Навігація
Головна
Самоконтрользавдання для самоконтролюЗапитання і завдання для самоконтролюЗапитання і завдання для самоконтролюЗапитання і завдання для самоконтролюЗапитання і завдання для самоконтролюЗапитання і завдання для самоконтролю
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банкострахування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Список літератури

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

1. Помогаева Е.А. Банк як елемент системи фінансового посередництва: Монографія - Оренбург: ТОВ "Агентство" ПРЕСА ", 2008. - 122 с. - ISBN 978-5-902122-68-5.

2. Базелюк, І.А. Побудова фінансових супермаркетів / І.А. Базелюк // Організація продажів банківських продуктів. - 2007. - № 2.

3. Буганова, К. В банкомаркет / К. Буганова // Банківська огляд. - 2011. - № 4. - С. 62-63.

4. Гришин, П.А., Циганов, А.А. Аналіз факторів ефективності банкостраховой групи / П.А. Гришин, А.А. Циганов. // Фінанси. - 2007. - № 9.

5. Романова, А.А. Кадрова політика як фактор успішної реалізації стратегічних цілей проекту "Фінансовий супермаркет" / А.А. Романова // Управління у страховій компанії. - 2007. - № 1.

6. Ертштейн, О. Стратегії росту і рішень в управлінні розвитком фінансових супермаркетів / О. Ертштейн // Управління в кредитній організації. - 2008. - №4.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть чинники, що визначають ефективність діяльності банкостраховой групи.

2. У чому полягають обмеження діяльності банкостраховой групи, зумовлені специфікою діяльності банку і страхової компанії?

3. Дайте визначення структури управління банкостраховой групою.

4. Яким вимогам повинна відповідати структура управління банкостраховой групою?

5. Які принципи лежать в основі формування структури управління банкостраховой групою?

6. Розкрийте завдання кадрової політики банкостраховой групи.

7. Які завдання кадрового планування в банкостраховой групі?

8. Перелічіть і охарактеризуйте основні етапи організації процесу професійної підготовки фахівців по роботі з клієнтами в рамках банкостраховой групи.

9. Які вимоги пред'являються до персоналу банкостраховой групи?

10. Чим викликана необхідність впровадження інформаційних технологій у діяльність банкострахових груп? Які критерії вибору інформаційних технологій для цілей діяльності банкострахових груп?

Тести

1. Чим нижче кореляція між грошовими потоками від всіляких напрямів діяльності, тим більше ефект

а) масштабу;

б) синергії;

в) диверсифікації;

г) доходу.

2. Відмінності у віддачі на власний капітал як обмеження створення банкострахових груп припускає, що:

а) у страхових організаціях віддача на власний капітал розтягнута на довший період, ніж у банківському бізнесі;

б) в банках віддача на власний капітал розтягнута на довший період, ніж у страхуванні;

в) рівень операційних витрат у банківському бізнесі вище, ніж у страховому;

г) рівень операційних витрат в страховому бізнесі вище, ніж в банківському.

3. У числі обмежень при створенні банкостраховой групи справедливо назвати:

а) необхідність великих капіталовкладень в інфраструктуру;

б) необхідність акредитації страхових компаній;

в) високі витрати на розвиток каналів продажів і утримання обслуговуючого персоналу;

г) а і в.

4. Відмінності в культурі ведення банківського і страхового бізнесу визначаються тим,

а) страхові продукти купуються, а банківські продукти продаються;

б) банківські продукти купуються, а страхові продукти продаються;

в) впровадження банківських продуктів вимагає більшого обсягу маркетингових досліджень;

г) б і в.

5. Який з факторів ефективності банкострахових груп дозволяє заощаджувати ресурси під оптимізації масштабу бізнесу:

а) ефект масштабу;

б) ефект диверсифікації бізнес-потоків;

в) ефект доходу;

г) ефект зниження витрат

6. Якому з перерахованих вимог повинна відповідати структура управління банкостраховой групою?

а) економічність;

б) централізація;

в) оптимальність;

г) а і в.

7. До числа принципів управління банкостраховой групою відносяться:

а) відповідність потоку інформації структурі управління;

б) поділ структури і функцій управління за видами бізнесу;

в) виділення цілей бізнесу по кожному напрямку діяльності;

г) а і б.

8. Оптимізація рівня укомплектованості персоналу і набору необхідних навичок як задача кадрової політики вирішується за допомогою:

а) структурування робочих місць;

б) навчання персоналу;

в) розвитку лідерських функцій;

г) забезпечення мінливого попиту на людські ресурси.

9. Завдання управління роботою співробітників банкостраховой групи для досягнення поставлених групою цілей вирішується за допомогою:

а) відстеження результативності та вимірювання результатів роботи;

б) аналізу набору необхідних навичок для успішного досягнення зростання продажів банкострахових продуктів;

в) чіткого визначення посадових обов'язків і відповідальності кожного співробітника;

г) побудови та вдосконалення організаційної структури банкостраховой групи.

10. Критерієм можливості впровадження інформаційних технологій повинна виступати:

а) вартість їх впровадження;

б) простота використання для персоналу;

в) ступінь їх розробленості;

г) а і в.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Самоконтроль
завдання для самоконтролю
Запитання і завдання для самоконтролю
Запитання і завдання для самоконтролю
Запитання і завдання для самоконтролю
Запитання і завдання для самоконтролю
Запитання і завдання для самоконтролю
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук