Навігація
Головна
ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУФорми бухгалтерського облікуПервинні облікові документи та регістри бухгалтерського облікуТехніка бухгалтерського облікуВимоги до оформлення облікових регістрів
Регістри внутрішнього обліку професійних учасників ринку цінних...Облікові регістри: сутність, види і характеристикаОблікові регістриПервинні облікові документи та регістри бухгалтерського облікуОблікові регістри
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Теорія бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облікові регістри, форми і техніка бухгалтерського обліку

У результаті вивчення глави 9 студент повинен

• знати:

зміст облікових регістрів та їх види;

методи виправлення в первинних документах та облікових регістрах;

зміст форм бухгалтерського обліку;

техніку бухгалтерського обліку;

вміти:

правильно застосовувати знання про облікових регістрах, формах і техніці бухгалтерського обліку в практичній діяльності;

володіти:

понятійним апаратом за обліковими регістрами, формам і техніці бухгалтерського обліку.

Облікові регістри і їх види

Облікові регістри - це документи для реєстрації та групування даних бухгалтерського обліку про наявність коштів і операції з ними. Вони класифікуються (розділяються) за зовнішнім виглядом, за призначенням (характеру записів), за обсягом змісту операцій і за будовою (формі).

За зовнішнім виглядом облікові регістри поділяються на бухгалтерські книги, картки та вільні листи.

Бухгалтерські книги - вид облікових регістрів синтетичного (Головна книга, книга "Журнал-Головна") і аналітичного (книги обліку основних засобів, витрат виробництва, реалізації продукції та ін.) Обліку. Представляють собою зброшуровані і пронумеровані одноформатні аркуші паперу, завірені підписом головного бухгалтера і мають двостороннє будову: одна сторона для дебетових, інша - для кредитових записів.

Картки - окремі аркуші (бланки), розграфлені для потреб обліку, виготовлені з картону або паперу певного розміру, що дає можливість організувати картотеки. При цьому роздільниками картки розбиваються на розділи з відповідними покажчиками (індикаторами) для забезпечення швидкості знаходження в картотеці вимагається картки. У картках зазвичай ведуть аналітичний облік. Вони дуже зручні для копіювальних записів і угруповань облікових даних. Залежно від форми і призначення картки бувають контокорентну (призначені для обліку таких об'єктів, показники яких дають в загальній сумі, наприклад, про стан дебіторської заборгованості, розрахунків з підзвітними особами та інших розрахунків), многографной (застосовуються для обліку об'єктів, де потрібно деталізація показників за дебетом або кредитом рахунку, наприклад, виробничих витрат за статтями і т.д.), інвентарними (для обліку об'єктів основних засобів), кількісно-сумового обліку (для обліку товарно-матеріальних цінностей за їх кількістю і сумою; в них зазначаються: дата і номер бухгалтерської проводки, зміст запису, прихід, витрата і залишок за кількістю і сумою) і складського обліку (для кількісного обліку товарно-матеріальних цінностей на складах).

Вільні листи застосовуються в якості облікових регістрів для всіх видів облікових записів і складають основу сучасного обліку. Кожен лист має відповідну назву (журнал-ордер, відомість) і вказівка періоду його дії (місяць, квартал).

За характером записів облікові регістри діляться на хронологічні, систематичні і комбіновані.

Хронологічні регістри використовують для записів господарських операцій у міру їх здійснення і надходження документів до бухгалтерії без певного угруповання за рахунками. Такі регістри забезпечують контроль за повнотою бухгалтерських записів і збереженням документів, що надходять. Приклади хронологічних регістрів: реєстраційний журнал, книга обліку господарських операцій, книги покупок і продажів.

Систематичні регістри - регістри, в яких документи реєструються в певній системі (угрупованню); вони використовуються для відображення однорідних за економічним змістом господарських операцій (наприклад, інвентаризаційний опис цінностей) і поділяються на систематичні регістри синтетичного обліку і систематичні регістри аналітичного обліку.

Комбіновані регістри поєднують хронологічні та систематичні записи. Наприклад, в журналах-ордерах записи ведуть у розрізі синтетичних рахунків в хронологічному порядку.

За обсягом змісту операцій облікові регістри діляться на синтетичні та аналітичні.

У синтетичних регістрах записи ведуться тільки в грошовому вираженні із зазначенням, крім бухгалтерської проводки, також дати, номера документа, але без пояснювального тексту. До них відносяться Головна книга і журнали-ордери.

Аналітичні регістри використовують для записів по аналітичних рахунках. У них зазначають номер, дату документа, короткий зміст господарської операції. При цьому для обліку товарно-матеріальних цінностей використовуються грошові та натуральні вимірники. До аналітичних регістрів належать картки, книги, відомості.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

За будовою регістри підрозділяються на односторонні, двосторонні, многографной, лінійні і шахові.

Односторонні регістри - це регістри з об'єднанням окремих граф дебетових і кредитових записів (картки для обліку розрахунків, матеріальних цінностей та інших операцій).

Облік ведеться на одному аркуші в грошових, натуральних або одночасно в обох вимірниках. Односторонні регістри застосовуються в синтетичному й аналітичному обліку (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

Односторонній регістр

Дата

Текст

операцій

Прихід

(дебет)

Витрата

(кредит)

Сальдо

Підпис

Двосторонні регістри - регістри, в яких рахунок відкривається на двох розгорнутих сторінках книги (па лівій сторінці - дебет, на правій - кредит). Використовуються тільки при ручному способі обліку в синтетичному й аналітичному обліку. Двосторонні регістри застосовуються в основному при веденні обліку в книгах. У них записується текст операцій (табл. 9.2).

Таблиця 9.2

Двосторонній регістр

Дебет

Кредит

дата

текст

операції

сума

дата

текст

операції

сума

Многографной регістри використовуються для відображення додаткових показників всередині аналітичного обліку. Облік руху матеріалів відображається в цілому по підприємству, а також в розрізі окремих матеріально відповідальних осіб, реєструються витрати по підприємству, підрозділам і в розрізі статей витрат.

Лінійні регістри є різновидом многографной регістрів. Кожен аналітичний рахунок відбивається тільки на одному рядку, що дає можливість розділити синтетичний рахунок на необмежену кількість аналітичних рахунків.

Шахові регістри використовуються для одночасного відображення суми за дебетом одного рахунку і кредитом іншого. Кожна сума записується на перетині рядка і колонки. Приклади: журнали-ордери № 10, 10/1, 11, 13 і Головна книга.

За новим Законом про бухоблік № 402-ФЗ з 1 січня 2013 р передбачені обов'язкові реквізити регістрів бухгалтерського обліку. Ними є:

1) найменування регістру;

2) найменування економічного суб'єкта, що склав регістр;

3) дата початку і закінчення ведення регістра і (або) період, за який складено регістр;

4) хронологічна і (або) систематична угруповання об'єктів бухгалтерського обліку;

5) величина грошового виміру об'єктів бухгалтерського обліку із зазначенням одиниці виміру;

6) найменування посад осіб, відповідальних за ведення регістру;

7) підписи осіб, відповідальних за ведення регістру, із зазначенням їх прізвищ та ініціалів або інших реквізитів, необхідних для ідентифікації цих осіб.

Форми регістрів бухгалтерського обліку стверджує керівник економічного суб'єкта за поданням посадової особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку. Форми регістрів бухгалтерського обліку для організацій державного сектора встановлюються відповідно до бюджетного законодавства РФ.

Регістр бухгалтерського обліку складається на паперовому носії та (або) у вигляді електронного документа, підписаного електронним підписом.

У разі, якщо законодавством РФ або договором передбачено подання регістра бухгалтерського обліку іншій особі або в державний орган на паперовому носії, економічний суб'єкт зобов'язаний на вимогу іншої особи або державного органу виготовляти за свій рахунок на паперовому носії копії регістра бухгалтерського обліку, складеного у вигляді електронного документа .

У регістрі бухгалтерського обліку не допускаються виправлення, не санкціоновані особами, відповідальними за ведення зазначеного регістра. Виправлення в регістрі бухгалтерського обліку має містити дату виправлення, а також підписи осіб, відповідальних за ведення даного регістра, із зазначенням їх прізвищ та ініціалів або інших реквізитів, необхідних для ідентифікації цих осіб.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Форми бухгалтерського обліку
Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку
Техніка бухгалтерського обліку
Вимоги до оформлення облікових регістрів
Регістри внутрішнього обліку професійних учасників ринку цінних паперів
Облікові регістри: сутність, види і характеристика
Облікові регістри
Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку
Облікові регістри
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук