Навігація
Головна
Знос і амортизація нерухомостіЗнос, амортизація, стан і рух основних засобів підприємстваЗнос, амортизація і відтворення основних фондівФізичний і моральний знос. Амортизація основних фондівВідшкодування зносу основних фондів. Способи нарахування амортизаціїАмортизація основних засобівАмортизація основних фондівАмортизаціяСпособи нарахування амортизаціїМетоди нарахування зносу
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка організації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Знос і амортизація

Знос. Основний капітал в натуральному вигляді (як основні фонди) змінюється поступово. Ця зміна проявляється у вигляді зносу.

Знос - це втрата споживчих властивостей.

Розрізняють два види зносу - фізичний і моральний.

Фізичний знос - це втрата споживчих властивостей в результаті використання або бездіяльності основних фондів. У цьому сенсі фізичний знос неминучий. Процеси старіння, тертя, окислення зумовлюють втрату споживчих властивостей і визначають термін служби основних фондів.

Моральний знос настає тоді, коли втрачається таке споживче властивість, як ефективність використання даного елемента основних фондів, тобто виробництво продукції на устаткуванні даного виду обходиться дорожче, ніж на новому.

Розрізняють моральний знос 1-го роду, який настає тоді, коли з'являються машини й устаткування тієї ж продуктивності, але меншої вартості (тому виробництво одиниці продукції на даному обладнанні обходиться дорожче), і 2-го роду, який виникає з появою більш дорогих, але продуктивних машин, причому співвідношення між продуктивністю і ціною таке, що забезпечує зменшення питомих витрат на одиницю продукції.

Наслідки фізичного зносу згладжуються системою планово-попереджувального ремонту - це комплекс заходів щодо догляду, нагляду, обслуговування, поточного, середнього, а також капітального ремонту окремих об'єктів, що проводиться з метою попередження їх несподіваного виходу з ладу. Наслідки морального зносу можуть бути згладжені модернізацією або реконструкцією об'єктів основних фондів.

Амортизація. Так як підприємство зацікавлене в натуральному речовому вигляді капіталу, то для відтворення основного капіталу в натурально-речовому вигляді (реновації) необхідно включати частину вартості капіталу у вартість готової продукції.

Амортизацією (від лат. Amortisatio - погашення) називається процес включення ("перенесення") вартості основного капіталу у вартість готової продукції з наступним відшкодуванням. Суть цього процесу полягає в тому, що після закінчення часу корисного використання вся вартість основного капіталу має бути відшкодована і накопичені амортизаційні відрахування дозволять йому відродитися в натурально-речовій формі (реновація основних фондів).

Включення ("перенесення") вартості основного капіталу у вартість готової продукції відбувається в бухгалтерії за нормами, які повинні враховувати знос основних фондів і забезпечувати їх відтворення. Однак підприємство не має права самостійно визначати розмір амортизаційних відрахувань. Справа в тому, що амортизаційні відрахування включаються у витрати виробництва, зменшуючи тим самим розмір оподатковуваного прибутку. Тому норми розрахунку амортизаційних відрахувань розробляються і затверджуються на урядовому рівні.

У світовій практиці використовуються рівномірна і прискорена амортизація.

Рівномірна (пропорційна, лінійна) амортизація припускає списування вартості основних фондів рівними частками протягом усього терміну служби. При лінійному способі річна сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи з повної початкової вартості об'єкта. Норма амортизації розраховується виходячи із строку корисного використання цього об'єкта. Наприклад, придбаний об'єкт вартістю 100 тис. Руб. з терміном корисного використання п'ять років. Тоді річна норма амортизаційних відрахувань складе 20%.

Прискорена амортизація використовується для нівелювання наслідків морального зносу і частково інфляції. Сенс прискореної амортизації полягає в тому, щоб в перші роки експлуатації перенести більшу частину вартості і тим самим збільшити можливості для реновації основних фондів.

Використовуються такі методи амортизації: зменшуваного залишку; по сумі чисел років терміну корисного використання; пропорційно обсягу продукції (робіт).

При способі зменшуваного залишку річна сума амортизації визначається виходячи із залишкової вартості об'єкта на початок звітного періоду. Норми амортизації обчислюються виходячи із строку корисного використання об'єкта і коефіцієнта прискорення. Зазвичай цей коефіцієнт встановлюється законодавчо, наприклад 2 або 3 (але рухомому майну, що становить об'єкт фінансового лізингу).

По сумі чисел років терміну корисного використання річна сума амортизації визначається виходячи з первісної вартості об'єкта. Норма амортизації розраховується як співвідношення: у чисельнику число років, залишених остаточно терміну корисного використання об'єкта, а в знаменнику - сума чисел років терміну корисного використання.

У деяких галузях бізнесу амортизація нараховується пропорційно обсягу продукції (робіт), виходячи з передбачуваного обсягу робіт за весь строк корисного використання об'єкта, наприклад на одну тонну-кілометр перевезеного вантажу або один погонний метр проходки і т.п.

У сезонних виробництвах річна сума амортизації нараховується рівномірно протягом періоду роботи організації у звітному році. Існують особливості розрахунку амортизаційних відрахувань за видами підприємств і видами активів (нематеріальних активів; отриманих за договором дарування і т.д.). Ці особливості розглядаються у відповідних нормативних документах і періодично змінюються.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Знос і амортизація нерухомості
Знос, амортизація, стан і рух основних засобів підприємства
Знос, амортизація і відтворення основних фондів
Фізичний і моральний знос. Амортизація основних фондів
Відшкодування зносу основних фондів. Способи нарахування амортизації
Амортизація основних засобів
Амортизація основних фондів
Амортизація
Способи нарахування амортизації
Методи нарахування зносу
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук