Навігація
Головна
Визначення рівня впливу інноваційного фактора на конкуренціюЗовнішні фактори інноваційної сфери, що впливають на ефективність...Фактори, що впливають на інноваційну політику підприємстваФактори, що впливають на величину вартості підприємстваФактори, що впливають на оцінку ризику
Зовнішні фактори інноваційної сфери, що впливають на ефективність...Фактори зовнішнього середовищаАналіз факторів зовнішнього середовищаФактори, що впливають на структуру капіталу компаніїЗовнішні фактори
 
Головна arrow Економіка arrow Інноваційне підприємництво
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

КОНКУРЕНЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ І ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НЕЇ

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

• фактори зовнішнього середовища, що впливають на конкуренцію підприємців;

• основні напрямки зміни конкуренції при переході до інформаційного суспільства;

вміти

• визначити роль інноваційного чинника в конкурентній боротьбі;

володіти

методом визначення рівня впливу інноваційного фактора на конкуренцію.

Фактори зовнішнього середовища, що впливають на конкуренцію підприємців

У сучасних умовах спостерігаються серйозні зміни у формах і методах конкуренції підприємців, обумовлені в першу чергу впливом швидко мінливого зовнішнього середовища. До найбільш значущих за ступенем впливу на конкурентоспроможність як окремих компаній, так і економіки в цілому, зовнішнім чинникам відноситься глобалізація світового господарства, під якою розуміється сучасна нам "... стадія інтернаціоналізації господарського життя, в рамках якої світове господарство набуває якісно нові, невідомі раніше характеристики та особливості свого розвитку. В якості таких характеристик виступають кардинально зросла цілісність світового господарства і різко посилилася взаємозалежність економік практично всіх країн світу, залучення раніше закритих країн у міжнародні економічні відносини, тенденція нехай і не завжди послідовна, до економічної гомогенізації світу, формування глобальних товарних і особливо фінансових ринків ".

Всі ці процеси роблять і потужне трансформаційне вплив на теорію конкуренції в цілому, ведуть до зміни форм і методів конкуренції, зміни самого поняття конкурентної переваги, а також до зміни найбільш важливих факторів, здатних допомогти підприємцю отримати перемогу в конкурентній боротьбі. Крім того, до серйозних змін, що стався під впливом процесів глобалізації, і головним чином під впливом посилення взаємозалежності економік, можна віднести зміна підходу до підвищення конкурентоспроможності виробника, яка перестала грунтуватися тільки на виграші у зовнішній торгівлі або в продуктивності і придбала комплексний характер. Змінилася також головна мета оцінки конкурентоспроможності економіки в цілому: від досягнення можливості продати більше національних товарів на зовнішньому ринку до оцінки потенціалу розвитку економіки та її можливостей щодо підвищення конкурентних переваг окремих товаровиробників у найбільш перспективних сферах, можливостей створення і підтримки ефективного конкурентного середовища.

Серед основних факторів, що впливають на еволюцію міжнародної конкуренції через вплив на процеси глобалізації, можна виділити наступні.

1. Посилення економічної взаємозалежності між країнами. В даний час залишитися осторонь від світової економіки загрожує національній економіці повною ізоляцією і регресом у розвитку. Підвищується ступінь відкритості економік переважної більшості країн світу; інтенсифікується вплив на національні економіки процесів, що відбуваються у світовому економічному просторі, завдяки зростанню міжнародної торгівлі і міжнародного руху праці і капіталу. Відповідно з погляду теорії конкуренції це сприяє інтенсивному розвитку теоретичної бази за рахунок розширення переліку країн, доступних для порівняльного аналізу, а також призводить і до її якісному розвитку, сприяючи більш глибокому аналізові конкурентних переваг, які, крім того, значно модифікуються при підвищенні ступеня відкритості економіки.

2. Формування нової якості поділу праці, збільшення в ньому частки обміну готовою продукцією, новітніх технологій, зростання питомої ваги внутрішньогалузевої торгівлі. Ця нова якість поділу праці сприяє утворенню більш широкого спектру національних конкурентних стратегій, спрямованих на досягнення конкурентних переваг більш високого порядку (особливо інноваційних).

3. Посилення зв'язків між національними сегментами світового фінансового ринку і формування все більш інтегрованого глобального фінансового ринку призводить до більшої значущості для національної конкурентоспроможності участі країн і окремих компаній у світових фінансових, інвестиційних потоках.

4. Інформаційна та телекомунікаційна революція створила можливості для постійної взаємодії знаходяться в різних країнах від суб'єктів господарської життя, висунула на новий рівень значення інформаційного ресурсу, а також розширила технічні можливості з обробки і передачі інформації. Вона справила одне з найбільш серйозних впливів на розвиток теорії конкуренції як за рахунок появи нового виду конкурентних переваг - інформаційних, технологічних, інноваційних, так і розширивши можливості емпіричного аналізу великих масивів даних по економіках і окремим компаніям, що дозволило виявити найбільш значимі фактори для показника конкурентоспроможності .

5. Глобальне розширення сфери діяльності транснаціональних корпорацій, які володіють потужними технологічними і фінансовими ресурсами, що дозволяють розміщувати виробничі та інші підрозділи та філії по всьому світу і завдяки цьому домагатися оптимізації витрат і найбільшої ефективності використання місцевих конкурентних переваг. У свою чергу, це відбилося на підвищенні рівня конкуренції компаній як на зовнішніх, так і на внутрішніх ринках.

6. Зростаюча залученість розвиваються та країн з перехідною економікою в міжнародну торгівлю, міжнародний рух капіталів, міграцію трудових ресурсів привела не тільки до можливості оцінити рівень конкурентоспроможності цих країн, а й сприяла значному підвищенню конкурентоспроможності багатьох з них, особливо країн з перехідною економікою.

7. Трансформація структури суб'єктів світової економіки: крім національних держав і компаній, повноправними суб'єктами світогосподарських зв'язків стали транснаціональні корпорації і банки, міжнародні економічні організації, регіональні організації, у тому числі інтеграційні об'єднання, а також неурядові організації, великі міста та навіть окремі індивіди (з числа відомих економістів, політиків, діячів культури тощо). Вплив цього фактора виразилося в розширення рамок досліджень з теорії конкурентоспроможності інтенсивнішому обміну думками, що сприяло її подальшої еволюції.

У наступному параграфі зупинимося більш детально такий зовнішній чинник, який став наслідком науково-технічної революції та глобалізації, як перехід до інформаційного суспільства, і його ролі в еволюції конкуренції, а також у сфері практичного застосування методів оцінки рівня конкурентоспроможності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Визначення рівня впливу інноваційного фактора на конкуренцію
Зовнішні фактори інноваційної сфери, що впливають на ефективність управління
Фактори, що впливають на інноваційну політику підприємства
Фактори, що впливають на величину вартості підприємства
Фактори, що впливають на оцінку ризику
Зовнішні фактори інноваційної сфери, що впливають на ефективність управління
Фактори зовнішнього середовища
Аналіз факторів зовнішнього середовища
Фактори, що впливають на структуру капіталу компанії
Зовнішні фактори
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук