Навігація
Головна
Оцінка податкових наслідків проведення господарських операцій та їх...ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ЗАПИСІВ З ОБЛІКУ...ОБЛІК ОСНОВНИХ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇОсобливості сучасних процесів господарських відносинПрибуток як результат господарської діяльностіРезультати виробничо-господарської діяльності фірмиОсновні фактори, що впливають на господарські та фінансові результатиОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІЙ...Правовий аналіз господарських операційПорядок обліку господарських операцій
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Теорія бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Господарські процеси, господарські операції та їх результати

Майно організації та джерела його утворення знаходяться в безперервному русі, у взаємозв'язку. Між окремими видами майна та джерелами його утворення взаємозв'язок здійснюється за допомогою господарських операцій.

Господарські операції характеризують окремі господарські дії, що викликають зміни в складі, розміщенні та джерелах утворення майна.

Господарські операції можуть торкатися лише майно (активи), тільки джерела сто освіти (пасиви) або одночасно майно (активи) та джерела його формування (пасиви).

У ході роботи економічного суб'єкта фінансово-господарської діяльності відбувається кругообіг господарських засобів.

Господарський процес - це постачання (заготовление), виробництво, продаж, доповнюючі один одного і також є об'єктами бухгалтерського обліку.

У процесі постачання придбаваються (заготовляються) товарно-матеріальні цінності різного виду, необхідні для здійснення виробничих та господарських потреб, товари для реалізації. У цьому процесі формується первісна вартість придбаних (заготовлених) ресурсів. У бухгалтерському обліку визначається собівартість придбаних запасів, відображаються розрахунки з постачальниками та підрядниками та ін.

У процесі виробництва випускається продукція, надаються послуги, виконуються роботи. Організація несе витрати на виробництво готової продукції, в результаті чого формується собівартість продукції. Облік витрат на виробництво продукції та калькулювання її собівартості - один з основних ділянок бухгалтерського обліку.

У процесі продажу визначаються витрати, пов'язані зі збутом, і повна собівартість проданої продукції, розраховується фінансовий результат від продажів, відображаються розрахунки з покупцями, замовниками, бюджетом та ін. У результаті реалізації готової продукції організація отримує грошові кошти - виручку. Різниця між виручкою (продажною вартістю) та повної фактичної собівартістю являє собою фінансовий результат (прибуток або збиток).

Крім того, фінансові результати також визначаються з продажу основних засобів та інших активів. За основними засобами - з суми виручки віднімається залишкова вартість основних засобів та витрати, пов'язані з їх продажем. По іншим активам - результат визначається як різниця між продажною ціною (виручкою) і балансовою вартістю вибулих цінностей, а також понесених витрат, пов'язаних з їх продажем.

У організації можуть бути й інші господарські операції - по ремонту основних засобів, капітального будівництва і т.д. Однак основний зміст її роботи складають процеси постачання, виробництва і збуту продукції. Вони взаємопов'язані, доповнюють один одного і є об'єктами бухгалтерського обліку. Основний зміст бухгалтерського обліку полягає у відображенні обліково-аналітичної інформації про господарські операції.

Господарську операцію характеризують ознаки і показники. Ознаки характеризують різні операції якісно і дають можливість групувати їх по загальних підставах. До ознак господарських операцій відносяться: час і місце їх вчинення, порядкові номери операцій, речові елементи (ціни, норми, розцінки). Показники відображають кількісну характеристику господарських операцій в натуральному, трудовому та грошовому вимірниках.

У бухгалтерському обліку відображаються завершення господарські операції і совершившиеся (минулі) події (факти господарської діяльності). Це означає, що первинною одиницею бухгалтерського спостереження виступає господарська операція і лише в тих випадках, коли вона призводить до зміни активів організації джерел їх формування, - до зміни і припинення господарсько-правових відносин.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Оцінка податкових наслідків проведення господарських операцій та їх вплив на фінансові результати діяльності
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ЗАПИСІВ З ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
ОБЛІК ОСНОВНИХ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
Особливості сучасних процесів господарських відносин
Прибуток як результат господарської діяльності
Результати виробничо-господарської діяльності фірми
Основні фактори, що впливають на господарські та фінансові результати
ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІЙ СЛУЖБІ ВИСОКОКЛАСНИХ ГОТЕЛІВ
Правовий аналіз господарських операцій
Порядок обліку господарських операцій
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук