Навігація
Головна
План організаційно-технічного розвитку (ОТР)Перевірка можливості виконання планівОрганізаційний план
Фінансовий планОсновні види планів у фінансовому плануванні та порядок їх розрахунку
Оцінка ризику та основи актуарних розрахунків у страхуванніРизикові обставиниСтрахування фінансових ризиків
 
Головна arrow Економіка arrow Інноваційне підприємництво
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організаційний план

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Даний розділ містить інформацію:

- Про форму власності (по господарським товариствам вказуються умови створення та партнерства, по закритим акціонерним товариствам - склад основних акціонерів і приналежні їм частки, по відкритим акціонерним товариствам вказуються обсяг випущених акцій і обсяг їх емісії);

- Про організаційну структуру підприємства (організаційна схема управління підприємством, склад підрозділів і їх функції, склад дочірніх фірм і філій, їх організаційні взаємозв'язки з головним підприємством);

- Про персонал (члени ради директорів, короткі біографічні довідки, володар права підпису фінансових документів, розподіл обов'язків між членами керівного складу, питання оплати праці керівного персоналу);

- Про правове забезпечення діяльності підприємства (усі правові аспекти створення та функціонування підприємства).

Фінансовий план

Розділ "Фінансовий план" покликаний узагальнити попередні матеріали і представити їх у вартісному вираженні; визнається ключовим, по ньому плануються витрати на реалізацію проекту і визначається його ефективність. Обсяг та деталізація фінансової інформації, її конкретні форми можуть бути різні залежно від галузевих особливостей, цілей бізнес-плану, вимог інвесторів і кредиторів. У даному розділі повинні знайти відображення такі питання: обсяг продажів і загальний прибуток, загальний обсяг інвестицій, витрати виробництва та обігу, відсоткове співвідношення доходів і витрат, використання власних і позикових коштів, їх джерела та терміни погашення заборгованості, термін окупності вкладень, термін початку виплати дивідендів. Докладно описуються потреби у фінансових ресурсах, плановані джерела і передбачувані схеми фінансування, відповідальність позичальників і прийнята в проекті система гарантій.

Фінансовий план може бути викладений у двох частинах: 1) планово-звітні документи; 2) розрахунок показників ефективності реалізації бізнес-плану. У практиці бізнес-планування перша частина фінансового плану, як правило, представлена трьома основними документами: планом доходів і витрат, планом руху грошових коштів і зведеним балансом активів і пасивів підприємства.

План доходів і витрат. Прогноз робиться головним чином на перші три роки і подальший період. Він містить наступні показники: доходи від продажу товарів (надання послуг); витрати виробництва продукції (надання послуг), сумарний прибуток від продажів; загальновиробничі і комерційні витрати (за видами); страхування; амортизаційні відрахування; податки, що включаються в собівартість і зараховують на фінансовий результат; погашення основного боргу та виплата відсотків за кредит (відсотки за капітал); оподатковуваний прибуток; податок на прибуток; чистий прибуток. Ключове завдання документа - показати очікуване формування прибутку при заданих у проекті параметрах (насамперед виручці від і витратах) в найближчі кілька років.

План руху грошових коштів (касовий план-бюджет). Мета прогнозування грошових коштів полягає у перевірці синхронності їх надходження і витрачання, тобто у перевірці здатності підприємства своєчасно погашати зобов'язання перед кредиторами (інвесторами) за рахунок грошових коштів, що знаходяться на розрахунковому рахунку підприємства. Прогнозування грошових коштів передбачає докладний план очікуваних надходжень і виплат грошових коштів з конкретизацією статей надходжень і виплат і розбивкою за періодами. Основою для складання плану руху грошових коштів служить прогноз обсягу продажів, який дає уявлення про майбутні доходи підприємства. При плануванні руху грошових коштів необхідно враховувати наступні фактори: грошові потоки, зміни ставки відсотка і рівня інфляції, зміни податкового законодавства.

Зведений баланс активів і пасивів підприємства. Характеризує фінансовий стан підприємства на певний момент часу, показує, якими засобами фінансування воно володіє і як використовуються дані кошти. Цей баланс рекомендується складати на початок і кінець першого року реалізації проекту. Зведений баланс викликає великий інтерес у фахівців кредитних установ, оскільки дозволяє оцінити, які суми підприємство намічає вкласти в активи різних типів і за рахунок яких пасивів фірма збирається фінансувати створення або придбання цих активів.

Друга частина фінансового плану - аналіз отриманої фінансової інформації, розрахунок основних показників платоспроможності та ліквідності, оцінка ефективності проекту, з'ясування, в якій формі вигідніше залучати капітал і коли можна очікувати повного повернення інвестицій, визначення вигоди від проекту, розробка фінансової стратегії підприємства.

Оцінка ризиків і страхування

Даний розділ повинен включати перелік можливих ризиків, організаційні заходи з профілактики та нейтралізації зазначених ризиків і представити програму самострахування і зовнішнього страхування від ризиків. Головне у визначенні ризиків полягає не в точності розрахунків і обчислень, а в умінні керівника (підприємця) передбачити можливі твані ризиків, з якими фірма може зіткнутися, і оцінити ці ризики. Може бути запропонований наступний алгоритм виявлення та оцінки ризиків.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

1. Складання переліку ризиків, насамперед фінансово-економічних ризиків (табл. 13.1).

2. Визначення ймовірності виникнення кожного ризику.

3. Оцінка очікуваного розміру збитків при їх виникненні.

4. Ранжування ризиків за ймовірності виникнення.

5. Встановлення прийнятного для підприємства рівня ризику і залишення в списку найбільш значущих ризиків.

6. Розробка переліку заходів, що дозволяють зменшити ступінь ризику.

Таблиця 13.1

Види фінансово-економічних ризиків

Перелік фінансово-економічних ризиків

Основний зміст

Відсутність збуту продукції

Падіння попиту і обсягу продажів

Нестійкість попиту

Різкі коливання виручки

Поява альтернативних товарів (послуг)

Зниження попиту

Перевищення фактичних витрат над плановими

Зниження або відсутність прибутку

Зростання цін на ресурси

Зниження прибутку

Брак обігових коштів

Зниження обсягів випуску або зростання кредитних зобов'язань

Збільшення обсягів виробництва у конкурентів

Падіння продажів або зниження цін

Підприємство може зменшити свої втрати також на основі самострахування (утворення спеціального резервного фонду за рахунок частини оборотних коштів фірми - резерви за валютними операціями, сумнівним позиках, операціями з цінними паперами) і передачі частини ризику страховим компаніям (страхування виробничо-господарської та інвестиційно-фінансової діяльності підприємства, страхування персоналу) та іншим організаціям.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

План організаційно-технічного розвитку (ОТР)
Перевірка можливості виконання планів
Організаційний план
Фінансовий план
Основні види планів у фінансовому плануванні та порядок їх розрахунку
Оцінка ризику та основи актуарних розрахунків у страхуванні
Ризикові обставини
Страхування фінансових ризиків
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук