Навігація
Головна
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇБагатовимірний статистичний аналіз. Основні поняттяЗастосування багатовимірного статистичного аналізуДеякі методи додаткового аналізу данихМЕТОДИ ОБРОБКИ І АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇЗастосування комплексу методів багатовимірного аналізу даних в...Розрахунки за методом кластерного аналізуПриклади позиціонування за методом багатовимірного шкалюванняОсновні правила побудови та аналіз статистичних таблицьМетоди статистичного моделювання
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна безпека
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи багатовимірного статистичного аналізу

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Сутність багатовимірного статистичного аналізу полягає в переході від первісної системи, як правило, сильно корельованих між собою економічних показників до нових, вже некоррелірованнимі компонентам або факторам, число яких менше і варіабельність яких вичерпує всю або максимально можливу частину варіабельності вихідних показників. Цим цілям повною мірою відповідає метод компонентного аналізу, який, у свою чергу, є одним з методів факторного аналізу.

В задачах зниження розмірності і класифікації зазвичай використовуються т перший компонент, причому т <k, де k - число вихідних (воно дорівнює числу нових) ознак системи. При наявності результативного показника Y може бути побудоване рівняння регресії на головних компонентах.

Отримані головні компоненти дозволяють класифікувати безліч вихідних ознак на групи, узагальнюючими показниками яких і є головні компоненти.

У зв'язку з цим для оцінки рівня економічної безпеки держави застосування компонентного аналізу вельми зручно.

Особливістю даного методу є і те, що перша компонента визначена таким чином, що основна частка інформації міститься саме в ній (дисперсія в напрямку цієї компоненти максимальна), друга компонента визначається аналогічним чином за умови, що її вісь перпендикулярна першою.

Коротко зміст подібної оцінки полягає в наступному.

Відбирається будь-яку кількість соціально-економічних показників для значної кількості країн світового співтовариства з тією умовою, щоб ці показники були єдині для цих країн, порівнянні і ставилися до одного періоду часу.

Методом компонентного аналізу знаходяться дві головні компоненти, вирішальну роль серед яких відіграє перша компонента, і розташування країн на її шкалі буде відображати стан економіки.

Проранжируем країни по першій компоненті.

У зв'язку з тим що в реальній дійсності досліджувані показники, як правило, досить сильно корелюють між собою, з метою самоперевірки доцільно провести кластерний аналіз, але вже не за вихідними показниками, і навіть не за стандартизованими показниками, а за розрахованим на їх основі головних компонентів , які на відміну від вихідних ознак ортогональні, тобто незалежні, і не корелюють між собою; в даному випадку буде правомірно застосування Евклідовій метрики, але краще не простий, а зваженою.

Маючи для кожної країни фактичні дані за результатами її рейтингу та оцінюваним економічними показниками за кілька років (з урахуванням Росії тільки з 1991 р) і повторюючи вже тільки для неї регресійний аналіз за ці роки, можна отримати рівняння, що характеризує рівень стану економіки в майбутньому в залежно від прогнозованих значень незалежних економічних показників, тобто рівень економічної безпеки.

Слід зауважити, що більш точний прогноз можна буде зробити, застосовуючи факторний аналіз для статистичних даних конкретної країни (попередніх зайнятих місць в економіці світу, своїх реальних і прогнозованих економічних показників), обчисливши прогнозовані для наступного періоду значення, як правило, не більше двох факторів, які, однак, будуть містити інформацію, укладену вже не в двох компонентах, а в значно більшу їх кількість.

Регресійне рівняння може приймати вид рівняння виробничої функції Кобба - Дугласа або їй подібною, наприклад рівняння другого закону термодинаміки (рівняння функції ентропії), так як вони обидві характеризують стан системи і не залежать від попереднього процесу.

Отримані рівняння (функції) при їх відповідному практичному наповненні дозволять виміряти (оцінювати) економічну безпеку Росії і прогнозувати її стан:

1) якщо рівень економічної безпеки не знаходиться в істотній залежності від навмисних або випадкових подій, то національна економіка в безпеці;

2) якщо рівень економічної безпеки зменшується при впливі зовнішніх і внутрішніх факторів і їх вплив неможливо нейтралізувати, то національна економіка перебуває в небезпечному стані.

Кризовий та передкризовий значення рівня економічної безпеки можуть бути визначені тільки після виконання певної кількості практичних робіт.

Кожен з названих методів формалізації рішень по оцінці економічної безпеки країни має свої переваги і недоліки, які проявляються в тій чи іншій мірі в залежності від наявного матеріалу, обчислювальних можливостей ЕОМ і наявності відповідного програмного забезпечення. Тому найбільш ефективним є спільне використання цих методів з оперативним, гнучким підключенням конкретного методу в залежності від розв'язуваної задачі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
Багатовимірний статистичний аналіз. Основні поняття
Застосування багатовимірного статистичного аналізу
Деякі методи додаткового аналізу даних
МЕТОДИ ОБРОБКИ І АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Застосування комплексу методів багатовимірного аналізу даних в дослідженнях споживчих стратегій російських громадян
Розрахунки за методом кластерного аналізу
Приклади позиціонування за методом багатовимірного шкалювання
Основні правила побудови та аналіз статистичних таблиць
Методи статистичного моделювання
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук