; 10 - загроза революції

0,04

Оцінка соціальної стабільності: 1 - стабільність; 10 - крайня напруженість

0,1

Відносини робочої сили з управлінським апаратом: 1 - співпраця; 10 - часті страйки

0,04

Оцінка рівня безробіття в наступні 12 місяців:

1 - відсутня; 10 - перевищує 25% економічно активного населення

0,15

Оцінка распределенности сукупного доходу: 1 - рівномірний; 10 - різке розшарування суспільства

0,07

Ставлення влади до зарубіжних інвестицій: 1 - стимулювання і гарантії; 10 - жорсткі обмеження

0,1

Ризик націоналізації без повної компенсації: 1 - практично відсутня; 10 - дуже високий

0,02

Ставлення місцевої бюрократії: 1 - сприяння та ефективне; 10 - корумповане і що протистоїть

0,12

Втручання уряду в економіку: 1 - мінімальне; 10 - постійне і визначальне

0,07

Державна власність в економіці: 1 - дуже обмежена; 10 - переважна

0,07

Імовірність збройних конфліктів з країнами СНД або всередині Росії: 1 - відсутня; 10 - конфлікти неминучі

0,04

Разом:

1,0

Внутрішньо-економічний ризик

Загальний стан економіки в наступні 12 місяців: 1 - дуже добрий; 10 - серйозні проблеми

0,1

Зростання ВНП в порівнянних цінах: 1 - зростання більше 10%; 10 - падіння більше 10%

0,05

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Очікуване зростання ВНП у постійних цінах в порівнянні з минулим: 1 - значне прискорення; 10 - різке падіння

0.05

Зростання виробництва промислової продукції в наступні 12 місяців: 1 - зростання більше 10%; 10 - падіння більше 10%

0,05

Зростання капітальних вкладень у наступні 12 місяців: 1 - зростання більше 10%; 10 - падіння більше 10%

0,1

Зростання споживчого попиту в наступні 12 місяців: 1 зростання більше 10%; 10 - падіння більше 10%

0,1

Поточна інфляція в рік: 1 більше 5%; 10 - більше 100%

0,05

Динаміка інфляції в наступні 12 місяців: 1 - істотне уповільнення; 10 - різке прискорення

0,05

Доступ до зарубіжного фінансуванню: 1 - доступно; 10 - украй важко отримати

0,05

Наявність / вартість робочої сили: 1 - надлишок дешевої робочої сили; 10 - брак робочої сили

0,05

Кваліфікація, якість робочої сили: 1 - висока; 10 - кваліфікована робоча сила практично відсутня

0,05

Монетарна політика: 1 - м'яка; 10 - жорстка

0,05

Фіскальна політика: 1 - стимулююча попит; 10 - жорстка

0,05

Рівень оподаткування: 1 - відносно низький; 10 - вкрай високий

0,05

Динаміка рівня податків: 1 - будуть знижуватися; 10 - будуть підвищуватися

0,05

Розвиток нафтогазового комплексу: 1 - зростання більше 10%; 10 - падіння більше 10%

0,1

Разом:

1,0

Зовнішньоекономічний ризик

Загальний стан платіжних балансів з доларовою зоною: 1 - добре; 10 - серйозні проблеми

0,1

Торговий баланс з доларовою зоною в наступні 12 місяців: 1 - різко позитивний; 10 - різко негативний

0,1

Зростання експорту в доларову зону в наступні 12 місяців: 1 - зростання більше 10%; 10 - падіння більше 10%

0,05

Зростання імпорту з доларової зони в наступні 12 місяців: 1 - зростання більше 10%; 10 - падіння більше 10%

0,05

Загальний стан платіжних балансів з рублевою зоною: 1 - добре; 10 - серйозні проблеми

0,1

Торговий баланс з рублевою зоною в наступні 12 місяців: 1 - різко позитивний; 10 - різко негативний

0,1

Зростання експорту в рублеву зону в наступні 12 місяців: 1 - зростання більше 10%; 10 - падіння більше 10%

0,05

Зростання імпорту з рублевої зони в наступні 12 місяців: 1 - зростання більше 10%; 10 - падіння більше 10%

0,05

Офіційні обмеження в русі капіталу: 1 - вільні переміщення; 10 - переміщення заборонені

0,05

Динаміка офіційних обмежень на рух капіталу: 1 - істотно спрощується; 10 - значно ускладнюється

0,05

Динаміка обмежень на торгівлю з доларовою зоною в наступні 12 місяців: 1 - істотно спрощується;

10 - значно ускладнюється

0,05

Динаміка обмежень на торгівлю з рублевою зоною в наступні 12 місяців: 1 - істотно спрощується; 10 - значно ускладнюється

0,05

Зміни обмінного курсу рубля в наступні 12 місяців: 1 - збільшення більше 20%; 10 - падіння більше 20%

0,1

Зміна світових цін на нафту: 1 - зростання більше 20%; 10 - зниження більше 20%

0,1

Разом:

1,0

На закінчення відзначимо, що та країна, яка набирає в сумі більше значення R, є найбільш небезпечною економічно.

Методика кількісної оцінки ризику країни фірми BERI.

Відповідно до цією методикою рівень економічної безпеки країни (або, навпаки, економічної небезпеки, т.с. її ненадійності, ризикованості) визначається за допомогою індексу BERL

Його визначенням займаються близько 100 експертів, які чотири рази на рік за допомогою різних методів експертних оцінок аналізують всі сторони політичної та економічної ситуації в країні. Анкета, на яку анонімно відповідають фахівці різних країн, містить 15 оціночних критеріїв, кожен з яких має питому вагу із загальною сумою 100. Кожне питання оцінюється за бально-відсотковою шкалою і має п'ять варіантів відповідей: 0 - неприйнятно, 1 - погано, 2 - задовільно, 3 - добре, 4 - дуже добре. Чим вище кількість зібраних балів, тим нижче ризик країни і тим вище економічна безпека держави. Форма анкети представлена в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Форма анкети індексу BERF

Питання

Питома вага питання,%

Політична стабільність в країні та її вплив на економічне життя

12

Ставлення до іноземних інвестицій і прибутку

6

Ступінь і варіанти націоналізації

6

Імовірність і ступінь девальвації валюти

6

Стан платіжного балансу

6

Бюрократичні питання

4

Темп зростання ВВП (ВНП)

10

Темп зростання ВНП нижче 3% на рік

2,5

Темп зростання BI1П від 3 до 6%

5

Темп зростання ВНП від 6 до 10%

7,5

Темп зростання ВНП вище 10%

10

Конвертованість валюти

10

Аналіз виконання договірних зобов'язань

6

Витрати на заробітну плату і рівень продуктивності праці

8

Можливість використання експертів і послуг

2

Організація зв'язку і транспорту

4

Відносини з держорганами

4

Умови отримання короткострокового кредиту

8

Умови отримання та використання довгострокового кредиту і власний капітал

8

Разом:

100

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

РИЗИК КРАЇНИ І ЙОГО ОЦІНКА
Оцінка ризику країни
ОЦІНКА РИЗИКІВ
Моделі і методи оцінки ризику країни
Оцінка ризику країни за методикою Світового банку
Кількісні характеристики і схеми оцінки ризиків в умовах невизначеності
Кількісна оцінка ризиків
Оцінка і фінансування міжнародних проектів з урахуванням ризику країни
Оцінка ризику та основи актуарних розрахунків у страхуванні
Які показники розглядаються при оцінці ризику проектів?
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук