Навігація
Головна
ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІНормування оборотних коштів у виробничих запасахДослідження організації праці та її нормуванняОПЛАТА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Що представляють собою норми праці?Методи і порядок розробки планових норм і нормативівРоботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше 18 роківРелігійні нормиІдеал норми праці і прогресивного розвитку його суб'єкта
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Нормування праці

Нормування праці дозволяє не тільки встановити міру праці, а й оцінити раціональність кожного з його елементів, а також визначити найбільш вигідну послідовність їх виконання.

Нормування праці - це вид діяльності з управління працею і виробництвом, направлений на встановлення необхідних витрат і результатів праці, а також відповідності між чисельністю різних груп персоналу та кількістю одиниць обладнання.

Нормування праці дозволяє встановити необхідну чисельність і професійно-кваліфікаційну структуру персоналу, визначити трудомісткість прогнозованого випуску продукції, а також очікувані витрати виробництва.

У період циклічного спаду виробництва, особливо при вимушеної неповної зайнятості, актуальність нормування праці на підприємствах знижується. В умовах економічного підйому, коли зростає і зберігається широкий попит на працю, підвищується ціна робочої сили, значення організації праці та потреба в його раціональному нормуванні зростають. Фактично нормування праці визначає нормативний рівень інтенсивності праці на підприємстві при заданій технології та організації робіт. А при заданій інтенсивності праці задаються і нормативний рівень продуктивності праці для окремого робочого місця, величина трудомісткості одиниці індивідуальних чи колективних робіт.

Сутність нормування праці полягає у встановленні міри праці, тобто обгрунтованих норм витрат робочого часу на виконання різних робіт. Нормування праці дозволяє визначити трудомісткість намічуваного випуску продукції, розрахувати очікувані витрати виробництва, встановити необхідну чисельність і професійно-кваліфікаційну структуру персоналу підприємства.

Види норм праці

В даний час на підприємствах використовується система норм праці, що відображає різні сторони трудової діяльності. Основними видами норм праці за своїм функціональним призначенням є: (1) норми часу, (2) вироблення, (3) обслуговування, (4) чисельності, (5) керованості, (6) нормовані завдання.

1. Норма часу (Н вр) - це робочий час, встановлене для виконання одиниці роботи певною групою працівників (бригадою, ланкою) з урахуванням її кваліфікаційної структури і при даних технічних умовах. Норми часу вимірюються в людино-хвилинах, людино-годинах.

де Н вр - норма часу;

Т п.З _ час підготовчо-заключної роботи;

Т оп - час оперативне;

Т о.р.м - час на обслуговування робочого місця;

Т от.л - час перерв на відпочинок і особисті потреби;

Т п.т - час перерв, передбачених технологією.

Робочий час класифікується за певними різновидам:

(1) підготовчо-заключний час (ПЗ) - час на підготовку до виконання робочого завдання і на закінчення останнього. До нього включаються витрати часу на ознайомлення з кресленням, інструктаж майстра, здачу роботи контролеру або майстру і т.д. Чим більше партія деталей, тим менше підготовчо-заключного часу припадає на одну деталь;

(2) оперативне час (ОП) - витрачається безпосередньо на виконання технологічної операції. Підрозділяється на основне (технологічне), що витрачається безпосередньо на технологічну мета даної роботи, і допоміжне, що витрачається на дії, пов'язані із забезпеченням основної роботи (наприклад, установку заготовок, завантаження сировини, знімання готової продукції, зміни режиму різання на верстаті і т.д. ). Може бути машинно-автоматичним, машинно-ручним і ручним. Чим досконаліша технологічне обладнання, тим менше допоміжний час.

Час обслуговування робочого місця - це час, що витрачається на обслуговування робочого місця впродовж даної роботи, яке підрозділяється на два види: технічне і організаційне. Перше пов'язане з виконанням конкретного робочого завдання, а друге означає догляд за обладнанням протягом робочої зміни, незалежно від особливостей завдання.

У складі робочого часу виділяється час регламентованих перерв, в які включаються організаційно-технологічні перерви і час на особисті потреби і відпочинок. Вимушені технічні перерви обумовлені відповідним режимом роботи обладнання. Час на особисті потреби і відпочинок призначене для дотримання особистої гігієни та збереження нормальної працездатності. Всі інші перерви в робочому часі не нормуються і відносяться до його втрат. Норми часу ставляться до норм, детерминирующим витрати праці, в цьому полягає їх функціональне значення.

2. Норма виробітку (Н вир) - це регламентований обсяг роботи або кількість одиниць продукції, що встановлюються для виконання або виготовлення в одиницю часу одним працівником або певною групою працівників відповідної кваліфікації в певних організаційно-технічних умовах. Розраховується як частка від ділення фонду часу на норму часу і вимірюється в натуральних одиницях, будучи величиною, обернено пропорційною нормі часу.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

де Н вир - норма виробітку;

Т см - фонд часу;

Н вр - норма часу.

3. Норма обслуговування (H обс) - кількість виробничих об'єктів (одиниць обладнання), яке працівник чи група працівників зобов'язані обслужити за встановлений час в певних організаційно-технічних умовах. Ці норми застосовуються не тільки для допоміжних робітників (наладчиків, комірників і т.д.), але і для основних (при встановленні кількості верстатів, що обслуговуються одним ткачем, і т.д.). Норми обслуговування - це норми трудової діяльності, роботи із забезпечення робочого стану виробничих об'єктів.

де Н про - норма обслуговування;

Н вр.о - норма часу обслуговування;

n - кількість одиниць роботи, виконуваних протягом певного проміжку часу (зміни, місяця);

До доп - коефіцієнт, що враховує виконання додаткових функцій, не врахованих нормою часу, а також час на відпочинок і особисті потреби.

Функція норм обслуговування в основному полягає в упорядкуванні організаційної структури трудового процесу.

Різновид норм обслуговування для керівних працівників - норми керованості, під якими розуміється чисельність працівників та адміністративних підрозділів, управління якими в певних організаційно-технічних умовах покладається на одного керівника при його відповідної кваліфікації. Норми керованості - це і мережа норми праці з управління роботою певної кількості працівників.

4. Норма чисельності (Н ч) - кількість працівників певного професійного складу, необхідне для виконання конкретних, виробничих, управлінських функцій або обсягу робіт.

де Н ч - норма чисельності;

Q - загальна кількість одиниць обслуговування або обсяг виконуваних робіт.

5. Нормоване завдання - встановлені склад і обсяг робіт, які повинні бути виконані одним або групою працівників за певний період часу (зміну, місяць). Нормоване завдання, як і норма виробітку, визначає необхідний результат діяльності працівників. Його відмінність в тому, що нормоване завдання може встановлюватися не тільки в натуральних одиницях, а й в нормо-годинах, нормо-рублях.

Норми складності праці (виконуваних робіт) визначають необхідну кваліфікацію виконавців.

Норми оплати праці визначаються виходячи з норм складності (розряду) роботи в одиницю часу, тобто тарифною ставкою. На основі тарифної ставки і норми трудомісткості операції (одиниці роботи) встановлюється норма тарифної зарплатоемкості робіт (розцінка):

де З - розцінка, руб. / шт .;

С - тарифна ставка (руб.);

Н вр - норма трудомісткості операції (хв).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Нормування оборотних коштів у виробничих запасах
Дослідження організації праці та її нормування
ОПЛАТА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Що представляють собою норми праці?
Методи і порядок розробки планових норм і нормативів
Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше 18 років
Релігійні норми
Ідеал норми праці і прогресивного розвитку його суб'єкта
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук