Навігація
Головна
Аналіз ресурсів ефективності використання трудових ресурсівЕфективність використання земельних ресурсівАналіз ефективності використання трудових ресурсівАналіз ефективності використання матеріальних ресурсівЕфективність використання окремих ресурсів підприємстваТРУДОВІ РЕСУРСИВизначення рівня результативності та ефективності використання...Резерви та основні напрямки підвищення ефективності використання...АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ І ЇХ...ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ТА ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОГО ВИБОРУ
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка організації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ефективність використання трудових ресурсів

Ефективність використання трудових ресурсів вимірюється показниками продуктивності праці. Прямий показник продуктивності (показник віддачі) праці називається виробленням і розраховується наступним чином:

Показник характеризує обсяг продукції, виготовленої однією людиною в одиницю часу. Залежно від того, що приймається за одиницю часу, розрізняють середньогодинну, середньоденну, середньомісячну, середньорічну вироблення.

Зворотні показники продуктивності називаються трудомісткістю:

Трудомісткість показує кількість трудових ресурсів, необхідних для виробництва одиниці продукції.

Складність визначення продуктивності праці полягає в проблемі вимірювання цього показника. Різноманітність показників продуктивності праці обумовлено можливостями використання різних варіантів обчислення, як чисельника (у натуральних, трудових або вартісних показниках), так і знаменника (чисельність персоналу, відпрацьований час, заробітна плата). Однак остаточні висновки щодо ефективності, її рівня і динаміки можна робити лише на основі аналізу показників, обчислених за допомогою як натуральних, так і вартісних показників праці.

Якщо продуктивність праці розраховується стосовно до робочого місця, бригаді, ділянці або до підприємства в цілому, які випускають однорідну продукцію, то використовується натуральний метод (в штуках, тоннах, метрах квадратних і т.д.). Він простий, доступний, наочний, достовірний, однак практично застосовується як виняток, а не правило. Різновид натурального - умовно-натуральний метод вимірювання продуктивності праці. При цьому методі різні види продукції прирівнюються до одного (переважному).

Коли на робочих місцях, у бригадах виробляється різноманітна і часто змінна продукція, то обсяг продукції і вироблення визначають у незмінних нормо-годинах, тобто використовують трудовий метод обчислення продуктивності праці. Такий метод вимірювання продуктивності праці можливий лише на певних робочих місцях, дільницях, але не по підприємству в цілому.

На рівні підприємства і його великих підрозділів застосовується вартісний метод вимірювання продуктивності праці. При цьому методі обсяги виробництва продукції вимірюються показниками валової, товарної, реалізованої продукції: чиста, умовно-чиста, нормативно-чиста продукція, нормативна вартість обробки.

Продуктивність праці - це один з найважливіших показників економічної ефективності, оскільки "кадри вирішують все". У цьому зв'язку надзвичайно важливий облік факторів, що впливають на продуктивність праці працівників.

Стосовно до підприємству всі фактори можна поділити на внутрішні і зовнішні.

До зовнішніх факторів відносять причини, які не залежать від підприємства: зміна асортименту та номенклатури продукції у відповідності з попитом на ринку, що приводить до зміни і трудомісткості; соціально-економічні умови в суспільстві і т.п.

Внутрішніми факторами є рівень технічної оснащеності підприємства, енергоозброєність праці, організація праці та виробництва, застосовувані системи стимулювання праці, тобто всі ті, які залежать від колективу і його керівників.

Всі фактори, що впливають на зростання продуктивності праці, можна об'єднати в такі основні групи.

1. Зміна обсягу і структури продукції, що випускається (збільшення обсягу виробництва, зміна асортименту, зміна частки покупних виробів і напівфабрикатів).

2. Підвищення технічного рівня виробництва (впровадження нових видів обладнання, нових технологій, нових матеріалів і т.д.).

3. Організація виробництва праці та управління. Мабуть, найчисленніша група факторів, що включає в себе нові системи, методи і моделі управління, психологічні та соціальні фактори, у тому числі це і зміна форм власності на майно підприємств і на результати праці, а також демократизація комерційної та суспільного життя і розвиток самоврядування. У результаті використання цих факторів змінюється матеріальна і моральна зацікавленість у результатах праці; рівень кваліфікації, професійну майстерність; ставлення до праці, трудової дисципліни.

4. Галузеві фактори, обумовлені природними географічними або геологічними умовами (сезонність робіт у сільському господарстві або час нересту для рибальства, характер родовища мінералів для добувної промисловості тощо).

Резерви зростання продуктивності праці - це можливість більш повного використання всіх факторів її підвищення. Резерви пов'язані з факторами зростання продуктивності праці. Якщо фактор розглядати як можливість, то резерви - це процес перетворення можливості в дійсність.

Сутність розрахунків на основі впливу факторів на величину продуктивності праці залежить від знаходженні шляхів зменшення чисельності зайнятих в результаті за рахунок того чи іншого фактора.

Величина продуктивності праці за факторами визначається в наступному порядку.

1. Розраховується вихідна чисельність промислово-виробничого персоналу на плановий період за умови збереження базисної виробітку на одного працюючого.

2. На основі намічених заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці, по кожному фактору визначається економія чисельності промислово-виробничого персоналу.

3. Отримана економія по кожному фактору підсумовується.

4. Визначається приріст продуктивності за рахунок скорочення чисельності і на цій основі необхідна чисельність персоналу на запланований випуск продукції.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз ресурсів ефективності використання трудових ресурсів
Ефективність використання земельних ресурсів
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
Ефективність використання окремих ресурсів підприємства
ТРУДОВІ РЕСУРСИ
Визначення рівня результативності та ефективності використання ресурсів
Резерви та основні напрямки підвищення ефективності використання ресурсів торгової галузі
АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ТА ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОГО ВИБОРУ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук