Навігація
Головна
Функціонування підприємств в ринковому середовищіКонкурентне середовище в забезпеченні конкурентоспроможності...Мета створення та функціонування підприємстваСтворення, функціонування, реорганізація та ліквідація підприємстваПідприємництво як основа функціонування підприємств
Зовнішня Середа підприємницького підприємстваВнутрішня середовище як фактор розвитку підприємстваЗовнішня і внутрішня середа підприємстваЗовнішня і внутрішня середа підприємстваЗовнішня і внутрішня маркетингова середу
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

РОЗДІЛ 2. Середовище функціонування підприємства

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Будь-яке підприємницьке підприємство працює як відкрита система. У процесі отримання ресурсів з боку, проектування і виробництва продукції або надання послуг, реалізації цієї продукції або цих послуг у зовнішнє середовище підприємство активно взаємодіє з цим середовищем, а також із середовищем внутрішньої. Це і є підприємницький процес, спрямований на досягнення цілей підприємства.

Різноманітні складові, що входять у зовнішнє середовище підприємства. Серед них:

(1) зовнішні економічні фактори;

(2) зовнішні політичні умови;

(3) зовнішні правові складові;

(4) зовнішні наукові та технічні фактори;

(5) комунікаційні зовнішні умови;

(6) природно-кліматичні чинники та ін.

Як видно, це сукупність економічних, політичних, правових, наукових і технічних, комунікаційних, природно-географічних та інших умов і факторів, які безпосередньо або опосередковано впливати на діяльність підприємницького підприємства.

Внутрішня середа підприємства тісно пов'язана з його зовнішнім середовищем і в значній мірі залежить від неї, а також від цілей і завдань підприємства.

Важливе значення для діяльності підприємницької організації має також конкурентна зовнішня середу, коли одночасно діють кілька змагаються один з одним суб'єктів господарювання, що пропонують однойменні товари і послуги.

Не менший вплив на діяльність підприємницького підприємства надають і складові внутрішнього середовища підприємства:

(1) виробничо-технічні фактори;

(2) соціальні умови та їх складові;

(3) економічні фактори;

(4) інформаційна складова;

(5) маркетинговий фактор;

(6) фактор ділових відносин і поведінки співробітників.

Внутрішня середа підприємницького підприємства

Розглянемо зміст складових внутрішнього середовища підприємницького підприємства.

1. Виробничо-технічні фактори включають всю сукупність машин, обладнання, інструментів, пристосувань, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, технології виробництва продукції.

Від складу машин і устаткування, інструментів і пристосувань, їх прогресивності, рівня фізичного та морального зносу, інтенсивності застосування, технології і якості обслуговування багато в чому залежить успіх діяльності підприємства; кількість і якість продукції, що випускається, рівень рентабельності і розмір прибутку.

Не менший вплив на ці показники діяльності підприємства надають склад і якість використовуваних сировини і матеріалів, напівфабрикатів. Значний вплив на всі складові внутрішнього середовища підприємства роблять застосовувані на підприємстві технології. У сучасних умовах, коли підприємства все чаші застосовують високі технології, це вплив багаторазово зростає. Застосовувані на підприємстві технології впливають на всі складові внутрішнього середовища, вони взаємопов'язані з ними. У тому числі і на персонал підприємства, його кваліфікацію та рівень освіти, методи стимулювання праці, культуру поведінки.

2. У поняття соціальна складова внутрішнього середовища підприємства входить весь складний комплекс відносин між людьми, що працюють на підприємстві. Від їх здібностей, ставлення до праці, мотивації, поведінки багато в чому залежать результати роботи підприємств. Не випадково у всіх промислово розвинених країнах приділяється велика увага підбору кадрів, їх розстановці на підприємстві, підвищенню їх кваліфікації, створенню ясної та чіткої системи просування по службових сходах.

В останні роки велика увага приділяється формуванню організаційної культури. Висока організаційна культура допомагає підприємству успішно досягати поставлених цілей і завдань. Важливе значення набуває професійна етика, відображає особливості моральної свідомості, поведінки та взаємовідносин людей, зумовлені специфікою професійної діяльності. Виділяють три найбільш важливі і складні проблеми на шляху формування ділової етики будь-якого підприємця:

(1) виконання діловими партнерами взаємних зобов'язань;

(2) застосування силових методів у ділових відносинах;

(3) взаємини з владними структурами і корупція.

Чим вище освітній і кваліфікаційний рівень бізнесменів, тим нетерпиміше вони до несумлінності партнерів. Що стосується другої проблеми, то, на жаль, організоване насильство стало майже звичайною практикою для російського бізнесу. У наявність третьої проблеми - корупції та здирництва чиновників - однаково винні і чиновники і підприємці. Нерідко підприємці використовують користолюбство чиновників, щоб домогтися певних пільг, вигод.

3. Економічна складова являє собою сукупність економічних процесів, що включають рух капіталу і грошових коштів, економічні показники діяльності підприємства, у тому числі такий як "рентабельність" - співвідношення витрат і доходів.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

4. Особливе місце в ряду факторів внутрішнього середовища підприємств займає інформаційна складова - сукупність організаційно-технічних засобів, що забезпечують канали та мережі підприємства інформацією для ефективних комунікацій в управлінні підприємством. З появою і розвитком інформаційних мереж, включаючи Інтернет, успіх підприємства все більшою мірою визначається рівнем використовуваних їм інформаційних технологій.

Основне призначення інформаційних технологій - максимальне наближення персоналу управління підприємством до виконання ними основної функції - прийняття рішень. Інформаційні технології звільняють працівників від рутинних операцій підготовки інформації для прийняття рішення і вироблення відповідних рекомендацій.

5. Важливе значення серед факторів внутрішнього середовища підприємства має маркетингова складова. Вона передбачає забезпечення потреб покупців в товарах або послугах підприємства шляхом вивчення ринку, створення ефективної реклами і системи збуту. Маркетинг робить також активний вплив на ринок, на існуючий попит з метою збільшення ринкової частки підприємства і підвищення рентабельності продажів.

6. Ділові стосунки і поведінка співробітників невідривно від соціальних умов. Однак, враховуючи їх актуальність і недостатнє до них увагу, ми виділили їх в самостійну складову. Дійсно, багато підприємницькі підприємства втрачають значну частку успіху через накладе ділових відносин і поведінки співробітників. У процесі ділових відносин виділяють ряд етапів: встановлення контакту, орієнтація в ситуації, обговорення питання, проблеми, прийняття рішення, вихід із контакту. Завдання ділового спілкування - не тільки успішно спілкуватися з людьми, але й впливати на них у потрібному для вас напрямі.

Широко відомі шість правил успішного спілкування з людьми, сформульованих Д. Карнегі багато десятиліть тому.

1. Щиро цікавтеся людьми, з якими ви спілкуєтеся.

2. Посміхаєтеся при спілкуванні з людьми. Вміння посміхатись тісно пов'язане з умінням управляти власним настроєм.

3. Пам'ятайте, що на будь-якій мові ім'я людини - це самий важливий для нього звук. Вселити людині свідомість власної значущості - це вірний спосіб завоювати його прихильність.

4. Будьте гарним слухачем. Доброзичливий, співчутливо налаштований слухач викликає симпатії будь-якого співрозмовника.

5. Говоріть головним чином про те, що цікавить вашого співрозмовника. До кожної ділової зустрічі треба грунтовно готуватися.

6. Навіюйте співрозмовнику свідомість його значущості і робіть це щиро. Слідуючи цьому правилу, ви захистите себе від багатьох бід, придбаєте безліч друзів і моральне задоволення.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Функціонування підприємств в ринковому середовищі
Конкурентне середовище в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
Мета створення та функціонування підприємства
Створення, функціонування, реорганізація та ліквідація підприємства
Підприємництво як основа функціонування підприємств
Зовнішня Середа підприємницького підприємства
Внутрішня середовище як фактор розвитку підприємства
Зовнішня і внутрішня середа підприємства
Зовнішня і внутрішня середа підприємства
Зовнішня і внутрішня маркетингова середу
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук