Навігація
Головна
Облік розрахунків з покупцями і замовникамиОблік розрахунків з покупцями і замовникамиОблік розрахунків з покупцями і замовникамиАУДИТ договірних відносин, РОЗРАХУНКІВ з покупцями і замовниками...Аудит розрахунків з покупцями і замовникамиБухгалтерський облік відпуску готової продукції зі складу покупцям...Відвантаження (відпуск) продукції, робіт і послуг покупцям і...Облік розрахунків з покупцями і постачальникамиОблік розрахунків та оподаткування операцій з використанням власних...Покупці і замовники
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік розрахунків з покупцями і замовниками

Організації, що купують за плату товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, носять назву покупців або замовників.

Облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться на рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", за дебетом якого відображається заборгованість за товари, роботи і послуги, а по кредиту - погашення заборгованості. Векселі, одержані організацією в рахунок поставки товарів, робіт і послуг, обліковуються за дебетом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", субрахунок "Розрахунки за векселями одержаними", погашення векселів - по кредиту зазначеного субрахунки. При розрахунках з покупцями організація - постачальник може одержати від них аванси або попередню оплату, суми яких будуть відображені за кредитом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", субрахунок "Розрахунки за авансами одержаними". Надалі ці суми будуть зараховані в рахунок остаточних розрахунків за дебетом зазначеного субрахунки.

У бухгалтерському обліку у організацій застосовується метод визначення виручки від реалізації товарів, робіт, послуг з моменту відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг, тобто метод нарахування. Для цілей оподаткування організація може визначити у своїй обліковій політиці і касовий метод, т. е. метод визначення виручки від реалізації у міру надходження грошей за товари, роботи, послуги в касу або на рахунки в банках. Іншими словами, метод нарахування передбачає сплату податків до бюджету до надходження грошей від контрагентів за угодами, а касовий метод - після надходження грошей, в цьому випадку виникає відстрочка по платежах податків до бюджету.

Статтею 273 НК РФ визначено, що організації, за винятком банків, мають право на визначення дати отримання доходу (здійснення витрат) за касовим методом, якщо в середньому за попередні чотири квартали сума виручки від реалізації товарів, робіт, послуг цих організацій (без урахування ПДВ ) не перевищила 1 млн руб. за кожен квартал. Якщо ж організація, що перейшла на касовий метод визначення доходів і витрат, протягом податкового періоду перевищить граничний розмір суми виручки, то вона зобов'язана перейти на визначення доходів і витрат за методом нарахування, починаючи з того податкового періоду, коли було допущено таке перевищення. Витратами при касовому методі визнаються витрати після їх фактичної оплати.

У бухгалтерському обліку виручка від реалізації товарів, робіт, послуг методом нарахування відображається за дебетом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і кредитом рахунку 90 "Продажі", субрахунок 1 "Виручка". При касовому методі відображення виручки дебетуються рахунки обліку грошових коштів 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки" та ін. І кредитується рахунок 90 "Продажі", субрахунок 1 "Виручка".

В умовах ринкових відносин в організацій, відвантаживши товари, виконати роботу, надати послуги, залишається ризик несплати з боку своїх контрагентів за договорами. У зв'язку з цим у них можуть утворюватися як сумнівні, так і безнадійні борги. Згідно ст. 266 НК РФ, сумнівним боргом визнається будь-яка заборгованість, якщо вона не погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена заставою, поручительством, банківською гарантією. Безнадійним боргом визнається борг, стосовно якого минув встановлений термін позовної давності, тобто три роки, а також такий борг, за яким зобов'язання припинене внаслідок неможливості його виконання на підставі акта державного органу або ліквідації організації.

Організація може створити резерв по сумнівних боргах для списання дебіторської заборгованості, що обліковується на рахунку 63 "Резерви по сумнівним боргах". Резерв створюється за рахунок інших витрат, при цьому резервуються суми по кожному боргу, визнаному організацією сумнівним, на підставі акта про проведення інвентаризації заборгованості. В обліку робиться запис за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати" і кредитом рахунку 63 "Резерви по сумнівним боргах".

Суми безнадійних боргів списуються у зменшення резерву після закінчення строку позовної давності і в обліку робляться записи за дебетом рахунка 63 "Резерви по сумнівним боргах" і кредитом рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Якщо боржник погасив свій борг, то невикористані суми резерву приєднують до фінансових результатів звітного періоду, який слідує за періодом створення резерву, і в обліку роблять записи за дебетом рахунка 63 "Резерви по сумнівним боргах" і кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи".

Згідно з Положенням з ведення бухобліку та звітності, списання на збиток заборгованості не є се анулюванням, тому вона повинна числитися за балансом на рахунку 007 "Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів" протягом 5-ти років.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

При відсутності резерву безнадійна заборгованість списується після закінчення строку позовної давності на фінансові результати в дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати".

Сальдо за рахунком 63 "Резерви по сумнівним боргах" коригує величину дебіторської заборгованості, яка відображається у балансі у II розділі активу. Основним джерелом інформації є журнал-ордер № 15.

Основний регістр для формування інформації по рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - журнал-ордер № 11. Залишок за рахунком 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" відображається в балансі у II розділі активу і показує суму дебіторської заборгованості за розрахунковими документами, термін оплати яких не настав. Залишок в частині авансів отриманих відображається в V розділі пасиву балансу у складі кредиторської заборгованості.

Аналітичний облік до рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" повинен будуватися таким чином, щоб забезпечити зацікавленим користувачам інформацію: по покупцям і замовникам, термін оплати документів у яких не настав; за документами, не оплаченими в строк; за авансами одержаними; за векселями одержаними, термін оплати за якими не настав, і за векселями, не сплаченим в строк.

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з покупцями і замовниками наведена в табл. 3.7.

Таблиця 3.7

Схеми кореспондуючих рахунків з обліку розрахунків з покупцями і замовниками

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

90 "Продажі", субрахунок 1 "Виручка"

Відображається виручка від реалізації товарів, робіт, послуг методом нарахування

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображаються інші доходи від продажу майна

50 "Каса"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Надійшли грошові кошти в касу від покупців і замовників

50 "Каса"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", субрахунок "Розрахунки за авансами одержаними"

Отримано аванси в касу в якості попередньої оплати за договорами

51 "Розрахункові рахунки"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Надійшли грошові кошти від покупців і замовників на розрахункові рахунки

51 "Розрахункові рахунки"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", субрахунок "Розрахунки за авансами одержаними"

Отримано аванси в якості попередньої оплати за договорами

52 "Валютні рахунки", субрахунок "Транзитний валютний рахунок"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Надійшли грошові кошти від покупців і замовників в іноземній валюті

55 "Спеціальні рахунки в банках", субрахунок 1 "Акредитиви"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Надійшли грошові кошти від покупців і замовників на акредитив

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", субрахунок "Розрахунки за авансами одержаними"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Зараховані при остаточному розрахунку суми отриманих авансів

63 "Резерви по сумнівним боргах"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Списані безнадійні борги за рахунок суми резерву після закінчення строку позовної давності

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

На суми надійшли платежів від покупців і замовників зменшено заборгованість перед банком за кредитами

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", відповідні субрахунки

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

На суми надійшли платежів від покупців і замовників зменшено заборгованість перед іншими кредиторами

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Списані безнадійні борги після закінчення строку позовної давності і при відсутності резерву

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Облік розрахунків з покупцями і замовниками
Облік розрахунків з покупцями і замовниками
Облік розрахунків з покупцями і замовниками
АУДИТ договірних відносин, РОЗРАХУНКІВ з покупцями і замовниками постачальниками та підрядниками
Аудит розрахунків з покупцями і замовниками
Бухгалтерський облік відпуску готової продукції зі складу покупцям (замовникам) у порядку реалізації та при іншому її вибутті
Відвантаження (відпуск) продукції, робіт і послуг покупцям і замовникам
Облік розрахунків з покупцями і постачальниками
Облік розрахунків та оподаткування операцій з використанням власних векселів покупця відповідно до вимог ПБО 18/02
Покупці і замовники
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук