Навігація
Головна
Зміст і історія розвитку підприємництваПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАЗАКОНОМІРНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА...Підприємництво та умови для його розвитку.СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМНИЦТВАЯку роль відіграє розвиток малого та середнього підприємництва в...Концепція підприємництва як носія інноваційного розвитку Й. ШумпетераПерспективи та стратегія розвитку інфраструктури інноваційного...Розвиток економіки як форма соціального служіння підприємництваРоль бізнес-інкубаторів і технопарків у розвитку інноваційного...
 
Головна arrow Економіка arrow Інноваційне підприємництво
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Історія розвитку підприємництва

Історія підприємництва починається з Середніх століть. Вже в той час купці, торговці, ремісники, місіонери являли собою починаючих підприємців. З зародженням капіталізму прагнення до багатства призводило до бажання отримувати необмежену прибуток. Дії підприємців брали професійний і цивілізований характер. Нерідко, будучи власниками засобів виробництва, підприємці і самі трудилися на своїх фабриках або заводах.

З середини XVI ст. з'являється акціонерний капітал, організовуються акціонерні товариства. Перші акціонерні компанії виникли у сфері міжнародної торгівлі. Найпершою була заснована англійська торгова компанія для торгівлі з Росією (+1554). Пізніше були створені англійська Ост-Індська торгова компанія (1600), голландська Ост-Індська компанія (1 602), Компанія Гудзонової затоки (1670). Надалі акціонерна форма господарювання проникала і в інші галузі економіки.

У кінці XVII ст. виникли перші акціонерні банки: на акціонерних засадах Англійський банк і Банк Шотландії. У кінці XVIII - початку XIX ст. акціонерна форма організації банківської справи отримала широкий розвиток у багатьох країнах. У цей період власність раніше існуючих великих сімейних фірм почала розпадатися на сотні, тисячі паїв вкладників - власників акцій. Все більш розширювалася прірву між малим і великим бізнесом. У таких умовах дрібним фірмам ставало все важче виживати, їм виявлялися не під силу нововведення, зате найбільший розвиток отримували середні і великі фірми.

Все частіше звучить ідея отримання максимального прибутку. У цей період з'являється нова професія: менеджер - керівник, організатор великого виробництва. Підприємницькі функції, раніше зосереджені в одній особі, розчленовуються за спеціалізованими напрямами. З'являються фінансисти, економісти, бухгалтери, юристи, конструктори, технологи. Над усіма ними підноситься менеджер, що звільнився від багатьох функцій і зосередився на керівництві та організації виробництва.

У Росії підприємництво зародилося ще в Київській Русі, у торговельній формі та у вигляді промислів. Першими підприємцями в Росії можна вважати дрібних торговців, купців. Найбільший розвиток підприємництва припадає на правління Петра I (1689-1725), коли по всій Росії створюються мануфактури, бурхливо розвивається гірська, збройова, суконна, полотняна промисловість. Найвідомішим представником династії підприємців у промисловості в ту пору стала родина Демидових, родоначальником якої був тульський коваль.

Подальший розвиток підприємництва стримувалося існуванням кріпосного права. Серйозним стимулом розвитку підприємництва стала реформа 1861 р З скасуванням кріпацтва почалися будівництво залізниць, реорганізація важкої промисловості, пожвавлення акціонерної діяльності. Розвитку і перебудови промисловості сприяв іноземний капітал.

У 1890-і рр. в Росії остаточно склалася індустріальна база підприємництва, і на початку XX ст. підприємництво було вже масовим явищем. Підприємець формувався як власник, хоча вплив іноземного капіталу і держави залишалося значним.

У цей період створювався ринок робочої сили, розвивалася акціонерно-пайова форма підприємництва, відкривалися приватні акціонерні банки: Комерційний, Земельний і др. На початку XX ст. в російській економіці дві третини всієї промислової продукції вироблялося підприємствами колективної форми власності - акціонерними, пайовими, і лише третина доводилась на одноосібні господарства. Особливо прибутковими були вкладення коштів у бавовняну виробництво, торгівлю і кредит. Почався процес монополізації фірм. Серед великих фірм відомі "Продамет", "Продвагон", "Продвугілля", товариства Російсько-американської мануфактури, братів Нобель і ін.

На жаль, у Росії після закінчення Першої світової війни і по завершенні двох революцій - Лютневої і Жовтневої - почалася ліквідація ринкових економічних зв'язків. Були націоналізовані всі великі підприємства, експропрійовані засоби виробництва і майно всіх приватних підприємців.

Деяке пожвавлення у підприємницьку діяльність внесла нова економічна політика - неп (1921 - 1926). Проте з кінця 1920-х рр. підприємництво знову було згорнуто, і лише в 1990-і рр. почалося його відродження в Росії. У жовтні 1990 р був прийнятий Закон РРФСР "Про власність в РРФСР", в грудні 1990 р - Закон РРФСР "Про підприємства і підприємницької діяльності". З того моменту, як приватна власність і підприємницька діяльність були відновлені в правах, почався розвиток акціонерних товариств, товариств, інших форм підприємств.

Говорячи про сучасний, третьому етапі в розвитку підприємництва (з 1970-х рр. І до наших днів), можна виділити п'ять характерних тенденцій.

1. Зростання платоспроможного попиту населення промислово розвинених країн, що призвів до "індивідуалізації" споживання, що в свою чергу викликає скорочення масового і зростання дрібносерійного виробництва. У цих умовах мале підприємство, належним чином оснащене, стає не менш конкурентоздатним, ніж велике виробництво.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

2. Сучасні технології, що роблять серйозний вплив на розмір підприємства. Гнучкі виробничо-технологічні системи, створені з урахуванням новітніх технологій, вже не пред'являють жорстких вимог до розмірів підприємства і чисельності зайнятих на ньому працівників. Разом з тим відносне здешевлення сучасних засобів виробництва істотно знижує інвестиційний бар'єр для створення і початкового етапу розвитку нового підприємства.

3. Найсуттєвіше зміна ролі малого підприємництва в інноваційній сфері. З суб'єкта, успішно освоює передову техніку, малий бізнес перетворився в не менш успішного розробника сучасних технологій і засобів виробництва. Цьому сприяють високий рівень спеціалізації виробництва, гнучкі, неформалізовані структури управління, наявність творчої атмосфери в колективі однодумців, відсутність необхідності підтримувати випуск застарілої продукції. В умовах малого бізнесу весь цикл (винахід - освоєння - готовий комерційний продукт) істотно скорочується порівняно з циклом великих компаній (у середньому - в 1,5-2 рази).

4. Радикальна зміна державного підходу до малого бізнесу. Його розвиток сприймається як основа соціальної та політичної стабільності. Однією з основних причин зміцнення становища малого та середнього бізнесу в останні десятиліття стала політика держави, спрямована на його підтримку і розвиток.

5. Інтернаціоналізація і транснаціоналізація малого та середнього бізнесу. Великий транснаціональний капітал став практикувати винос допоміжних операцій або завершальних стадій за кордон, де є реальна можливість економії на вартості робочої сили, природоохоронних витратах, транспортних витратах та ін.

Спостерігається зростання співпраці великого бізнесу з малими і середніми компаніями в рамках різного роду договірних відносин. Особливо це отримало розвиток в діяльності японських і німецьких компаній, де безперервно зростає частка дрібних постачальників комплектуючих деталей і виробів у вартості готової продукції великих підприємств. Певну роль зіграло і розвиток системи франчайзингу, про що докладно буде розказано нижче.

За останні роки спостерігається послідовне зростання питомої ваги приватних підприємств і організацій у загальному їх числі. Так, якщо наприкінці 1995 р частка приватних підприємств і організацій становила 63,5%, в 2000 р - 75,8, то на 1 січня 2011 року їх питома вага в загальному числі підприємств і організацій склав 85,1%.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Зміст і історія розвитку підприємництва
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЗАКОНОМІРНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Підприємництво та умови для його розвитку.
СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Яку роль відіграє розвиток малого та середнього підприємництва в антициклічному регулюванні?
Концепція підприємництва як носія інноваційного розвитку Й. Шумпетера
Перспективи та стратегія розвитку інфраструктури інноваційного підприємництва
Розвиток економіки як форма соціального служіння підприємництва
Роль бізнес-інкубаторів і технопарків у розвитку інноваційного підприємництва
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук