Навігація
Головна
Синтетичний облік розрахунків з персоналом з оплати праціРевізія розрахунків з персоналом з оплати праціДокументація з обліку робочого часу та розрахунків з персоналом з...АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ДОТРИМАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВАОБЛІК ПРАЦІ ТА ЙОГО ОПЛАТИМетодика аудиторської перевірки обліку розрахунків з персоналом з...АУДИТ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІСутність заробітної плати. Фонд оплати праціАналітичний і синтетичний облік розрахунків з оплати праці
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік розрахунків з персоналом з оплати праці

Відносини роботодавця та працівників у частині організації та оплати праці регулюються Трудовим кодексом РФ, який введено в дію з 1 лютого 2002

Організації - роботодавці, приймаючи співробітників на роботу, укладають з ними трудовий договір, де повинні бути визначені як посада співробітника, так і тарифна ставка (оклад). Організація може укласти з працівниками та цивільно-правові договори для виконання певних робіт, наприклад, договір підряду. З сумісниками з інших підприємств і організацій, тривалість роботи яких не повинна бути більше 4:00 в день, укладається трудовий договір.

Документація з обліку праці та її оплати уніфікована. Держкомстат Росії постановою від 5 січня 2004 № 1 затвердив уніфіковані форми первинної облікової документації. Назвемо їх.

Форми по обліку кадрового складу:

Т-1 і Т-1а - "Наказ (розпорядження) про прийом працівника на роботу" - підписується керівником організації і служить підставою для запису в трудову книжку;

Т-2 - "Особова картка працівника" - заповнюється на підставі наказу (розпорядження) про прийом на роботу, містить відомості про освіту, кваліфікацію, нагородах і т.д .;

Т-3 - "Штатний розклад" - підписується керівником, містить дані про структуру, штатному складі та чисельності працівників згідно зі статутом організації;

Т-5 і Т-5а - "Наказ (розпорядження) про переведення працівника на іншу роботу" - підписується керівником, служить підставою для записів у особисту картку і трудову книжку;

Т-6 і Т-6а - "Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівнику" - підписується керівником і служить підставою для нарахування відпускних сум;

Т-7 - "Графік відпусток" - підписується керівниками підрозділів і затверджується керівником організації;

Т-8, Т-8а - "Наказ (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору (звільнення) з працівником" - підписується керівником і служить підставою для оформлення звільнення працівника;

Т-9, Т-9а - "Наказ (розпорядження) про направлення працівника у відрядження" - підписується керівником і служить підставою для розрахунку та оплати витрат на відрядження;

Т-10 - "Посвідчення про відрядження" - заповнюється на підставі наказу і містить дані про час перебування у відрядженні;

Т-10а - "Службове завдання для напрямку у відрядження і звіт про його виконання" - представляється працівником до бухгалтерії при поверненні з відрядження разом з посвідченням і авансовим звітом;

Т-11, Т-11а - "Наказ (розпорядження) про заохочення працівника" - складається на підставі подань керівників структурних підрозділів, служить підставою для запису в трудову книжку.

Форми по обліку робочого часу та розрахунків з персоналом:

Т-12, Т-13 - "Табель обліку використання робочого часу та розрахунку оплати праці" - містить дані про фактично відпрацьований час і днях неявок;

Т-49 - "Розрахунково-платіжна відомість" - містить відомості про нарахування заробітної плати, премій, допомог та інших виплат, суму до видачі і підписи працівників;

Т-51 - "Розрахункова відомість" - містить відомості про нараховану заробітну плату та ін. Виплатах;

Т-53 - "Платіжна відомість" - містить відомості про отримані суми заробітної плати та ін. Виплатах;

Т-53а - «Журнал реєстрації платіжних відомостей" - заповнюється в бухгалтерії і служить для реєстрації платіжних відомостей;

Т-54, Т-54а - "Особовий рахунок" - містить відомості про працівника: про прийом на роботу, переведення, посади, відпустках, удержаниях, внески та ін. Дані;

Т-60 - "Записка-розрахунок про надання відпустки працівнику" - містить розрахунок оплати відпускних сум;

Т-61 - "Записка-розрахунок при припиненні (розірванні) трудового договору (звільнення) з працівником" - містить розрахунок виплат працівникові при звільненні;

Т-73 - "Акт про приймання робіт, виконаних за строковим трудовим договором, укладеним на час виконання певної роботи" - служить підставою для нарахування оплати за строковим трудовим договором.

Фонд оплати праці в організаціях включає в себе:

- Заробітну плату за ставками, розцінками;

- Компенсаційні виплати (наприклад, за роботу в нічний час, вихідні та святкові дні);

- Винагороди за вислугу років;

- Премії;

- Оплату праці сумісників;

- Оплату за опрацьованим час (наприклад, за чергову відпустку);

- Одноразові виплати;

- Винагороди за підсумками роботи за рік;

- Компенсації за невикористану відпустку;

- Матеріальну допомогу;

- Др. Виплати.

Організації виробляють також виплати соціального характеру: вихідні допомоги при звільненні; доплати працюючим пенсіонерам; оплата путівок, підписка на газети і журнали; витрати на навчання і т.д.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Із заробітної плати працівників може бути зроблено такі види утримань: податок на доходи фізичних осіб; по заподіяному матеріальному збитку (за недостачі, розкрадання, псування цінностей); для погашення заборгованості перед роботодавцем (за кредитами і позиками); для погашення заборгованості за зобов'язаннями (за товари, куплені в кредит) та ін.

Згідно з чинним законодавством, загальний обсяг утримань із заробітної плати працівника не може бути більше 20%; в окремих випадках - 50% (при утриманні з заробітної плати за кількома виконавчими документами). У виняткових випадках утримується до 70% належної працівнику суми. Це утримання із заробітної плати при відбуванні виправних робіт; стягнення аліментів на неповнолітніх дітей; відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю іншої особи; відшкодування шкоди особам, які зазнали збитків у зв'язку зі смертю годувальника; відшкодування шкоди, заподіяної злочином.

Порядок визначення податкової бази, податкових відрахувань (стандартних, соціальних, майнових та професійних) та організації розрахунків з бюджетом по податку на доходи фізичних осіб регулюються гл. 23 "Податок на доходи фізичних осіб" НК РФ.

Крім виплат за трудовими, цивільно-правовими, авторським та іншими договорами працівникам організації можуть бути нараховані дивіденди за рахунок чистого прибутку. Ставка податку на доходи фізичних осіб від пайової участі в діяльності організації та порядок розрахунків з бюджетом з цього податку також регламентуються гл. 23 НК РФ.

Нарахування заробітної плати працівникам, з одного боку, збільшує в організацій собівартість продукції, робіт, послуг. З іншого боку, збільшується кредиторська заборгованість перед персоналом з оплати праці. Ця заборгованість гаситься два рази на місяць, якщо виплачується аванс, шляхом видачі грошей працівникам з каси або перерахуванням на їхні картки або рахунки в банках. Неполученная протягом 3-х днів заробітна плата депонується, а суми передаються в банк для зарахування на розрахунковий рахунок. Суми депонентської заборгованості після закінчення терміну позовної давності списують на фінансові результати організації і відносять в кредит рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи".

Облік розрахунків з персоналом з оплати праці ведеться на рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", за кредитом якого проводяться всі нарахування, а по дебету - утримання із заробітної плати.

Основний регістр для формування інформації про розрахунки з персоналом - журнал-ордер № 10. Кредитове сальдо по рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" відображається в балансі в V розділі пасиву, дебетове - у розділі II активу. Аналітичний облік ведеться по кожному працівнику організації.

Бухгалтерські записи з обліку розрахунків з персоналом наведено в табл. 3.11.

Таблиця 3.11

Схеми кореспондуючих рахунків з обліку розрахунків з персоналом з оплати праці

Кореспонденція рахунків

Зміст

операцій

Дебет

Кредит

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

50 "Каса"

Видана з каси заробітна плата працівникам

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

68 "Розрахунки з податків і зборів", субрахунок "Розрахунки з податку на доходи фізичних осіб"

Утримано із заробітної плати податок на доходи фізичних осіб

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

71 "Розрахунки з підзвітними особами"

Утримано із заробітної плати підзвітні суми

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями", субрахунок 1 "Розрахунки за наданими позиками"

Утримано із заробітної плати суми за представленими позикам

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями", субрахунок 2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку"

Утримано із заробітної плати суми недостач, шлюбу, розкрадань і псування цінностей

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 4 "Розрахунки за депонованих сум"

Депонована неодержана заробітна плата

20 "Основне виробництво"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва

23 "Допоміжні виробництва"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нарахована заробітна плата працівникам допоміжного виробництва

25 "Загальновиробничі витрати"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нарахована заробітна плата адміністрації цехів, дільниць, виробничих підрозділів

26 "Загальногосподарські витрати"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нарахована заробітна плата управлінському персоналу

44 "Витрати на продаж"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нарахована заробітна плата працівникам торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування

69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нараховано працівникам суми допомоги за рахунок коштів соціального страхування, за лікарняними листками

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нараховано дивіденди співробітникам організації - акціонерам

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

68 "Розрахунки з податків і зборів", субрахунок "Податок на доходи фізичних осіб від пайової участі в діяльності організації"

Утримано податок на доходи фізичних осіб від пайової участі в діяльності організації

96 "Резерви

майбутніх

витрат "

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Нараховані суми за чергові відпустки працівників в рахунок раніше створеного резерву на оплату відпусток

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Синтетичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці
Ревізія розрахунків з персоналом з оплати праці
Документація з обліку робочого часу та розрахунків з персоналом з оплати праці
АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ДОТРИМАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЙОГО ОПЛАТИ
Методика аудиторської перевірки обліку розрахунків з персоналом з оплати праці
АУДИТ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
Сутність заробітної плати. Фонд оплати праці
Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з оплати праці
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук