Навігація
Головна
Технологія розвитку критичного мисленняЦивільний кодекс Російської ФедераціїОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇПерелік основних фінансових коефіцієнтів і технології їх розрахункуВідчуження права на технологію, що належить Російської Федерації або...Відчуження права на технологію, що належить Російської Федерації або...Технологія формування критичного мисленняПоняття "критична технологія", "виробнича технологія"Нові технології управління регіонами в Російській Федерації: програми...Критичні технології, федеральні програми розвитку нових технологій
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна безпека
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Перелік критичних технологій Російської Федерації

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

1. Базові і критичні військові та промислові технології для створення перспективних видів озброєння, військової та спеціальної техніки.

2. Базові технології силовий електротехніки.

3. Біокаталітичні, біосинтетичні і біосенсорні технології.

4. Біомедичні та ветеринарні технології.

5. Геномні, протеомні і постгеномную технології.

6. Клітинні технології.

7. Комп'ютерне моделювання наноматеріалів, нанопристроїв і нанотехнологій.

8. Нано-, біо-, інформаційні, когнітивні технології.

9. Технології атомної енергетики, ядерного паливного циклу, безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.

10. Технології біоінженерії.

11. Технології діагностики наноматеріалів і нанопристроїв.

12. Технології доступу до широкосмугових мультимедійних послуг.

13. Технології інформаційних, керуючих, навігаційних систем.

14. Технології нанопристроїв і мікросистемної техніки.

15. Технології нових і поновлюваних джерел енергії, включаючи водневу енергетику.

16. Технології отримання та обробки конструкційних наноматеріалів.

17. Технології отримання та обробки функціональних наноматеріалів.

18. Технології та програмне забезпечення розподілених і високопродуктивних обчислювальних систем.

19. Технології моніторингу та прогнозування стану навколишнього середовища, запобігання та ліквідації її забруднення.

20. Технології пошуку, розвідки, розробки родовищ корисних копалин та їх видобування.

21. Технології попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

22. Технології зниження втрат від соціально значущих захворювань.

23. Технології створення високошвидкісних транспортних засобів та інтелектуальних систем управління новими видами транспорту.

24. Технології створення ракетно-космічної та транспортної техніки нового покоління.

25. Технології створення електронної компонентної бази та енергоефективних світлових пристроїв.

26. Технології створення енергозберігаючих систем транспортування, розподілу та використання енергії.

27. Технології енергоефективного виробництва і перетворення енергії на органічному паливі.

Основою для даного переліку стали пріоритетні напрямки розвитку науки, технологій і техніки в Російській Федерації:

1. Безпека й протидія тероризму.

2. Індустрія наносистем.

3. Інформаційно-телекомунікаційні системи.

4. Науки про життя.

5. Перспективні види озброєння, військової та спеціальної техніки.

6. Раціональне природокористування.

7. Транспортні та космічні системи.

8. Енергоефективність, енергозбереження, ядерна енергетика.

Для оцінки стану і тенденцій інноваційної діяльності та її впливу на економічне забезпечення національної економічної безпеки країни пропонується використовувати показники, які, на наш погляд, комплексно відображають поточний стан справ і динаміку розвитку в даній області (табл. 3.1). Показники розділені на дві групи. Перша група - показники потенціалу, які характеризують існуючий потенціал і передумови реалізації науково-технічної та інноваційної діяльності. Друга група - показники, що характеризують ефективність реалізації наявного потенціалу.

Проблема макроінноваціонной безпеки включає в себе проблему вибору і коригування державних науково-технічних пріоритетів.

Механізм формування державних науково-технічних пріоритетів у різних країнах має суттєві особливості, пов'язані насамперед з їх економічним і політичним становищем у світі, специфікою соціально-економічного розвитку та цілей, поставлених на даному часовому етапі, сформованими внутрішніми традиціями регулювання економічних та інноваційних процесів.

Економічне та політичне становище країни в світі виявляється у наступних основних моментах:

- Занятті місця лідера або залежного держави в тому чи іншому військово-політичному або економічному союзі;

- Ступеня мілітаризації проведеної зовнішньої політики;

- Геополітичному становищі держави;

- Зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної орієнтації держави.

Таблиця 3. 1

Динаміка основних показників безпеки науково-технічної сфери

Показник

1995

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ПОКАЗНИКИ ПОТЕНЦІАЛУ

Число організацій, що виконували дослідження і розробки

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

4059

3566

+3622

+3957

3666

3536

+3492

+3682

3566

Чисельність персоналу, зайнятого дослідженнями і розробками, тис. Чол.

1061

813

807

801

761

742

736

735

727

Число створених передових виробничих технологій

н / д

637

735

780

787

789

864

Тисячі сто тридцять вісім

+1323

Частка інвестицій в нематеріальні активи в загальному обсяг інвестицій у нефінансові активи

н / д

0,8

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

Частка інвестицій в ОК промисловості (обробні виробництва) у загальному обсязі інвестицій в ОК

14,8

16,4

15,6

14,7

14,9

14,2

13,2

12,9

13,2

Фінансування науки з коштів федерального бюджету,% до витрат федерального бюджету

н / д

2,19

2,27

2,22

2,14

2,27

2,35

2,87

2,76

Показник

1995

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Фінансування науки з коштів федерального бюджету,% до ВВП

н / д

0,36

0,36

0,40

0,39

0,56

0,51

0,56

0,56

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТУ

Число використовуваних передових виробничих технологій

н / д

140983

168311

180324

184374

201 586

203330

191650

Сто дев'яносто одна тисяча триста сімдесят-два

Питома вага організацій, які здійснювали технол. інновації, в загальному числі організацій промислового виробництва,%

н / д

9,3

9,4

9,4

9,6

7,7

7,9

8,9

9,1

Частка відвантаженої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції,%

н / д

5,0

5,5

5,5

5,1

4,5

4,8

6,3

8,0

Частка в імпорті машин, устаткування і транспортних засобів,%

33,6

44,0

47,7

51,0

52,7

43,4

44,5

48,0

н / д

Частка в експорті машин, устаткування і транспортних засобів,%

10,2

5,6

5,8

5,6

4,9

5,9

5,7

4,5

н / д

Ступінь зносу ОФ промисловості (обробні виробництва)

н / л

47,7

52,8

46,8

45,3

45,3

45,7

46,1

46,7

Держава, яка грає на світовій арені роль супердержави і в політичному фарватері якого слідують інші держави, при формуванні науково-технічних пріоритетів насамперед враховує необхідність створення науково-технічного доробку, який дозволяв би йому підтримати і зберегти такий статус. В іншому випадку лідируюче місце буде зайняте іншою державою з усіма витікаючими з цього наслідками. Іншим аспектом є необхідність прийняття на себе низки витрат по розробці великомасштабних науково-технічних програм, здійснення яких не під силу іншим державам блоку, з подальшим використанням їх цими державами на певних умовах.

Пріоритети держави, що не претендує на роль лідера, інші. Насамперед упор робиться на проведення досліджень, що забезпечують економічну незалежність, необхідний рівень освітнього і культурного розвитку, підтримання оборонної достатності.

Досить істотне значення мають військово-політичні устремління держави, що визначають відповідні тенденції у зміні структури економіки і наукових досліджень. Значна частина витрат на науку надходить у військовий сектор з метою досягнення лідерства в цій галузі. На ступінь мілітаризації діють різні чинники, і не обов'язково головним з них є ступінь агресивності держави. Зокрема, мова йде про геополітичне положення держави. Якщо воно знаходиться у відносно спокійному регіоні і не має домагань до інших країн, пріоритети науки, як правило, більшою мірою направлені на вирішення державних економічних завдань.

Зовнішньоторговельна та зовнішньоекономічна спеціалізація держави накладає значний відбиток і на вибір наукових пріоритетів. Якщо воно спеціалізується на експорті наукомісткої продукції, то пріоритети націлюються на забезпечення лідерства в "проривних" областях науки з метою забезпечення подальшого лідерства в створенні складних високотехнологічних, наукоємних продуктів. Якщо мова йде про експорт традиційної техніки, не завжди є необхідність проводити самостійні наукові дослідження, а в ряді випадків можна використовувати їх результати, отримані в інших країнах.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Технологія розвитку критичного мислення
Цивільний кодекс Російської Федерації
ОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Перелік основних фінансових коефіцієнтів і технології їх розрахунку
Відчуження права на технологію, що належить Російської Федерації або її суб'єкта
Відчуження права на технологію, що належить Російської Федерації або її суб'єкта
Технологія формування критичного мислення
Поняття "критична технологія", "виробнича технологія"
Нові технології управління регіонами в Російській Федерації: програми розвитку, агломерація, кластери
Критичні технології, федеральні програми розвитку нових технологій
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук