Навігація
Головна
Загальна характеристика джерел фінансування інноваційної діяльностіОсновні форми і джерела фінансування інноваційної діяльності...Специфічні джерела фінансування інноваційної діяльності...Залучені кошти та їх роль у джерелах фінансування підприємницької...Як можна класифікувати джерела фінансування оборотних активів?Джерела фінансування інноваційних проектів, здійснюваних юридичною...Джерела фінансування та порядок їх використанняУПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ДОВГОСТРОКОВОГО ФІНАНСУВАННЯФінансування діяльності виборчих комісійДжерела фінансування інноваційного проекту, здійснюваного фізичною...
 
Головна arrow Економіка arrow Інноваційне підприємництво
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Склад і особливості джерел фінансування інноваційної діяльності

Вже зазначалося, що позитивний інвестиційний клімат інноваційного підприємства, зокрема, залежить від досвіду залучення та ефективного використання інвестицій для реалізації інноваційних проектів. Крім залучених джерел, інноваційні підприємства використовують власні фінансові ресурси. Склад основних власних джерел фінансування інноваційної діяльності наведено на рис. 7.2, а. Це - нерозподілений прибуток, виручка від реалізації вибулого і зайвого майна, амортизація. Крім того, фінансування інноваційних підприємств може здійснюватися за рахунок ФПГ, концернів, асоціацій, до яких вони входять. До власних джерел можуть бути прирівняні також кошти, отримані від замовників інноваційної продукції.

Склад власних (а) та притягнутих (б) джерел фінансування інноваційної діяльності

Рис. 7.2. Склад власних (а) і залучених (б) джерел фінансування інноваційної діяльності

У нашій країні серед причин, що перешкоджають інноваційному розвитку підприємств, в останні роки фахівці на перше місце ставлять брак власних грошових коштів.

Недолік власних коштів для інноваційного розвитку - закономірне положення, властиве більшості підприємницьких структур.

Залежно від особливостей інноваційного проекту, крім власних, може використовуватися досить велика кількість залучених джерел фінансування. Їх можна згрупувати за чотирма напрямками (рис. 7.2, б).

У першу групу джерел входять:

- Кошти, отримані від продажу акцій, облігацій, інших цінних паперів організації;

- Кредити банків та інших інвестиційних організацій;

- Фінансовий лізинг.

Ко другої групи джерел фінансування інноваційної діяльності належать:

- Бюджетні асигнування, у тому числі кошти фондів, одним із джерел формування яких служать бюджетні кошти;

- Кошти позабюджетних інноваційних фондів;

- Страхові кошти, одержувані в відшкодування за настали ризикам від страхових компаній.

Кошти федерального бюджету використовуються при виконанні досліджень і розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки, технологій і техніки Російської Федерації на замовлення держави на науково-технічну продукцію. Це забезпечує ув'язку планів проведення наукових досліджень і розробок з програмами соціально-економічного розвитку країни.

Венчурне фінансування інноваційної діяльності для Росії - досить нове джерело.

Так, "венчурний" (англ. Venture) означає ризиковане підприємство, ризиковане починання. Відповідно, венчурне фінансування - вкладення фінансових ресурсів в ризикований проект або ризиковане підприємство. Саме поняття "ризикований" або "ризиковий" має на увазі, що інвестор і підприємець, який претендує на отримання грошових коштів, входять у взаємини з деякою часткою авантюризму.

Ризикове - венчурне - фінансування притаманне для малих і середніх приватних підприємств без надання ними будь-якої застави. Це істотно відрізняє такий спосіб фінансування від банківського кредитування.

Венчурне фінансування приватного бізнесу, зародилося в США в середині 1950-х рр., В Європі з'явилася в кінці 1970-х рр.

В даний час традиційними джерелами формування інвестиційних фондів на Заході служать кошти приватних інвесторів, інвестиційних інститутів, пенсійних фондів, страхових компаній, різних урядових агентств і міжнародних організацій.

Основне завдання венчурного фінансування полягає в тому, щоб сприяти зростанню інноваційного підприємництва за рахунок надання конкретної суми грошових коштів в обмін на частку в статутному капіталі або певний пакет акцій.

До відмінних рис венчурного фінансування відносяться:

- Здійснення вкладення в акціонерний або складеного капіталу підприємства (організації);

- Високий ризик фінансових вкладень;

- Відсутність вкладення ліквідності протягом тривалого періоду;

- Повернення з інвестицій здійснюється за рахунок продажу акцій (частки у складеному капіталі).

Венчурний капітал вкладається в підприємства, акції яких не обертаються у вільному продажі на фондовому ринку, а повністю розподілені між акціонерами - фізичними або юридичними особами. При цьому інвестиції можуть вкладатися в акціонерний капітал закритих або відкритих акціонерних товариств в обмін на частку або пакет акцій або надаються у формі інвестиційного кредиту на строк від 3 до 7 років. Найбільш часто венчурне інвестування здійснюється в змішаній формі, тобто частина коштів вноситься в акціонерний капітал, а інша - надається у формі інвестиційного кредиту.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

На відміну від звичайного інвестора, венчурний інвестор не прагне придбати контрольний пакет акцій підприємства, тобто не бажає отримати повний над ним контроль. Купуючи пакет акцій або частку, менше, ніж контрольний пакет, венчурний інвестор розраховує, що керівництво підприємства використовує ці кошти для отримання більш швидкого інноваційного результату. Таким чином, інвестор не бере на себе ніякого ризику (інноваційного, ринкового, управлінського, цінового і т.д.), крім фінансового. За всі перераховані ризики відповідає керівництво малого чи середнього інноваційного підприємства.

Якщо підприємство за період використання венчурного капіталу домагається успіху (це означає, що його вартість протягом 5-7 років збільшується в кілька разів у порівнянні з початковою), то ризики обох сторін вважаються виправданими, після чого венчурний інвестор продає належав йому пакет акцій за ціною , у кілька разів вище початкового вкладення. При неблагополучному розвитку малого інноваційного підприємства венчурний капітал може бути втрачений або повернутися без прибутку.

Таким чином, завдання венчурного капіталу - направляти інституційні та приватні капітали на фінансування нових підприємств, які відчувають значні труднощі в отриманні фінансування від інших постачальників капіталу.

Венчурні фонди в Росії стали створюватися в 1994 р з ініціативи Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРД).

У венчурному бізнесі прийнята наступна класифікація компаній, що претендують на отримання інвестицій.

Seed (компанія для посіву) - по суті, це тільки проект або бізнес-ідея, яку необхідно профінансувати для проведення додаткових досліджень або створення пілотних зразків продукції перед виходом на ринок;

Start up (тільки виникла компанія) - нещодавно утворена компанія, яка не має тривалої ринкової історії; фінансування для таких компаній необхідно для проведення науково-дослідних робіт і початку продажів;

Early stage (початкова стадія) - компанії, що мають готову продукцію і знаходяться на самій початковій стадії її комерційної реалізації;

Expansion (розширення) - компанії, яким потрібні додаткові вкладення для фінансування своєї діяльності. Інвестиції можуть бути використані ними для розширення обсягів виробництва і збуту, проведення додаткових маркетингових досліджень, збільшення статутного капіталу або оборотних коштів.

Додатковим джерелом фінансування перспективних інноваційних підприємств служать так звані бізнес-ангели. Це багаті люди, на умовах анонімності та участі в управлінні вкладають гроші, зароблені в інших секторах бізнесу, в перспективні проекти.

Поняття "бізнес-ангели" з'явилося в США. Найбільш відомий приклад успішних дій "бізнес-ангелів" у світі - інвестиції в компанію Apple. Вклавши в неї 91 тис. Дол. США, інвестор отримав 154 млн.

На думку фахівців, участь "бізнес-ангелів" у фінансуванні інноваційного підприємництва вже на даний момент перевищує розмір коштів венчурних фондів, але офіційної статистики, зважаючи анонімності, у цьому напрямку немає.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Загальна характеристика джерел фінансування інноваційної діяльності
Основні форми і джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств малого бізнесу
Специфічні джерела фінансування інноваційної діяльності підприємницьких підприємств
Залучені кошти та їх роль у джерелах фінансування підприємницької діяльності
Як можна класифікувати джерела фінансування оборотних активів?
Джерела фінансування інноваційних проектів, здійснюваних юридичною особою
Джерела фінансування та порядок їх використання
УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ДОВГОСТРОКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ
Фінансування діяльності виборчих комісій
Джерела фінансування інноваційного проекту, здійснюваного фізичною особою
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук