Навігація
Головна
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІЗміст інноваційного підприємництваСОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАУПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ ТА ЙОГО РЕСУРСАМИІнвестиційний клімат: поняття і чинники, що впливають на його...Класифікація і зміст інвестиційних та інноваційних ризиківІНФРАСТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАРИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІСтабілізація кліматуМАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
Головна arrow Економіка arrow Інноваційне підприємництво
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поняття і зміст інвестиційного клімату інноваційного підприємництва

Згідно Тлумачного словника Д. М. Ушакова клімат (від грец. Klima) - це сукупність метеорологічних умов, звичайних для якої-небудь місцевості. Коротше кажучи, використовуючи дане слово в будь-якому словосполученні (інвестиційний клімат, інноваційний клімат, політичний клімат і т.д.), маємо на увазі певну сукупність умов, які звичайно притаманні для даного явища.

Слідуючи цій логіці, дано визначення інвестиційного клімату в Сучасному економічному словнику: "Інвестиційний клімат (англ. Investment climate) - економічні, політичні, фінансові умови, що роблять вплив на приплив внутрішніх і зовнішніх інвестицій в економіку країни. Сприятливий клімат характеризується політичною стійкістю, наявністю законодавчої бази, помірними податками, пільгами, уявними інвесторам ".

Поняття інвестиційного клімату найчастіше застосовується на макрорівні - економіки країни, регіонів, галузі.

Відоме в країні рейтингове агентство "Експерт РА" інвестиційний клімат розглядає з позиції двох досить самостійних характеристик: інвестиційний потенціал та інвестиційний ризик. При цьому одна з найважливіших характеристик інвестиційного клімату - інвестиційний потенціал - на макрорівні (регіону) і мікрорівні (підприємства) має як загальні, так і специфічні риси.

На макрорівні інвестиційний потенціал розглядається як кількісна характеристика, яка враховує насиченість території регіону факторами виробництва (природними ресурсами, робочою силою, основними фондами, інфраструктурою тощо), споживчий попит населення та інші показники, що впливають на потенційні обсяги інвестування в регіон, і складається з дев'яти приватних потенціалів:

- Природно-ресурсного (середньозважена забезпеченість балансовими запасами основних видів природних ресурсів);

- Трудового (трудові ресурси та їх освітній рівень);

- Виробничого (сукупний результат господарської діяльності населення в регіоні);

- Інноваційного (рівень розвитку науки і впровадження досягнень науково-технічного прогресу в регіоні);

- Інституційного (ступінь розвитку провідних інститутів ринкової економіки);

- Інфраструктурного (економіко-географічне положення регіону і його інфраструктурна забезпеченість);

- Фінансового (обсяг податкової бази, прибутковість підприємств регіону та доходи населення);

- Споживчого (сукупна купівельна спроможність населення регіону);

- Туристичного (наявність місць відвідування туристами і відпочиваючими, а також місць розваги і розміщення для них).

При аналізі інвестиційного потенціалу на мікрорівні - окремого підприємства - основна увага приділяється виявленню можливості і здібності підприємства залучити інвестиції для власного розвитку, в тому числі для розробки та впровадження інноваційних проектів і формування механізмів, що забезпечують цю можливість.

У цих умовах позитивний інвестиційний клімат інноваційного підприємства формується з наступних складових:

- Кадрової (наявність персоналу, здатного розробляти інноваційні проекти, привабливі для інвесторів; висока кваліфікація персоналу, здатність і бажання до підвищення кваліфікації);

- Структурної (результативна структура управління інноваційною діяльністю, забезпечення вироблення і прийняття стратегічних інноваційних рішень і ефективної їх реалізації; створення умов для внутрішнього підприємництва - интрапренерства);

- Економічної (наявність позитивної інвестиційної історії - досвіду залучення та ефективного використання інвестицій для реалізації інноваційних проектів);

- Технічної (висока ступінь розвитку науково - технічної бази інноваційного підприємства);

- Іміджевої (сформований імідж ефективного інноватора);

- Результативною (наявність портфеля об'єктів інтелектуальної власності);

- Ризикової (оптимальний ризик прийняття інноваційних рішень).

Інвестиційний ризик - це небезпека втрати інвестицій, неотримання від них повної віддачі, знецінення вкладень.

При оцінці інвестиційного клімату інноваційного підприємства необхідно враховувати як чисто інвестиційні, так і специфічні інноваційні ризики.

До інвестиційних ризиків відносяться наступні: ринковий;

- Кредитний (зміни процентної ставки);

- Валютний (зміни курсів валют);

- Інфляційний (вихід інфляції за рамки прогнозованої величини);

- Зовнішній, політичний (зміни політичної обстановки в країні і світі).

Інноваційні ризики, як правило, пов'язані з внутрішніми умовами інноваційної діяльності та простежуються на всіх етапах інноваційного циклу - від неправильного вибору інноваційної ідеї та напрямки її втілення до неефективної реалізації інноваційної ідеї у виробництві, а також недоотримання ефекту на ринку внаслідок невірно обраної маркетингової політики.

Стан інвестиційного клімату інноваційного підприємства - один з найважливіших показників перспектив його розвитку та сформованій економічній ситуації.

Загальноприйнято вважати, що ступінь сприятливості інвестиційного клімату на будь-якому рівні вимірюється припливом іноземних інвестицій.

Як очевидно з рис. 7.1, у складі внутрішніх витрат на дослідження і розробки, частка коштів іноземних джерел займає скромне місце і в останні роки має тенденцію до скорочення (на 2009 р становила 6,5%), що пов'язано також і з світовою фінансовою кризою.

Розглянемо склад і особливості джерел фінансування інноваційної діяльності.

Внутрішні витрати на дослідження і розробки за джерелами фінансування

Рис. 7.1. Внутрішні витрати на дослідження і розробки за джерелами фінансування

Джерело: Дані Російського статистичного щорічника. 2 010: стат. СБ М .: Росстат. 2010. С. 570.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ
Зміст інноваційного підприємництва
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ ТА ЙОГО РЕСУРСАМИ
Інвестиційний клімат: поняття і чинники, що впливають на його формування
Класифікація і зміст інвестиційних та інноваційних ризиків
ІНФРАСТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ
Стабілізація клімату
МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук