Навігація
Головна
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУДокументообіг та діловодство в страховій організаціїСистеми електронного документообігуДокументообіг як функція управління знаннямиОрганізація документообігуДокументообіг організаціїОрганізація документообігуОрганізація документообігу на підприємствіОрганізація електронної системи управління документообігомПравове регулювання в галузі організації електронного документообігу
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Теорія бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація документообігу

Документообіг - це процес послідовного виконання операцій над документами з моменту їх створення або отримання до виконання або відправлення; він складається з кількості вхідних, вихідних і внутрішніх документів.

Відповідає за організацію документообігу головний бухгалтер підприємства. У його обов'язки входить розробка правил документообігу і технології обробки облікової інформації, представленого у вигляді графіка документообігу.

Система управління документообігом в організації налагоджується наступним чином:

1) розробляється положення про бухгалтерську службу;

2) складаються посадові інструкції для працівників бухгалтерії та інших працівників організації, що мають відношення до обліку;

3) складається графік документообігу в організації;

4) створюються технології обробки облікової інформації;

5) розробляються номенклатура справ і порядок поточного зберігання документів.

Основними етапами документообігу є:

- Складання та оформлення документів;

- перевірка документів;

- Обробка документів у бухгалтерії;

- Здача документів в архів.

Процес документообігу регулюється графіком. Графік документообігу - це схема або перелік робіт, відповідальних за них, строки подання та виконання при створенні, перевірці, обробці та передачі в архів.

Приклад графіка документообігу представлений в табл. 8.1.

Таблиця 8.1

Графік документообігу

Затверджений наказом № ___ від ___

Назва документу

Створення документа

Перевірка документа

Обробка документа

Передача документа

Кількість екземплярів

Відповідальний за виписку

Відповідальний за оформлення

Відповідальний за виконання

Термін виконання

Відповідальний за перевірку

Хто представляє

Порядок подання

Термін подання

Хто виконує

Термін виконання

Хто виконує

Термін передачі

Вимога

2

Цех

Відділ матеріально-технічного постачання, бухгалтерія

Склад

Щодня (до ... годин)

Бухгалтерія

1 екз. - Цех

2 екз. - Склад

При звіті при реєстрі

Щодня (до ... годин)

Бухгалтерія

Щодня

Бухгалтерія

Після закінчення кварталу

Серед етапів документообігу особливе місце займає бухгалтерська обробка документів.

Документи, складені в господарських підрозділах підприємства (управліннях, відділах, цехах, бригадах і т.д.), передаються в бухгалтерію. До запису в облікові регістри вони піддаються бухгалтерській обробці, яка проводиться в три етапи.

Перший етап: документи перевіряються з погляду законності і доцільності господарських операцій (по суті), а також сума даної операції. Тут може бути використаний метод зустрічної перевірки документів.

Другий етап: проводиться формальна перевірка документа на дотримання форми документів та наявності в них обов'язкових реквізитів, перевіряється правильність заповнення всіх реквізитів, чи є передбачені підписи посадових осіб, які брали участь у скоєнні операції і оформленні документів.

Третій етап: перевірені і прийняті документи піддаються угрупованню, арифметичній перевірці (правильності арифметичних обчислень і підрахунків), таксуванні (розцінці) і котирування.

Таким чином, документи перевіряються за формою, підстав для записів в облікових регістрах, після чого переплітаються в папки і використовуються для різних довідок, перевірок і документа.

Після перевірки прийняті документи піддаються обробці, яка складається з наступних етапів:

- Угруповання;

- Арифметична перевірка;

- Таксування;

- Котирування;

- Рознесення;

- Гасіння.

Угруповання являє собою процес облікової обробки документів. Характер угруповання обумовлений переліком підготовки таксував документів. Мета угруповання полягає у підготовці зведених даних по руху окремих видів майна і зобов'язань за звітний період. Тим самим спрощується введення первинного обліку.

Арифметична перевірка дозволяє контролювати арифметичні підрахунки підсумків, правильність відображення кількісних і вартісних показників.

Таксування - це вираження у грошовому вимірі кількісних відомостей про господарську операцію, що міститься в документі. Для проведення таксування в документах проставляються ціни і обчислюються суми.

Контирування - бухгалтерська запис в первинно господарському документі, тобто проставлення кореспонденції рахунків по конкретної операції.

Рознесення - дані бухгалтерських документів записують у відповідні регістри бухгалтерського обліку.

Гасіння - оброблені первинні документи повинні містити відповідну відмітку (спеціальний штамп або напис, зроблений бухгалтером від руки), щоб вони не були використані повторно, тобто на них вказується дата запису в облікові регістри. Всі документи, додані до прибуткових та видаткових касових ордерів, а також документи, що послужили підставою для нарахування заробітної плати або отримання матеріальних цінностей, підлягають обов'язковому гасінню штампом або написом від руки "Одержано" або "Оплачено" із зазначенням дати (числа, місяця, року ).

Після відбиття даних документів на рахунках бухгалтерського обліку документи підбирають в хронологічному порядку, підшивають в папки або переплітають і здають в архів. На папці вказується місяць і рік, номери документів, їх кількість, інші відомості. Всі документи в папці нумеруються по порядку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ
Документообіг та діловодство в страховій організації
Системи електронного документообігу
Документообіг як функція управління знаннями
Організація документообігу
Документообіг організації
Організація документообігу
Організація документообігу на підприємстві
Організація електронної системи управління документообігом
Правове регулювання в галузі організації електронного документообігу
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук