Навігація
Головна
Класифікація витрат за принципамКласифікація витрат, що включаються в собівартість продукції....Класифікації витрат за цільовим підходуСутність і класифікація витратВИТРАТИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУКласифікація виробничих витратКласифікація витрат організації
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка організації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація витрат

Суть класифікації полягає в тому, щоб визначити, на які витрати менеджер може вплинути і які можуть бути результати цього впливу. Для управління витратами, тобто цілеспрямованого на них впливу, застосовуються різні їх класифікації.

Залежно від специфіки прийнятих рішень витрати підрозділяють на релевантні і нерелевантні. Релевантними (тобто суттєвими, значними) витратами можна вважати тільки ті витрати, які залежать від розглянутого управлінського рішення. Нерелевантні, або безповоротні, витрати - це витрати, які не можуть бути змінені ніяким майбутнім рішенням.

За часом виникнення і віднесення на собівартість продукції розрізняють витрати минулого періоду, поточні, майбутнього звітного періоду і майбутні. До поточним належать витрати з виробництва та реалізації продукції даного періоду, які принесли дохід у сьогоденні і втратили здатність приносити прибуток у майбутньому. Витрати майбутнього періоду - це витрати, вироблені в поточному звітному періоді, але підлягають включенню в собівартість продукції, яка випускатиметься в наступні звітні періоди (наприклад, витрати на освоєння введених в експлуатацію цехів, виробництв, на підготовку і освоєння нових видів продукції на діючих підприємствах). Такі витрати повинні принести дохід у майбутньому. До майбутнім відносять витрати, які в даному звітному періоді ще не проведені, але для правильного відображення фактичної собівартості підлягають включенню у витрати виробництва за даний звітний період в плановому розмірі (витрати на оплату відпусток робітників, виплату одноразової винагороди за вислугу років та інші витрати, що мають періодичний характер). У майбутніх і майбутні витрати виділяються витрати, прийняті і не прийняті до розрахунок - це тс майбутні витрати, які схильні до впливу прийнятого рішення. При виборі певного рішення необхідно з'ясувати, які витрати мають відношення до даної проблеми, а які ні. К не приймаються в розрахунок затратам і доходів відносяться ті, які не залежать від прийнятого рішення.

Наприклад, нехай хтось стоїть перед вибором - їхати у відрядження на особистому автомобілі або в громадському транспорті. До витрат, що приймаються в розрахунок, будуть ставитися витрати на бензин для автомобіля і вартість квитка на громадському транспорті, тоді як податок на володіння автомобілем, оплата страховки автомобіля будуть витратами, що не прийнятими в розрахунок, оскільки будуть зроблені незалежно від обраного варіанту.

В залежності від зміни обсягу продукції витрати ділять на такі види:

• змінні (залежні від зміни обсягу);

• умовно-змінні або умовно-постійні;

• постійні (не залежать від зміни обсягу виробництва).

Всі змінні витрати в залежності від їх зміни, пов'язаної з розширенням або скороченням виробництва та реалізації, поділяються на пропорційні, депресивні і прогресивні.

Пропорційними змінними є витрати, які змінюються в тій же пропорції, що і виробництво і реалізація.

Під депресивними змінними витратами розуміють змінні витрати, які змінюються в меншій пропорції, ніж виробництво і реалізація продукції.

Прогресивні змінні витрати змінюються у відносно більшій пропорції, ніж виробництво і реалізація.

Кожен раз, коли підприємство отримує виручку від реалізації одиниці продукції (ціна реалізації), воно несе і витрати, рівну величині середніх змінних витрат.

Умовно-змінні, або умовно-постійні витрати (витрати на відрядження, оплата телефонних переговорів тощо), - постійні (не залежить від зміни обсягу виробництва).

Постійні витрати можуть бути розділені на дві групи: залишкові і стартові. До залишковим недоліків відноситься та частина постійних витрат, які продовжує нести підприємство, незважаючи на те що виробництво і реалізація продукції повністю на якийсь час зупинені. У стартові витрати включається та частина постійних витрат, які виникають з поновленням виробництва і реалізації продукції. Розмежування витрат на залишкові і стартові представляє інтерес, коли розглядається питання про припинення господарської діяльності підприємства. Якщо господарська діяльність підприємства відбувається в рамках вже створеного виробничого потенціалу, то постійні витрати будуть незмінними. І лише в тому випадку, коли нарощування обсягів виробництва неможливо при даному рівні техніки і технології, збільшення машинного парку, числа працюючих спричинить зростання постійних витрат (на амортизацію, орендну плату, оклади та ін.). Це зростання відбудеться у формі стрибків, бо перераховані виробничі фактори можуть придбаватися лише в якихось неподільних кількостях.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

За способом віднесення витрат на одиницю продукції всі витрати поділяються на прямі і непрямі.

Прямі витрати - це витрати суворо цільового призначення. Їх включають до собівартості одиниці продукції методом прямого рахунку. Так, статті витрат з 1 по 7 є прямими, оскільки їх визначають прямо, безпосередньо, виходячи з норм витрати, норм праці та ціпи за одиницю витраченого ресурсу (сировини, матеріалів, палива і т.д.).

Непрямі витрати не можуть бути прямо віднесені до випуску певного виробу, оскільки вони пов'язані з роботою цеху або підприємства в цілому, наприклад, заробітна плата директора або охорони. Тому вони відносяться на собівартість конкретного виробу пропорційно будь-яким показником, наприклад, пропорційно заробітній платі основних виробничих робітників, машино- або станкоемкості продукції, цехової собівартості або іншим критерієм. У виробництвах, де випускається один вид продукції, всі витрати можуть бути віднесені до прямих.

Залежно від ролі та цільового призначення всі статті калькуляції можуть бути поділені на основні і накладні. Основні включають в себе витрати, безпосередньо пов'язані з виготовленням продукції, накладні - це витрати, пов'язані з організацією, управлінням, технічною підготовкою виробництва тощо

За складом включаються витрат статті калькуляції підрозділяються на прості (одноелементні) - складаються з одного економічного елемента (сировина, матеріали, заробітна плата), і комплексні, в які входять декілька економічних елементів з однаковим виробничим призначенням.

Залежно від можливості контролю за грата групують на контрольовані і неконтрольовані. Контрольовані витрати піддаються контролю з боку менеджменту, неконтрольовані ж таки - не залежать від діяльності підприємства. Наприклад, переоцінка основних засобів, яка спричинила за собою збільшення сум амортизаційних відрахувань, зміна цін на паливно-енергетичні ресурси тощо

Залежно від характеру можливого управлінського рішення витрати поділяються на явні і неявні (альтернативні, які диктував, уявні). Явні - це передбачувані витрати, які має нести підприємство при виконанні виробничої і комерційної діяльності. Витрати ж, обумовлені відмовою від одного товару на користь іншого, називають неявними витратами. Неявні витрати характеризують можливість, яка втрачена або якої жертвують, коли обраний альтернативний курс дій, тобто означають упущену вигоду, коли вибір однієї дії виключає появу іншої дії.

Альтернативні витрати виникають у разі обмеженості ресурсів. Якщо ресурси не обмежені, диктував витрати дорівнюють нулю. Альтернативні витрати іноді називають додатковими. Для ухвалення рішення необхідно умовно нараховувати (уявляти) витрати, які можуть бути за альтернативним варіантом.

Залежно від розрахунку додаткові витрати діляться на маржинальні і приростні. Маржинальні витрати являють собою додаткові витрати на одиницю продукту. Приростні витрати (або інкріментние) є додатковими і з'являються в результаті виготовлення або продажу групи додаткових одиниць продукції.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Класифікація витрат за принципам
Класифікація витрат, що включаються в собівартість продукції. Планування собівартості
Класифікації витрат за цільовим підходу
Сутність і класифікація витрат
ВИТРАТИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ
Класифікація виробничих витрат
Класифікація витрат організації
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук