Навігація
Головна
БАЛАНСОВІ МОДЕЛІБалансові моделіМетод угруповання і балансовий методЗміни в організаціїПричини змінПроектно-балансова кошторисАналіз ключових балансових співвідношеньДинамічна міжгалузева балансова модельХарактеристика балансових рахунків (глава А)Динамічна міжгалузева балансова модель
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Теорія бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Типи балансових змін

У процесі господарської діяльності організації здійснюють господарські операції (відбуваються факти господарської діяльності), що викликають зміни у складі активів, капіталу і зобов'язань організації. За характером впливу на бухгалтерський баланс всі господарські операції поділяються на чотири типи. Операції, при яких валюта балансу не змінюється, називаються пермутації, а ті, при яких збільшується або зменшується, - модифікаціями. Пермутації підрозділяються на активні і пасивні, модифікації - на позитивні і негативні. Розглянемо на прикладах, які зміни відбуваються в бухгалтерському балансі під впливом господарських операцій різних типів. Бухгалтерський баланс на початок звітного періоду представлений в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Бухгалтерський баланс (на початок звітного періоду)

Актив

Сума, руб.

Пасив

Сума, руб.

Основні засоби

300000

Статутний капітал

400000

Запаси

100000

Нерозподілений

прибуток

60000

Дебіторська задолжность

40000

Кредиторська заборгованість: перед персоналом організації

100000

Каса

10000

Доходи майбутніх періодів

40000

Розрахунковий рахунок

150000

Баланс

600000

Баланс

600000

Операція 1. Надійшли в касу з розрахункового рахунку організації грошові кошти в розмірі 100 000 руб. Операція зачіпає статті активу бухгалтерського балансу "Каса" і "Розрахунковий рахунок". У результаті господарської операції відбудеться збільшення грошових коштів в касі і зменшення на розрахунковому рахунку організації. Зміни зачіпають актив бухгалтерського балансу, валюта балансу не змінюється, рівність активу і пасиву зберігається. Ця господарська операція є активною пермутації:

A + X - X = П.

Бухгалтерський баланс після першої операції представлений в табл. 5.3.

Таблиця 5.3

Бухгалтерський баланс (після першої операції)

Актив

Сума, руб.

Пасив

Сума, руб.

Основні засоби

300000

Статутний капітал

400000

Запаси

100000

Нерозподілений

прибуток

60000

Дебіторська

задолжность

40000

Кредиторська заборгованість: перед персоналом організації

100000

Каса

110000

Доходи майбутніх періодів

40000

Розрахунковий рахунок

50000

Баланс

600000

Баланс

600000

Операція 2. Нерозподілений прибуток спрямована на формування резервного капіталу в розмірі 40 000 руб. Операція зачіпає статті пасиву бухгалтерського балансу "Резервний капітал" і "Нерозподілений прибуток". У результаті господарської операції збільшується резервний капітал і зменшується нерозподілений прибуток. Зміни відбуваються в пасиві бухгалтерського балансу, валюта балансу не змінюється, рівність активу і пасиву зберігається. Ця господарська операція є пасивною пермутації:

А = Π + X - X.

Бухгалтерський баланс після другої операції представлений в табл. 5.4.

Таблиця 5.4

Бухгалтерський баланс (після другої операції)

Актив

Сума, руб.

Пасив

Сума, руб.

Основні засоби

300000

Статутний капітал

400000

Запаси

100000

Резервний капітал

40000

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Дебіторська задолжность

40000

нерозподілений прибуток

20000

Каса

110000

Кредиторська заборгованість: перед персоналом організації

100000

Розрахунковий рахунок

50000

Доходи майбутніх періодів

40000

Баланс

600000

Баланс

600000

Операція 3. Надійшли матеріали від постачальників на склад організації на суму 150000 руб. Розрахунок з постачальниками не було здійснено. Операція зачіпає статтю активу "Запаси" і статтю пасиву "Кредиторська заборгованість перед постачальниками". У результаті операції відбудеться збільшення запасів на складі і одночасне збільшення заборгованості постачальникам. Валюта балансу збільшується, рівність активу і пасиву зберігається. Дана операція є позитивною модифікацією •.

A + X = Π + X.

Бухгалтерський баланс після третьої операції представлений в табл. 5.5.

Таблиця 5.5

Бухгалтерський баланс (після третьої операції)

Актив

Сума, руб.

Пасив

Сума, руб.

Основні засоби

300000

Статутний капітал

400000

Запаси

250000

Резервний капітал

40000

Дебіторська задолжность

40000

Нерозподілений

прибуток

20000

Каса

110000

Кредиторська заборгованість: перед постачальниками; персоналом організації

+150000100000

Розрахунковий рахунок

50000

Доходи майбутніх періодів

40000

Баланс

750000

Баланс

750000

Операція 4. Виплачено заробітну плату з каси персоналу організації на суму 100000 руб. Операція зачіпає статтю активу "Каса" і статтю пасиву "Кредиторська заборгованість перед персоналом організації". У результаті операції відбудеться зменшення грошових коштів в касі і одночасно кредиторської заборгованості. Валюта балансу зменшується, рівність активу і пасиву зберігається. Дана операція є негативною модифікацією •.

А - X = Π - X.

Бухгалтерський баланс після четвертої операції наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6

Бухгалтерський баланс (після четвертої операції)

Актив

Сума, руб.

Пасив

Сума, руб.

Основні засоби

300000

Статутний капітал

400000

Запаси

250000

Резервний капітал

40000

Дебіторська заборгованість

40000

Нерозподілений

прибуток

20000

Каса

10000

Кредиторська заборгованість:

перед постачальниками

150000

Розрахунковий рахунок

50000

Доходи майбутніх періодів

40000

Баланс

650000

Баланс

650000

Представлені чотири операції охоплюють всі можливі типи впливу господарських операцій на баланс (типи балансових змін).

Перший тип - операції, що викликають зміни в активі балансу без зміни пасиву: A + X - X = П.

Другий тип - операції, що викликають зміни в пасиві балансу без зміни активу: А = Π + X - X.

Третій тип - операції, що викликають зміни в активі і пасиві бухгалтерського балансу, а також збільшення його валюти: A + X = Π + X.

Четвертий тип - операції, що викликають зміни в активі і пасиві бухгалтерського балансу, а також зменшення його валюти: А - X = Π - X.

Будь-яка господарська операція викликає в бухгалтерському балансі зміни якого-небудь із зазначених типів і зачіпає не менше двох статей балансу. Однак які б не відбувалися господарські операції, і які б вони не викликали зміни в бухгалтерському балансі, рівність між активами і пасивами завжди зберігається. Така особливість балансу обумовлена прийнятим способом відображення господарських операцій. Саме через подвійності змін, що відбуваються під впливом здійснення господарських операцій, необхідно взаємопов'язане відображення господарських операцій за методом подвійного запису.

Застосування способу балансового узагальнення дозволяє контролювати стан і використання активів і зобов'язань організації, реєструвати зміни, які з ними відбуваються.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

БАЛАНСОВІ МОДЕЛІ
Балансові моделі
Метод угруповання і балансовий метод
Зміни в організації
Причини змін
Проектно-балансова кошторис
Аналіз ключових балансових співвідношень
Динамічна міжгалузева балансова модель
Характеристика балансових рахунків (глава А)
Динамічна міжгалузева балансова модель
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук