Навігація
Головна
Облік готової продукції та продажуБухгалтерський облік відпуску готової продукції зі складу покупцям...Облік готової продукції та її продажівАудит правильності обліку відвантаження та реалізації готової...Методика бухгалтерського обліку готової продукціїОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇАУДИТ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ПРОДАЖУОблік готової продукціїОблік матеріально-виробничих запасів, готової продукції, реалізаціїОблік готової продукції
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік готової продукції та її реалізації

Відповідно з бухгалтерським стандартом ПБО 5/01 готова продукція є частиною матеріально-виробничих запасів, призначених для продажу. Готова продукція являє собою кінцевий результат виробничого циклу, активи, закінчені обробкою або комплектацією, технічні та якісні характеристики яких відповідають умовам договору або інших документів.

Готова продукція надходить на склад з цехів основного виробництва і оформляється накладними та іншими документами первинного обліку, які складаються в 2-х примірниках - для здавальника і приймальника готової продукції. Відпуск продукції зі складу оформляється наказом та накладною (наказ - на відпуск продукції і накладна - для звіту матеріально відповідальної особи). Оскільки готова продукція відноситься до матеріально-виробничих запасів, то форми первинної облікової документації уніфіковані і визначені постановою Держкомстату Росії від 30 жовтня 1997 № 71-а.

Готова продукція, залежно від обраного варіанту в обліковій політиці організацій - виробників, може відбиватися або за фактичною собівартістю (витрати сировини, матеріалів, палива, енергії, амортизація основних засобів і нематеріальних активів, витрати на оплату праці, соціальне забезпечення та інші витрати), або за нормативною (плановою) собівартістю.

При другому методі облік ведеться на підставі норм, нормативів, кошторисів витрат, які розробляються організацією і служать підставою для визначення нормативної (планової) собівартості продукції. Виникає необхідність враховувати відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від нормативної (планової) або розрахункової.

Організації, що ведуть облік готової продукції за фактичною собівартістю, прибуткують її за дебетом рахунка 43 "Готова продукція" і кредитом рахунків обліку витрат на виробництво: 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва" - за фактичними витратами, суму яких можна визначити тільки в кінці місяця.

Якщо ж організації - виробники ведуть облік готової продукції за нормативною (плановою) собівартістю, то в обліку можливі два варіанти її відображення: із застосуванням рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" і без застосування зазначеного рахунку.

В останньому випадку готова продукція буде враховуватися за фактичною собівартістю на рахунку 43 "Готова продукція" при цьому можливе відображення в аналітичному обліку руху окремих найменувань продукції за обліковими цінами або планової собівартості з виділенням відхилень фактичної собівартості виробів від їх вартості за обліковими цінами. Відхилення обліковуються за однорідними групами готової продукції.

При списанні готової продукції з рахунку 43 "Готова продукція", що відноситься до неї сума відхилень визначається за відсотком, нарахованого, виходячи з відношення відхилень до залишку готової продукції на початок місяця і відхилень по продукції, що надійшла на склад протягом місяця, до вартості залишку продукції на початок місяця і вартості її випуску за місяць. Суми відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відносяться до проданої продукції, відображаються за кредитом рахунка 43 "Готова продукція" і дебетом рахунку 90 "Продажі", субрахунок 2 "Собівартість продажів" додаткової записом (перевитрата) або сторнировочной записом (економія).

ПРИКЛАД 3.2

Відповідно до облікової політикою на промисловому підприємстві облік готової продукції (комплектів торгового обладнання) ведеться за нормативною (плановою) собівартістю, без застосування рахунку 40 "Випуск продукції, робіт, послуг".

Сума залишку готової продукції на складі на початок місяця - 100 000 руб. (за плановою собівартістю). Сума відхилень у залишку -35000 руб. (економія).

За місяць була випущена з виробництва і вступила на склади продукція на суму 3200000 крб. (за плановою собівартістю). Сума відхилень у надійшла на склад продукції - 300000 руб. (економія).

Отже, фактична виробнича собівартість випущеної продукції склала 2900000 руб.

Вартість реалізованої за місяць продукції - 2200000 руб. (за обліковими цінами).

Визначаємо відсоток відхилень:

((-35000 - 300000) - 100)): 100000 + 3200000 = 10,15%.

Визначаємо суму відхилень у реалізованої продукції:

(2200000 × 10,15%) / 100 = 223300 руб.

Визначаємо фактичну собівартість реалізованої продукції:

2200000 - 223300 = 1976700 руб.

Організації - виробники, які ведуть облік готової продукції за нормативною (плановою) собівартістю із застосуванням рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)", відображають за дебетом зазначеного рахунку фактичну виробничу собівартість продукції, а за кредитом - нормативну (планову) собівартість виробленої продукції . Зіставленням дебетового і кредитового оборотів по рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" на останнє число місяця виявляються відхилення фактичної виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) від нормативної (планової) собівартості.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Економія, тобто перевищення нормативної (планової) собівартості над фактичною, сторнується за кредитом рахунка 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" і дебетом рахунка 90 "Продажі", субрахунок 2 "Собівартість продажів". Перевитрата або перевищення фактичної собівартості над нормативною (плановою) списується з кредиту рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" в дебет рахунку 90 "Продажі", субрахунок 2 "Собівартість продажів" додаткової записом. Рахунок 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" закривається і не має сальдо.

ПРИКЛАД 3.3

Організація виготовила за місяць 600 комплектів обладнання за нормативною (плановою) собівартістю 1000 руб. за один комплект. Фактична виробнича собівартість одного комплекту склала 1200 руб. Відповідно до облікової політикою організація використовує рахунок 40 "Випуск продукції, робіт, послуг".

Фактична виробнича собівартість готової продукції склала 720000 руб. (600 компл. × 1200 руб.).

Нормативна (планова) собівартість готової продукції склала 600000 руб. (600 компл. × 1000 руб.)

Перевищення фактичної виробничої собівартості над нормативною (плановою) склало 120000 руб. (перевитрата).

ПРИКЛАД 3.4

Організація виготовила за місяць 600 комплектів обладнання за нормативною (плановою) собівартістю 1000 руб. за один комплект. Фактична виробнича собівартість одного комплекту склала 800 руб. Відповідно до облікової політикою організація використовує рахунок 40 "Випуск продукції, робіт, послуг".

Фактична виробнича собівартість готової продукції склала 480000 руб. (600 компл. × 800 руб.).

Нормативна (планова) собівартість готової продукції склала 600000 руб. (600 компл. × 1000 руб.).

Перевищення нормативної (планової) собівартості над фактичною виробничою склало 120000 руб. (економія).

При реалізації готової продукції і визнання в бухгалтерському обліку виручки від реалізації її вартість списується з кредиту рахунку 43 "Готова продукція" в дебет рахунку 90 "Продажі", субрахунок 2 "Собівартість продажів". Якщо ж виручка від продажу готової продукції не може бути визнана в бухгалтерському обліку протягом певного часу, то до моменту визнання виручки продукція буде обліковуватися на рахунку 45 "Товари відвантажені".

Основним джерелом інформації про рух готової продукції служить журнал-ордер № 11. Аналітичний облік готової продукції ведеться по місцях її зберігання - по матеріально відповідальних осіб і за окремими найменуваннями продукції. Залишок готової продукції відображається в балансі у II розділі активу.

Бухгалтерські записи по руху готової продукції представлені у табл. 3.18.

Таблиця 3.18

Схеми кореспондуючих рахунків з обліку готової продукції та її реалізації

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

43 "Готова продукція"

20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва"

Відображається надходження на склад готової продукції за фактичною собівартістю

90 "Продажі", субрахунок 2 "Собівартість продажів"

43 "Готова продукція"

Відбивається реалізація готової продукції, виручка визнана в бухгалтерському обліку

45 "Товари відвантажені"

43 "Готова продукція"

Відбивається відвантаження готової продукції без визнання виручки в бухгалтерському обліку

90 "Продажі", субрахунок 2 "Собівартість продажів"

45 "Товари відвантажені"

Виручка визнана в бухгалтерському обліку, відбивається реалізація готової продукції

40 "Випуск продукції (робіт, послуг)"

20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва"

Відображається фактична виробнича собівартість готової продукції

43 "Готова продукція", 90 "Продажі", субрахунок 2 "Собівартість продажів"

40 "Випуск продукції (робіт, послуг)"

Відображається нормативна (планова) собівартість виробленої продукції

90 "Продажі", субрахунок 2 "Собівартість продажів"

40 "Випуск продукції (робіт, послуг)"

Відображено негативним числом (сторнировочной записом) перевищення нормативної (планової) собівартості продукції над її фактичною собівартістю

90 "Продажі", субрахунок 2 "Собівартість продажів"

40 "Випуск продукції (робіт, послуг)"

Відображено додаткової записом перевищення фактичної собівартості продукції над її нормативної (планової) собівартістю

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Облік готової продукції та продажу
Бухгалтерський облік відпуску готової продукції зі складу покупцям (замовникам) у порядку реалізації та при іншому її вибутті
Облік готової продукції та її продажів
Аудит правильності обліку відвантаження та реалізації готової продукції
Методика бухгалтерського обліку готової продукції
ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
АУДИТ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ПРОДАЖУ
Облік готової продукції
Облік матеріально-виробничих запасів, готової продукції, реалізації
Облік готової продукції
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук