Навігація
Головна
Бухгалтерський баланс: поняття, види, структура та змістСутність балансового узагальнення і будова бухгалтерського балансуЗміст бухгалтерського балансуЗагальна оцінка бухгалтерського балансуБухгалтерський баланс і принципи його побудовиБухгалтерський балансБУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС БАНКУБухгалтерський баланс комерційного банкуБУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО АНАЛІЗБухгалтерський баланс і звітність
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Теорія бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Види бухгалтерських балансів

Бухгалтерські баланси, використовувані в практичній діяльності організації, класифікуються за різними ознаками, а саме:

- За часом складання;

- Способу "очищення";

- Джерелами складання;

- Характером відображеної діяльності;

- Формі власності організації;

- Об'єкту відображення;

- Обсягом інформації;

- Формату форми;

- Формі подання;

- Змістом інформації.

За часом складання баланси поділяються на вступні, поточні, сановане, ліквідаційні, розділові, об'єднавчі.

Вступний баланс складається при створенні організації на дату її державної реєстрації.

Поточні баланси складаються періодично і включають початкові, проміжні та заключні баланси. Початковий баланс складається на початок, заключний - на кінець звітного року. Протягом року на основі відомостей поточного обліку формуються проміжні баланси.

Сановане баланси складаються, коли організація наближається до банкрутства.

При ліквідації організації складаються ліквідаційні баланси. При поділі організації формується розподільчий баланс, при злитті декількох організацій - об'єднавчий баланс.

За способом "очищення" баланси поділяються на баланси-брутто і баланси-нетто.

Баланс-брутто - баланс, що включає в себе регулюючі статті (02 "Амортизація основних засобів", 05 "Амортизація нематеріальних активів"),

Баланс-нетто не містить регулюючих статей. Виняток регулюючих статей називається очищенням балансу.

За джерелами складання баланси поділяються на інвентарні, книжкові та генеральні.

Інвентарні баланси складаються на основі відомостей інвентаризації при створенні організації або зміну її організаційно-правової форми.

Книжкові баланси складають на основі відомостей бухгалтерського обліку (книжкових записів) без проведення інвентаризації.

Генеральні баланси складаються на основі відомостей бухгалтерського обліку, підтверджених результатами інвентаризації.

За характером відображеної діяльності виділяють баланси основної діяльності та баланси неосновної діяльності.

Баланс основної діяльності складається за профілем організації (відображає основну його діяльність).

Баланс неосновної діяльності відображає діяльність неосновних галузей, видів діяльності організації.

За формою власності організації бувають баланси приватних організацій, баланси муніципальних організацій, баланси державних організацій і т.д.

По об'єкту відображення виділяють самостійні і окремі баланси.

Самостійний баланс - баланс організації, яка є юридичною особою.

Окремий баланс - баланс окремого структурного підрозділу організації, якому надано право складати власний баланс.

За обсягом відображеної інформації баланси поділяються на індивідуальні, зведені і консолідовані.

Індивідуальний (одиничний) баланс відображає діяльність однієї організації; зведений баланс складається шляхом об'єднання окремих укладених балансів організації; в основному ним користуються міністерства, відомства і концерни. Консолідований баланс являє собою об'єднання балансів організацій - юридичних осіб, взаємопов'язаних в економічному і фінансовому відношенні.

За форматом форми баланси класифікуються на вертикальні (односторонні) і горизонтальні (двосторонні); розділення, зведені й шахові.

Вертикальний (односторонній) баланс передбачає послідовне розташування статей балансу (в стовпчик): спочатку статті, що характеризують майно організації, далі статті, що характеризують джерела утворення майна організації.

Горизонтальний (двосторонній) баланс - майно показується в лівій частині балансу, а джерела його утворення - у правій.

Розділений баланс - по центру розташовують назву статей, а ліворуч і праворуч від них вказують числові значення майна і джерел його утворення.

Зведений баланс - зліва призводять назви статей, а праворуч у двох колонках вказують суми, що відносяться до майна організації (перша колонка) і джерелами його утворення (друга колонка).

Шаховий баланс являє собою матрицю, по рядках якій перераховуються статті з майном організації, а по стовпцях - статті з джерелами утворення майна (або навпаки).

За формою подання інформації баланс буває сальдові і оборотним.

Сальдовий баланс характеризує в грошовій оцінці майно організації та джерела його утворення за станом на певну дату (залишки).

Оборотний - крім залишків майна та джерел його утворення на початок і кінець звітного періоду містить дані про рух майна і джерел його утворення. Цей баланс називають оборотною відомістю.

За змістом інформації баланс буває статичним і динамічним.

Статичний баланс показує стан майна організації та джерел його утворення в грошовій оцінці на певний момент часу. Такий вид балансу представлений в табл. 5.1.

Динамічний - показує кругообіг капіталу, вкладеного в організацію, і його фінансовий результат в грошовій оцінці і за певний період часу. Такий вид балансу представлений формою "Звіт про прибутки і збитки".

В даний час в комерційних організаціях діючою формою бухгалтерського балансу є сальдовий баланс-нетто.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Бухгалтерський баланс: поняття, види, структура та зміст
Сутність балансового узагальнення і будова бухгалтерського балансу
Зміст бухгалтерського балансу
Загальна оцінка бухгалтерського балансу
Бухгалтерський баланс і принципи його побудови
Бухгалтерський баланс
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС БАНКУ
Бухгалтерський баланс комерційного банку
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО АНАЛІЗ
Бухгалтерський баланс і звітність
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук