Навігація
Головна
Облікова документаціяОрганізаційно-розпорядча документація (ОРД)Первинна облікова документація і організація обліку надходження...
Документація але обліку використання робочого часу та розрахунків з...Облік розрахунків з оплати праці та іншими операціями з персоналом...Облік розрахунків з персоналом з оплати праці
Інформаційно-довідкова документаціяЗвітна і звітно-довідкова документаціяНормативна і нормативно-довідкова документація
 
Головна arrow Документознавство arrow Документаційне забезпечення управління персоналом
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облікова документація

Комплекс облікової кадрової документації виконує функцію персонального обліку працівників і є накопичувачем (базою) персональних даних, одержуваних при первинній реєстрації і наступному оновленні необхідних індивідуальних відомостей за складом і руху кадрів.

З погляду технології реєстрації та накопичення персональних даних працівників комплекс первинної облікової документації можна розділити на дві підгрупи: а) первинні облікові документи і б) похідні (вторинні) облікові документи.

Первинні облікові документи містять вихідну інформацію і заповнюються в точній відповідності з персональними документами громадян (працівників) і включають в себе: особовий листок з обліку кадрів, доповнення до особового листка по обліку кадрів, машинно-орієнтовані вхідні форми автоматизованих інформаційних систем, у тому числі електронні , форма (шаблон) яких заповнюється на дисплеї.

До вихідних обліковими документами відноситься також особиста картка уніфікованої форми № Т-2, якщо на працівника не заводиться особиста справа. У цю підгрупу входять традиційні та електронні документи-коригування для внесення поточних змін у масив (картотечний або машинний) облікових даних. Сюди ж входять різні форми спеціалізованих анкет і карток.

Похідні облікові форми носять яскраво виражений вторинний (повторний) характер і в інформаційному відношенні базуються на вихідної інформації первинних облікових документів. Основне призначення цієї підгрупи документів полягає в забезпеченні повної, достовірної та динамічною інформацією всіх напрямків довідкової, довідково-контрольної, довідково-аналітичної та звітної роботи з кадрів.

Інформаційні показники у вторинних облікових формах перегруповуються відповідно до цільового призначення облікового документа або запиту. Одночасно в автоматизованому режимі можуть вироблятися необхідні розрахунки та складатися графіки, діаграми і т.п.

У підгрупу похідних облікових документів входять: особова картка уніфікованої форми № Т-2 і .V Т-2ГС (для державних службовців), якщо на працівника заведена особиста справа, облікова картка наукового працівника (уніфікованої форми № Т-4), спеціалізовані картки персонального обліку фахівців, військовозобов'язаних тощо, що мають форму традиційних і електронних документів. Іноді у відділах кадрів ведуться журнальні (книжкові) форми реєстрації облікових відомостей (алфавіти, вказівні списки, книги обліку тощо).

Ця підгрупа документів є найбільш масовою за обсягом і в той же час найменше регламентованої за складом видів, інформаційному змісту і формі. В даний час похідні облікові документи в більшості випадків мають електронну форму і забезпечують великий діапазон можливих операцій з цими документами і включеної в них інформацією.

Документація з обліку робочого часу та розрахунків з персоналом з оплати праці

Комплекс документації з обліку робочого часу та розрахунків з персоналом з оплати праці інформаційно базується на відомостях, що містяться в трудовому договорі, планових і розпорядчих документах, наприклад, штатному розкладі та наказах (розпорядженнях) по особовому складу. Комплекс утворюється в процесі обліку робочого часу та розрахунку відповідного матеріального винагороди робітників і службовців за працю.

Даний комплекс документації включає в себе такі уніфіковані форми:

- Табель використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (форма № Т-12);

- Табель використання робочого часу (форма № Т-13);

- Розрахунково-платіжну відомість (форма № Т-49);

- Розрахункову відомість (форма № Т-51);

- Платіжну відомість (форма № Т-53);

- Журнал реєстрації платіжних відомостей (форма № Т-53а);

- Особовий рахунок (форма № Т-54);

- Особовий рахунок (для засобів обчислювальної техніки) (форма № Т-54а);

- Записку-розрахунок про надання відпустки працівнику (форма № Т-60);

- Записку-розрахунок при припиненні дії трудового договору (контракту) з працівником (форма № Т-61);

- Акт про приймання робіт, виконаних за трудовим договором (контрактом), укладеним на час виконання певної роботи (форма № Т-73).

Звітна і звітно-довідкова документація

Комплекс звітної та звітно-довідкової документації концентрує в узагальнюючому вигляді зведені, підсумкові та аналітичні інформаційні показники, що відображають ефективність виконання функцій управління персоналом за певний період часу.

Звітна документація характеризується чіткою періодичністю (річний, піврічний, квартальної і т.п.) представлення її адресатам і наявністю в більшості випадків однакових уніфікованих або типових форм, затверджених органами функціонального управління. Це, насамперед, звітна документація, яка надається до органів статистики і вищі органи управління. У відповідності з ієрархією управлінських структур звітні документи набувають зведений характер (зведених таблиць підсумків).

Звітна документація інформаційно тісно пов'язана, з одного боку, з плановою документацією, а з іншого -з обліковими документами. Масиви планових, облікових у звітних інформаційних показників повинні знаходитися в тісному взаємозв'язку, сумісності та єдності трактування. Звітні масиви інформації є основою для формування планових завдань (директивних або за досягнутими результатами).

У роботі кадрових підрозділів (служб персоналу) значне місце займає так звана внутрішня звітно-довідкова (довідкова) документація (довідки, зведення, переліки і т.д.), необхідна керівництву організації або функціональним підрозділам. Кількість різновидів цієї документації налічує до 40-50 змінних найменувань.

Як правило, вимоги на інформацію не мають заздалегідь розробленою форми і відрізняються неперіодичних запиту, достатком запитуваних показників (не менше 7-10 показників у кожному запиті), різної трактуванням показників. При цьому запити можуть бути як зведеного, узагальнюючого характеру, так і індивідуальні, по конкретним працівникам.

Отже, комплекси документів, що забезпечують виконання функцій управління персоналом на підприємствах, в установах, організаціях і фірмах, характеризуються досить чіткою структурою і змістом відповідно до цільовим призначенням, складом і співпідпорядкованістю включаються в них інформаційних показників - персональних даних.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Облікова документація
Організаційно-розпорядча документація (ОРД)
Первинна облікова документація і організація обліку надходження основних засобів
Документація але обліку використання робочого часу та розрахунків з оплати праці
Облік розрахунків з оплати праці та іншими операціями з персоналом підприємства
Облік розрахунків з персоналом з оплати праці
Інформаційно-довідкова документація
Звітна і звітно-довідкова документація
Нормативна і нормативно-довідкова документація
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук