Навігація
Головна
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАУПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ ТА ЙОГО РЕСУРСАМИСУТНІСТЬ І СУБ'ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Вплив науково-технічних ресурсів на економічний розвитокЗакономірність відповідності меті менеджменту соціально-економічним...Науково-технічний розвиток та інвестиції фірми
Третій технологічний уклад (1880-1930)Перший технологічний уклад (1770-1830)Технологічні уклади: сутність, структура, еволюція
 
Головна arrow Економіка arrow Інноваційне підприємництво
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

РОЗДІЛ II. МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

ЗАКОНОМІРНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПІДПРИЄМНИЦТВО

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

• закономірності та етапи світового технологічного розвитку;

вміти

• ідентифікувати основні форми прояву нової (постіндустріальної) економіки;

володіти

• тенденціями розвитку інноваційної складової російської економіки.

Сутність технологічних укладів, їх основні характеристики

Світове лідерство в глобальній економіці визначається володінням і рівнем розвитку технологій. Загострюється технологічне суперництво. Це сприяє розширенню інноваційної складової економіки. На думку авторитетних дослідників, тільки на базі інновацій можливе вирішення таких завдань, як багаторазове збільшення продуктивності праці, зниження витрат матеріальних ресурсів, здійснення природоохоронних заходів.

В основі інноваційного процесу лежить науково-технічний прогрес (НТП).

Науково-технічний прогрес - це взаємопов'язане поступальний розвиток науки і техніки, що виявляється, з одного боку, у постійному вплив науки, відкриттів і винаходів на рівень техніки і технології, з іншого - у застосуванні новітніх приладів та обладнання в наукових дослідженнях. На рівні організацій НТП реалізується у вигляді інновацій.

На відміну від НТП інноваційний процес не закінчується впровадженням, тобто появою на ринку нового продукту, послуги або доведенням до проектної потужності нової технології. Даний процес не переривається і після впровадження, оскільки у міру розповсюдження (дифузії) нововведення вдосконалюється, робиться більш ефективним, набуває раніше невідомі споживчі властивості. Це відкриває для нього нові області застосування і ринки, а отже, і нових споживачів, які сприймають даний продукт, технологію або послугу як нові саме для себе.

Інноваційний процес сприяє руху вперед в силу того, що розширює можливості як виробників товарів і послуг, так і споживачів, сприяючи здешевлення продукції і більш повному задоволенню зростаючих потреб. Але, разом з тим, інноваційний процес, суть якого полягає в поширенні інновацій, не є визначеним і безперешкодним. На характер інноваційного процесу впливають такі фактори, як масштаб інновації, ступінь її радикальності, швидкість впровадження. Чим більше масштаби і сильніше виражений радикальний характер інновації, тим більше складнощів у реалізації інноваційного процесу, в управлінні ним.

Основоположниками теорії інноваційного розвитку є австрійський учений Й. Шумпетер і видатний російський учений М. Д. Кондратьєв. У 1920-с рр. Н. Д. Кондратьєв емпірично довів наявність довгострокових коливань у розвитку економіки - великих циклів кон'юнктури. Головна причина утворення таких циклів - необхідність оновлення основного капіталу на принципово новій технологічній базі. Протяжність довгих хвиль становить у середньому 55 років кожна. Слід зазначити, що теорія довгих хвиль Кондратьєва дала поштовх до подальшого дослідженню інноваційних процесів та оцінки їх місця в економічному розвитку країни. Найголовніший висновок цієї теорії - вирішальна роль технологічного прогресу в житті людського суспільства.

Перед самим початком Другої світової війни видатний австрійський учений Й. Шумпетер, грунтуючись на "довгих хвилях Кондратьєва", визначив імпульси нововведень, які задають коливання всієї економічної системи.

Більше 30 років ідеї Н. Д. Кондратьєва та Й. Шумпетера залишалися незатребуваними. Однак з 1970-х рр. безліч дослідників з різних країн знову повернулися до проблеми циклічного розвитку. Теорія "технологічних укладів", яку в Росії розвиває С. Ю. Глазьєв, служить подальшим розвитком спадщини М. Д. Кондратьєва та Й. Шумпетера.

Під технологічним укладом розуміється сукупність технологій і виробництв одного науково-технічного рівня. Перехід від одного устрою до іншого, більш високого, характеризується зміною виробничого апарату. Відповідно до цієї теорії перехід до постіндустріальної стадії розвитку суспільства знаменує заміну галузевого розподілу національної економіки поділом технологічним. Пріоритетом стає не розширення певних галузей, а розвиток високих технологій у всіх галузях. Однак кожному технологічного укладу притаманні свої провідні технології, які складають його ядро. У залежності від фази життєвого циклу технологічного укладу - становлення, зростання, зрілості чи занепаду - змінюються темні економічного зростання і рівень економічної активності.

Зародження нового технологічного укладу відбувається в надрах старого, і його характерні риси проявляються тільки з плином часу, протягом якого старий і новий уклади співіснують. Початком кожного нового циклу можна вважати момент, коли новий комплект інновацій надходить у розпорядження виробників.

В даний час загальновизнаною вважається точка зору про існування шести технологічних укладів. Починаючи з промислової революції в Англії, у розвитку світової економіки можна виділити періоди домінування п'яти послідовно змінювали один одного технологічних укладів. На сьогоднішній день в розвинених країнах домінують технології п'ятого укладу і формуються технології шостого технологічного укладу. У табл. 6.1 представлені хронологія та характеристики всіх технологічних укладів (ТУ). Якщо проаналізувати їх зміну в історичному розрізі, можна помітити, що час панування укладів неухильно скорочується. Якщо перший ТУ тривав близько 60 років, то тривалість п'ятого технологічного укладу по більшості прогнозів складе близько 30 років. Скорочення часу панування ТУ пов'язано з підвищенням ролі і значення інновацій в економічному розвитку і з небувалою активізацією інноваційної діяльності як окремих компаній, так і цілих держав.

Дамо більш детальну характеристику кожному з технологічних укладів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ ТА ЙОГО РЕСУРСАМИ
СУТНІСТЬ І СУБ'ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Вплив науково-технічних ресурсів на економічний розвиток
Закономірність відповідності меті менеджменту соціально-економічним та організаційно-технічним умовам розвитку організації
Науково-технічний розвиток та інвестиції фірми
Третій технологічний уклад (1880-1930)
Перший технологічний уклад (1770-1830)
Технологічні уклади: сутність, структура, еволюція
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук