Навігація
Головна
Загальні положення роботи з кадровим резервомОцінка ефективності роботи з кадровим резервомАВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯДОКУМЕНТУВАННЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМДокументаційний супровід обстеження на прикладі процесів аналізу...Служби документаційного забезпечення управлінняКАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В...Положення про службу документаційного забезпечення управлінняТеоретичні основи правового забезпечення соціальної роботиОсобливості організації роботи з кадровими документами
 
Головна arrow Документознавство arrow Основи діловодства. Мова службового документа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Документаційне забезпечення кадрової роботи

У результаті освоєння даної глави студент повинен:

знати

• основи документаційного забезпечення кадрової роботи;

• структуру та зміст кадрової документації;

• зміст правових актів та методичних матеріалів, що регулюють питання кадрового діловодства;

• вимоги до складання та оформлення кадрової документації;

• особливості документування трудових відносин;

вміти

• складати і оформляти основні види кадрової документації;

володіти

• навичками роботи з кадровими документами;

• методикою документаційного супроводу процедур кадрових технологій;

• методикою організації роботи з кадровими документами.

Порядок і послідовність потрібніше великих обдарувань для того, щоб добре управляти.

О. Мірабо

У процесі функціонування будь-якої юридичної особи питання організації праці, управління трудовими та іншими відносинами і регламентації цих процесів займають одне з найважливіших місць, складаючи основу управління персоналом. Результатом регламентування внутрішніх трудових і пов'язаних з ними інших відносин є комплекс документів, що становить кадрову документацію.

Документальне оформлення кадрових процедур є невід'ємним обов'язком будь-якого роботодавця, незалежно від масштабів та організаційно-правової форми діяльності. Для вирішення проблеми полбора працівників, оформлення з ними трудових відносин будь-якої організації необхідно мати у своєму складі спеціалізовану структуру - службу кадрів або спеціально виділеного співробітника, що займається кадровою роботою. Це відноситься і до роботодавців - фізичним особам, що є індивідуальними підприємцями.

Служба кадрів - самостійний структурний підрозділ організації, створене з метою забезпечення документування відносин у сфері праці і підпорядковане безпосередньо керівнику організації або його заступнику по кадрам.

Обов'язковість документування трудових відносин передбачена ТК РФ і підзаконними нормативними правовими актами. У ряді статей ТК РФ вказані види та різновиди основних кадрових документів:

• штатний розклад (ст. 15, 57);

• правила внутрішнього трудового розпорядку (ст. 189);

• трудовий договір (ст. 67);

• документ, що встановлює порядок обробки персональних даних працівників (ст. 86);

• наказ (розпорядження) роботодавця про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення з роботи, застосування дисциплінарного стягнення (ст. 68, 62, 84.1, 193);

• трудова книжка (ст. 66, 84.1);

• графік відпусток (ч. 2 ст. 123);

• письмова заява працівника про видачу працівникові документів, пов'язаних з роботою, оформленні нової трудової книжки, переведення працівника на постійну роботу до іншого роботодавця, звільненні працівника з його ініціативи, заміні частини щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією, реалізації права на відпустку при звільненні, надання відпустки без збереження заробітної плати (ст. 62, 65, 72.1, 80, 126-128) та ін.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Правильне оформлення виникнення, зміни та припинення трудових відносин має значення для кожного працівника не тільки в період роботи, але і після звільнення. Відсутність необхідних документів, помилки в оформленні кадрових документів можуть позбавити людину права на отримання відповідних пільг і переваг не тільки в період роботи, але і після виходу його на пенсію.

Кадрове діловодство - комплекс заходів, спрямованих на розробку документів з управління персоналом, первинних форм з обліку кадрів, робочого часу та розрахунків з персоналом, обліково-реєстраційної документації для регулювання трудових правовідносин, організації обліку кадрів.

Кадрове діловодство - інструмент, що дозволяє:

• чітко регламентувати взаємини роботодавця і працівника, права та обов'язки сторін трудових відносин для досягнення "балансу інтересів" сторін трудових відносин;

• створити організаційно-правові засади трудових відносин;

• документально закріпити єдині принципи корпоративних відносин;

• побудувати добре налагоджену стабільну систему управління персоналом, що відповідає стратегічним завданням організації;

• забезпечити комплекс заходів, спрямованих на розробку локальних нормативних актів, документів з управління персоналом і охорони праці, первинних форм з обліку кадрів, робочого часу та розрахунків з персоналом, обліково-реєстраційної документації з метою регулювання трудових правовідносин, організації обліку кадрів і забезпечення заходів з охороні працю;

• дозволяти трудові спори.

Таким чином, ведення кадрового діловодства дозволяє роботодавцю не тільки документально оформляти трудові відносини і формалізувати кадрові процедури, але і вирішувати безліч інших завдань, забезпечуючи юридичну силу документів, життєво важливих для кожного громадянина.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Зміст кадрової роботи визначено ст. 44 Закону про цивільну службу. Воно включає:

1) формування кадрового складу для заміщення посад цивільної служби;

2) підготовку пропозицій про реалізацію положень Закону про цивільну службу, інших федеральних законів та інших нормативних правових актів про цивільну службу і внесення зазначених пропозицій представнику наймача;

3) організацію підготовки проектів актів державного органу, пов'язаних з надходженням на цивільну службу, її проходженням, укладанням службового контракту, призначенням на посаду цивільної служби, звільненням від замещаемой посади цивільної служби, звільненням цивільного службовця з цивільної служби та виходом його на пенсію за вислугу років , і оформлення відповідних рішень державного органу;

4) ведення трудових книжок цивільних службовців;

5) ведення особових справ цивільних службовців;

6) ведення реєстру цивільних службовців у державному органі;

7) оформлення та видачу службових посвідчень цивільних службовців;

8) забезпечення діяльності комісії з врегулювання конфліктів інтересів;

9) організацію та забезпечення проведення конкурсів на заміщення вакантних посад цивільної служби та включення цивільних службовців до кадрового резерву;

10) організацію та забезпечення проведення атестації цивільних службовців;

11) організацію та забезпечення проведення кваліфікаційних іспитів цивільних службовців;

12) організацію укладання договорів про цільове прийомі і договорів про цільове навчанні;

13) організацію додаткової професійної освіти цивільних службовців;

14) формування кадрового резерву, організацію роботи з кадровим резервом і його ефективне використання;

15) забезпечення посадового зростання цивільних службовців;

16) організацію перевірки достовірності експонованих громадянином персональних даних та інших відомостей при вступі на цивільну службу, а також оформлення допуску встановленої форми до відомостей, що становлять державну таємницю;

17) організацію проведення службових перевірок;

18) організацію перевірки відомостей про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру, а також дотримання цивільними службовцями обмежень, встановлених цим Законом та іншими федеральними законами;

19) консультування цивільних службовців з правових та інших питань цивільної служби.

Освіта в структурі кадрових служб федеральних органів виконавчої влади структурних підрозділів з профілактики корупційних та інших правопорушень розширило коло функціональних обов'язків кадрових служб, включивши до їх числа:

• надання федеральним державним службовцям консультативної допомоги з питань, пов'язаних із застосуванням на практиці вимог до службового поводження і загальних принципів службової поведінки державних службовців, затверджених Указом Президента РФ від 12.09.2002 № 885;

• повідомлення представника наймача, органів прокуратури РФ та інших федеральних державних органів про факти вчинення федеральними державними службовцями корупційних та інших правопорушень;

• забезпечення реалізації федеральними державними службовцями обов'язку щодо повідомлення представника наймача, органів прокуратури РФ та інших федеральних державних органів про всі випадки звернення до них будь-яких осіб з метою схилення їх до вчинення корупційних та інших правопорушень та ін.

Виконання кожної з названих функцій відбивається у відповідній документації, підготовка якої вимагає бездоганного знання нормативно-правової бази діловодства, регулюючої всі процедури документаційного супроводу передбачених законом кадрових процедур, і вміння практично застосовувати ці знання у використанні дозволених до застосування форм документів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Cхожі теми

Загальні положення роботи з кадровим резервом
Оцінка ефективності роботи з кадровим резервом
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ДОКУМЕНТУВАННЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ
Документаційний супровід обстеження на прикладі процесів аналізу кадрового забезпечення в системі управління
Служби документаційного забезпечення управління
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Положення про службу документаційного забезпечення управління
Теоретичні основи правового забезпечення соціальної роботи
Особливості організації роботи з кадровими документами
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук