Навігація
Головна
Сучасні інформаційні технології в діловодствіОрганізація діловодства в 1917-1941 ррНаказове діловодствоІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДІЛОВОДСТВА. СУЧАСНА СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО...РОЗШИРЕННЯ ТАБОРУ СОЦІАЛІЗМУ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СРСР ЯК...РАСПАД СРСР І ОСВІТА СНДСРСР В СЕРЕДИНІ 1950-Х - СЕРЕДИНІ 1960-Х Р.СРСР В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. 1945-1953СРСР у повоєнні роки (1945-1953)ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СРСР
 
Головна arrow Документознавство arrow Документаційне забезпечення управління персоналом
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Діловодство в СРСР

Сучасні російські технології документаційного забезпечення управління розвивалися поступово, йдучи корінням в традиції попередніх періодів. У розвитку діловодства СРСР в XX ст. було три основних періоди: перебудова всієї системи організації діловодства в 1920-1930-х рр., час майже повної відсутності розробок у цій галузі в 1940-1950-х рр .; розвиток великої законодавчої бази, норм і правил діловодства в 1960-1990-х рр.

Зміна державної системи в 1917 р супроводжувалася перебудовою концепції управління країною в цілому, апарату державних установ, а отже, і зміною системи діловодства. У першу чергу це стосувалося прискорення процесів обробки документів і проходження справ але інстанціях.

Для управління державою була створена Рада народних комісарів (Раднарком), який керував 13 галузевими народними комісаріатами (наркоматами).

Після жовтневого перевороту 1917 р, так як старі працівники міністерств були звільнені, для роботи в установах залучалися професійні революціонери, робітники, солдати та інші не мають спеціальної освіти кадри.

Рівень документаційного забезпечення управління знизився, а будь-яка влада об'єктивно потребує зміцнення і впорядкування свого становища. Вона не може стабільно існувати в умовах безладного управління з непідготовленими співробітниками апарату. Необхідно було впорядкувати процеси документування. Для цього стали використовувати досвід роботи попередників, адже поряд з новими керівниками на своїх робочих місцях залишалися і багато царські чиновники.

Так, при створенні проекту "Положення про письмоводство та діловодстві" за основу був прийнятий аналогічний по найменуванню і змістом документ військового відомства 1911 Зміни в проекті були незначними: виключення застарілих канцелярських шаблонів при складанні текстів документів, рекомендації щодо зменшення форматів паперу в цілях її економії і т.п. Однак ця робота не була доведена до кінця.

До того ж на рівні діловодства негативно відбивалися наслідки Громадянської війни, необхідність економити папір і засоби письма. Для створення документів стала використовуватися низькосортна жовта папір, іноді обгортковий або цигарковий, чорнило розбавлялися. Все це позначилося через кілька десятків років, коли архівні документи почали стрімко псуватися, папір розсипалася, вицвітала, чорнило втрачали яскравість аж до повної втрати тексту.

Для забезпечення законодавчої бази нової системи діловодства був виданий декрет "Про порядок затвердження та опублікування законів". Для поліпшення якості оформлення документів 2 березня 1918 було прийнято постанову "Про форму бланків державних установ", в якому перераховувалися обов'язкові реквізити бланків документів, багато уваги приділялося спрощенню і раціоналізації діловодства.

Були доопрацьовані і почали застосовуватися "Положення про письмоводство та діловодстві"; 8 грудня 1918 видано постанову "Про точний і швидкому виконанні розпоряджень центральної влади і усуненні канцелярської тяганини". Також були розроблені і інші нормативно-методичні документи у сфері ДОУ.

У 1920-і рр. дива проводитися дослідження в галузі наукової організації праці, вдосконалення документування виконання, планування та обліку, поліпшення діловодства в апараті управління.

Цікаві та перспективні розробки проблем діловодства велися також у Державному інституті техніки управління, заснованому в 1926 р

Вивчення питань проходило за такими основними напрямками: документообіг установ і методи його оптимізації; способи реєстрації документів, вироблення раціональних методів обліку документації; контроль виконання документів; зберігання документів.

Пропонована нова система діловодства грунтувалася на наступних загальних принципах, багато в чому актуально звучать і сьогодні:

- Організація діловодства повинна бути єдиною для всієї установи;

- Реєстрація документів повинна бути одноразовою і вироблятися в самій спрощеній формі;

- Відмова, де можливо, від реєстрації взагалі;

- Число інстанцій, через які проходить кожен документ, скорочується до мінімуму;

- Довідкова робота забезпечується з найменшою витратою часу;

- Контроль виконання документів повинен бути перевіркою по суті, не носити формальний характер;

- Спостереження, керівництво і відповідальність за постановку діловодства покладається на певну особу.

У 1928 р Державним інститутом техніки управління спільно з Центральним архівом РРФСР були підготовлені і видані "Правила постановки архівної частини діловодства в державних, професійних і кооперативних установах і підприємствах РРФСР", в яких давалися рекомендації щодо складання переліків документів і справ, що циркулюють в установах, і правила їх знищення (для документів з минулими термінами зберігання).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

До кінця 1920-х рр. гостро постала проблема уніфікації та стандартизації документообігу. Були розроблені стандарти складання різних видів документів, формати бланків. Стандартизувалися матеріали, застосовувані в діловодстві (папір, чорнило, стрічки для друкарських машинок і т.п.).

У діловодстві з'являються системи спеціальної документації - статистична, планова, бухгалтерська, кадрова. Видаються галузеві, нормативні та методичні матеріали: інструкції з ведення діловодства, вказівки, правила і т.д. Проводяться дослідження по стандартизації та уніфікації спеціальних систем документування.

У 1931 р був виданий проект "Загальних правил документації і документообігу". У ньому був акумульований передовий практичний досвід, накопичений до того часу різними відомствами та організаціями, узагальнені дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених.

Велика Вітчизняна війна, а потім необхідність відновлення господарства привели до майже повної відсутності теоретичних і практичних розробок в області документаційного забезпечення управління в 1940-1950-і рр. Інтерес до діловодної основі управління відродився тільки до початку 1960-х рр., Що негативно відбилося на розвитку концепції безпаперового документообігу, яка в цей час широко впроваджувалася за кордоном.

У 1960-1980-і рр. була розроблена велика законодавча база в галузі діловодства, створені система стандартів за документацією, загальносоюзні класифікатори, уніфіковані системи документації. Рада міністрів РРФСР затвердив "Примірної інструкції про діловодство для установ та організацій РРФСР".

У 1963 р архівна служба випустила "Основні правила постановки документальної частини діловодства та роботи архівів установ, організацій, підприємств СРСР", які протягом багатьох років були єдиним керівним матеріалом, сприяли впорядкування діяльності служб документації та архівів. Вийшла постанова "Про заходи щодо поліпшення архівної справи в СРСР".

Тоді ж була усвідомлена необхідність створення єдиної системи діловодства, уніфікації діловодних робіт. Розробку ЕГСД доручили Головному архівному управлінню. У 1966 р в рамках архівної служби був заснований ВНИИДАД, якому передавалася розробка ЕГСД.

Розробка та впровадження ЕГСД були виконані в кілька етапів:

- Підготовка "Матеріалів до Єдиної державної системі діловодства" (1965 р);

- Розробка методичної програми досліджень (1967 р) спільно з ВНИИДАД;

- Створення проекту "Основних положень" ЕГСД (1970 р); у підготовці проекту взяли участь НДІ праці, ВНДІ оргтехніки. Інститут держави і права Академії наук СРСР, ВНДІ стандартизації.

У 1973 р "Основні положення" ЕГСД були схвалені Держкомітетом СРСР по науці і техніці і рекомендовані міністерствам, відомствам і організаціям для використання.

Основними моментами розвитку діловодства в 1980-х рр. дива розробка та видання ГОСТів на управлінські документи, загальносоюзних класифікаторів (ОКУД, ОКПО, ЗКГНГ та ін.) інформації, УСД та ГОСТів на ці системи.

В кінці 1980-х рр. на основі ЕГСД була створена Державна система документаційного забезпечення управління. У 1988 р начальником Головного архівного управління затверджена "Державна система документаційного забезпечення управління (ГСДОУ). Основні положення. Загальні вимоги до документів і служб документаційного забезпечення". До теперішнього часу ГСДОУ залишається основним нормативним документом але організації діловодства в нашій країні. При неодноразових перевиданнях ГСДОУ редагувалася, актуалізувалася, з неї вилучалися і в неї додавалися окремі положення.

Тоді ж ГОСТом була введена технологія централізованого контролю за складом створюваних документів шляхом їх внесення до табель форм, що затверджується керівником організації (міністерства, відомства), але її практичне застосування поки не стало повсюдним.

На початку 1990-х рр. був виданий Загальноросійський класифікатор управлінської документації, в який включені найменування форм документів уніфікованих систем та основні положення з ведення системи класифікаторів і УСД.

На основі викладеного можна зробити висновок, що традиційна російська технологія процесів документаційного забезпечення управління має такі особливості:

- Чітко виражений вертикальний характер руху документів (керівник - виконавець - керівник) всередині організації; відстеження всього комплексу робіт з документами в реєстраційних журналах або машинописних картотеках, куди заносяться всі відомості про документи, їх переміщеннях, резолюціях начальства, контролі термінів виконання, звітах і т.п .;

- Ведення централізованих реєстраційно-контрольних і звітних масивів (файлів, картотек або журналів);

- Для забезпечення єдиного порядку обробки документів передбачається створення спеціалізованих служб: управлінь справами, секретаріатів, канцелярій;

- Відносно невелика різноманітність процесів діловодства та документообігу, їх висока ступінь стандартизації;

- Основи технології документаційного забезпечення управління закріплені в державних нормативно-методичних документах.

Основна проблема даної технології - централізоване оперативне відстеження руху документів, оскільки ця технологія вимагає як отримання своєчасної інформації, так і ведення об'ємних реєстраційно-контрольних картотек.

При цьому діловодство фактично відділене від роботи з самими документами: керівники та виконавці працюють безпосередньо з документами (або їх копіями), а діловодний персонал відстежує їх дії за допомогою реєстраційних та контрольних карток.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Сучасні інформаційні технології в діловодстві
Організація діловодства в 1917-1941 рр
Наказове діловодство
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДІЛОВОДСТВА. СУЧАСНА СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОСІЇ
РОЗШИРЕННЯ ТАБОРУ СОЦІАЛІЗМУ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СРСР ЯК НАДДЕРЖАВИ
РАСПАД СРСР І ОСВІТА СНД
СРСР В СЕРЕДИНІ 1950-Х - СЕРЕДИНІ 1960-Х Р.
СРСР В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. 1945-1953
СРСР у повоєнні роки (1945-1953)
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СРСР
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук