Навігація
Головна
Державні нормативні вимоги охорони праціНормативні документи з охорони праціНагляд і контроль за додержанням законодавчих та нормативно-правових...Основні види підзаконних нормативних правових актів з охорони праціОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВИ, РОБОТОДАВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІЯкі обов'язки працівника в області охорони праці?Державний нагляд і контроль за дотриманням державних нормативних...РОЛЬ ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ технологічні процеси і виробництва (ОХОРОНИ...Локальні нормативні акти з охорони праціСистема менеджменту в області промислової безпеки та охорони праці
 
Головна arrow Документознавство arrow Документаційне забезпечення управління персоналом
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Нормативні документи з праці та охорони праці

Основними нормативними документами в галузі охорони праці є ТК та інші нормативні правові акти.

Нормативні документи з праці та охорони праці є підставою для визначення витрат часу на виконання конкретних робіт з діловодства, розрахунку чисельності працівників, обсягів виконуваних ними завдань, створення сприятливих умов праці.

До нормативних документів з праці відносяться нормативи з праці (нормативи часу, чисельності, часу обслуговування), єдині і типові норми (часу, виробітку, обслуговування).

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи з документаційного забезпечення управління (М.: ЦБНТ Мінпраці Росії, 1995) призначені для розрахунку норм часу та організації роботи в службах документаційного забезпечення управління, визначення трудомісткості робіт, чисельності працівників і рекомендовані для застосування в органах федеральної виконавчої влади, на підприємствах (об'єднаннях) незалежно від форми власності, в установах і громадських організаціях.

Нормативна частина цього документа містить наступні розділи:

- Витрати часу на роботи з документаційного забезпечення управління (складання і ведення номенклатури справ, обробка, реєстрація, облік кількості документів, контроль виконання документів, створення та ведення картотек, формування та оформлення справ у підрозділах, експертиза наукової та практичної цінності документів, складання річних розділів описів справ, передача справ у відомчий архів);

- Витрати часу на роботи архіву організації (методичне та організаційне забезпечення роботи, створення науково-довідкового апарату до документів, каталогізація документів, використання документів, інформаційне обслуговування установ і громадян, проведення комплексної перевірки стану і роботи архіву підвідомчої установи, контроль за організацією документів у діловодстві структурних підрозділів, забезпечення схоронності документів, облік документів, технічне оформлення робіт).

Нормативи часу на роботи по вдосконаленню документаційного забезпечення управління міністерств, відомств, підприємств і організацій містять нормативи на складання планів робіт, укладання договорів, розрахунок трудовитрат, аналіз продуктивності праці працівників і розрахунок їх чисельності.

Норми часу на роботи з автоматизованої архівної технології та документаційного забезпечення органів управління призначені для:

- Визначення витрат часу на роботи з управлінською документацією в традиційних умовах і в умовах автоматизації управлінських процесів;

- Розрахунку чисельності працівників документаційних служб і економічного обґрунтування застосування сучасних засобів обчислювальної техніки в органах управління.

Норми часу поширюються на всі види робіт, включені в Державну систему документаційного забезпечення управління, і розділені на два блоки: норми часу на роботи з документаційного забезпечення управління й норми часу на роботи, що виконуються в процесі автоматизованої архівної технології.

Перший блок включає норми часу на розробку положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівникам, інструкцій з документаційного забезпечення, регламенту роботи колегіального органу, регламенту діяльності керівництва, табеля форм управлінських документів, альбому уніфікованих форм документів, номенклатури справ організації, класифікаторів структурних підрозділів, кореспондентів, типових текстів управлінських документів, ведення довідкової роботи за документами і деякі інші види робіт.

Другий блок містить норми часу на роботи по складанню статистичних звітів про організацію зберігання документів архівного фонду у федеральному архіві, складанню "Списку документів із зазначенням строків зберігання", звітів "Відомості з комплектування архіву", "Відомості щодо використання архіву", виконанню запитів по ретроспективному пошуку інформації.

Розробляються і застосовуються аналогічні документи окремо па архівні види робіт, зокрема:

- Укрупнення норми часу па роботи, виконувані в об'єднаних архівах, хропуть документи з особового складу установ, організацій, підприємств;

- Міжгалузеві укрупнені норми часу на роботи з науково-технічною документацією в архівах установ, організацій, підприємств.

Крім названих нормативів у Росії розроблені і діють норми часу на окремі види діловодних робіт:

- Єдині норми часу (виробітку) на машинописні роботи, які призначені для нормування, організації та обліку обсягів робіт, виконуваних друкарками I і II категорії при відрядної і погодинної оплаті праці;

- Типові норми часу на роботи по копіюванню та оперативному розмноженню документів;

- Типові норми часу (виробітку) на стенографічні роботи; та ін.

Перелік основних нормативних актів, що регламентують діловодство, представлений у додатку 1.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Державні нормативні вимоги охорони праці
Нормативні документи з охорони праці
Нагляд і контроль за додержанням законодавчих та нормативно-правових актів в галузі охорони праці
Основні види підзаконних нормативних правових актів з охорони праці
ОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВИ, РОБОТОДАВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Які обов'язки працівника в області охорони праці?
Державний нагляд і контроль за дотриманням державних нормативних вимог охорони праці
РОЛЬ ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ технологічні процеси і виробництва (ОХОРОНИ ПРАЦІ) в управлінні ризиками НА ВИРОБНИЦТВІ
Локальні нормативні акти з охорони праці
Система менеджменту в області промислової безпеки та охорони праці
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук