Навігація
Головна
Нематеріальні активи як складова основних фондів організації,...Основні засоби та нематеріальні активи підприємстваНематеріальні активи підприємстваНадходження нематеріального активу в якості внеску до статутного...Інвестиції в основний капітал, нематеріальні та фінансові активи
Економічна сутність, класифікація та вартісна оцінка основних фондів...Склад і класифікація елементів основного капіталу підприємстваОсновні виробничі фонди підприємства: поняття, склад і структураОсновний капітал фірми (основні фонди, основні засоби)Класифікація і структура основних фондів
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ, ОСНОВНІ ФОНДИ І НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА

Склад і класифікація основного капіталу та основних фондів

Капіталом визнається те майно, яке використовується для отримання прибутку. Капітал існує в предметно-речової і вартісної формах. Капітал у його предметно-речової формі іменується фондами. Вартісна оцінка фондів іменується засобами. Ця вартість відображається на рахунках бухгалтерського обліку підприємства.

Залежно від способу використання для одержання прибутку капітал поділяється на основний і оборотний. Основний капітал (необоротні активи) служить протягом ряду років, оборотний (оборотні активи) - повністю споживається протягом одного циклу виробництва. До складу основного капіталу підприємства входять: основні засоби (тобто основні фонди у вартісному вираженні) і нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові інвестиції (грошові кошти, спрямовані на приріст запасу капіталу). До складу оборотного капіталу входять оборотні кошти і короткострокові фінансові вкладення. Основну частину основного капіталу складають основні засоби.

Основні фонди - це сукупність засобів праці, які, зберігаючи свою натурально-речову форму, протягом тривалого часу (тобто строку корисного використання, тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців) беруть участь у виробничому процесі і поступово, у міру зносу, переносять свою вартість на готову продукцію.

Основні засоби - це виражені у вартісній оцінці основні фонди. Різниця понять "основні засоби" та "основні фонди" відображає специфіку грошової і матеріальної форми кругообігу продуктивного капіталу. Однак у нормативних матеріалах і практиці ділового спілкування ці терміни вживаються як синоніми.

Основні засоби мають найбільшу питому вагу в майні підприємства, що займається виробничою діяльністю, і визначають його спеціалізацію. До основних засобів відносяться: будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги і інші відповідні об'єкти. У складі основних засобів враховуються також капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи); капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів; земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).

Основні засоби класифікують за різними ознаками. За призначенням основні засоби поділяються на виробничі, тобто призначені для використання у виробничому процесі, і невиробничі - використовуються для задоволення культурно-побутових та інших потреб працівників (основні засоби житлово-комунального господарства, медичні пункти, клуби, басейни, що знаходяться па балансі підприємства).

У складі основних засобів виділяють рухому і нерухому частини. До нерухомості відносяться ділянки землі, будівлі та споруди; до рухомої - решта матеріально-речові елементи основних засобів.

Залежно від ролі в процесі створення продукту основні засоби діляться па активні і пасивні. Активна частина (машини, устаткування, інструмент) безпосередньо впливає на виробництво, кількість і якість продукції. Пасивні елементи (будівлі, споруди, транспорт) створюють необхідні умови для виробничого процесу. У процесі виробництва основні засоби виконують такі функції:

- Безпосередньо беруть участь у процесі виробництва, надаючи різного роду вплив на предмети праці (робочі та силові машини, обладнання та інструмент);

- Створюють умови для здійснення виробничого процесу (земельна ділянка, будівлі, споруди);

- Забезпечують зберігання і переміщення предметів праці та інформації (транспорт, виробничий і господарський інвентар).

Структура основних засобів відображає співвідношення різних груп основних засобів, об'єднаних за певними ознаками. Виділяють видову структуру основних засобів (віддзеркалює питому вагу кожної видовий групи в загальній вартості основних засобів); технологічну структуру (відбиває питома вага різних підвидів всередині певної групи основних засобів, наприклад питома вага інформаційних машин в загальній групі машин та обладнання). Для характеристики стану основних засобів велике значення має їх вікова структура. Вікова структура характеризує питому вагу різних вікових груп основних засобів у загальній їх вартості.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Нематеріальні активи як складова основних фондів організації, підприємства
Основні засоби та нематеріальні активи підприємства
Нематеріальні активи підприємства
Надходження нематеріального активу в якості внеску до статутного капіталу
Інвестиції в основний капітал, нематеріальні та фінансові активи
Економічна сутність, класифікація та вартісна оцінка основних фондів на підприємстві
Склад і класифікація елементів основного капіталу підприємства
Основні виробничі фонди підприємства: поняття, склад і структура
Основний капітал фірми (основні фонди, основні засоби)
Класифікація і структура основних фондів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук