Навігація
Головна
Ефективність використання основних засобівПринцип визначення кордону ефективності використання додаткового...Основний капітал і показники його використанняЕфективність використання оборотного капіталу"Основний психологічний закон" і формування ефективного попиту
Основні принципи формування капіталуФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ЯК ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ІНВЕСТУВАННЯДжерела формування оборотного капіталуВизначення ціни основних джерел капіталуАналіз формування і використання власного капіталу компанії
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка організації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ефективність використання основного капіталу

Результатом використання основних фондів є обсяг продукції, що випускається. Узагальнюючий показник використання основних фондів будується на принципі порівняння виробленої продукції. Випуск продукції може визначатися в натуральному, умовно-натуральному і вартісному обчисленні (валова, товарна, реалізована, чиста). На величину цих показників впливає зміна матеріаломісткості продукції, що випускається, що спотворює показники ефективності. Тому при визначенні ефективності основних фондів переважно використовувати в якості результату показник чистої продукції.

Характеризуючи ефективність використання капіталу, зазвичай застосовують показники, в яких враховується не тільки основною, але й оборотний капітал. Тому загальні показники ефективності використання капіталу розраховуються наступним чином.

Фондовіддача показує, скільки рублів продукції приносить 1 руб. капіталу, і визначається за наступною формулою, руб / руб .:

де ВП - випуск продукції в грошовому виразі; Фос, Фоб - середня за період величина основного і оборотного капіталу соответствен але.

Фондомісткість відображає, скільки рублів основного капіталу необхідно для виробництва 1 руб. продукції, і обчислюється за формулою, руб / руб.

Показником, що характеризує рівень використання всієї величини основного капіталу, служить рентабельність основного капіталу. Він визначається відношенням прибутку до вартості основного капіталу. В якості чисельника може використовуватися як балансова, так і чистий прибуток підприємства, що залишається в сто розпорядженні після виплати всіх податків і зборів.

Розглянемо показники ефективності використання активної частини основного капіталу.

Активною частиною основного капіталу є, як правило, робочі машини й устаткування, які можна використовувати за часом і кількістю (екстенсивно) і по проектній потужності (інтенсивно).

Конструкція показників проста і побудована на зіставленні фактично використаного ресурсу з максимально можливим.

Рівень екстенсивного використання може бути охарактеризований ступенем залучення обладнання в процес виробництва. Для цих цілей обладнання підрозділяється на наявне, встановлене, що працює за планом і фактично. Ресурсом в даних показниках є наявне обладнання. Ставлення кожної наступної групи до готівкового обладнанню дає уявлення про ступінь залучення обладнання в процес виробництва. Чим менше розриви між розрахованими показниками, тим вище ступінь залучення обладнання в процес виробництва.

Якщо в якості ресурсу розглядається час, то коефіцієнт екстенсивного використання - це відношення фактично відпрацьованого часу (Тфакт) до номінального фонду часу (Тном):

Календарний фонд часу є вихідним ресурсом. Так, в році 365 днів, в добі 24 год, значить, календарний фонд часу для одиниці обладнання обчислюється як 365 днів • 24 ч = 8760 станкочасах. Для деяких підприємств з безперервним циклом виробництва календарний фонд є номінальним.

Режимний фонд часу визначається вирахуванням з календарного фонду часу вихідних і святкових днів, часу на пересменку. На кожному підприємстві діє певний режим роботи (кількість робочих і вихідних днів, число змін та їх тривалість). Тому не весь календарний фонд може бути використаний для цілей виробництва. Якщо в році 252 робочих дні, підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни 8 год, то режимний фонд часу для одиниці обладнання визначається як 8 • 2 • 252 = 4032 станкочасах.

Номінальний фонд часу визначають, віднімаючи з режимного фонду часу час на плановий ремонт і час на знаходження обладнання в резерві.

Фактичний фонд часу розраховують шляхом вирахування з номінального фонду часу позапланових простоїв.

Залежно від виду бізнесу менеджера може цікавити річне, квартальне, цело- або внутрізмінних використання обладнання.

У деяких галузях, особливо в галузях з безперервним характером виробництва, робочий час ділиться на зміни. У більшості своїй тривалість робочого дня дорівнює 8 год, тому в добі три зміни, хоча в деяких видах бізнесу кількість змін може бути збільшена.

Коефіцієнт змінності - це відношення суми відпрацьованих станкосмен на добу до кількості обладнання:

де n1, n2, n3 - кількість відпрацьованих верстато-, машино-змін в 1, 2 і третій зміни відповідно; Nуст - кількість встановленого обладнання.

Якщо в якості ресурсу розглядається потужність обладнання (продуктивність, вантажопідйомність тощо), то коефіцієнт інтенсивного використання обладнання являє собою відношення фактично використовуваної потужності (продуктивності, вантажопідйомності і т.д.) (Мфакт) до нормативної або максимально можливої (Мнор) :

Джерела формування основного капіталу

Базою для визначення натурально-речового складу основного капіталу (основних фондів) є натуральні і трудові показники обсягу виробництва. У вартісному вираженні потреба визначається або прямим рахунком, виходячи з цін на обладнання та будівельно-монтажні роботи, або укрупненно, на основі показника фондомісткості. У цьому випадку можливий приріст обсягу продукції множиться на показник фондомісткості. Так, якщо Фе = 2 грн. / Руб., А приріст валової продукції 2 млн руб., То основний капітал повинен бути збільшений на 4 млн руб.

Джерелами формування основного капіталу є власні кошти підприємства (нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування), а також залучені кошти (продаж акцій або паїв), які прирівнюються до власних; і позикові кошти - довгострокові кредити або облігації.

Зниження потреби в основних засобах може бути досягнуто на діючому підприємстві шляхом підвищення ефективності екстенсивного та інтенсивного використання основних фондів.

Крім того, потреба в основних засобах можна знизити, використовуючи оренду і лізинг. Підприємство отримує прибуток в основному за рахунок того, що використовує основні фонди для виробництва продукції, а не тому, що є їх власником. Лізинг дає можливість розділити право власника і право користувача. Для того щоб виробляти продукцію, зовсім не обов'язково володіти верстатом, його можна взяти в довгострокову оренду. Тим самим лізинг дозволяє в значній мірі знизити потребу в основному капіталі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Ефективність використання основних засобів
Принцип визначення кордону ефективності використання додаткового залученого капіталу Критерієм тут є гранична ефективність капіталу (ПЕК):
Основний капітал і показники його використання
Ефективність використання оборотного капіталу
"Основний психологічний закон" і формування ефективного попиту
Основні принципи формування капіталу
ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ЯК ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ІНВЕСТУВАННЯ
Джерела формування оборотного капіталу
Визначення ціни основних джерел капіталу
Аналіз формування і використання власного капіталу компанії
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук